Jak se vyrovnat s chybějícími hvězdami Populace III

Napsal Steve Miller

Creation Matters, ročník 16, číslo 3, květen/červen 2011

(Z http://www.creationresearch.org/members-only/creation_matters/CM16%2003%... přeložil M. T. – 8/2011)

Už celá desetiletí se zastánci evoluce potýkají se zásadním problémem týkajícím se jejich teorie velkého třesku (Big Bang - BB), protože se jejich výklad počátku vesmíru opírá o existenci hvězd populace III (1). Časopis Astronomy zveřejnil článek nadepsaný Hledání prvních hvězd (2), ve kterém se autor pokouší přesvědčit své čtenáře o existenci těchto hvězd.

O jaký problém jde?

Kde je problém? Jelikož jsou tyhle hvězdy podle evoluční teorie „dědečky“ všech hvězd ve vesmíru, astronomové by měli dnes znát obrovské množství takových hvězd, díváme-li se při pohledu do vesmíru opravdu zpět v času.

Ale běda, dosud nikdy nebyla objevena ani jedna zmíněná hvězda!

Zesnulý Carl Sagan prohlásil, „Každý rok vyjde mnoho vědeckých článků o Oortově oblaku, jeho vlastnostech, původu, evoluci. Ale nikdo ho dosud ani okem nezahlédl“ (3). Přesně totéž lze konstatovat o hvězdách Pop III, totiž to, že dosud po nich astronomové ve svých pozorováních nenašli ani nejmenší stopu. V článcích o chybějících hvězdách Pop III jako je onen v časopisu Astronomy (2) jsou formulace jako „evoluční astronomové předpokládají, že se stalo“ či výroky jako „badatelé sestavili scénáře na základě sofistikovaných počítačových modelů“, protože hvězdy Pop III jsou jen pouhým ad-hoc zbožným přáním.

Proč? Protože zmíněný časopis zařadil v tomtéž vydání ještě jiný článek, který vlastně vyvrací to, co tvrdí článek námi citovaný o počítačových simulacích. Ze „sesterského“ článku První hvězdy byly sociální tvorové se dovídáme (4):

Z nového výzkumu však vyplývá, že teorii bude nutno trochu přepracovat, protože simulace svědčí o tom, že disky hmoty, ze kterých prý vznikly nejstarší hvězdy, by se patrně rozpadly (zvýraznil autor tohoto článku).

Počítačové simulace

Počítačové simulace narážejí na tři problémy, nad kterými bychom se měli zamyslet. Za prvé, zastánci evoluce kontrolují všechny proměnné, které v simulacích figurují, a přece jim to stále nějak nefunguje. Proč? Vysvětlují tenhle zádrhel tak, že prý existují proměnné, které neznají nebo které dosud nepřinutili fungovat. Nikdy by však nepřipustili, že jejich přírodovědné vysvětlení vzniku hvězd by nemuselo platit. Za druhé, chyba spočívá už v samé podstatě počítačových simulací, totiž mylné přesvědčení těchto světských vědců o tom, že může-li něco fungovat na počítači, pak „to takhle muselo probíhat i v přírodě“, aniž bychom to museli testovat v terénu či podepřít skutečným pozorováním. Počítačové simulace mohou být užitečným nástrojem, je-li možno je ověřit testováním přímo v laboratoři nebo pozorováním reálného vesmíru, což teprve představuje skutečnou vědu. Ale žádné z těchhle údajných evolucionistických kosmologických vysvětlení nelze nikdy ověřit, protože studované události se staly v minulosti, kterou nemůžeme pozorovat, takže neexistuje způsob, jak v současnosti kteroukoli z těchto hypotéz ověřit. Proto jejich vysvětlení spočívá výhradně na modelech, což rozebereme za chvíli.

Třetím problémem, a to tím nejzávažnějším, je tvrzení v článku, že hvězdy Pop III byly velmi masivní. Autor vydává za absolutní pravdu, že hvězdy Pop III měly průměr více než 100násobně větší než naše slunce (5). Zde se nabízí otázka, jak by mohl kdokoli z těchto evolucionistických astronomů zjistit, jak velké ony hvězdy byly, když nikdy žádnou neviděl? Celá záležitost tak připomíná problém údajné existence Oortova oblaku, kterou zpochybnil Carl Sagan. Říkat, že ony hvězdy byly velmi masivní, aniž bych byl s to si tuhle skutečnost jakkoli ověřit, je přinejmenším nepoctivé, ne-li přímo vyloženým podvodem!

