Jak se nezbláznit - 2. díl - Vznik života - videorozhovor Vládi a Pavla

Z otázky, jak vznikl život, mají evolucionisté panickou hrůzu. Vědí totiž, že v chemii nemohou použít svoje milovaná božstva, mutace, selekci a milióny let. Aby totiž buňka ožila, reprodukovala se, metabolizovala živiny a syntetizovala potřebné proteiny a tak se ubránila destrukci (rozkladným procesům), muselo by dojít k tomu, že by NAJEDNOU! ze země vyskočilo několik stovek genů a s tím zároveň celý buněčný aparát pro jejich zpracování. Zde nejde použít pohádku o postupném, dlouhodobém vývoji po milióny let - milióny let jsou zde nejen k ničemu, ale naopak na škodu, protože i ten první malý náhodný krok ke složitosti a případnému budoucímu vzniku buňky, jehož produktem je jen neživá chemikálie a ne okamžitě celá živá buňka, příroda zlikviduje! (např. oxidací či hydrolýzou). Až teprve kompletní buňka může svému okolí odolat - ale pak by musela vzniknout v jednom okamžiku.

A tak evolucionisti v hrůze vykřikují: vznik života není náš problém, tím se nezabýváme, ale ve svých hlavách se pokoutně ukájejí myšlenkou na dálavy vesmíru a UFOny a podobné nesmysly s tím, že "jednou na to věda přijde a už něco tušíme" (jednou přijde evolucionistická věda na to, jak se nemožné stalo možným). Jenže dálavami vesmíru, kde by chemické a pravděpodobnostní zákonitosti byly vzniku života nějak záhadně "méně nepřátelské" než na Zemi, by to tito pohádkáři ještě zhoršili, protože se absurditě chemické evoluce "kdesi daleko" stejně nevyhnou a ještě k tomu přidají nutnost transportu života přes silné záření a chlad ve vesmírném prostoru až k Zemi.

Je také legrační, jak evolucionisté říkají, že se výrobky inteligentního člověka nesmějí srovnávat se živými podobnými soustavami v přírodě (třeba srdce zcela jasně vykazuje podobné funkce jako lidmi vyrobené čerpadlo, s přečerpávacími komorami, ventily a trubkami). Jenže i v živé buňce je řada miniaturních strojků podobných lidským výrobkům, třeba na výrobu energie (ATP). Ne, ne, ne, to se nesmí srovnávat, volá evoluční parta. Ale kuriózně: jejich pohádka začíná právě neživou hmotou, ze které se měl udělat ten vůbec nejsložitější stroj, sestavený z neživých součástí, stroj života, živá buňka, o mnoho řádů složitější stroj než je třeba raketoplán. Buněčné strojky a zařízení se měly samy poskládat z neživých chemikálií, jak praví evoluční mýtus přezdívaný "věda". Jde samozřejmě o pavědu a jediné, proč není evoluční báchorka ještě na smetišti dějin je to, že davy lidí ji milují, chtějí a přejí si, aby to byla pravda. Teorie evoluce není už dávno předmětem vědy a přírodních zákonů a dalších výzkumů, ale bude předmětem Božího soudu nad prolhaným lidským srdcem.

Kdyby evoluční pověra nebyla taková tragedie, byla by to docela slušná legrace. Pavel Kábrt

Průměr: 3.7 (9 votes)
Štítky:

Re: Jak trefné je to slovo od Joba

Dané slovo nejen uznamená, že Země je ve vesmírné prázdnotě nespočívá na nějakých pilířích (nebo na Želvě) - jak říkala tehdejší jedna představa, ale také to znamená, že Země byla stvořena z "vakua", které se nám jako prázdnota jenom jeví a ve skutečnosti to je základní "látka", z níž Bůh vytvořil veškerou hmotu-energii vesmíru.

