JAK PROTLAČIT EVOLUČNÍ NESMYSLY

Jonathan Gray

(Z ARCHAEOLOGY NEWSFLASH 315 /www.beforeus.com/ přeložil M. T. – 9/2012)

Slyšeli jste, co se stalo Alu Costerovi, odpadlickému učiteli přírodních věd?

Byl doma se ženou a dětmi. Pak zaslechli náhle zvenčí jakýsi zvuk.

„Ale!“, vykřikla jeho žena. „Někdo je v naší garáži!“

Gloria skoro upustila pánev. „Vypadni odtamtud, ale rychle!“

Když se vyřítil ze dveří, zahlédl Al jakýsi stín, jak utíká dolů po silnici. Zmizel ve tmě.

Al zatápal po vypínači. Při zběžné prohlídce garáže se zdálo, že všechno je na svém místě. Prohlédl si svou Toyotu. Pak utkvěl jeho pohled na palivové nádrži. Byla otevřená. Uzávěr ležel na zemi.

Zvedl ho a našrouboval zpátky.

„Asi se někdo pokoušel ukrást benzin“, utrousil ke Glorii.

„Zapomněls zamknout garáž?“, zeptala se vyčítavě.

Al strávil zbytek večera přípravou na zítřejší vyučování. Miloval svou práci na vyšší odborné škole v Thorntonu. Byla tak oboustranně inspirativní.

OŠKLIVÉ PŘEKVAPENÍ

Nazítří přišel Al Coster do práce pozdě. Motor jeho auta zaškytl…a prostě odmítl nastartovat.

Sáhl po telefonu.

„Thorntonská vyšší odborná škola“, zavrněl hlas na druhé straně.

„Pennie, můžu mluvit s Gregem Ryanem?“, zeptal se.

„Jistě, pane Costere. Spojím vás.“

„Co se děje, Ale?“

„Někdo mi do nádrže nasypal cukr. Budu ji muset nechat vyčistit.“

„Řeknu Frankovi, aby za tebe dnes dopoledne odučil“, řekl Greg. „Až to budeš mít vyřízené, přijď za mnou do kanceláře.“

O DVĚ HODINY POZDĚJI

„Ale“, řekl mu ředitel o dvě hodiny později, „jsi v pěkné bryndě". Zase si někdo stěžoval. Budeš muset přestat s těmi svými výpady proti evoluční teorii…nebo tě budu muset propustit.

Strašně nerad bych tě ztratil. Jsi výborný učitel. Ale ve vzdělávací soustavě není místo pro odlišné názory.

Některé lidi hrozně popuzují tvé poznámky o „inteligentní prvotní příčině“. Nepřekvapilo by mě, kdyby to byla příčina útoku na tvé auto.“

Al se zhluboka nadechl. „Gregu, nezaslouží si snad naše děti, aby si mohly vybrat ze všech možností? Víme přece oba, že evoluce je pouhou teorií. Jsou-li zde i jiné možnosti, neměla by se pak našim dětem dát příležitost rovněž se o nich něco dovědět…? Je mravné prosazovat jednu teorii na úkor těch ostatních?“

Greg se zamračil. „Stát ti platí za to, abys učil evoluci.“

Odsunul složku s papíry stranou, a náhle celá hromada sklouzla na zem.

„Podívej“, řekl Al, „Nevím, jak bych ti to sdělil šetrněji, Gregu. Evoluce je jedním z nejpromyšlenějších podvodů této generace.“

„Nech toho, chlape! Vždyť je to věda.“

Al zhluboka vydechl. „Důkazy svědčí o něčem jiném.“

„Důkazy? Jaké důkazy?“

„Jsi ochoten se nad tím zamyslet bez předsudků?“

„Jo, bude lepší, když tě vyslechnu. Školní rada žádá vyšetřit celý tento případ s tebou. Mohli by tě dokonce vyhodit“, řekl Greg.

„Dobrá. Co takhle dneska večer? Gloria ti uvaří večeři.“

Greg našpicoval uši. Gloria byla dobrá kuchařka. A Al bydlel jen pět minut chůze od pláže. Greg mu podal ruku. „Přijdu“, řekl s úsměvem.

Co měl tedy Al v plánu?

Stavěl na tom, čemu se říká VZÁJEMNÁ ZÁVISLOST.

NAČASOVÁNÍ NA ZLOMEK SEKUNDY

Znáte rostlinu jménem juka? Každý druh juky má svůj vlastní druh můrky jukovníčka.

Juka je uzpůsobena tak, že ji může opylovat jedině tato konkrétní můrka – a tato můrka nedokáže naklást vajíčka, která by měla šanci na přežití, dokud předtím neopylí juku.