Dobrá věda

Čemu tedy propadla moderní světská astronomie? Evolucionisté si mohou tvrdit, co chtějí, aniž by pro to měli podporu dat z pozorování či jiných objektivních pokusů. A tomu pak evolucionisté říkají dobrá věda. Mohou ji nazývat „dobrou“, ale nejde o žádnou skutečnou vědu, protože skutečnou vědu lze ověřit a pozorovat.

Dalším důležitým důvodem, proč článek je podezřelý, je způsob, jak končí. Autor konstatuje, „Žádný dalekohled ještě nenahlédl do prvních 480 milionů let po CMB (reliktní mikrovlnné záření)“ (6). To by mohlo platit tehdy, předpokládáme-li jako počátek vesmíru velký třesk, ale vede to k jiné jalové výmluvě. Počkejme si prý na vesmírný dalekohled Jamese Webba, který upře zrak hlouběji do vesmíru než cokoli, co máme dnes (7).

Článek však končí konstatováním, že hvězdy Pop III budou rovněž téměř jistě mimo dosah tohohle teleskopu, ačkoli uvidí hlouběji do vesmíru než cokoli před ním (8 ). A máme to tu zase, už zase se vymlouvají či se snaží zamluvit, proč nenajdou žádné hvězdy Pop III. Tak tolik o dobré vědě.

Tento článek v časopisu Astronomy je klasickým příkladem toho, co mají evolucionisté na mysli, řeknou-li o nějakém vysvětlení, že je „založeno na modelu“. Jinými slovy, vysvětlení, kterým se evolucionisté snaží obalamutit veřejnost ohledně problému hvězd Pop III, musí být pravdivé, protože už jednou předpokládají, že je pravdivý model velkého třesku. Nikdy nebudou sami k sobě tak poctiví, aby přijali fakt, že neexistují naprosto žádné důkazy o existenci hvězd Pop III, a z toho usoudili, že „k žádnému velkému třesku nikdy nedošlo“. Se vší mocí a zuřivostí budou tihle přírodovědci bojovat až do hořkého konce, jen aby nemuseli ani na okamžik připustit tuto druhou alternativu. Teorii velkého třesku prý nelze nikdy vyvrátit – jen se jich zeptejte a oni vám to potvrdí!

Odkazy

1. Miller, S. 2007. Population III stars and the Big
Bang model. Creation Matters 12(5):3.
www.creationresearch.org/creation_matters/pdf/
2007/CM12 05 low res.pdf
2. Villard, R. 2011. In search of the first stars. Astronomy,
June, p. 26.
3. Sagan, C. and A. Druyan. 1985. Comet. Random
House, New York, p 201.
4. Andrews, B. 2011. Astro News: First stars were
social creatures. Astronomy, June, p. 20.
5. Villard, op. cit., 28.
6. Ibid, p. 26.
7. Ibid, p. 30.
8. Ibid, p. 31.

Další článek na toto téma v češtině:

http://kreace.org/content/hvezdy-populace-iii-model-velkeho-tresku

PřílohaVelikost
Jak se vyrovnat s chybějícími hvězdami Populace III.doc43.5 KB
Průměr: 2.6 (7 votes)

Chybějící hvězdy

Venku je zase ošklivo já tak mám trochu času něco napsat. Tento článek už zapadl na druhou stranu tak je na to tak akorát čas.

