Je nová fosilie ptakožravým dinosaurem?

**

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/new-fossil-bird-eating-dinosaur/ přeložil M. T. – 7/2012. Článek vyšel na stránkách ICR 7. prosince 2011.)

V Číně byla objevena nová fosilie s ptačími kostmi v hrudním koši – přesně tam, kde byl kdysi žaludek. Badatelé ji považují za ostatky dravého dinosaura, který sežral dospělého ptáka krátce předtím, než zemřel. Ale byl to opravdu dinosaurus?

Celý nález je unikátní tím, že zmíněný tvor zřejmě neměl dost času ke strávení potravy, než byl zabit a následně zfosilizoval. Kosti nohou sežraného ptáka, které ještě drží pohromadě, umožnily paleontologům, aby ho s jistotou určili. Tvora, který ptáka sežral, však určit už zdaleka tak snadné nebylo.

Ve zprávě zveřejněné v Proceedings of the National Academy of Sciences napsali tři výzkumníci, že fosilizovaným predátorem byl čtyřkřídlý létající tvor Microraptor gui známý již z jiných fosilií (1). Od roku 2000, kdy byl tento druh popsán, stále o něm vedou evolucionisté diskuze včetně přetrvávajícího sporu o to, jak by se měl jmenovat, do které taxonomické kategorie by měl být zařazen, jakou vlastně roli hrál ve fiktivním evolučním dramatu, a dokonce i o tom, do které základní živočišné třídy patří.

Microraptor měl na zadních nohou letky, a v moderních zoo se žádný takový tvor nevyskytuje. Avšak fakt, že měl letky, by měl být určujícím znakem pro stanovení jeho základní identity. Peří mají totiž pouze ptáci. Tato fosilie měla také dlouhý ocas s rozloženými letkami na konci. Takový ocas zřejmě sloužil stabilizaci – a patrně šlo o podstatný rys – tvora se čtyřmi funkčními křídly. Anatomie kostry i přítomnost letek jsou jasnými důkazy toho, že Microraptor byl pták, ovšem svou povahou jedinečný.

Takže evolucionistická doktrína o tom, že se ptáci vyvinuli z dinosaurů, a nikoli vědecké důkazy, musí být hlavním důvodem toho, proč vědci označili Microraptora za teropodního dinosaura. A poté, co tak učinili, jej už klidně mohou vydávat za příklad takzvaného „dinosaura opeřeného“!

Nejenže evolucionisté zamlžili význam slova „dinosaurus“ a nepoznali, že je Microraptor ptákem, někteří z nich dokonce usoudili, že Microraptor je evolučním spojovacím článkem mezi dinosaury a ptáky (2).

Zmíněná nová fosilie však ony představy vyvrací a vede k jasnému závěru, že tento tvor byl ptákem. Za prvé, kdyby se byl Microraptor vyvíjel z dinosaura v modernějšího ptáka, pročpak byl potom v jeho hrudním koši nalezen normální dvoukřídlý pták – který evidentně již žil v době Microraptora, a stal se dokonce jeho obědem?

Navíc, byl-li Microraptor přechodnou formou živočicha ve fázi od suchozemských dinosaurů k ptákům žijícím na stromech, pročpak byl potom již tak vyvinutý, že mohl úspěšně lovit, zabíjet a žrát plně vyvinuté létající ptáky? Autoři PNAS napsali, „Fakt, že enantiornithin (pták, kterého údajný dinosaurus sežral) byl dospělý, svědčí také o tom, že Microraptor byl nejen schopen aktivně lovit, nýbrž že v tom byl dokonce takřka mistr“ (1). Takže je jasné, že Microraptor byl zdatným letcem, nikoli zpola vyvinutým praptákem.

Dnes běžně loví ptáci jiné ptáky, a z fosilií vyplývá, že tak činili i v minulosti. Ale není nic známo o tom, že by se byli dinosauři živili ptáky, jelikož by ptáci zřejmě dinosaurům lezoucím po zemi ulétli. A protože tedy většina dinosaurů nemohla ptáky ulovit, poznamenali autoři PNAS, že „tahle zpráva o dinosaurovi, živícím se ptáky, je ojedinělá“ (1). Je však ojedinělá pouze za předpokladu, že definice „dinosaura“ zahrnuje i ptáky!

Zmíněný fosilizovaný tvor spolkl svou kořist hlavou napřed „jako většina současných ptačích dravců“. Microraptor „trávil značnou část času na stromech“, protože právě tam žili ptáci, a nikoli dinosauři (1). Microraptor měl také ptačí zuby, a nikoli dinosauří zuby, což podporuje náš názor o jeho povaze“ (3).

