Je nová fosilie ptakožravým dinosaurem?

**

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/new-fossil-bird-eating-dinosaur/ přeložil M. T. – 7/2012. Článek vyšel na stránkách ICR 7. prosince 2011.)

V Číně byla objevena nová fosilie s ptačími kostmi v hrudním koši – přesně tam, kde byl kdysi žaludek. Badatelé ji považují za ostatky dravého dinosaura, který sežral dospělého ptáka krátce předtím, než zemřel. Ale byl to opravdu dinosaurus?

Celý nález je unikátní tím, že zmíněný tvor zřejmě neměl dost času ke strávení potravy, než byl zabit a následně zfosilizoval. Kosti nohou sežraného ptáka, které ještě drží pohromadě, umožnily paleontologům, aby ho s jistotou určili. Tvora, který ptáka sežral, však určit už zdaleka tak snadné nebylo.

Ve zprávě zveřejněné v Proceedings of the National Academy of Sciences napsali tři výzkumníci, že fosilizovaným predátorem byl čtyřkřídlý létající tvor Microraptor gui známý již z jiných fosilií (1). Od roku 2000, kdy byl tento druh popsán, stále o něm vedou evolucionisté diskuze včetně přetrvávajícího sporu o to, jak by se měl jmenovat, do které taxonomické kategorie by měl být zařazen, jakou vlastně roli hrál ve fiktivním evolučním dramatu, a dokonce i o tom, do které základní živočišné třídy patří.

Microraptor měl na zadních nohou letky, a v moderních zoo se žádný takový tvor nevyskytuje. Avšak fakt, že měl letky, by měl být určujícím znakem pro stanovení jeho základní identity. Peří mají totiž pouze ptáci. Tato fosilie měla také dlouhý ocas s rozloženými letkami na konci. Takový ocas zřejmě sloužil stabilizaci – a patrně šlo o podstatný rys – tvora se čtyřmi funkčními křídly. Anatomie kostry i přítomnost letek jsou jasnými důkazy toho, že Microraptor byl pták, ovšem svou povahou jedinečný.

Takže evolucionistická doktrína o tom, že se ptáci vyvinuli z dinosaurů, a nikoli vědecké důkazy, musí být hlavním důvodem toho, proč vědci označili Microraptora za teropodního dinosaura. A poté, co tak učinili, jej už klidně mohou vydávat za příklad takzvaného „dinosaura opeřeného“!

Nejenže evolucionisté zamlžili význam slova „dinosaurus“ a nepoznali, že je Microraptor ptákem, někteří z nich dokonce usoudili, že Microraptor je evolučním spojovacím článkem mezi dinosaury a ptáky (2).

Zmíněná nová fosilie však ony představy vyvrací a vede k jasnému závěru, že tento tvor byl ptákem. Za prvé, kdyby se byl Microraptor vyvíjel z dinosaura v modernějšího ptáka, pročpak byl potom v jeho hrudním koši nalezen normální dvoukřídlý pták – který evidentně již žil v době Microraptora, a stal se dokonce jeho obědem?

Navíc, byl-li Microraptor přechodnou formou živočicha ve fázi od suchozemských dinosaurů k ptákům žijícím na stromech, pročpak byl potom již tak vyvinutý, že mohl úspěšně lovit, zabíjet a žrát plně vyvinuté létající ptáky? Autoři PNAS napsali, „Fakt, že enantiornithin (pták, kterého údajný dinosaurus sežral) byl dospělý, svědčí také o tom, že Microraptor byl nejen schopen aktivně lovit, nýbrž že v tom byl dokonce takřka mistr“ (1). Takže je jasné, že Microraptor byl zdatným letcem, nikoli zpola vyvinutým praptákem.

Dnes běžně loví ptáci jiné ptáky, a z fosilií vyplývá, že tak činili i v minulosti. Ale není nic známo o tom, že by se byli dinosauři živili ptáky, jelikož by ptáci zřejmě dinosaurům lezoucím po zemi ulétli. A protože tedy většina dinosaurů nemohla ptáky ulovit, poznamenali autoři PNAS, že „tahle zpráva o dinosaurovi, živícím se ptáky, je ojedinělá“ (1). Je však ojedinělá pouze za předpokladu, že definice „dinosaura“ zahrnuje i ptáky!

Zmíněný fosilizovaný tvor spolkl svou kořist hlavou napřed „jako většina současných ptačích dravců“. Microraptor „trávil značnou část času na stromech“, protože právě tam žili ptáci, a nikoli dinosauři (1). Microraptor měl také ptačí zuby, a nikoli dinosauří zuby, což podporuje náš názor o jeho povaze“ (3).

Z nalezené fosilie vyplývá, že Microraptor patrně létat uměl, nicméně „někteří badatelé přijímají nyní tezi o tom, že malí ´teropodní dinosauři´ se skutečným peřím, zejména Microraptor, jsou ve skutečnosti ptáky, patrně nelétajícími“ (3).

Nové důkazy o Microraptorově schopnosti lovit za letu svědčí jasně o tom, že byl čtyřkřídlým ptákem, nikoli dinosaurem – a žádnou evoluční přechodnou formou.

Odkazy

1. O'Connor, J., Z. Zhou, and X. Xu. 2011. Additional specimen of Microraptor provides unique evidence of dinosaurs preying on birds. Proceedings of the National Academy of Sciences. 108 (49): 19662-19665..
2. Norell, M. et al. 2002. Palaeontology: 'Modern' feathers on a non-avian dinosaur. Nature. 416 (6876): 36.
3. Oard, M. 2011. Did birds evolve from dinosaurs? Journal of Creation. 25 (2): 22-31.