Problém 1.: Proč ve vesmíru nepozorujeme staré hvězdy populace III?
Jen pro pořádek, hvězdnou populaci III. lze také označit (IMHO logičtěji) jako hvězdy nulté generace, je to totéž. Jedná se o hvězdy s tzv. extrémně nízkou metalicitou viz. odkaz. Stručně, jedná se o libovolné příměsi mimo vodíku a hélia, název metalicita je tak pro laika poněkud zavádějící - nejedná se nutně o kovy.
Hvězdy nulté generace vyznačující se velice nízkou až nulovou metalicitou nepozorujeme prostě proto, že od jejich vzniku uplynulo 15^9 let což převyšuje životnost i menších (a proto pomaleji hořících) hvězd, včetně našeho Slunce i ještě o něco menších. Jenže tyto hvězdy byly převážně příliš veliké, díky špatnému odvodu tepla z neznečištěného kondezujícího zárodečného mračna (které jinak zajistí “metalické” příměsi) je vznik malých hvězd (jako třeba naše slunce) v takových podmínkách neravděpodobný. Taková hvězdy pak díky přílišnému gravitačnímu tlaku ve svém nitru spalují svou hmotu mnohem rychleji a dnešních dnů se prostě nedožijí. Jak prosté.

Problém 2.: Hvězdy s takovouto metalicitou pozorujeme. Jejdanenky (!) co to? To ten indián zas píše blbiny, dyk mu to tadydle nesedí s tím prvním odstavcem.
Nene, všechno sedí. Ta hvězda je totiž malá. Má typicky poetické jméno SDSS J102915+172927. Mimo tohto jména je typická i tím, že poměr lithia vůči ostatním prvkům je extrémně nízký (viz. konec článku). Což mě přivádí k myšlence na vysvětlení vzniku hvězdy nízké hmotnosti (osobní spekulace), hvězda byla původně tak velká jak se na bumbrlíčka nulté generace sluší a patří, pak se k ní přiblížila nějaká černá díra nebo neutronová hvězda část její hmoty odsála a hvězdu tak pro nás zachránila.

Mějte se tu krásně, skládejte básně, než se zas dostanu k nějakému příspěvku. Pokud čtenář dočetl až sem, pak děkuji za pozornost.

pro Ondra born-again

Přeji pěkný den,

Vaše: "Má to cenu takováto diskuze? - NEMÁ." - Můj příspěvek na téma toho podvodníka nebyla diskuse, ale spíše polemika.

Vaše: "Já o těch objevech vím mnohem víc než Vy. Mám doma několik DVD, knihu, mluvil jsem několikrát s člověkem, který ověřoval některé Wyattovy objevy a potvrdil je." - Dokazujete Wyattovi objevy tím, že to je natočeno a napsáno na DVD a v knize Wyatta? No, to je přeci úplně absurdní. Dokazovat něco tím samým, co má být dokazováno. Chápete to vůbec?

A pan Milan Latka jako "ověřovatel objevů" též neobstojí, protože nepřinesl ni jeden důkaz čehokoli z toho o čem jen píše v BAN a co s takovým úspěchem prodává těm, co mermomocí uvěřit chtějí.

Nicméně, proč se Smrt diví, vždyť s biblí se přec dělá to samé, což je ostatně logické, protože nic jiného, než absurdní dokazování bible biblí, vlastně věřící ani nemají.

Vaše: "Abyste viděl - tak jsem tolerantní. Klidně si Váš názor zastávejte, mně je to jedno." - To je pokrok. Smrt velice děkuje.

Vaše: "V další diskuzi na toto téma nepokračuji, protože to je jako když hází hrách na stěnu..." - Ano, ano, to je známá věc - od Smrti se totiž, jako vždy, všechny nesmysly spolehlivě odrážejí. Smile

Ondra-born-again

Probůh, tak mi vysvětlete, proč jeho nálezy odmítají i věřící archeologové? Proč? Nechápu
A jinak, jestli jste si nevšiml, tak ET je zpochybňována výhradně z náboženských důvodů. Je přece jasné, že pokud si někdo svou Svatou knihu vykládá doslova a poznatky moderní vědy tomu odporují, tak proti vědě bude vystupovat. Pro mě je klíčovým faktorem to, že spousta věřících nemá s evolucí nejmenší problém. To prostě o něčem svědčí

Obrázek uživatele Ondra.

BZE

BZE, lidé mohou napsat, argumentovat, kritizovat cokoliv. Se podívejte jak spousta lidí kritizuje ET. Myslíte, že to znamená, že automaticky ET je neplatná teorie ?

Toto co je napsáno na wiki nic moc neukazuje. Již jsem ale psal, že N. archa a archa úmluvy jsou sporné nálezy. Ostatní sporné nejsou. Toto co je napsané se vztahuje právě na N. archu a archu úmluvy.