Z nalezené fosilie vyplývá, že Microraptor patrně létat uměl, nicméně „někteří badatelé přijímají nyní tezi o tom, že malí ´teropodní dinosauři´ se skutečným peřím, zejména Microraptor, jsou ve skutečnosti ptáky, patrně nelétajícími“ (3).

Nové důkazy o Microraptorově schopnosti lovit za letu svědčí jasně o tom, že byl čtyřkřídlým ptákem, nikoli dinosaurem – a žádnou evoluční přechodnou formou.

Odkazy

1. O'Connor, J., Z. Zhou, and X. Xu. 2011. Additional specimen of Microraptor provides unique evidence of dinosaurs preying on birds. Proceedings of the National Academy of Sciences. 108 (49): 19662-19665..
2. Norell, M. et al. 2002. Palaeontology: 'Modern' feathers on a non-avian dinosaur. Nature. 416 (6876): 36.
3. Oard, M. 2011. Did birds evolve from dinosaurs? Journal of Creation. 25 (2): 22-31.

PřílohaVelikost
00527-18.7.2012-je_nova_fosilie_ptakozravym_dinosaurem.doc71.5 KB
Průměr: 3 (2 votes)

Olda II

Ještě k tomu zubu, kdyby tě to pořád bolelo, tak si sežeň DALACIN C 300 mg, ten má dobrý průnik do kosti, nástup účinku je cca 24 hodin (pokud už ti nějaká ATB nedali na pohotovosti). A není mi moc jasné, jakou vložku ti mohli dát do umrtveného zubu. Jedině, že by ti pročistili kanálek a takovou spirálkou ti tam nanesli hydroxid vápenatý..jakékoliv jiné vložky do umrtveného zubu celkem postrádají smysl..

Obrázek uživatele Telesto

Tele100

Milý Tele100,

nejprve bych se rád vyjádřil k té "podlosti" a "zanícenosti". Podívejte, snažím se k ostatním chovat tak, jak bych chtěl, aby ostatní se chovali ke mně. Předpokládám, že to tak mají i ostatní včetně Hraběte. Vzhledem k tomu, že Hrabě se začal chovat v diskuzi se mnou agresivně, osočoval mě, apod. Tak jsem předpokládal, že je to jeho morální standard a chce, aby se k němu stejně chovali i ostatní. Tudíž jsem se ze slušnosti začal chovat tak, jak on se chová ke mně. K vám nemám důvod se chovat "podle" - zatím. Ovšem nevím jak máte nastaven morální standard v diskuzi vy.

A teď k jádru věci:

"Avšak už není vůbec hloupost a je zcela legitimní, očekávat části řetězců mezičlánků, a to ve značně velkém množství. Mělo by jich být násobně víc, než nalezených konečných forem."

Ano... můžeme očekávat. Ale nemůže to být NUTNOU podmínkou toho, jestli evoluce proběhla. Nemůžete podmiňovat tak nejisté věci. Je to jako by někdo tvrdil, že nutnou podmínkou spáchání činu je nalezení otisků vraha na místě! Samotný čin přeci nemůže být nijak podmiňován nalezení čehokoliv. Můžeme snad to označit za postačující podmínku. Ale to už je něco jiného. Zcela jistě to ale nebude NUTNÁ podmínka.

"Konečné formy organizmů nechť jsou jehly (či špendlíky) s bílou hlavičkou, přechodné mezičlánky jehly (špendlíky) s červenou hlavičkou."

Vaše na první pohled logická úvaha má zásadní problém. Totiž žádná fosílie na sobě nemá cedulku "jsem konečná forma" nebo "jsem přechodná forma". To jestli je forma přechodná můžeme určit jen tehdy, pokud známe případné předky a případné potomky. Proto si dovolím napsat stručnou definici "konečné formy" a "přechodné formy".

1) Konečná forma je ta forma, která žije dnes (neznáme budoucnost a tudíž nemůžeme určit, jestli je to přechodná forma). Nebo ta, která v minulosti vyhynula bez potomků.
2) Přechodná forma je ta forma, která v sobě zahrnuje znaky předků (primitivní) a znaky potomků (odvozené).

"Kupodivu po intenzivním dlouhém hledání se nalézají v kupce sena pouze jehly s bílou hlavičkou."

To ovšem objektivně není pravda. Přechodných forem jsou tisíce. A dovolím si tvrdit, že formy, které nemůžeme označit za přechodné, klidně přechodné být můžou. Jen neznáme dostatečně jejich předky nebo potomky. Je to mnohem složitější, než si myslíte.

"Žádné nalezené zkamenělé organizmy (kromě vyhynulých dinosaurů) se zásadně nelíší od současných, což znamená, že vývoj nikde nepokračuje ani nepokračoval."

