Je nová fosilie ptakožravým dinosaurem?

**

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/new-fossil-bird-eating-dinosaur/ přeložil M. T. – 7/2012. Článek vyšel na stránkách ICR 7. prosince 2011.)

V Číně byla objevena nová fosilie s ptačími kostmi v hrudním koši – přesně tam, kde byl kdysi žaludek. Badatelé ji považují za ostatky dravého dinosaura, který sežral dospělého ptáka krátce předtím, než zemřel. Ale byl to opravdu dinosaurus?

Celý nález je unikátní tím, že zmíněný tvor zřejmě neměl dost času ke strávení potravy, než byl zabit a následně zfosilizoval. Kosti nohou sežraného ptáka, které ještě drží pohromadě, umožnily paleontologům, aby ho s jistotou určili. Tvora, který ptáka sežral, však určit už zdaleka tak snadné nebylo.

Ve zprávě zveřejněné v Proceedings of the National Academy of Sciences napsali tři výzkumníci, že fosilizovaným predátorem byl čtyřkřídlý létající tvor Microraptor gui známý již z jiných fosilií (1). Od roku 2000, kdy byl tento druh popsán, stále o něm vedou evolucionisté diskuze včetně přetrvávajícího sporu o to, jak by se měl jmenovat, do které taxonomické kategorie by měl být zařazen, jakou vlastně roli hrál ve fiktivním evolučním dramatu, a dokonce i o tom, do které základní živočišné třídy patří.

Microraptor měl na zadních nohou letky, a v moderních zoo se žádný takový tvor nevyskytuje. Avšak fakt, že měl letky, by měl být určujícím znakem pro stanovení jeho základní identity. Peří mají totiž pouze ptáci. Tato fosilie měla také dlouhý ocas s rozloženými letkami na konci. Takový ocas zřejmě sloužil stabilizaci – a patrně šlo o podstatný rys – tvora se čtyřmi funkčními křídly. Anatomie kostry i přítomnost letek jsou jasnými důkazy toho, že Microraptor byl pták, ovšem svou povahou jedinečný.

Takže evolucionistická doktrína o tom, že se ptáci vyvinuli z dinosaurů, a nikoli vědecké důkazy, musí být hlavním důvodem toho, proč vědci označili Microraptora za teropodního dinosaura. A poté, co tak učinili, jej už klidně mohou vydávat za příklad takzvaného „dinosaura opeřeného“!

Nejenže evolucionisté zamlžili význam slova „dinosaurus“ a nepoznali, že je Microraptor ptákem, někteří z nich dokonce usoudili, že Microraptor je evolučním spojovacím článkem mezi dinosaury a ptáky (2).

Zmíněná nová fosilie však ony představy vyvrací a vede k jasnému závěru, že tento tvor byl ptákem. Za prvé, kdyby se byl Microraptor vyvíjel z dinosaura v modernějšího ptáka, pročpak byl potom v jeho hrudním koši nalezen normální dvoukřídlý pták – který evidentně již žil v době Microraptora, a stal se dokonce jeho obědem?

Navíc, byl-li Microraptor přechodnou formou živočicha ve fázi od suchozemských dinosaurů k ptákům žijícím na stromech, pročpak byl potom již tak vyvinutý, že mohl úspěšně lovit, zabíjet a žrát plně vyvinuté létající ptáky? Autoři PNAS napsali, „Fakt, že enantiornithin (pták, kterého údajný dinosaurus sežral) byl dospělý, svědčí také o tom, že Microraptor byl nejen schopen aktivně lovit, nýbrž že v tom byl dokonce takřka mistr“ (1). Takže je jasné, že Microraptor byl zdatným letcem, nikoli zpola vyvinutým praptákem.

Dnes běžně loví ptáci jiné ptáky, a z fosilií vyplývá, že tak činili i v minulosti. Ale není nic známo o tom, že by se byli dinosauři živili ptáky, jelikož by ptáci zřejmě dinosaurům lezoucím po zemi ulétli. A protože tedy většina dinosaurů nemohla ptáky ulovit, poznamenali autoři PNAS, že „tahle zpráva o dinosaurovi, živícím se ptáky, je ojedinělá“ (1). Je však ojedinělá pouze za předpokladu, že definice „dinosaura“ zahrnuje i ptáky!

Zmíněný fosilizovaný tvor spolkl svou kořist hlavou napřed „jako většina současných ptačích dravců“. Microraptor „trávil značnou část času na stromech“, protože právě tam žili ptáci, a nikoli dinosauři (1). Microraptor měl také ptačí zuby, a nikoli dinosauří zuby, což podporuje náš názor o jeho povaze“ (3).

Z nalezené fosilie vyplývá, že Microraptor patrně létat uměl, nicméně „někteří badatelé přijímají nyní tezi o tom, že malí ´teropodní dinosauři´ se skutečným peřím, zejména Microraptor, jsou ve skutečnosti ptáky, patrně nelétajícími“ (3).

Nové důkazy o Microraptorově schopnosti lovit za letu svědčí jasně o tom, že byl čtyřkřídlým ptákem, nikoli dinosaurem – a žádnou evoluční přechodnou formou.

