JAK PROTLAČIT EVOLUČNÍ NESMYSLY

Jonathan Gray

(Z ARCHAEOLOGY NEWSFLASH 315 /www.beforeus.com/ přeložil M. T. – 9/2012)

Slyšeli jste, co se stalo Alu Costerovi, odpadlickému učiteli přírodních věd?

Byl doma se ženou a dětmi. Pak zaslechli náhle zvenčí jakýsi zvuk.

„Ale!“, vykřikla jeho žena. „Někdo je v naší garáži!“

Gloria skoro upustila pánev. „Vypadni odtamtud, ale rychle!“

Když se vyřítil ze dveří, zahlédl Al jakýsi stín, jak utíká dolů po silnici. Zmizel ve tmě.

Al zatápal po vypínači. Při zběžné prohlídce garáže se zdálo, že všechno je na svém místě. Prohlédl si svou Toyotu. Pak utkvěl jeho pohled na palivové nádrži. Byla otevřená. Uzávěr ležel na zemi.

Zvedl ho a našrouboval zpátky.

„Asi se někdo pokoušel ukrást benzin“, utrousil ke Glorii.

„Zapomněls zamknout garáž?“, zeptala se vyčítavě.

Al strávil zbytek večera přípravou na zítřejší vyučování. Miloval svou práci na vyšší odborné škole v Thorntonu. Byla tak oboustranně inspirativní.

OŠKLIVÉ PŘEKVAPENÍ

Nazítří přišel Al Coster do práce pozdě. Motor jeho auta zaškytl…a prostě odmítl nastartovat.

Sáhl po telefonu.

„Thorntonská vyšší odborná škola“, zavrněl hlas na druhé straně.

„Pennie, můžu mluvit s Gregem Ryanem?“, zeptal se.

„Jistě, pane Costere. Spojím vás.“

„Co se děje, Ale?“

„Někdo mi do nádrže nasypal cukr. Budu ji muset nechat vyčistit.“

„Řeknu Frankovi, aby za tebe dnes dopoledne odučil“, řekl Greg. „Až to budeš mít vyřízené, přijď za mnou do kanceláře.“

O DVĚ HODINY POZDĚJI

„Ale“, řekl mu ředitel o dvě hodiny později, „jsi v pěkné bryndě". Zase si někdo stěžoval. Budeš muset přestat s těmi svými výpady proti evoluční teorii…nebo tě budu muset propustit.

Strašně nerad bych tě ztratil. Jsi výborný učitel. Ale ve vzdělávací soustavě není místo pro odlišné názory.

Některé lidi hrozně popuzují tvé poznámky o „inteligentní prvotní příčině“. Nepřekvapilo by mě, kdyby to byla příčina útoku na tvé auto.“

Al se zhluboka nadechl. „Gregu, nezaslouží si snad naše děti, aby si mohly vybrat ze všech možností? Víme přece oba, že evoluce je pouhou teorií. Jsou-li zde i jiné možnosti, neměla by se pak našim dětem dát příležitost rovněž se o nich něco dovědět…? Je mravné prosazovat jednu teorii na úkor těch ostatních?“

Greg se zamračil. „Stát ti platí za to, abys učil evoluci.“

Odsunul složku s papíry stranou, a náhle celá hromada sklouzla na zem.

„Podívej“, řekl Al, „Nevím, jak bych ti to sdělil šetrněji, Gregu. Evoluce je jedním z nejpromyšlenějších podvodů této generace.“

„Nech toho, chlape! Vždyť je to věda.“

Al zhluboka vydechl. „Důkazy svědčí o něčem jiném.“

„Důkazy? Jaké důkazy?“

„Jsi ochoten se nad tím zamyslet bez předsudků?“

„Jo, bude lepší, když tě vyslechnu. Školní rada žádá vyšetřit celý tento případ s tebou. Mohli by tě dokonce vyhodit“, řekl Greg.

„Dobrá. Co takhle dneska večer? Gloria ti uvaří večeři.“

Greg našpicoval uši. Gloria byla dobrá kuchařka. A Al bydlel jen pět minut chůze od pláže. Greg mu podal ruku. „Přijdu“, řekl s úsměvem.

Co měl tedy Al v plánu?

Stavěl na tom, čemu se říká VZÁJEMNÁ ZÁVISLOST.

NAČASOVÁNÍ NA ZLOMEK SEKUNDY

Znáte rostlinu jménem juka? Každý druh juky má svůj vlastní druh můrky jukovníčka.

Juka je uzpůsobena tak, že ji může opylovat jedině tato konkrétní můrka – a tato můrka nedokáže naklást vajíčka, která by měla šanci na přežití, dokud předtím neopylí juku.

Květy juky v dané lokalitě NEKVETOU KAŽDOROČNĚ. V mezidobích přežívají můrky ve stavu dormance ve stadiu kukly.

