Je nová fosilie ptakožravým dinosaurem?

**

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/new-fossil-bird-eating-dinosaur/ přeložil M. T. – 7/2012. Článek vyšel na stránkách ICR 7. prosince 2011.)

V Číně byla objevena nová fosilie s ptačími kostmi v hrudním koši – přesně tam, kde byl kdysi žaludek. Badatelé ji považují za ostatky dravého dinosaura, který sežral dospělého ptáka krátce předtím, než zemřel. Ale byl to opravdu dinosaurus?

Celý nález je unikátní tím, že zmíněný tvor zřejmě neměl dost času ke strávení potravy, než byl zabit a následně zfosilizoval. Kosti nohou sežraného ptáka, které ještě drží pohromadě, umožnily paleontologům, aby ho s jistotou určili. Tvora, který ptáka sežral, však určit už zdaleka tak snadné nebylo.

Ve zprávě zveřejněné v Proceedings of the National Academy of Sciences napsali tři výzkumníci, že fosilizovaným predátorem byl čtyřkřídlý létající tvor Microraptor gui známý již z jiných fosilií (1). Od roku 2000, kdy byl tento druh popsán, stále o něm vedou evolucionisté diskuze včetně přetrvávajícího sporu o to, jak by se měl jmenovat, do které taxonomické kategorie by měl být zařazen, jakou vlastně roli hrál ve fiktivním evolučním dramatu, a dokonce i o tom, do které základní živočišné třídy patří.

Microraptor měl na zadních nohou letky, a v moderních zoo se žádný takový tvor nevyskytuje. Avšak fakt, že měl letky, by měl být určujícím znakem pro stanovení jeho základní identity. Peří mají totiž pouze ptáci. Tato fosilie měla také dlouhý ocas s rozloženými letkami na konci. Takový ocas zřejmě sloužil stabilizaci – a patrně šlo o podstatný rys – tvora se čtyřmi funkčními křídly. Anatomie kostry i přítomnost letek jsou jasnými důkazy toho, že Microraptor byl pták, ovšem svou povahou jedinečný.

Takže evolucionistická doktrína o tom, že se ptáci vyvinuli z dinosaurů, a nikoli vědecké důkazy, musí být hlavním důvodem toho, proč vědci označili Microraptora za teropodního dinosaura. A poté, co tak učinili, jej už klidně mohou vydávat za příklad takzvaného „dinosaura opeřeného“!

Nejenže evolucionisté zamlžili význam slova „dinosaurus“ a nepoznali, že je Microraptor ptákem, někteří z nich dokonce usoudili, že Microraptor je evolučním spojovacím článkem mezi dinosaury a ptáky (2).

Zmíněná nová fosilie však ony představy vyvrací a vede k jasnému závěru, že tento tvor byl ptákem. Za prvé, kdyby se byl Microraptor vyvíjel z dinosaura v modernějšího ptáka, pročpak byl potom v jeho hrudním koši nalezen normální dvoukřídlý pták – který evidentně již žil v době Microraptora, a stal se dokonce jeho obědem?

Navíc, byl-li Microraptor přechodnou formou živočicha ve fázi od suchozemských dinosaurů k ptákům žijícím na stromech, pročpak byl potom již tak vyvinutý, že mohl úspěšně lovit, zabíjet a žrát plně vyvinuté létající ptáky? Autoři PNAS napsali, „Fakt, že enantiornithin (pták, kterého údajný dinosaurus sežral) byl dospělý, svědčí také o tom, že Microraptor byl nejen schopen aktivně lovit, nýbrž že v tom byl dokonce takřka mistr“ (1). Takže je jasné, že Microraptor byl zdatným letcem, nikoli zpola vyvinutým praptákem.

Dnes běžně loví ptáci jiné ptáky, a z fosilií vyplývá, že tak činili i v minulosti. Ale není nic známo o tom, že by se byli dinosauři živili ptáky, jelikož by ptáci zřejmě dinosaurům lezoucím po zemi ulétli. A protože tedy většina dinosaurů nemohla ptáky ulovit, poznamenali autoři PNAS, že „tahle zpráva o dinosaurovi, živícím se ptáky, je ojedinělá“ (1). Je však ojedinělá pouze za předpokladu, že definice „dinosaura“ zahrnuje i ptáky!

Zmíněný fosilizovaný tvor spolkl svou kořist hlavou napřed „jako většina současných ptačích dravců“. Microraptor „trávil značnou část času na stromech“, protože právě tam žili ptáci, a nikoli dinosauři (1). Microraptor měl také ptačí zuby, a nikoli dinosauří zuby, což podporuje náš názor o jeho povaze“ (3).