Odkazy

1. O'Connor, J., Z. Zhou, and X. Xu. 2011. Additional specimen of Microraptor provides unique evidence of dinosaurs preying on birds. Proceedings of the National Academy of Sciences. 108 (49): 19662-19665..
2. Norell, M. et al. 2002. Palaeontology: 'Modern' feathers on a non-avian dinosaur. Nature. 416 (6876): 36.
3. Oard, M. 2011. Did birds evolve from dinosaurs? Journal of Creation. 25 (2): 22-31.

PřílohaVelikost
00527-18.7.2012-je_nova_fosilie_ptakozravym_dinosaurem.doc71.5 KB
Průměr: 3 (2 votes)
Obrázek uživatele howto

Křesťan patří do Církve

Mimo Církev není spasení neboť Církev je tělo Kristovo. Věřící křesťan puzen Duchem svatým, vyjma zcela vyjímečných situací typu Robinson Crusoe, by měl být členěm nějakého církevního společenství. Nejde přeci jen o to, abychom věřili, ale hlavně, abychom Bohu sloužili. Byli jsme přece stvořeni, abychom Boha uctívali.

Rovnocenná debata: Rada Evropy, považovaná za hlavního strážce lidských práv a občanských svobod na evropském kontinentu, apeluje na členské státy a jejich školské orgány, aby „hájily a rozvíjely vědecké poznání", „rozhodně oponovaly výuce kreacionismu jako vědecké disciplíny rovnocenné evoluční teorii" a „podporovaly výuku evoluce jako fundamentální vědecké teorie ve školních osnovách".

Obrázek uživatele Šriber

howto

Evoluce byla povýšena nad jakoukoliv inteligentní příčinu, což vyžaduje ještě více víry, než víra v inteligentní příčinu.

Vůbec ne. Evoluce nepotřebuje víru vůbec, neboť je dokázán a lze ji pozorovat...

aby věřící ctili celou Bibli

Tak znovu - jsou věřící (a je jich mimochodem většina), kteří nectí Bibli vůbec. Vy křesťani nejste jediní věřící na světě, jste jen jedni z mnoha...

stále doufám, že odvolá

Jen doufejte. Ale ani papež už nemůže ignorovat něco, co je očividné...

někdy že víra a věda si nemají lézt do zelí

Taky, že nemají. Existuje důvod, proč se věda vyčlenila...

Snad v příštích letech budeme úspěšnější.

Snad nebudete...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Tele100,

ad) Hezká úvaha, až na to, že neodpovídající pozorované skutečnosti.

Pravda. Zapomněl jsem na vyhynulé živočichy, jejichž poslední generace je jistým “bílým špendlíkem“.

Kvalifikovaněji vám to nakonec vysvětlil Telesto:

http://kreacionismus.cz/content/je-nova-fosilie-ptakozravym-dinosaurem#comment-65975

Sriber

Ne, tyto otázky "rozluští", zda je člověk chodí do kostela a jak se jmenuje jeho farář. Mají smysl jen tehdy, je-li dotyčný křesťan. Jenže věřící nemusí být nutně křesťan. Věřící dokonce nemusí být ani teista...
Výjimečně by se dalo s tímto souhlasit. Přece nepoznáme křesťana podle jména faráře a věřícího podle toho, zda chodí do kostela. Pokud bychom posuzovali katolíky podle katolické sekularizované vrchnosti a toho, jak jsou touto vrchností snadno ovladatelní, k čemu bychom dospěli?

Obrázek uživatele howto

ČB svět pro Šribera

Evoluce byla povýšena nad jakoukoliv inteligentní příčinu, což vyžaduje ještě více víry, než víra v inteligentní příčinu. Presentovat evoluční domněnky jako vědou dokázané skutečnosti je zavádějící a ve světle současného poznání vědy je ve svých základech akademicky neobhajitelné.

Víte Šribere, dnešní svět je moc rozplizlý. Náš web si vybral za jednu z priorit ovlivnit církve v ČR ve prospěch kreacionismu, tzn. záleží nám velmi, aby věřící ctili celou Bibli a ne jen to, co se jim hodí. To platí i na Evu.

Bohužel ještě v roce 2009 nám zasadil ránu Papež, kterého si jinak velmi vážím jako velmi konzervativního křesťana a stále doufám, že odvolá. Protestanstké církve zůstávají vůči darwinismu neutrální, v ČR však převažují darwinistická křídla. Situace je rozpolcená např. v Církvi bratrské, odklánějí se Adventisté, Baptisté poslední dobou mlčí, svítá na lepší časy u Evangelíků a Husitů. Oficiální postoj většiny protestanských církví je však takový, že víra nezáleží na preferenci té či oné vědecké teorie, někdy že víra a věda si nemají lézt do zelí. POdařilo se nám však, že alespoň Apoštolská církev cca. rok vydávala kreacionistickou přílohu svého časopisu a emeritní biskup Rudolf Bubik vydal své jasné prokreacionistické prohlášení. Snad v příštích letech budeme úspěšnější.