Pak se ale VE STEJNÝ OKAMŽIK otevřou poupata, PŘESNĚ v touž chvíli se dospělí jukovníčci vyklubou ze svých kukel zavrtaných do písku, namáhavě se vznesou do vzduchu, a okamžitě začnou plnit specifický sled úkolů, který musí být sladěn tak, aby juka přežila.

Stanovme si hypotetické datum. 14. srpna 2006 přesně v 8:15 ráno se otevřou květy juky druhu FX.

A o kousek dál se zase 14. srpna 2006 v 8:15 ráno vyklube jukovníček druhu FX z podzemní kukly, prohrabe se na povrch, zatřepotá křídly, a pak si to namíří rovnou k čerstvým květům juky – takže oba druhy si navzájem pomohou přežít.

A tady je Alova otázka: Jak se mohly oba tyto druhy vyvinout zcela samostatně, aby zvládly tuto „tandemovou souhru“ vzájemně závislých činností ve stejnou chvíli?

(Pozn. edit.: Je třeba si uvědomit, že vývoj mušky vyžaduje zcela jiné evoluční podmínky i jiná evoluční časová období než vývoj rostliny juky! „Zedník se nevyvíjí zároveň s domem, který si staví, aby tam mohl bydlet...“)

Al se zeptal: nesvědčí toto o tom, že všechno naplánoval kdosi inteligentní zvenčí? Nějaká Inteligence existující kdesi mimo oba organizmy?

Uvědomte si jen
1. složitý, vzájemně se doplňující a paralelně existující design každého z obou organizmů, a
2. načasování souhry obou značně rozdílných organizmů na zlomek sekundy přesně.

PROBLÉM

Podle Ala se na tomto dvojitém jevu vzájemné závislosti dvou nezávislých organizmů láme pro evoluční teorii chleba.

A v přírodě přitom existují nesčetné další podobné příklady tvorů, kteří by jeden bez druhého nemohli existovat.

A v tom spočívala podstata problému, jak ji chápal Al. Dlouhá časová období s oddělenou existencí nejsou v souladu s fakty přírody, jak je dnes pozorujeme. Jinými slovy, Al tvrdil, že oddělená evoluce je nesmysl.

*****************************************************

PřílohaVelikost
00547-19.9.2012-jonathan_gray_jak_protlacit_evolucni_nesmysly.doc39 KB
Průměr: 3.3 (10 votes)

Srandu?

Ale ty záznamy, které zkoumá, jsou na rozdíl od vás nejen písemné, ale především v horninách, nálezech, jevech atd

Ano, my také máme nejen písemné záznamy, ale i vykopávky nebo ne? Horniny, nálezy - to je rozdíl? Jev - je teď. Pokud není teď je to už záznam. Tudíž je to historie. Nejsme na tom stejně? A já že si dělám srandu. V.S.

Nejsou důkazy

Bůh existuje - "důkazy" z bible nebo "důkaz", že jsme tady my a příroda, to nejsou relevantní důkazy. A protože je to napsané v bibli, nesmí se o tom pochybovat! To je dogma

Věda jako taková existuje od založení světa. Stejně tak dlouho, ale ještě o pár chvil dříve existuje víra. Ano, protože to máme zapsané v Bibli. Obojí dvojí postupně přináší důkazy. Víra přináší důkazy na základě svých pozorování přírody a vyvozování patřičných závěrů, věda na základě svých rozborů přírody. Víra je založená na Božím slově, které Bůh určitým různorodým způsobem dával znát všem různým lidem a ti je buď psali, anebo sdělovali zase dalším lidem. Věda tyto své poznatky také sděluje, také píše stejně tak jako víra. Problém je ten, že něco vědět o někom, kdo není vidět je možné jen z toho, že vidíme to, co je viditelné, jako důkaz toho, že někdo něco dělal. A to je právě příroda, svět vesmír. Až já potkám za nějaký čas nějakého člověka, a zeptám se ho, jak se daří jeho rodičům, a on řekne, já už rodiče nemám, tak samozřejmě mohu jistě pochybovat, že žádné rodiče neměl a zeptat se ho, aby mi dal nějaký důkaz, on, protože nebude mít žádnou fotku, tak řekne, nemůžu to nějak dokázat, tak se ho zeptám, a někdo by tu fotku moh mít? On by řekl, ne, moje rodiče přišli z Afriky, tam kde zrovna žádné záznamy nikdo nedělal. A nějakého člověka, který by mohl dosvědčit, že tvoji rodiče existovali? Ne, všichni, kdo moje rodiče znali, už umřeli. Asi by jste vy měl problém s tím, aby jste jistě dokázal, že se vůbec narodil, nebo ne? V.S.

...