Pochopitelně něco takového můžete říct jen pokud neznáte paleontologii. Ostatně těžké říct, co pokládáte za "zásadně". Napadají mě desítky skupin, které dnes nežijí a nežije ani nic co by se jim podobalo (ptakoještěři, vámi zmiňovaní dinosauři, ryboještěři, trilobiti, téměř celá ediakarská fauna (desítky rodů), draví kopytníci, savcovití plazi, atd. atp.).

Ale zeptám se vás na jednu věc. Jeden ilustrační příklad. Tak jestli byste byl tak laskav a pokusil se mi odpovědět. Abychom mohli nějak problém přechodných forem rozlousknout.

Zkuste se na chvilku oprostit od kreačního myšlení a předpokládejte na chvíli, že evoluce proběhla. Vezměme si například takové chobotnatce. Takové Moeritherium žilo před 37 miliony let. A předpokládejme, že se z něj vyvinul dnešní slon africký. To máme 37 milionů let. Předpokládejme pro zjednodušení, že jedna generace trvá 20 let. To máme za 37 milionů let 1850 tisíc generací.

A teď ty otázky:

1) Považujete každou generaci za "mezičlánek"? Tedy podle vás by měl onen pomyslný řetězec mezičlánků mít 1850 tisíc mezičlánků.
2) Pokud ne, tak co to vlastně - čistě teoreticky - by v této posloupnosti bylo. Každá stá generace jeden mezičlánek? Tisící generace? Podle čeho v této nepřetržité řadě poznat mezičlánek?
3) Kolik mezičlánků by podle vás řada od Moeritheira po slona afrického měla obsahovat?
4) Co je v tomto řetězci "konečná forma"?

Jak říkám! Zkuste si představit, že ta evoluce proběhla. Teď neřešte jestli mohla proběhnout, jestli proběhla či neproběhla. Ale jen zkuste na chvíli si PŘEDSTAVIT, že proběhla. Moc by mi to pomohlo, abych pochopil jak to vlastně s těmi špendlíky je. A tedy co by MĚLO být nalezeno... Abychom to nějak mohli vyřešit. Můžete se o to pokusit?

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Čulis

Dík za radu. Je pravdou, že nečtu celou diskusi a teď jsem zachytil nějaké téma, o kterém se i díky tvé radě nebudu zmiňovat.

Nosotonda

Já být tebou, tak už bych ty výrony víc nerozmazával.. Smile

Olda

Horní šestky také občas mají čtyři kanálky, ale v tomto případě to vypadá buď na periapikální zánět a bude potřeba jeden, nebo všechny kanálky znovu ošetřit a zaplnit, nebo se může jednat o parodontální absces, či zánět mezizubního prostoru (vzhledem k těm výplachům). Ale jako nejpravděpodobnější se jeví ten periapikální zánět, to je u zaplněných zubů standardním způsobem (tj. na pojišťovnu), poměrně častá komplikace - asi 35 %. U zubů, jejichž kanálky jsou ošetřeny laterální, nebo vertikální kondenzací, se úroveň zánětlivých komplikací objevuje jen asi ve 3 % případů..

Jinak názor, že umrtvené zuby už nikdy nemohou bolet, je asi nejrozšířenější pacientský mýtus..

Obrázek uživatele Šriber

Nosotonda

Nesdílím tento názor. Naopak

Jak bys taky mohl, když jsi jedním z kreacionistů jehož výrony jsou děsivé a odpuzující ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Eva

výrony zdejších diskutujících kreacionistů jsou děsivé a odpuzující.
Nesdílím tento názor. Naopak. Je zřejmé, že i i tebe, která jsi dokázala hájit teorii stvoření, obrátil někdo na oficiální verzi ateismu a pokroucenou větev vědeckého poznání a křesťanství, které uznává evoluční teorii.
Nebo, že by se ti líbilo například prohlášení kardinála Vlka, který ve stejném článku píše, že církev odmítá hrubý darwinismus, aby dále pokračoval v problematickém sdělení, že prý církev přijala evoluční princip?

čulis

Děkuji za vysvětlení. Jedná se o 6 v pravo nahoře. Bolelo to spontánně, tak jsem vyhledal pohotovost a ošetření (vrtačkou a nějaké injekční proplachy) jak v zubu tak okolo - to bylo k nevydržení(a to si myslím, že něco vydržím)... Teď tam mám pouze nějakou vložku a po novém roce mám navštívit svého lékaře.
Olda

Obrázek uživatele Šriber

Trituruss

Je to poněkud otravné...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Šriber

Dokážu to ovládnout, ale obtěžuje a rozptyluje mě to ..

Customize This