Květy juky v dané lokalitě NEKVETOU KAŽDOROČNĚ. V mezidobích přežívají můrky ve stavu dormance ve stadiu kukly.

Pak se ale VE STEJNÝ OKAMŽIK otevřou poupata, PŘESNĚ v touž chvíli se dospělí jukovníčci vyklubou ze svých kukel zavrtaných do písku, namáhavě se vznesou do vzduchu, a okamžitě začnou plnit specifický sled úkolů, který musí být sladěn tak, aby juka přežila.

Stanovme si hypotetické datum. 14. srpna 2006 přesně v 8:15 ráno se otevřou květy juky druhu FX.

A o kousek dál se zase 14. srpna 2006 v 8:15 ráno vyklube jukovníček druhu FX z podzemní kukly, prohrabe se na povrch, zatřepotá křídly, a pak si to namíří rovnou k čerstvým květům juky – takže oba druhy si navzájem pomohou přežít.

A tady je Alova otázka: Jak se mohly oba tyto druhy vyvinout zcela samostatně, aby zvládly tuto „tandemovou souhru“ vzájemně závislých činností ve stejnou chvíli?

(Pozn. edit.: Je třeba si uvědomit, že vývoj mušky vyžaduje zcela jiné evoluční podmínky i jiná evoluční časová období než vývoj rostliny juky! „Zedník se nevyvíjí zároveň s domem, který si staví, aby tam mohl bydlet...“)

Al se zeptal: nesvědčí toto o tom, že všechno naplánoval kdosi inteligentní zvenčí? Nějaká Inteligence existující kdesi mimo oba organizmy?

Uvědomte si jen
1. složitý, vzájemně se doplňující a paralelně existující design každého z obou organizmů, a
2. načasování souhry obou značně rozdílných organizmů na zlomek sekundy přesně.

PROBLÉM

Podle Ala se na tomto dvojitém jevu vzájemné závislosti dvou nezávislých organizmů láme pro evoluční teorii chleba.

A v přírodě přitom existují nesčetné další podobné příklady tvorů, kteří by jeden bez druhého nemohli existovat.

A v tom spočívala podstata problému, jak ji chápal Al. Dlouhá časová období s oddělenou existencí nejsou v souladu s fakty přírody, jak je dnes pozorujeme. Jinými slovy, Al tvrdil, že oddělená evoluce je nesmysl.

*****************************************************

PřílohaVelikost
00547-19.9.2012-jonathan_gray_jak_protlacit_evolucni_nesmysly.doc39 KB
Průměr: 3.3 (10 votes)
Obrázek uživatele Minerva

Hrabě

Muslimům tam chybí jenom Kristus jako Boží Syn a Spasitel světa.

Jak víte, že vám nechybí Mohamed?

Myslím, že ne.

Myslíš špatně.

Pravé potěšení ze sexu by mělo spočívat v manželském svazku

Nevidím logický důvod, proč by mělo. S ničím lepším než, možná existuje Bůh, který to možná řekl, jste zatím nepřišli.

Tak jsem vám odpověděl. To je vše.

Ale ne na to, na co jsem se ptala. Byla by to přijatelná odpověď na otázku "proč s tím nesouhlasíte?" nebo "co se vám na to nelíbí?"

ॐ असतो मा सद्गमय

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

MINERVA

Muslimové při hlubším zamyšlení nad Koránem, příběhem Mohameda, životem, živou přírodou, vesmírem, existencí muže a ženy a smyslem toho všeho dojdou k závěru, že se s největší pravděpodobností nepletou.

V tom, že tento svět stvořil Bůh se ani muslimové nepletou. To máte pravdu. Muslimům tam chybí jenom Kristus jako Boží Syn a Spasitel světa.

Tak se nedomníváš chybně.

Myslím, že ne.

1. Prastarou kulturu během několika generací nepředěláš. Nevidím důvod, proč prezervativy nepovolit alespoň jako dočasné opatření.
2. Když se někdo s virem HIV narodí, tak je manželská věrnost jaksi na nic.

Sám v zakazování kondomů moc velkou logiku nevidím. A nevím proč by to někdo zakazovat měl. Pokud je někdo křesťan, tak je věrný své manželce a nepotřebuje kondom jako ochranu proti nákaze. Pokud někdo je nevěrný svému partnerovi, tak zřejmě tak jako tak porušuje Boží nařízení a pak už je jedno jestli používá kondom či nikoliv.

Osobně se ve stanovisku Katolické církve moc nevyznám. Spíš by tuto problematiku mohl lépe vysvětlit Nosotonda.