Jestli ale lidé na základě zpochybňování těchto dvou nálezů zpochybňují i ostatní Wyattovy nálezy, tak je to tristní přístup! To je absurdní.

Ondra-born-again

Další odstavce z wikipedie...

While Wyatt won a devoted following from the ranks of fundamentalist Christians seeking tangible evidence of the literal truth of the Bible, his credibility was disputed, often bitterly, by professional archaeologists and biblical scholars. The Garden Tomb Association of Jerusalem state in a letter they issue to visitors on request:

The Council of the Garden Tomb Association (London) totally refute the claim of Mr Wyatt to have discovered the original Ark of the Covenant or any other biblical artifacts within the boundaries of the area known as the Garden Tomb Jerusalem. Though Mr Wyatt was allowed to dig within this privately owned garden on a number of occasions (the last occasion being the summer of 1991) staff members of the Association observed his progress and entered his excavated shaft. As far as we are aware nothing was ever discovered to support his claims nor have we seen any evidence of biblical artifacts or temple treasures.

In a similar vein, archaeologist Joe Zias of Israel Antiquities Authority (IAA) has stated that "Ron Wyatt is neither an archaeologist nor has he ever carried out a legally licensed excavation in Israel or Jerusalem. In order to excavate one must have at least a BA in archaeology which he does not possess despite his claims to the contrary. ... [His claims] fall into the category of trash which one finds in tabloids such as the National Enquirer, Sun etc."[3]

Wyatt's fellow evangelicals have not been any less critical: Answers in Genesis called Wyatt's claims fraudulent,[4] and one Seventh-day Adventist professor of archaeology sums up Wyatt's Noah's Ark and anchor stones claims in these words: "While the Durupinar site is about the right length for Noah's ark, [it is] ... too wide to be Noah's ark. Wyatt has claimed that the "boat-shapedness" of this formation can only be explained by its being Noah's ark, but both Shea and Morris have offered other plausible explanations. Likewise, Wyatt has argued that the standing stones he has found are anchors, while Terian is aware of similar stones outside the Durupinar site area that were pagan cultic stones later converted by Christians for Christian purposes."[5]

Když nazvete autora tohoto člínku trotlem, nic tím nevyřešíte. Spíš se zamyslete nad tím, proč řada křesťanských vědců Wyattovu archeologii zavrhuje

Obrázek uživatele Ondra.

DEATH333

Vaše: "objevil z těch známějších objevů: Sodomu a Gomoru, Exodus, horu Sinaj, J.K. hrob a místo ukřižování. N. archa a Archa úmluvy jsou spornější." - Spornější? Já se asi smíchy potrhám. LŽI, které prodávají věřícím, aby na nich zbohatli a Vy tomu říkáte spornější? Vy fakt uvěříte všemu.

Ondro, Smrt přeci ví, že ty jeho tzv. "objevy" a všechno okolo toho, je pro Vás "skutečné" a nutně tomu potřebujete (mermomocí chcete) uvěřit. Vždyť, co jsme se spolu nadiskutovali na tím šutrem, co vydává za archu, že? Jenže, už byste mohl pochopit, že "věřit tomu", se s pravdou vzájemně vylučuje.

Už by Vám mělo "dojít", že když Vás někdo takto podvede jednou (Archa) a podruhé (Truhla smlouvy) a pak i potřetí (Exodus - sloup, co zase krom něho nikdo neviděl, zlaté kolo, co "nemohli" vyzvednout apod.), tak Vás podvádí i v tom ostatním.

Vaše: "Právník nejste, tak se neohánějte věcem, kterým nerozumíte." - A to víte jak? A vůbec - kouknul jste se do trestního zákona ČR a našel si znění Smrtí uvedeného paragrafu pro podvod, abyste věděl, že Smrt tomu rozumí a má zase pravdu nebo tu jen tak nerozumně plácáte?

---------------------------------------------------------

Má to cenu takováto diskuze? - NEMÁ.

Já o těch objevech vím mnohem víc než Vy. Mám doma několik DVD, knihu, mluvil jsem několikrát s člověkem, který ověřoval některé Wyattovy objevy a potvrdil je.