Jak trefné je to slovo od Joba

On roztáhl sever nad pustotou, nad nicotou zavěsil zemi,

v kraličtině je to ještě výraznější ¨

Ontě roztáhl půlnoční stranu nad prázdnem, zavěsil zemi na ničemž.

zavěsil zemi na ničemž. Jak bezvadné vyjádření tehdejšího dalo by se říci - naprostého negramota z pohledu dnešních věd - kdo by to tenkrát mohl takto říci, aby to tak bezvadně souznělo s dnešními poznatky - na ničemž. A skutečně - dnes víme, že vakuum je v podstatě z pohledu země - nic. Ve vesmírném prostoru je prostě prázdno. Sem tam nějaký kosmický prach, v mezigalaktickém prostoru je toho ještě méně. Prostě tam nic není. Jak trefné proto toto vyznání - zavěsil jsi zemi na ničem. A to bylo před několika tisíci lety - řečeno - obyčejným pastevcem. Obyčejný pastevec může svým obyčejnstvím poučovat dnešní vědátory. Jeho poznání Boha může dnes ukazovat mnohým cestu. I bez vědeckých poznatků.

Pro mě osobně je tak nějak úsměvné,

když nad tím tak přemýšlím, jak Bůh tento svět a vesmír učinil.

Všechno to nasvědčuje "velkému třesku", ale velký třesk se nekonal. Všechno to nasvědčuje tomu, že to bylo před miliardami let, ale vesmír je starý pouhých pár tisíc let. Vědci si lámou hlavu už několik stovek let, jak přesně vesmír vznikl, co to je vlastně vesmír a co to je prostor, čim je prostor tvořen a jak je tedy velký. Je velký jen těch několik miliard let, co k nám doletí světlo, nebo je větší? A když by byl větší, tak jak velký je ve skutečnosti? A "třesklo" to jen v tomto vesmíru, či ještě někde jinde? A jak to dokázat, že to třesklo někde jinde? Jak to zjistit?

A tak celý život vědce je jeden velký problém - to, na co jsme přišli, vlastně není vůbec nic. Stále je to málo.

Co na to křesťan? Nic. Je vděčný za to, co má, snaží se o to, co je třeba a pokud je mu dáno, tak na stará kolena pozvedne hlas společně se žalmistou -

Já však chci být ustavičně s tebou, uchopils mě za pravici, povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš.

Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.

Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost. Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech.

Ten prostřední verš je pro Vás pane Kábrt. Specielně.....

Z toho, co tu bylo řečeno, vyplývá jedna věc.

Nikdy tu nemohlo být nic. Protože to prostě nejde. Vždy tu muselo být něco ve smyslu - buď nějaká energie, či něco na ten způsob.

Protože je nejenže logické, ale prostě nemožné, aby něco mohlo vzniknout z ničeho. Když prostě nic není, tak nic ani nemůže vzniknout.

Takže - pokud tu nemohlo být nic, pak tu něco muselo být - a to vždy. Pokud čas vznikl -/ což je zatím otázka (zatím to tak vypadá)/ - ale před časem muselo něco být - neboť z ničeho být nic nemůže - pak tedy to velmi dobře koreluje s tím, co jako nejen křesťané, ale také jako kreacionisté - již velmi dlouhou dobu tvrdíme a na tomto světě dokazujeme, že vesmír tu není věčně, ani hmota tu není věčně, ale to, nebo spíše Ten, kdo tu věčně je - tak to je Stvořitel - a k tomu, že to velmi dobře souzní s veškerými vědeckými důkazy - když tu určitá "hmota" v nějakém "skupenství" musela být vždy, pak to je to samé, jako kdybychom říkali - ne hmota, ale Bůh. Jenomže Boha nelze nějak kodifikovat, či specifikovat abychom mohli říci - toto:/a vyjmenovat všechno, co víme o pojmu Bůh/ je Bůh. To prostě nejde. Zařadit Boha do svých poznatků (ve smyslu - toto je ten Bůh) je nemožné - můžeme Boha specifikovat jako věčného, spravedlivého, dobrého, nesmrtelného, věčně živého, nejmocnějšího, nejlaskavějšího,atd. atd., ale stále to bude jen popis našich lidských pohledů na to, co je pro nás, či z našeho pohledu - laskavé, dobré, nesmrtelné, atd. atd. - prostě stále to budou jen naše vlastní lidské poznatky - ale to není ten Bůh, který se dal lidem poznat. Bůh totiž nejen není (od - do) - neboť je prostě věčný - a věčnost do pojmů láska či spravedlnost tak nějak nevím, jak bych to tam mohl vměstnat ..... K tomu, abychom toto mohli nějak zpracovat, tak k tomu slouží naše mysl a naše duše, náš duch. Jelikož nám dal Bůh "kousek" sám sebe, tak jen proto můžeme následně pochopit, či chápat, co se nám Bible a Slova tam obsažená - snaží o Bohu říci.