Olda

Pokud ti tam dali jen provizorní výplň na umrtvený zub a ani nepročistili kanálek , tak v případě, že se jedná o periapikální zánět(což je nejpravděpodobnější při tebou udané intenzitě bolesti), tak ten zákrok ti prostě nemůže pomoct, provizorní výplň neřeší vůbec nic..

Obrázek uživatele Šriber

howto

Mám na to takový test - napiště zde kam chodíte do kostela a jak se jmenuje Váš farář. Tyto 2 otázky většinou dobře rozluští, jak to dotyčný člověk s vírou má.

Ne, tyto otázky "rozluští", zda je člověk chodí do kostela a jak se jmenuje jeho farář. Mají smysl jen tehdy, je-li dotyčný křesťan. Jenže věřící nemusí být nutně křesťan. Věřící dokonce nemusí být ani teista...

Máme důkazy, např. emaily ohlasy apod. že tento web přispívá k odklonu nerozhodnutých čtenářů od darwinismu ke kreacionismu.

A píšou v nich, zda čtou jen články, nebo i diskuze ?

Eva darwinistka má svůj názor a kreacionisté jen blekotají, že ano?

Eva darwinistka ? Vy byste mimo ten svůj černobílý svět nepřežil, že ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Šriber

Oldřich

Jestli by ti to nevadilo, rád bych chtěl znát odpověď na jednu otázku. Jak moc nepříjemná je bolest zubů ? Často slýchávám, že je to jedna z nejhorších bolestí, jenže to mi nic neřekne...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele howto

Mekotání - pro Evu

Milá Evo,

reagoval jsem na vaše tvrzení, +- že tento web produkuje zaryté ateisty. Toto jste označila za blekotání, které nehodláte dešifrovat. Dále jste přidala, že tvrzení zdejších kreacionistů jsou odpudivá a děsivá.

Děkuji Vám za Vaši upřímnost, jen nevím kam si Vás zařadit, zda mezi věřící či nikoliv. Mám na to takový test - napiště zde kam chodíte do kostela a jak se jmenuje Váš farář. Tyto 2 otázky většinou dobře rozluští, jak to dotyčný člověk s vírou má.

K obsahu mého blekotání. Máme důkazy, např. emaily ohlasy apod. že tento web přispívá k odklonu nerozhodnutých čtenářů od darwinismu ke kreacionismu. Proti tomu Vy kladete Váš subjektivní nepodložený názor, že tento web produkuje zaryté ateisty.

Povšimněte si prosím ankety pravo šedý sloupec. Z 1162 hlasujících se 692 rozhodlo por kreacionismus (60%) a jen 409 hlasů (35%) pro darwinismus. 61 hlasů (5%) se rozhoduje. Co k tomu dodat? Eva darwinistka má svůj názor a kreacionisté jen blekotají, že ano?

A jaká je situace v ČR? V podstatě naše země nepodpořila EU rezoluci proti kreacionismu, cituji:

Konzervativní listí Říjen 2007

Rada Evropy bývá často zaměňovaná s Evropskou unií či s některým z jejích orgánů. Jde o mezivládní organizaci se sídlem ve francouzském Štrasburku, která byla založena roku 1949 a dnes sdružuje 46 zemí, včetně 21 států střední a východní Evropy. I u nás dobře známý Štrasburský Evropský soud pro lidská práva, zřízený na základě Evropské úmluvy o lidských právech, byla přijata právě Radou Evropy. Rada Evropy je řízena výborem ministrů členských zemí. Parlamentní shromáždění Rady Evropy není voleným „parlamentem" v pravém slova smyslu. Je poradním orgánem Rady a skládá se ze 315 zástupců, jmenovaných parlamenty členských států. Český parlament je zastoupen 10 svými poslanci a 2 senátory. Předsedkyní stálé poslanecké delegace je poslankyně Anna Čurdová (ČSSD), která se hlasování nezúčastnila. Poslanec Walter Bartoš (ODS) a senátor Tomáš Jirsa (ODS) hlasovali proti rezoluci, naopak senátorka Alena Gajdůšková (ČSSD) její schválení podpořila.

V Německu je podpora kreacionismu ještě vyšší (Wort und Wissen), stejně tak na Slovensku a v Polsku. V USA podporuje kreacionismus již 48% obyvatelstva. Na vzestupu je dokonce i v Rusku.

Kdyby Evo produkoval kreacionismus zaryté ateisty, jistě by nekvetl v religiózních oblastech a jistě by proti němu nebyla sekulární EU. A jak je tomu s naším webem?

Znáte Evo nějaký lepší český kreacionistický portál, který by Vás tak neiritoval jako tento?

Předem děkuji za odpovědi.

čulis

Moc díky za rady. Dalacin C 300 u nás na oddělení máme, nebo si to nechám napsat od nějakýho kámoše. ATB jsem na pohotovosti nedostal. Bolest jsem tlumil vcelku úspěšně nimesulidem, ale už není (díky Bohu) potřeba. Jinak s tou vložkou jsem se špatně vyjádřil- nejedná se o vložku, ale pouze o prozatimní výplň takovou tou bílou plombou, která moc nedrží (ani nemá).
Olda

Customize This