Ale co, je to Váš názor. Abyste viděl - tak jsem tolerantní. Klidně si Váš názor zastávejte, mně je to jedno. Ale Váš názor není pravdivý. Nemáte pravdu.

V další diskuzi na toto téma nepokračuji, protože to je jako když hází hrách na stěnu...

pro Ondra born-again

Přeji pěkný den,

Vaše: "objevil z těch známějších objevů: Sodomu a Gomoru, Exodus, horu Sinaj, J.K. hrob a místo ukřižování. N. archa a Archa úmluvy jsou spornější." - Spornější? Já se asi smíchy potrhám. LŽI, které prodávají věřícím, aby na nich zbohatli a Vy tomu říkáte spornější? Vy fakt uvěříte všemu.

Ondro, Smrt přeci ví, že ty jeho tzv. "objevy" a všechno okolo toho, je pro Vás "skutečné" a nutně tomu potřebujete (mermomocí chcete) uvěřit. Vždyť, co jsme se spolu nadiskutovali na tím šutrem, co vydává za archu, že? Jenže, už byste mohl pochopit, že "věřit tomu", se s pravdou vzájemně vylučuje.

Už by Vám mělo "dojít", že když Vás někdo takto podvede jednou (Archa) a podruhé (Truhla smlouvy) a pak i potřetí (Exodus - sloup, co zase krom něho nikdo neviděl, zlaté kolo, co "nemohli" vyzvednout apod.), tak Vás podvádí i v tom ostatním.

Vaše: "Právník nejste, tak se neohánějte věcem, kterým nerozumíte." - A to víte jak? A vůbec - kouknul jste se do trestního zákona ČR a našel si znění Smrtí uvedeného paragrafu pro podvod, abyste věděl, že Smrt tomu rozumí a má zase pravdu nebo tu jen tak nerozumně plácáte? Smile

Obrázek uživatele Ondra.

DEATH333

Vaše: "Ti, kdo četli nemusí souhlasit, ale i tak nemají právo ho nazývat podvodníkem." - Ale ano. Tvrdí-li totiž někdo, že je ten šutr Archou, a to přesto, že je to jen šutr, tak podvádí lidi.
A Vy víte (z naší předešlé debaty na toto téma), že znám všechny ty jeho tzv. "archeologické výzkumy" a že díky jím zamlčovanému jádrovému vrtání, ze kterého je jasné, že je to jen šutr, jasně vyplývá, že o Arše lhal.

A Truhlu smlouvy, což je ještě daleko větší podvod, který je navíc dovedený ad absurdum "odnesením Truhly párkem andělů" nebo "pravou krví J.K.", je už jen třešničkou na dortu dalších podobně nesmyslných tvrzení, které byly zcela účelové a to jen proto, aby se prodalo dost knih a DVD.

A tak dokonce i podle Vašeho zákona paragraf 250 trestního zákona - Kdo jiného uvedede v omyl za účelem vlastního obohacení - či tak nějak - je to prostě podvodník.

--------------

objevil z těch známějších objevů: Sodomu a Gomoru, Exodus, horu Sinaj, J.K. hrob a místo ukřižování.
N. archa a Archa úmluvy jsou spornější...

Právník nejste, tak se neohánějte věcem, kterým nerozumíte.

Obrázek uživatele Ondra.

Sriber

Nikoliv mezi zabedněnci. O panu Wyattovi jsem toho četl už dost, byl to podvodník a lhář. Může se vám to nelíbit, ale to na skutečnosti nic nezmění.

O kterých nálezech si četl ? Uveď je..

Obrázek uživatele Ondra.

BZE

Z anglické wikipedie:
Ronald Eldon Wyatt (1933 – August 4, 1999) was an adventurer and former nurse anaesthetist noted for advocating the Durupınar site as the site of Noah's Ark, among other Bible-related pseudoarchaeology. His claims were dismissed by scientists, historians, biblical scholars, and even by leaders in his own Seventh-day Adventist Church, but his work continues to have a following among some fundamentalists and evangelicals.

To napsal nějaký trotl na tu wiki, který si nepřečetl nic o Wyattovi

Customize This