Re: Jak se nezbláznit - 2. díl - Vznik života - ...

To si Evička (velmi naivně) donedávna myslela také. Leč není tomu tak. Evičce vědecká elita vysvětlila, že "nic" není (z fyzikálního hlediska) tak úplně doopravdy "nic", ale tak troško malinko "něco" (virtuální částice).
To jen filosofové a teologové pracují s oním směšným definitivním "nic" (neexistencí).

Tož tak, Vědče.
Smile

A který vědec říká, že slovo nic se ve fyzice používá v jiném významu, než co znamená?

P.S. Pokud máte na mysli Krausse s jeho komentářem - takže vesmír vlastně vznikl z "ničeho" - záleží na tom, co si pod tím "ničeho" představujeme" - pak on pouze upřesnil, co tím "ničeho" on myslí. Tím ale nijak nedokazoval, že si pod tímto pojmem myslí něco jiného, než toto slovo jistě znamená. Neboť nic nemůže být "něco". Nic je prostě nic.

Prostě kde nic není, ani smrt nebere... Wink

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Živá buňka vznikne z Boha, neb jí Živý Bůh oživí.

Chápu, že se domníváš, že jedno plyne z druhého, ale skutečnost je taková, že si to odporuje...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Václav Dostál

Kyž někdo má plnou krabici bonbónů, tak darováním jednoho se mu mnoho nestane.

Přesně tak. Když je váš JK věčně živý, pak se mu "obětováním" necelých tří dnů života mnoho nestalo. Nejednalo se tedy o žádnou výjimečnou oběť, v podstatě se mu mnoho nestalo.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Eva

Ne, píše se tam o "ožívání buňky". Tedy o původně neživé buňce.

Nikoliv. To jste si zase neoprávněně vyfantazírovala. K ožití buňky by mohlo dojít právě sestavením jejich součástí do současného celku živé buňky. O neživé buňce se v textu nic nepíše a pochopitelně ani není termínem "ožití buňky" nic takového míněno.

Naopak, evolucionisté běžně fantazírují o jakýchsi položivých či nějakým způsobech aktivních součástech, samoreplikujících molekulách, RNA apod., které se nějak záhadně pospojují a tím dojde k ožití celé buňky.

Jejich pospojováním by přirozeně, pokud by něco takového bylo možné, došlo rovněž k ožití buňky jako celku.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

zbabělec

Oživení neživé buňky Živým Bohem = vznik živého z Živého.

Ta fantasmagorická modla oživila podle tebe tu neživou buňku, nebo sebe? Pokud buňku, pak vznikla živá buňka z neživé.

P.S. Kdy začneš odpovídat na Phobosovy otázky, zbabělče?
P.P.S. Kdy předložíš citát z ET, který vybízí k zabíjení, zbabělče?

Obrázek uživatele Eva

Re: Eva

ad - Nikoliv, píše se tam o živé buňce,

Ne, píše se tam o "ožívání buňky". Tedy o původně neživé buňce. Další text Vašeho příspěvku nečtu, je to kompilát trapných nesmyslů.
Myslím, že již není co dodat, z hovna bič neupletete.
Mějte se, přestal jste mě bavit.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Customize This