JAK PROTLAČIT EVOLUČNÍ NESMYSLY

Jonathan Gray

(Z ARCHAEOLOGY NEWSFLASH 315 /www.beforeus.com/ přeložil M. T. – 9/2012)

Slyšeli jste, co se stalo Alu Costerovi, odpadlickému učiteli přírodních věd?

Byl doma se ženou a dětmi. Pak zaslechli náhle zvenčí jakýsi zvuk.

„Ale!“, vykřikla jeho žena. „Někdo je v naší garáži!“

Gloria skoro upustila pánev. „Vypadni odtamtud, ale rychle!“

Když se vyřítil ze dveří, zahlédl Al jakýsi stín, jak utíká dolů po silnici. Zmizel ve tmě.

Al zatápal po vypínači. Při zběžné prohlídce garáže se zdálo, že všechno je na svém místě. Prohlédl si svou Toyotu. Pak utkvěl jeho pohled na palivové nádrži. Byla otevřená. Uzávěr ležel na zemi.

Zvedl ho a našrouboval zpátky.

„Asi se někdo pokoušel ukrást benzin“, utrousil ke Glorii.

„Zapomněls zamknout garáž?“, zeptala se vyčítavě.

Al strávil zbytek večera přípravou na zítřejší vyučování. Miloval svou práci na vyšší odborné škole v Thorntonu. Byla tak oboustranně inspirativní.

OŠKLIVÉ PŘEKVAPENÍ

Nazítří přišel Al Coster do práce pozdě. Motor jeho auta zaškytl…a prostě odmítl nastartovat.

Sáhl po telefonu.

„Thorntonská vyšší odborná škola“, zavrněl hlas na druhé straně.

„Pennie, můžu mluvit s Gregem Ryanem?“, zeptal se.

„Jistě, pane Costere. Spojím vás.“

„Co se děje, Ale?“

„Někdo mi do nádrže nasypal cukr. Budu ji muset nechat vyčistit.“

„Řeknu Frankovi, aby za tebe dnes dopoledne odučil“, řekl Greg. „Až to budeš mít vyřízené, přijď za mnou do kanceláře.“

O DVĚ HODINY POZDĚJI

„Ale“, řekl mu ředitel o dvě hodiny později, „jsi v pěkné bryndě". Zase si někdo stěžoval. Budeš muset přestat s těmi svými výpady proti evoluční teorii…nebo tě budu muset propustit.

Strašně nerad bych tě ztratil. Jsi výborný učitel. Ale ve vzdělávací soustavě není místo pro odlišné názory.

Některé lidi hrozně popuzují tvé poznámky o „inteligentní prvotní příčině“. Nepřekvapilo by mě, kdyby to byla příčina útoku na tvé auto.“

Al se zhluboka nadechl. „Gregu, nezaslouží si snad naše děti, aby si mohly vybrat ze všech možností? Víme přece oba, že evoluce je pouhou teorií. Jsou-li zde i jiné možnosti, neměla by se pak našim dětem dát příležitost rovněž se o nich něco dovědět…? Je mravné prosazovat jednu teorii na úkor těch ostatních?“

Greg se zamračil. „Stát ti platí za to, abys učil evoluci.“

Odsunul složku s papíry stranou, a náhle celá hromada sklouzla na zem.

„Podívej“, řekl Al, „Nevím, jak bych ti to sdělil šetrněji, Gregu. Evoluce je jedním z nejpromyšlenějších podvodů této generace.“

„Nech toho, chlape! Vždyť je to věda.“

Al zhluboka vydechl. „Důkazy svědčí o něčem jiném.“

„Důkazy? Jaké důkazy?“

„Jsi ochoten se nad tím zamyslet bez předsudků?“

„Jo, bude lepší, když tě vyslechnu. Školní rada žádá vyšetřit celý tento případ s tebou. Mohli by tě dokonce vyhodit“, řekl Greg.

„Dobrá. Co takhle dneska večer? Gloria ti uvaří večeři.“

Greg našpicoval uši. Gloria byla dobrá kuchařka. A Al bydlel jen pět minut chůze od pláže. Greg mu podal ruku. „Přijdu“, řekl s úsměvem.

Co měl tedy Al v plánu?

Stavěl na tom, čemu se říká VZÁJEMNÁ ZÁVISLOST.

NAČASOVÁNÍ NA ZLOMEK SEKUNDY

Znáte rostlinu jménem juka? Každý druh juky má svůj vlastní druh můrky jukovníčka.

Juka je uzpůsobena tak, že ji může opylovat jedině tato konkrétní můrka – a tato můrka nedokáže naklást vajíčka, která by měla šanci na přežití, dokud předtím neopylí juku.

Květy juky v dané lokalitě NEKVETOU KAŽDOROČNĚ. V mezidobích přežívají můrky ve stavu dormance ve stadiu kukly.

Pak se ale VE STEJNÝ OKAMŽIK otevřou poupata, PŘESNĚ v touž chvíli se dospělí jukovníčci vyklubou ze svých kukel zavrtaných do písku, namáhavě se vznesou do vzduchu, a okamžitě začnou plnit specifický sled úkolů, který musí být sladěn tak, aby juka přežila.

