JAK PROTLAČIT EVOLUČNÍ NESMYSLY

Jonathan Gray

(Z ARCHAEOLOGY NEWSFLASH 315 /www.beforeus.com/ přeložil M. T. – 9/2012)

Slyšeli jste, co se stalo Alu Costerovi, odpadlickému učiteli přírodních věd?

Byl doma se ženou a dětmi. Pak zaslechli náhle zvenčí jakýsi zvuk.

„Ale!“, vykřikla jeho žena. „Někdo je v naší garáži!“

Gloria skoro upustila pánev. „Vypadni odtamtud, ale rychle!“

Když se vyřítil ze dveří, zahlédl Al jakýsi stín, jak utíká dolů po silnici. Zmizel ve tmě.

Al zatápal po vypínači. Při zběžné prohlídce garáže se zdálo, že všechno je na svém místě. Prohlédl si svou Toyotu. Pak utkvěl jeho pohled na palivové nádrži. Byla otevřená. Uzávěr ležel na zemi.

Zvedl ho a našrouboval zpátky.

„Asi se někdo pokoušel ukrást benzin“, utrousil ke Glorii.

„Zapomněls zamknout garáž?“, zeptala se vyčítavě.

Al strávil zbytek večera přípravou na zítřejší vyučování. Miloval svou práci na vyšší odborné škole v Thorntonu. Byla tak oboustranně inspirativní.

OŠKLIVÉ PŘEKVAPENÍ

Nazítří přišel Al Coster do práce pozdě. Motor jeho auta zaškytl…a prostě odmítl nastartovat.

Sáhl po telefonu.

„Thorntonská vyšší odborná škola“, zavrněl hlas na druhé straně.

„Pennie, můžu mluvit s Gregem Ryanem?“, zeptal se.

„Jistě, pane Costere. Spojím vás.“

„Co se děje, Ale?“

„Někdo mi do nádrže nasypal cukr. Budu ji muset nechat vyčistit.“

„Řeknu Frankovi, aby za tebe dnes dopoledne odučil“, řekl Greg. „Až to budeš mít vyřízené, přijď za mnou do kanceláře.“

O DVĚ HODINY POZDĚJI

„Ale“, řekl mu ředitel o dvě hodiny později, „jsi v pěkné bryndě". Zase si někdo stěžoval. Budeš muset přestat s těmi svými výpady proti evoluční teorii…nebo tě budu muset propustit.

Strašně nerad bych tě ztratil. Jsi výborný učitel. Ale ve vzdělávací soustavě není místo pro odlišné názory.

Některé lidi hrozně popuzují tvé poznámky o „inteligentní prvotní příčině“. Nepřekvapilo by mě, kdyby to byla příčina útoku na tvé auto.“

Al se zhluboka nadechl. „Gregu, nezaslouží si snad naše děti, aby si mohly vybrat ze všech možností? Víme přece oba, že evoluce je pouhou teorií. Jsou-li zde i jiné možnosti, neměla by se pak našim dětem dát příležitost rovněž se o nich něco dovědět…? Je mravné prosazovat jednu teorii na úkor těch ostatních?“

Greg se zamračil. „Stát ti platí za to, abys učil evoluci.“

Odsunul složku s papíry stranou, a náhle celá hromada sklouzla na zem.

„Podívej“, řekl Al, „Nevím, jak bych ti to sdělil šetrněji, Gregu. Evoluce je jedním z nejpromyšlenějších podvodů této generace.“

„Nech toho, chlape! Vždyť je to věda.“

Al zhluboka vydechl. „Důkazy svědčí o něčem jiném.“

„Důkazy? Jaké důkazy?“

„Jsi ochoten se nad tím zamyslet bez předsudků?“

„Jo, bude lepší, když tě vyslechnu. Školní rada žádá vyšetřit celý tento případ s tebou. Mohli by tě dokonce vyhodit“, řekl Greg.

„Dobrá. Co takhle dneska večer? Gloria ti uvaří večeři.“

Greg našpicoval uši. Gloria byla dobrá kuchařka. A Al bydlel jen pět minut chůze od pláže. Greg mu podal ruku. „Přijdu“, řekl s úsměvem.

Co měl tedy Al v plánu?

Stavěl na tom, čemu se říká VZÁJEMNÁ ZÁVISLOST.

NAČASOVÁNÍ NA ZLOMEK SEKUNDY

Znáte rostlinu jménem juka? Každý druh juky má svůj vlastní druh můrky jukovníčka.

