Jak vypadá bujná vědecká evoluční fantazie? I takto.

Jak vypadá bujná vědecká fantazie-opolidi.jpg

http://www.novinky.cz/veda-skoly/208468-praclovek-zacal-mozna-uzivat-nas...

Jak vidíme, vůbec nic se od přelomu 19. a 20. století nezměnilo: evoluční parta stále otravuje studenty ve školách a veřejnost těmito hovadinami, fantastickými malůvkami, které vycházejí jen z jejich darwinistické víry a vůbec z žádného faktu. Žádný takovýto tvor se nikdy nikde nenašel.

Každý, kdo se na ten obrázek zadíváte, si řekněte: toto je pouze grafické znázornění intelektuální úrovně evolučního mozku, nic víc.

Kdyby zde byl vedle toho obrázek, jak Bůh tvoří v ráji z prachu země Adama, měl by tento obrázek větší vědeckou hodnotu než tihle evoluční přiblblí, nikdy neexistující, chlupatci. Proč?

1. Protože velké množství záznamů starověkých národů nezávisle na sobě dokládá, že ke stvoření prvních lidí kdysi došlo (ne k jejich evoluci). Jsou to nezávislá svědectví, jako u soudu, můžeme jim věřit a nemusíme, ale existují a často podobná svědectví mívají u soudu rozhodující váhu, zvláště když svědci říkají věci, které se shodují a lze prokázat, že se nemohli mezi sebou předem domluvit.

2. Je naší neoddiskutovatelnou zkušeností, každodenní zkušeností, že život a inteligence jsou schopny produkovat: neživé i živé soustavy složitě uspořádaných neživých prvků z předchozích, méně uspořádaných materiálů. Nemáme žádnou zkušenost s tvůrčími schopnostmi hmoty, nějakou její "sebeorganizací" (slovo "evoluce" je nic neříkající, prázdný pojem); právě naopak, bohatou zkušenost máme se samovolným zhoršováním a konečnou smrtí všech uspořádaných soustav prvků, které existují - proto svoje fantazie do nás evolucionisté hustí dnem i nocí, abychom přijali to, co ve své praxi nepozorujeme a co je s naší zkušeností v přímém rozporu. Už odmala nám masírují mozky, abychom uvěřili, že kdysi se dělo něco zcela jiného než dnes a denně pozorujeme.

3. Všimli jste si, že v ZOO jsou dnes opice na jiné straně výběhu než všichni, i ti opicím nejpodobnější, lidé? Není tam žádný pavilón mezičlánků, žádné takovéhle chlupaté nestvůry, jak je vidíme na tomto obrázku. A mezičlánky nejsou nejen ve výbězích zoologických zahrad, ale ani mezi zkamenělinami ve všech vrstvách země. To vše Vám ovšem evolucionista vysvětlí, proč tomu tak je - jeho totiž nezajímají fakta, ale pouze potřeba za každou cenu obhájit evoluční teorii.

Závěr: evoluční parta podvádí a otravuje lidskou mysl už 150 let svými výmysly a pohádkami. Bude to tahle zločinecká banda dělat ještě dlouho?

Pavel Kábrt

Průměr: 5 (3 votes)
Obrázek uživatele Stoura

jak na to přišli

ad: Oficiální katolická exegeze rovněž tvrdí, že dny stvoření trvaly déle než 24 hodin. Jak na to tidlencti přišli, ví jen Bůh.

Přečetli si to v Bibli:
jeden den s Pánem je jako tisíc let a tisíc let jako jeden den (2 Petr 3:8 )

ad: Dnešní věda kašle na princip sporu, na metafyziku, na skutečné poznání, na principy vědeckého dokazování

Obávám se, že například na princip sporu jste se vykašlal i Vy, když jste se divil, proč stačí jeden protipříklad Wink

Obrázek uživatele Stoura

Proč zrovna kybernetika a ne přírodovědecké obory?

ad: Proč zrovna kybernetika a ne přírodovědecké obory?

Protože k vyvrácení věty s obecným kvantifikátorem stačí jeden protipříklad. Další protipříklady jsou zbytečné, protože věta už neplatí.

Obrázek uživatele Nosotonda

Nesuďme, abychom nebyli souzeni

Ode mne to asi zní dost falešně, ale pokud se týče svědků Jehovových poněkud jsem změnil názor. Znám minimálně jednoho SJ, který určitě není takový jak zde píše "Znovuzrozený".
Pokud se týče dní stvoření v Bibli, tak nějaký Grygáč v televizním rozhovoru uvedl, že Bůh tvořil, když ještě nebyl čas. To je totální akademická hloupost, neboť Bible, Tomáš Akvinský a já tvrdíme, že stvoření bylo postupné a tedy pokud je něco postupné, musel probíhat čas. Oficiální katolická exegeze rovněž tvrdí, že dny stvoření trvaly déle než 24 hodin. Jak na to tidlencti přišli, ví jen Bůh. Osobně je možné přece klást i tezi, že den byl kratší než 24 hodin. A potom řešit pravdivost tohoto výroku důkazem antiteze na základě principu sporu.
Dnešní věda kašle na princip sporu, na metafyziku, na skutečné poznání, na principy vědeckého dokazování - je prostě hlavně relativní, moderní, průkopnická, dynamická a především zcela mimo. A potom to tak vypadá ve společnosti. Tak se raději vraťme ke kořenům evropské civilizace a modleme se za všechny, kteří upřímně hledají Boha.