Stanovme si hypotetické datum. 14. srpna 2006 přesně v 8:15 ráno se otevřou květy juky druhu FX.

A o kousek dál se zase 14. srpna 2006 v 8:15 ráno vyklube jukovníček druhu FX z podzemní kukly, prohrabe se na povrch, zatřepotá křídly, a pak si to namíří rovnou k čerstvým květům juky – takže oba druhy si navzájem pomohou přežít.

A tady je Alova otázka: Jak se mohly oba tyto druhy vyvinout zcela samostatně, aby zvládly tuto „tandemovou souhru“ vzájemně závislých činností ve stejnou chvíli?

(Pozn. edit.: Je třeba si uvědomit, že vývoj mušky vyžaduje zcela jiné evoluční podmínky i jiná evoluční časová období než vývoj rostliny juky! „Zedník se nevyvíjí zároveň s domem, který si staví, aby tam mohl bydlet...“)

Al se zeptal: nesvědčí toto o tom, že všechno naplánoval kdosi inteligentní zvenčí? Nějaká Inteligence existující kdesi mimo oba organizmy?

Uvědomte si jen
1. složitý, vzájemně se doplňující a paralelně existující design každého z obou organizmů, a
2. načasování souhry obou značně rozdílných organizmů na zlomek sekundy přesně.

PROBLÉM

Podle Ala se na tomto dvojitém jevu vzájemné závislosti dvou nezávislých organizmů láme pro evoluční teorii chleba.

A v přírodě přitom existují nesčetné další podobné příklady tvorů, kteří by jeden bez druhého nemohli existovat.

A v tom spočívala podstata problému, jak ji chápal Al. Dlouhá časová období s oddělenou existencí nejsou v souladu s fakty přírody, jak je dnes pozorujeme. Jinými slovy, Al tvrdil, že oddělená evoluce je nesmysl.

*****************************************************

PřílohaVelikost
00547-19.9.2012-jonathan_gray_jak_protlacit_evolucni_nesmysly.doc39 KB
Průměr: 3.3 (10 votes)

Vlasta

Než co tvrdí jedna starověká knížka je pro mě přirozenější, co tvrdí miliony současných vědců a na co si v případně nutnosti mohu víceméně sáhnout. Evidence podporující evoluci, stáří Země a života na Zemi je naprosto drtivá. Z čehož plyne, že Genesis je jen mýtus a bůh (pokud něco takového ovšem existuje) zde rozhodně nepopisuje skutečné události.

Obrázek uživatele Stoura

Odp: Vlasta - popis

Je třeba si připomínat toho, který přinesl tomuto světu naději a jistotu, že ten, kdo v Něho věří, bude žít, i kdyby zemřel.

Váš popis přesně pasuje na Buddhu. Wink

Obrázek uživatele Šriber

Vlasta

Jsou lidé, kteří nechtějí žít věčně...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Kte

Máš pravdu, Bůh tento svět učinil tak podivuhodně, že mnoho lidí, pokud tomu nebudou věřit, se nechá velmi rychle oblafnout a budou věřit tomu, na co přijdou vědci, kteří Boha Izraele nepřijali a neuvěřili Mu. Také máš pravdu v tom, že ty zkoušky budou neustále těžší a těžší, protože Bůh nám dal jasné důkazy, které nikdo nebude moci vysvětlit tak, aby dokázal, že to Bůh nebyl. Pro spoustu lidí to je nepřekonatelný problém se kterým se mnozí bohužel nikdy nesrovnají a tak na základě toho nebudou schopni přijmout Boží nabídku kterou nám v Kristu dal. Nakonec ho ale všichni poznají, ale ten, kdo se té doby dožije - Bůh buď s ním a ať odvrátí od toho člověka všechno zlé, co by mu chtělo uškodit. Tak jako Šriber nepřeje Fotonovi to peklo, o kterém Foton mluvil, tak ani já nepřeji nikomu to, aby věděl že Kristus je, ale nemohl by s tím už nic dělat. V.S.
P.S. Čekají nás těžké zkoušky, jako křesťany i jako nevěřící. Je třeba si připomínat toho, který přinesl tomuto světu naději a jistotu, že ten, kdo v Něho věří, bude žít, i kdyby zemřel.

Vlasta

Pravověrní křesťané to dnes mají oproti středověku mnohem těžší, Hospodin pro ně nachystal řadu obtížných zkoušek, nejen evoluční biologii, ale namátkou také geologii, kosmologii, archeologii.

Evoluční biologie tvrdí, že se současné živé organismy vyvíjejí ze společného předka a nic nenasvědčuje, že by byly stvořeny v hotové formě během tzv. stvořitelského týdne, jak se píše v Genesis. Společného předka s ostatními primáty (savci, obratlovci, živočichy, eukaryota) sdílí i člověk.