Nevidím nic špatného na hledání potěšení.

Pravé potěšení ze sexu by mělo spočívat v manželském svazku a jak jsem níže psal, je to otázka Boží vůle a pak zda člověk respektuje Stvořitele a snaží se plnit jeho přikázání a vůli.

Navíc vám po cizích vztazích nic není.

To je pravda, nic mi do toho není, ale vy jste položila první otázku, "Proč byste něco neměla dělat?"

Tak jsem vám odpověděl. To je vše. Smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Minerva

Hrabě

Při hlubším zamyšlení nad Božím slovem, příběhem Krista, životem, živou přírodou, vesmírem, existencí muže a ženy a smyslem toho všeho dojdeme k závěru, že se s největší pravděpodobností nepleteme.

Muslimové při hlubším zamyšlení nad Koránem, příběhem Mohameda, životem, živou přírodou, vesmírem, existencí muže a ženy a smyslem toho všeho dojdou k závěru, že se s největší pravděpodobností nepletou. Wink

Máte li na mysli kondomy, tak se nedomnívám, že by efektivně mohly bránit se nakazit virem HIV.

Tak se nedomníváš chybně.

Bůh si přál, aby spojení bylo mezi mužem a ženou a aby si ti dva byli věrní!

1. Prastarou kulturu během několika generací nepředěláš. Nevidím důvod, proč prezervativy nepovolit alespoň jako dočasné opatření.
2. Když se někdo s virem HIV narodí, tak je manželská věrnost jaksi na nic.

Homosexuální vztahy si Bůh nepřál, protože stvořil muže a ženu, kteří zároveň měli přivést na svět děti.

Možná.

Takže opět se jedná jen o povrchní a plytké vztahy, v zájmu vyhovět jen sám sobě a svému tělu.

Nevidím nic špatného na hledání potěšení. Navíc vám po cizích vztazích nic není.

ॐ असतो मा सद्गमय

Byla tu otázka po smyslu

Byla tu otázka po smyslu života. Jeden smysl je ten, že vše učinila bytost, která smysl má a ví co dělá. Druhá možnost je, že to je evoluce. Podle evoluce nic nemá smysl, všechno je takové jaké to je a snaž se člověče jak chceš. Potom homosexualita je naprosto v pořádku a nikdo s ní nic neudělá. V prvním případě stvořil vše Bůh, který to učinil tak, abychom Ho poznali. Pak homosexualita smysl nemá, protože Ho z tohoto vztahu poznat nelze. Už jste někdy viděli nějakého člověka, který byl počat z homosexuálního vztahu? Je to možné? Pokud by s tím Bůh souhlasil, asi by tak učinil.

Co se týče toho, jestli Kristus přišel naplnit zákon nebo ne, máte pravdu Anonyme, je to báje, takže se nemusíme zatěžovat přemýšlením o tom, jestli to má nějakou souvislost s homosexualitou nebo ne. Ale myslím, že všichni teda máme neskonalé štěstí, že můžeme žít, protože až se příroda rozhodne a změní toto naše množení, tak už tady nikdo nad smyslem života přemýšlet nebude. Což ostatně pro všechny rozumná a moudrá zvířata bude velká úleva až tady nebude žádný "homo sapiens sapiens", který by je neustále naháněl, pronásledoval a zabíjel.

Odpovědí na Drsoňmanovo video bylo to, že jsem řekl, že to je špatně. Křesťané nemají právo požadovat za tento přestupek trest smrti. To je všechno. Pěkný zbytek dne vám přeji. V.S.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

MINERVA

Ne k poznání, ale k názoru. Je dost dobře možné, že se pletete.

Při hlubším zamyšlení nad Božím slovem, příběhem Krista, životem, živou přírodou, vesmírem, existencí muže a ženy a smyslem toho všeho dojdeme k závěru, že se s největší pravděpodobností nepleteme.

To o otrocích bylo také psáno v kontextu doby. Znamená to, že se nás to taky týká?

Pohlavní nemoci, homosexuální chování a jejich vnímání v naší době bez problémů můžeme vztáhnout na dnešní dobu a hledat ponaučení. Otroctví je jiná otázka. Asi jako hodinky a holinky. I když Boží instrukce ohledně otroctví by se daly přiměřeně vztáhnout například jak se chovat dnes k zaměstnancům či zaměstnanci k zaměstnavatelům.

Takové vrozené vady skutečně existují.