PřílohaVelikost
00527-18.7.2012-je_nova_fosilie_ptakozravym_dinosaurem.doc71.5 KB
Průměr: 3 (2 votes)

Jura

"To je tak hrozná logicky zkonstruovaná slátanina, že až bůh brání."

Tak od vás bych ani chválu nečekal. A můžete napsat v čem konkrétně ?

Je to biblická "slátanina" a kdybych to sem doložil dlouhým vysvětlením i z texty a ne svým krátkým shrnutím, tak by to stejně na vašem předsudku nic nezměnilo, možná by jste to ani pořádně nečetl, což je pro změnu vidět z vašich slátanin na biblická témata, že často ani byť jen netušíte která bije, přesto se k tomu vemementně všeználkovsky jako brouk pytlík vyjadřujete ..

Jura DUB

d) Ad Váš bod 3 - zde se jednoznačně záměrně mýlíte. Je to naopak evolucionistická šílenost obhájit neobhajitelné a ještě přitom podle napadat oponenty. Aspoň částí těchto řetězců musí existovat, a je to jednoznačně nutná podmínka, pokud tedy evoluce proběhla. Hlupákem je kdo tvrdí opak.

1) Čím takové tvrzení podepřete?
2) Jak případně dokážete, že neexistují avšak dosud neobjevené?

Čím podepřu toto tvrzení?
Použil bych analogii příkladu o jehlách a kupě sena, jak jej dříve použil Pavel Kábrt.

Přechodných organizmů tím, že změny údajně probíhaly malými drobnými postupnými kroky, tedy plynule a spojitě, muselo být obrovské množství, ve srovnání s konečnými (i když slovo "konečnými" je asi zavádějící pokud evoluce probíhá neustále), řekněme s konečnými dle dnešního poznání formami.
Pro zjednodušení, i když tím hodně fandím těm konečným formám, bych použil tak poměr 5% konečných forem, 95% přechodných.
Konečné formy organizmů nechť jsou jehly (či špendlíky) s bílou hlavičkou, přechodné mezičlánky jehly (špendlíky) s červenou hlavičkou.

Do kupky sena se údajně vysypalo 100 000 jehel (špendlíků) - 5000 s bílou hlavičkou, 95000 s červenou hlavičkou.

Kupodivu po intenzivním dlouhém hledání se nalézají v kupce sena pouze jehly s bílou hlavičkou.

Jediným možným vysvětlením je, že žádné jehly (špendlíky) s červenou hlavičkou v kupce sena nikdy nebyly. Žádné mezičlánky nikdy neexistovaly.

Šriber

"Hrabě, já jsem psychopat, měj trochu pochopení..."

A pak, že nemáš smysl pro humor Laughing out loud

Úžasně řečeno ..

Hrabě,

ad) Jistě protože Bůh stvořil člověka k životu. V původním božím záměru se nemělo stárnout, umírat či trpět nemocemi. Lidé měli žít věčně a měli se radovat ze života a ze vztahu s Bohem.

vám opravdu taková věta nepřipadá jako pitomost?
Mně silně.

Obrázek uživatele Šriber

howto

Myslíte, že když budete Boží Slovo obsažené v Písmu svatém, napříklady informace o stvoření světa, pokládat za satanské

Spíš jde o to, jakým způsobem drtivá většina místních kreacionistů diskutuje a o jisté články jako např. "Darwinovi darebáci"...

Nelze však sloužit 2 pánům Bohu Stvořiteli a satanu.

Lze nesloužit ani jednomu...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele howto

Tento web neprodukuje ateisty, ba naopak

Evo, ten Váš povzdech nad skutečností, že díky tomuto webu se prokazatelně lidé odvracejí od darwinismu a přecházejí na stranu kreacionistů ještě nepredikuje Vaše rouhavé přání či kontatování, že tváří tvář tomuto webu se lidé stávají zarytými ateisty. Ptám se a proč?

Myslíte, že když budete Boží Slovo obsažené v Písmu svatém, napříklady informace o stvoření světa, pokládat za satanské (to už se dělo v Ježíšových dobách), tak že zavlečete ty nebohé hledající ovečky do liberalistických a nebo ještě hůře rovnou do ateistických spárů?

Trošku jsem však vytušil, že nejste zrovna nadšena, že by se z lidí stávali ateisté a možná ani ateistka nejste. Nelze však sloužit 2 pánům Bohu Stvořiteli a satanu.

Obrázek uživatele Šriber

Trituruss

Jak to můžeš vědět, když to nemůžeš srovnat ?

Z popisu. Ať už máš na mysli Boží řád v ráji, kde jsou lidé nesmrtelní, nebo Boží řád, který byl předán skrze Mojžíše, tak oba jsou vážně mizerné a ten dnešní, je i se všemi svými četnými vadami pořád lepší...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Triturussi,

ad) " Ten lidský je lepší..."Jak to můžeš vědět, když to nemůžeš srovnat ?

A jak jsi to mohl srovnat ty, že jsi slovo “lepší“ dal do uvozovek?

Smile

Tele100,

ad) Ad Váš bod 3 - zde se jednoznačně záměrně mýlíte. Je to naopak evolucionistická šílenost obhájit neobhajitelné a ještě přitom podle napadat oponenty. Aspoň částí těchto řetězců musí existovat, a je to jednoznačně nutná podmínka, pokud tedy evoluce proběhla. Hlupákem je kdo tvrdí opak.

  1. Čím takové tvrzení podepřete?
  2. Jak případně dokážete, že neexistují avšak dosud neobjevené?
Obrázek uživatele Šriber

Hrabě, Tele100

Od kdy přesně posuzují vědeckost nějaké teorie pánbíčkáři, kteří ani pořádně nevědí, co to věda je ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Customize This