Juka je uzpůsobena tak, že ji může opylovat jedině tato konkrétní můrka – a tato můrka nedokáže naklást vajíčka, která by měla šanci na přežití, dokud předtím neopylí juku.

Květy juky v dané lokalitě NEKVETOU KAŽDOROČNĚ. V mezidobích přežívají můrky ve stavu dormance ve stadiu kukly.

Pak se ale VE STEJNÝ OKAMŽIK otevřou poupata, PŘESNĚ v touž chvíli se dospělí jukovníčci vyklubou ze svých kukel zavrtaných do písku, namáhavě se vznesou do vzduchu, a okamžitě začnou plnit specifický sled úkolů, který musí být sladěn tak, aby juka přežila.

Stanovme si hypotetické datum. 14. srpna 2006 přesně v 8:15 ráno se otevřou květy juky druhu FX.

A o kousek dál se zase 14. srpna 2006 v 8:15 ráno vyklube jukovníček druhu FX z podzemní kukly, prohrabe se na povrch, zatřepotá křídly, a pak si to namíří rovnou k čerstvým květům juky – takže oba druhy si navzájem pomohou přežít.

A tady je Alova otázka: Jak se mohly oba tyto druhy vyvinout zcela samostatně, aby zvládly tuto „tandemovou souhru“ vzájemně závislých činností ve stejnou chvíli?

(Pozn. edit.: Je třeba si uvědomit, že vývoj mušky vyžaduje zcela jiné evoluční podmínky i jiná evoluční časová období než vývoj rostliny juky! „Zedník se nevyvíjí zároveň s domem, který si staví, aby tam mohl bydlet...“)

Al se zeptal: nesvědčí toto o tom, že všechno naplánoval kdosi inteligentní zvenčí? Nějaká Inteligence existující kdesi mimo oba organizmy?

Uvědomte si jen
1. složitý, vzájemně se doplňující a paralelně existující design každého z obou organizmů, a
2. načasování souhry obou značně rozdílných organizmů na zlomek sekundy přesně.

PROBLÉM

Podle Ala se na tomto dvojitém jevu vzájemné závislosti dvou nezávislých organizmů láme pro evoluční teorii chleba.

A v přírodě přitom existují nesčetné další podobné příklady tvorů, kteří by jeden bez druhého nemohli existovat.

A v tom spočívala podstata problému, jak ji chápal Al. Dlouhá časová období s oddělenou existencí nejsou v souladu s fakty přírody, jak je dnes pozorujeme. Jinými slovy, Al tvrdil, že oddělená evoluce je nesmysl.

*****************************************************

PřílohaVelikost
00547-19.9.2012-jonathan_gray_jak_protlacit_evolucni_nesmysly.doc39 KB
Průměr: 3.3 (10 votes)

Zkuste

Mám lepší nápad: zkuste vysvětlit, proč by to člověk neměl dělat.

Bůh řekl lidem, aby se plodili a množili. Jakým způsobem by jste chtěla naplnit tento příkaz?

Obrázek uživatele Minerva

Vlasta

A zkuste si sami zjistit proč by to teda tenkrát neměl dělat a proč by to ani dnes neměl dělat.

Mám lepší nápad: zkuste vysvětlit, proč by to člověk neměl dělat.

Snažím se vysvětlit, jak se na homosexualitu dívá Bible

Co když je mi fuk, jak se na to dívá Bible?

ॐ असतो मा सद्गमय

Vysvětlení

Vy jste jako Nosotonda. Jsem zvědavý, co mi odpovíte. Co je vám do toho, jestli je někdo gay a jako gay žije? Kde berete tu drzost někomu kecat do života? Jestliže se v Bibli píše, že si takoví lidé zasluhují smrt, pak je potřeba odmítnout toto biblické prohlášení jako hloupé a zastaralé z dob křesťanského barbarství.

Snažím se vysvětlit, jak se na homosexualitu dívá Bible. Každý kdo umí číst si to může přečíst. V.S.

Myslím

To jsou všechno jen výmluvy. V bibli to je jasně napsáno, tedy to platí. Kristus nemá oprávnění měnit slova nejvyššího boha, to pramení z hierarchie

Tady bych potřeboval od někoho pomoct.