Ale jistě. Proč ne? Platí co jsem řekl. Každý ví jak se má chovat. A Bůh jistě vidí do srdce člověka, takže uvidí zda se jeden jen vymlouvá a lže si do kapsy, při obhajobě nějakého svého zlozvyku, nebo zda bylo v jeho moci s tím něco udělat či dělat, k čemuž ho měla vést láska ke Stvořiteli. Jak jsem řekl:

Každý si bude stát za svým dílem!

Protože jim někdo brání užívat efektivní ochranu.

Máte li na mysli kondomy, tak se nedomnívám, že by efektivně mohly bránit se nakazit virem HIV. Ale řešení není jen v jakési ochraně. Bůh si přál, aby spojení bylo mezi mužem a ženou a aby si ti dva byli věrní! A aby tak tvořili jedno tělo. To totiž je zase racionálně odůvodnitelné, neb tak v dlouhodobé perspektivě jsou lidé šťastní. Hodnoty jako věrnost, láska, opora jeden o druhého je to co přináší ty pravé hodnoty, které zároveň přinášejí i štěstí. Zatímco dnes jsou vztahy mezi lidmi velmi povrchní. A tak když jeden opouští toho druhého či je mu nevěrný, bolí to toho druhého a přináší velká trápení! Bolí to jako když dělíte "jedno tělo"! Proto by si lidé měli být věrní.

Pohlavně přenášené nemoci se týkají i heterosexuálů, takže je to z hlediska toho, o čem se bavím, irelevantní.

Homosexuální vztahy si Bůh nepřál, protože stvořil muže a ženu, kteří zároveň měli přivést na svět děti. A v minulém příspěvku jsem kladl důraz na to, že si rozhodně nepřál, aby (homosexuální) sex byla je jakýsi "sport" či modní výstřelek doby, zapříčiněný zhýralostí té doby. Ale dnes se tyto rozdíly opět a zase stírají. Opět se vnímají homosexuální vztahy jen jakýsi sport. Tzn. že ne vždy je argumentováno "vrozenou" dispozicí jedince. S tím už se dnes nikdo moc neobtěžuje.

Takže opět se jedná jen o povrchní a plytké vztahy, v zájmu vyhovět jen sám sobě a svému tělu.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Vlasta

Snažím se vysvětlit, jak se na homosexualitu dívá Bible. Každý kdo umí číst si to může přečíst.

Přesně tak, každý si to může přečíst. Ale když jsem si to přečetl, tak mi to vyvracíte. Že to není tak, jak to píše bible.

Obrázek uživatele Minerva

Hrabě

Proto je tak důležitý kreacionismus, který vede k poznání, že tu nejsme náhodou, že evoluční teorie je holý nesmysl a tudíž že existuje Tvůrce.

Ne k poznání, ale k názoru. Je dost dobře možné, že se pletete.

Bylo to psáno v kontextu doby. Ale to neznamená, že se to netýká nás.

To o otrocích bylo také psáno v kontextu doby. Znamená to, že se nás to taky týká?

Stejně tak bych mohl argumentovat, že mám vrozenou vadu mluvit sprostě nebo se chovat neurvale či sklony k agresivitě k druhým atd.

Takové vrozené vady skutečně existují. Wink

Podívejte se do Afriky kde je HIV pozitivních někdy i 50% populace.

Protože jim někdo brání užívat efektivní ochranu.

Pohlavně přenášené nemoci zde jsou stále a stále přinášejí lidem neštěstí a smrt.

Pohlavně přenášené nemoci se týkají i heterosexuálů, takže je to z hlediska toho, o čem se bavím, irelevantní.

ॐ असतो मा सद्गमय

Vlasta

V Bibli je Starý zákon a Nový zákon. Starý zákon se týká obětí, které naznačovaly to, že jednou přijde někdo, kdo bude tou skutečnou obětí, kterou Bůh vyžaduje, oběť zvířat nikdy nemohly být dostatečné k obmytí hříchů.

Však také asi proto žádal sám bůh lidské oběti pro sebe.

Vlasta

Kristus řekl, že nepřišel zákon zrušit, nýbrž naplnit.

Nic takového neřekl, protože o textu bible ohledně homosexuality nemluvil. Pokud máte na mysli jeho biblické obětování se, pak musím konstatovat, že jedním sebeobětováním asi nemohl vykoupit všechny hříchy světa. Navíc je to jen legenda.

Já jsem si ale jist, že myslíte, ale něco vám překáží potvrdit to, co se zde snažím doložit..

Nic mi nepřekáží, píšu to, co si myslím a o čem jsem přesvědčen. To, co píšete vy, bych nepodepsal ani náhodou.

Hrabě

Nedržíš.

Chceš popřít text bible, který jsem tu citoval? Vaše výklady jsou bezpředmětné. Smile

Customize This