Geologie poznává geologickou historii planety a ukazuje, že v geologickém záznamu nenacházíme absolutně žádné stopy po celosvětové tzv. biblické potopě.

Kosmologie dnes uvádí stáří vesmíru 13,7 miliard let. Stáří hvězd se počítá v milionech či miliardách let.

Archeologie uvádí nálezy lidských sídlišť mnohem starších než 6 tisíc let, ani zde řadu nálezů nepřerušuje nic, co by svědčilo o tzv. biblické potopě konané v rozsahu a způsobem popsaným v bibli.

Pavel Steiger

Včera jsem si znovu pouštěl přednášku Pavla Steigera, která tu na stránkách je v odkazu, a znovu jsem si uvědomil, jaký je rozdíl mezi evolucí a stvořením. Jak je to naprostý rozdíl a jak z toho vyplývají následky, pro jakéhokoli věřícího v Boha za Izraelců a v Krista za křesťanů, kdykoli od počátku světa. Také i pro všechny nevěřící. Tam jsem znovu slyšel, jak Pavel Steiger ukazuje následky toho, pokud proběhla evoluce. Že pak, Kristus nemá moc k tomu, aby byl někdo spasen. Jeho oběť pak byla zbytečná a všechno co kdy hlásal, pro co žil byla lež. To znamená že i kdybychom kdokoli z nás žili na základě víry jakkoli zbožným životem, není nám to nic platné, jsme na tom ještě hůře, než nevěřící. A zmiňoval tam dva lidi, kteří ačkoli věřili evoluci a byli jejími horlivými zastánci, tak přesto byli schopni těm věřícím, kteří evoluční proces přijali velmi jednoduše schopni vysvětlit, že pokud křesťan přijme evoluci, tak udělá jednu věc - popře všechny důvody k tomu, aby Kristova oběť měla smysl. A popře i Boží dílo, protože na základě evoluce Bůh nikdy nikoho nestvořil a nikdy nic dobrého neudělal. A tím pádem všechno cokoli je psáno o Bohu, čemu kdo kdy za Izraele věřil a čemu kdy všichni křesťané věřili a budou věřit je Boha pustý výmysl, který se nikdy nestal a který se nikdy nestane. Je to jen hodinová přednáška, ale když ji člověk domyslí do všech důsledků, tak si to velmi jednoduše dokáže představit. Apoštol Pavel měl kdysi stejný problém, když hovořil o vzkříšení, také dokazoval, že pokud neexistuje vzkříšení z mrtvých, tak Kristus nebyl vzkříšen, ještě stále žijeme ve svých hříších a jsou ztraceni i všichni ti, kteří v Krista věřili. Ale pak říká, že Kristus vzkříšen byl a tak, jako vnikla skrze člověka smrt do světa, tak skrze Krista zmrtvýchvstání. Tak, jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Je to strašlivá tma, když člověk by žil bez naděje, ale radostné a oslnivé světlo, když člověk má jistý bod v Kristu, který jednou přijde a přinese život navěky v Jeho blízkosti. V.S.

P.S. Ateističtí evolucionisté nás zahanbují, když dokáží vyvodit důsledky toho, co způsobuje evoluce. A my, kteří evoluci přijímáme jako věřící, tak působíme Kristu další utrpení, které musí kvůli nám snášet. To je smutný pohled.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Drsoňman

Vůbec nechápu..........

To není nic nového, u vás celkem setrvalý stav.... Big smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Hrabě

Ale dnes se tyto rozdíly opět a zase stírají. Opět se vnímají homosexuální vztahy jen jakýsi sport. Tzn. že ne vždy je argumentováno "vrozenou" dispozicí jedince. S tím už se dnes nikdo moc neobtěžuje.
Takže opět se jedná jen o povrchní a plytké vztahy, v zájmu vyhovět jen sám sobě a svému tělu.

To se pleteš, spousta homosexuálních vztahů je dlouhodobých a láskyplných.

Jenom by mě zajímal tvůj životní vztah. Jestli jsi věrný, jestli je ten vztah láskyplný, naplněný atd., jak tady o tom básníš. Smile Odpovídat samozřejmě nemusíš. Ptám se jen proto, že v kdysi stoprocentně křesťanské Evropě ty vztahy nebyly žádný křišťál. Smile

Obrázek uživatele Šriber

Doktor Richard Kent

Přišel na to, jak vymřeli dinosauři...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Hrabě

Já nejsem "jiní" a ti "jiní", kteří je mají, zase nejsou ti "jiní", kteří je nemají.

Ale každopádně tu jsou závažné námitky, proti šroubování evoluční ideologie na biblické pravdy, které se svědomím druhých a jejich názorem na biblickou teologii vyargumentovat nedá.

Na jasně formulované námitky musí existovat jasná obhajoba či protiargumenty. Pokud takovými ti "jiní" "co nemají problém" nedisponují, pak zřejmě jsou tyto námitky opodstatněné a je třeba se nechat vést svým citem pro pravdu.

Vůbec nechápu, co to blábolíte. Ale už jsem si na to u vás zvykl.

Customize This