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Obrázek uživatele Stoura

proč definici

Nosotonda: Proč chcete definici živočišného druhu po kreacionistech.

Protože s tímto pojmem operují a přitom z jejich popisů vyplývají vlastnosti, které nejsou konzistentní s tím, co je vidět v přírodě. Definicí druhů znám povícero, ale žádná z nich není kompatibilní s tím, jak je pojem na těchto stránkách používán. Šupiny ani velrybu teď neřeším - připadá mi to od Vás jako manévr k vyhnutí se odpovědi.

Ad abstraktní myšlení: je podle Vaší definice o abstraktním myšlení člověkem i samovolně potracená gastrula (končí tak několik desítek % početí), nebo každý chovanec Jedličkova ústavu?

A jak velká abstrakce je nutná, aby podle Vás to myšlení bylo abstraktní?

Definici pomocí duše budu brát pouze tehdy, pokud popíšete, jak její přítomnost exaktně změřit. Jinak je to jen prakticky nepoužitelná hypotéza.

Obrázek uživatele Nosotonda

Hm

Proč zrovna kybernetika a ne přírodovědecké obory? To je dost málo na to, kolik si platíme vědátorů v akademii a na vysokých školách, aby to byl pouze jeden vědní obor.
Abyste věděl tak kreační teorii dokazují všechny vědecké obory, neboť naše hledání a naše touhy po poznání vedou jednoznačně k Bohu. Ať už tohle říkal mnohem lepším slohem Cuvier, Edison, Pasteur, Newton, Planck, Maxwell
http://www.fatym.com/abcd/k/000181.htm
Dnešní ateističtí vědátoři jsou proti těmhle velikánům přece jen nuly...

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Když evolučníkům dojdou argumenty

tak se uchylují ,jak už jsem psal včera k podvodům,že se vydávají za křesťany,ono to ale nejde a takový znovuzrozený pseudokřesťan-Mefisto se lehko pozná dle stylu slohu a psaní.

Obrázek uživatele Nosotonda

?

Pane Stoura!
Proč chcete definici živočišného druhu po kreacionistech. Typický kreacionista pracuje bez nároku na odměnu po pracovní době, na rozdíl od velmi dobře placeného evolucionistu, který má tolik šancí procestovat celý svět a sklízet nezaslouženou odměnu důvěřivého davu. Definice druhu není důležitá, ale je zcela jasné, že ze šupiny se nevyvinulo peří, že velryba napřed vylezla z vody, aby do ní potom znovu vlezla a vyrostla v obrovitého tvora, je zcela jasné, že evoluční teorie jsou pohádky nevhodné i pro děti.
Pokud se týče rozdílu mezi člověkem a zvířetem je s podivem, že to dnešní ateistická věda, založená na ateismu a popírající metafyziku nechápe. Ona vlastně nechápe celkem nic, ale hlavně že je za to dobře placená. Tak člověk je schopen na rozdíl od svých dle evolucionistů nejbližších tvorů abstraktního myšlení, je schopen si uvědomit čím je, dokáže poznávat své poznání. A navíc má nesmrtelnou duši. A co s tou duší bude po smrti se můžete dozvědět třeba studiem katolické nauky, meditací, modlitbou...

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Obrázek uživatele Stoura

žádný obor?

Nosotonda píše: Myslím, že žádný vědecký obor nemůže z empirických dat vyvodit evoluční teorii

Myslíte asi špatně. Jedním z oborů, v nichž lze pomocí evolučních algoritmů vyvinout funkční celky, je kybernetika. Empirická data to dokazují.

Ale asi máte pravdu, že nemá cenu to vysvětlovat pro ty, kdo nechtějí. Sad

Obrázek uživatele Stoura

to Nosotonda

Když už, tak bste mohl zkusit roztřídit uvedení druhy podle toho, co podle Vás jsou (Kterému že smyšlenému a vědecky opěvovanému falzifikátu či směsi různých kostí vdechl Bůh nesmrtelný život?)

Ale co stále chybí je definice biologického druhu a definice člověka podle kreacionistů. Taková jednoznačná a jasná definice, podle níž bezpečně poznáte, jestli tvor nebo jeho kostra patří člověku nebo opici nebo jestli je to falsifikát. O nejasných pojmech, které zároveň prohlašujete za striktně disjunktní můžete samozřejmě tvrdit naprosto cokoliv, aniž to má jakoukoliv váhu.

Obrázek uživatele Nosotonda

Vědní obory

Pane V.V.
Myslím, že žádný vědecký obor nemůže z empirických dat vyvodit evoluční teorii, pokud to není na objednávku mocných nebo v touze se jim zalíbit.
Už tady toho bylo napsáno hodně, ale z ničeho nevyplynulo, že by genetika, embryologie, molekulární mechanismy a další mohly třeba jen naznačit evoluci.
Ale nemá cenu to vysvětlovat pro ty, kdo nechtějí. Na stránkách našeho bratra P.K. a všude kolem je tolik důkazů Boží existence, že je skoro neuvěřitelné, že tolik nadaných a vzdělaných bratří a sester žijí ve tmě ateismu.

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Customize This