Další příklad všeobjímající křesťanské lásky puštěné ze řetězu. Oldřich si nedávno pochvaloval, jak nám to křesťanství v Africe vítězí.
Trest smrti pro gaye chtějí v Ugandě i američtí pastoři

Vlasta

Já nevím, copak věda nezkoumá to, co se děje teď? Nezkoumá snad teď to, co se stalo všera ze záznamů?

Vy si děláte srandu, že jo? Samozřejmě, že věda zkoumá to, co je teď. Ale zkoumá i to, co se dělo dávno v minulosti. A zkoumá to teď, jindy to snad ani nejde. Smile Ale ty záznamy, které zkoumá, jsou na rozdíl od vás nejen písemné, ale především v horninách, nálezech, jevech atd.

A co věda zkoumá

Věda se zabývá tím, co je. Teď.

To se pletete.

Já nevím, copak věda nezkoumá to, co se děje teď? Nezkoumá snad teď to, co se stalo všera ze záznamů? V.S

Hrabě

No prosím! Takové oplzlé vtipy dává k "lepšímu" nejslušnější odborník na evoluci v celém široširém vesmíru...

No pozor!!! Ono se totiž nejedná o žádný vtip! Je to skutečná příhoda, jen mě udivuje, kolik je v ní nepřesností! Bůh si totiž chtěl vyzkoušet, cože to vlastně těm lidem dal do vínku a pak to začal zakazovat. Aby si splnil tuhle podmínku, stvořil svůj sexuální zážitek jako grupáč! Věrohodnost této verze tak dosvědčuje dalších 8 účastníků božího grupáče a boží schopnosti v oblasti "šuk.ání" potvrzují nejen zúčastněné ženy, ale i muži. Bůh nehleděl na to, koho má zrovna pod sebou a doslova se píše, že "jel jak šicí stroj!". Uspokojil několikrát nejen všechny ženy, ale i muži měli orgasmy při jeho průniku do nich.
Celá akce se dochovala díky většímu počtu účastníků, kteří své zážitky a zkušenosti předávali po generace svým potomkům. Písemně pak byla zaznamenána přesně 437 let, 169 dní, 14 hodin, 26 minut a 48 vteřin poté. Pravdivost přesně zaznamenaných rozhovorů při akci pohlídal sám duch svatý. Bohužel pro svou náplň nejsou vhodné k publikování.
Konečně něco, čemu se dá na bohu věřit! Big smile

Vlasta

Obecně ale platí, že jakmile se něco stane tezí nepřipouštějící pochybnosti nebo kritiku, je to vždycky špatně. Ale opět - typický znak ideologie.
Něco mi to připomíná - co takové - Bůh neexistuje. Anebo - evoluce funguje.

Vy zjevně nechápete základní rozdíl mezi dogmatem a vědou.

Bůh neexistuje - to není dogma, protože existence boha není nijak prokázána. Máte ale svobodu v tom, abyste jeho existenci prokázal. Nikdo vám nebude říkat, že se o tom nesmí pochybovat.

Bůh existuje - "důkazy" z bible nebo "důkaz", že jsme tady my a příroda, to nejsou relevantní důkazy. A protože je to napsané v bibli, nesmí se o tom pochybovat! To je dogma.

Evoluce funguje - to není dogma, protože si to můžete ověřit na vědeckých poznáních, na paleontologických nálezech atd. Navíc evoluci můžete zpochybňovat vždycky a nikdo vám neřekne - to nesmíš, to řekl Darwin!

Ještě jednou - dogma je nedoložitelné tvrzení o kterém se nesmí pochybovat - vše z bible, nikoliv z evoluce.

Už jste to pochopil? Smile

Vlasta

Já jen cituji, to, co máme zaznamenáno. Všechno ohledně tohoto stojí na záznamech a na svědectví lidí, kteří o tomto svědčí dalším lidem.

To si děláte srandu? Dokážete si představit ty zástupy píšících lidí ve starověku? Jsou to jen smyšlené pohádky. Smile

Věda se zabývá tím, co je. Teď.

To se pletete.

Hrabě

To nikterak neřeší závažné teologické rozpory, které vzniknou když na biblické pravdy našroubujeme evoluční ideologii.

Závažné teologické rozpory vznikají především tehdy, když se dva pánbíčkáři začnou bavit o výkladu božího slova, jak jsi dokázal i tady ty a Foton. Smile Bible je jen bajka a proto se dá vykládat mnoha způsoby, viď šmoulo. Big smile

Vlasta

Myslel jsem si že dva, ale bylo jich asi víc, přesný počet není řečen. Takže teď přesně

Jo přesně, aha! Big smile A videozáznam by nebyl, když máte tak přesné záznamy rozhovorů? Big smile Big smile Big smile Big smile

Customize This