V Bibli je Starý zákon a Nový zákon. Starý zákon se týká obětí, které naznačovaly to, že jednou přijde někdo, kdo bude tou skutečnou obětí, kterou Bůh vyžaduje, oběť zvířat nikdy nemohly být dostatečné k obmytí hříchů. Tím se stala až oběť Ježíše Krista. To, že byl Izraelcům dán zákon, díky kterému mohli za homosexualitu být potrestáni smrtí je jen proto, aby to prostě nikdo nedělal. A zkuste si sami zjistit proč by to teda tenkrát neměl dělat a proč by to ani dnes neměl dělat.

Kristus Boží slova neměnil, jako Boží Syn měl naopak právo říkat to tak, jak by to mělo být. A to také dělal. V.S.

Nejen slovo, ale i Duch

Vím to, karabáčem a propagandou, lží a podvody. A čeká ho tvrdý boj se silami zla, kde těžko dobrým slovem něco zmůže.

Slovem - naprosto dostačující. Pokud je vedeno Duchem, ničím se proti tomu nelze bránit. Ani hromy a blesky, ani žádnou jinou zbraní i kdyby to byla černá díra. V.S.

Ano?

Musím jen konstatovat, že nedodržujete boží slovo. Trest za homosexualitu je v bibli jasně stanoven právě tím vaším jediným soudcem, nelze o něm pochybovat.

Dostáváme se někam, kde zatím nejsem tak jistý, jak bych si přál. To však nebrání tomu, abych se zeptal - Nedodržuji? - jak to dokážete? Ve Starém zákoně bylo psáno, že trest za homosexualitu je smrt. Kristus řekl, že nepřišel zákon zrušit, nýbrž naplnit.
Je někde v křesťanském učení napsáno že apoštolové hlásali evangelium a každého zabíjeli?

Já nevím Anonyme, buď tak rychle píšete, že při tom nemyslíte, anebo fakt nemyslíte. Já jsem si ale jist, že myslíte, ale něco vám překáží potvrdit to, co se zde snažím doložit.. Zřejmě. V.S.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Anonym

Nic nijak nevykládám

To je pravda. Jen blbě kibicuješ!

držím se jen napsaného.

Nedržíš.

přečti si to znovu.

To bys měl udělat spíš ty.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Hrabě

Nemluvte laskavě za křesťany a nevykládejte křesťanskou víru když jí sám rozumíte jak koza petrželi.

Nic nijak nevykládám, držím se jen napsaného. Pokud tomu nevěříš, přečti si to znovu. Smile

Dodržujeme ho tak, jak ho dodržovali první křesťané, pisatelé Nového zákona. Pokud to stačilo ke spáse jim, pak to musí stačit ke spáse nám!

On už byl někdo z prvních křesťanů spasen? Kdy? Jaký je o tom důkaz? Smile

Hrabě

Křesťané v prvním století, resp. pisatelé Nového zákona samozřejmě nevybízeli, k žádnému vraždění či zabíjení. Naopak je psáno, že Bůh vykoná pomstu.

Z toho plyne, že bůh je daleko krutější, než lidé. Konečně ti to došlo. Smile
Pisatelé NZ nemohli k ničemu vybízet, protože přece (prý) jen zaznamenávali slovo boží. Stejně, jako v případě SZ. Obě části bible mají tedy stejnou platnost. S tím nic nenaděláš. Smile

Naopak nás pisatelé vybízí, abychom nenáviděli hřích, ale s lidmi jednali s úctou.

No vidíš, ani tohohle příkazu bible se nedržíš a chováš se tu vůči evolucionistům a nevěřícím jako hulvát. Smile Patrně se držíš dalšího přikázán páně Mojžíše:
"Kdo bude lát jménu Hospodinovu, musí zemřít. Celá pospolitost ho ukamenuje." (M 24,19) Škoda, že tomu brání svěské zákony tohohle státu, viď?

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Anonym

Nemluvte laskavě za mě a nevykládejte mé pocity.

Trest za homosexualitu je v bibli jasně stanoven právě tím vaším jediným soudcem, nelze o něm pochybovat.

Nemluvte laskavě za křesťany a nevykládejte křesťanskou víru když jí sám rozumíte jak koza petrželi.

Musím jen konstatovat, že nedodržujete boží slovo.

Dodržujeme ho tak, jak ho dodržovali první křesťané, pisatelé Nového zákona. Pokud to stačilo ke spáse jim, pak to musí stačit ke spáse nám!

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Customize This