Z nalezené fosilie vyplývá, že Microraptor patrně létat uměl, nicméně „někteří badatelé přijímají nyní tezi o tom, že malí ´teropodní dinosauři´ se skutečným peřím, zejména Microraptor, jsou ve skutečnosti ptáky, patrně nelétajícími“ (3).

Nové důkazy o Microraptorově schopnosti lovit za letu svědčí jasně o tom, že byl čtyřkřídlým ptákem, nikoli dinosaurem – a žádnou evoluční přechodnou formou.

Odkazy

1. O'Connor, J., Z. Zhou, and X. Xu. 2011. Additional specimen of Microraptor provides unique evidence of dinosaurs preying on birds. Proceedings of the National Academy of Sciences. 108 (49): 19662-19665..
2. Norell, M. et al. 2002. Palaeontology: 'Modern' feathers on a non-avian dinosaur. Nature. 416 (6876): 36.
3. Oard, M. 2011. Did birds evolve from dinosaurs? Journal of Creation. 25 (2): 22-31.

PřílohaVelikost
00527-18.7.2012-je_nova_fosilie_ptakozravym_dinosaurem.doc71.5 KB
Průměr: 3 (2 votes)
Obrázek uživatele Šriber

Jura

Psycholog ho za psychiatrem pošle, bude-li třeba...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Šribere,

když člověk trpí bludy, tak už je spiš na řadě psychiatr, ne?

Obrázek uživatele Šriber

howto

Já vám zase doporučuji návštěvu psychologa...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele howto

Tak te jsem navíc ještě úchyl - Evo?

Uff, ještě, že jsem Vám někde omylem nepodržel dveře nebo nepochválil šaty. To bych to asi schytal. Nicméně věřte, že mě o Vás vůbec nejde a ani nemám chuť hrotit vzájemný názorový nesoulad do personálií.

Nyní vím, že nejste křesťanka. Možná věříte v křesťanského Boha a možná v nějakého jiného, ale to je fuk. Nejste v žádné církvi, tedy ve svolání Kristových následovníků a tím je predikován Váš pravděpodobný spásný osud, i když samozřejmě vše je Hospodinových rukách a mě nepřísluší již nyní tvrdit jak to bude. Doporučoval bych Vám však neprodleně zříci se svých darwinistických bludů, činit pokání a do nějakého kostela začít chodit.

Co se týče satanovi lži, že víra je jen osobní intimní věc. Víte Evo, tak tomu přibližně 1900 let nebylo. A víte proč? Protože se stejně jako v judaismu předpokládalo, že hřích jednoho člověka může dopadnout i na ostatní, což se v praxi děje, např. poválečné pokání Německa za fašismus a Hitlera, ostuda města, které trpí hazard, prostitutky nebo notorické opilce, apod.

V dnešní době samozřejmě politické obce nerovná se náboženské obce jako v minulosti. Nicméně taková náboženská obec - církev - sbor si jistě hlídá své ovečky a v případě, že hřeší - jsou napomínány (např. že nechodí na bohoslužby, jsou nevěrní, pomlouvají, apod.) Vy v církvi nejste, proto to neznáte. Ale vězte, že to je nebo by to mělo být v církvích normální.

A teď si představte, že se nějaký člověk prohlásí za křesťana, k čemuž dospěl jaksi náhodou samovolně sám, ale nemá potřebu chodit do církve. Není pak divu, že má s církvemi nekompaktibilní názory, které mohou a často se to děje jako ve Vašem případě, vrhat špatný stín na církve. Samokřesťana totiž nemá kdo napomenout či napravit. Samokřesťan nemá možnost sloužit Bohu a bližnímu svému. Samokřesťan většinou nemá zdravé vyučování a často žije v bludech.

Ještě k té svobodě. Člověk ji ve skutečnosti nemá - žije vždy pod něčí nadvládou. Každý musí někoho poslouchat. To, že si můžeme dělat, co chceme, tazvaná cochcárna - to je jen iluze. Z duchovního hlediska se člověk může klanět buď Bohu a nebo satanu. Hřích člověka zotročuje - víra v Boha dává svobodu nehřešit. Kuřák kouřit musí - je pod nadvládou satana - hříchu. Nekuřák kouřit může, ale nechce nemusí, má svobodu se rozhodnout. Jakmile se však rozhodne pro hřích, je těžké přestat hřešit. Moc satana může zlomit jen Ježíš. Zkuste ho poprosit.

pro Eva

Přeji pěkný den,

Vaše: "Já vím, Death." - Opravdu? A jak je pak tedy možné, že Vy víte něco jiného, než VÍ Smrt? Laughing out loud

Nebo, že by se za tu dobu, co tu Smrt nebyla - něco změnilo? Jak to tu Smrt tak zpětně čte, tak třeba někde najde, že už tak naivní - jako dříve - nejste.

No, ale když už po Vás "jde" i howto - tak jdete určitě správnou cestou a u té je jedno - jestli je to cesta víry a nebo ne.

Smrt děkuje za přání.

Sice ten nový rok započne pro Smrt až někdy jindy, ale i tak - DÍKY. Smile

DEATH333

Obrázek uživatele Eva

howto

ad - Potřeboval jsem zjistit, zda jste sestrou v Kristu a nebo jen zbloudilou ovečkou bez svého stáda a bez pastýře.

Přesně to svědčí o Vaší drzosti a neomalenosti. Vztah k Bohu je intimní záležitost každého SVOBODNÉHO člověka, howto, a Vaše sprosté šťourání se v duchovních záležitostech SVOBODNÝCH lidí, které je Vám navíc "jedno" na tom nic nemění.
Pokud je Vám Vaše sprosté chování "jedno", pak jste navíc ještě úchyl.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Eva

Death

ad - Smrt Vám doporučuje se u článku nezastavit a jít v hledání ještě dále do minulosti, neboť to má daleko hlubší souvislosti,

Já vím, Death.

I Vám hezký nový rok přeje naivní Eva.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

pro Eva

Přeji pěkný den,

Vaše: "Dostal se mi do zorného pole zajímavý článek .." - Smrt Vám doporučuje se u článku nezastavit a jít v hledání ještě dále do minulosti, neboť to má daleko hlubší souvislosti, a to v návaznosti na jeho předky - přesněji tedy na Thutmose IV. a hlavně na jeho vedlejší ženu Mutemwiu matku Amenhotepa III., která byla princeznou říše Mitanni a která tak ovšem byla tou, která skutečně "přinesla" do Egypta jakési prvopočátky monoteismu, ve kterých ale bylo ovšem vzýváno něco úplně jiného, než "bůh" a ze kterých se vyvinulo to, co se dnes za monoteismus pokládá.

Jí přinesené (pro Egypt neznámé) monoteistické náboženství, kterému "vyučila" jednoho ze svých vnuků, pak na několik generací tolik ovlivnilo dějiny Egypta (vnuk byl Amenhotep IV - Achnaton) a následně, po pádu tohoto náboženství, skrze uprchlíky před opět nastolovaným "bohem" Amonem i dějiny celého světa.

A pokud se nezastavíte ani u Mitanni a dohledáte si historii těch lidí, kteří Mitanni založili - tak zjistíte, že to žádní semité nebyli.

Hezký Nový rok

DEATH333

Obrázek uživatele howto

Invizice na Evu

Základní konstanty vesmíru byly navrženy s určitým cílem a účelem, což předpokládá existenci nějaké vyšší inteligence.

Evo, uvedla jste o mě: "Jste drzý a neomalený." Proč ne, pokud se Vám zdá drzá otázka směřující k jádru věci. Ovšem mě je to jedno. Potřeboval jsem zjistit, zda jste sestrou v Kristu a nebo jen zbloudilou ovečkou bez svého stáda a bez pastýře.

Nevěřící totiž nechápou, že Církev není jen lidská organizace, ale je také organizací Boží, tedy je vedena přímo Božím Synem a Spasitelem Juzukristem. Tak řekl svatý Augustin: "Mimo Církev není spasení.", což je platno již cca. 1700 let. Toto tvrzení je samozřejmě opředeno biblickými verši, viz. De doctrina christiane, De civitas Dei, etc. Pochopitelně nemusíte být členkou určité konkrétní církve, ale měla byste mít společenství i s dalšími křesťany, kteří se scházejí a vysluhují bohoslužby. Tak to prostě je ačkoli se vám to zdá drzé. Pokud tomu tak není, je něco s Vámi duchovně v nepořádku.

Pochopitelně, co se týče kreacionismu, nemusíte být křesťanka a dokonce ani věřící, a to i přesto, že věřících kreacionistů je naprostá většina. Je to jen na Vás. Svojí otázkou jsem chtěl jen soukromě zjistit jak to s Vaší vírou opravdu je.

Evo,

jen jestli nebude Mojžiš stejně historicky doložená postava jako třeba Patrokles, Herkules, Perseus, Theseus a jiní.

Customize This