JAK PROTLAČIT EVOLUČNÍ NESMYSLY

Jonathan Gray

(Z ARCHAEOLOGY NEWSFLASH 315 /www.beforeus.com/ přeložil M. T. – 9/2012)

Slyšeli jste, co se stalo Alu Costerovi, odpadlickému učiteli přírodních věd?

Byl doma se ženou a dětmi. Pak zaslechli náhle zvenčí jakýsi zvuk.

„Ale!“, vykřikla jeho žena. „Někdo je v naší garáži!“

Gloria skoro upustila pánev. „Vypadni odtamtud, ale rychle!“

Když se vyřítil ze dveří, zahlédl Al jakýsi stín, jak utíká dolů po silnici. Zmizel ve tmě.

Al zatápal po vypínači. Při zběžné prohlídce garáže se zdálo, že všechno je na svém místě. Prohlédl si svou Toyotu. Pak utkvěl jeho pohled na palivové nádrži. Byla otevřená. Uzávěr ležel na zemi.

Zvedl ho a našrouboval zpátky.

„Asi se někdo pokoušel ukrást benzin“, utrousil ke Glorii.

„Zapomněls zamknout garáž?“, zeptala se vyčítavě.

Al strávil zbytek večera přípravou na zítřejší vyučování. Miloval svou práci na vyšší odborné škole v Thorntonu. Byla tak oboustranně inspirativní.

OŠKLIVÉ PŘEKVAPENÍ

Nazítří přišel Al Coster do práce pozdě. Motor jeho auta zaškytl…a prostě odmítl nastartovat.

Sáhl po telefonu.

„Thorntonská vyšší odborná škola“, zavrněl hlas na druhé straně.

„Pennie, můžu mluvit s Gregem Ryanem?“, zeptal se.

„Jistě, pane Costere. Spojím vás.“

„Co se děje, Ale?“

„Někdo mi do nádrže nasypal cukr. Budu ji muset nechat vyčistit.“

„Řeknu Frankovi, aby za tebe dnes dopoledne odučil“, řekl Greg. „Až to budeš mít vyřízené, přijď za mnou do kanceláře.“

O DVĚ HODINY POZDĚJI

„Ale“, řekl mu ředitel o dvě hodiny později, „jsi v pěkné bryndě". Zase si někdo stěžoval. Budeš muset přestat s těmi svými výpady proti evoluční teorii…nebo tě budu muset propustit.

Strašně nerad bych tě ztratil. Jsi výborný učitel. Ale ve vzdělávací soustavě není místo pro odlišné názory.

Některé lidi hrozně popuzují tvé poznámky o „inteligentní prvotní příčině“. Nepřekvapilo by mě, kdyby to byla příčina útoku na tvé auto.“

Al se zhluboka nadechl. „Gregu, nezaslouží si snad naše děti, aby si mohly vybrat ze všech možností? Víme přece oba, že evoluce je pouhou teorií. Jsou-li zde i jiné možnosti, neměla by se pak našim dětem dát příležitost rovněž se o nich něco dovědět…? Je mravné prosazovat jednu teorii na úkor těch ostatních?“

Greg se zamračil. „Stát ti platí za to, abys učil evoluci.“

Odsunul složku s papíry stranou, a náhle celá hromada sklouzla na zem.

„Podívej“, řekl Al, „Nevím, jak bych ti to sdělil šetrněji, Gregu. Evoluce je jedním z nejpromyšlenějších podvodů této generace.“

„Nech toho, chlape! Vždyť je to věda.“

Al zhluboka vydechl. „Důkazy svědčí o něčem jiném.“

„Důkazy? Jaké důkazy?“

„Jsi ochoten se nad tím zamyslet bez předsudků?“

„Jo, bude lepší, když tě vyslechnu. Školní rada žádá vyšetřit celý tento případ s tebou. Mohli by tě dokonce vyhodit“, řekl Greg.

„Dobrá. Co takhle dneska večer? Gloria ti uvaří večeři.“

Greg našpicoval uši. Gloria byla dobrá kuchařka. A Al bydlel jen pět minut chůze od pláže. Greg mu podal ruku. „Přijdu“, řekl s úsměvem.

Co měl tedy Al v plánu?

Stavěl na tom, čemu se říká VZÁJEMNÁ ZÁVISLOST.

NAČASOVÁNÍ NA ZLOMEK SEKUNDY

Znáte rostlinu jménem juka? Každý druh juky má svůj vlastní druh můrky jukovníčka.

Juka je uzpůsobena tak, že ji může opylovat jedině tato konkrétní můrka – a tato můrka nedokáže naklást vajíčka, která by měla šanci na přežití, dokud předtím neopylí juku.

Květy juky v dané lokalitě NEKVETOU KAŽDOROČNĚ. V mezidobích přežívají můrky ve stavu dormance ve stadiu kukly.

Pak se ale VE STEJNÝ OKAMŽIK otevřou poupata, PŘESNĚ v touž chvíli se dospělí jukovníčci vyklubou ze svých kukel zavrtaných do písku, namáhavě se vznesou do vzduchu, a okamžitě začnou plnit specifický sled úkolů, který musí být sladěn tak, aby juka přežila.

Stanovme si hypotetické datum. 14. srpna 2006 přesně v 8:15 ráno se otevřou květy juky druhu FX.

A o kousek dál se zase 14. srpna 2006 v 8:15 ráno vyklube jukovníček druhu FX z podzemní kukly, prohrabe se na povrch, zatřepotá křídly, a pak si to namíří rovnou k čerstvým květům juky – takže oba druhy si navzájem pomohou přežít.

A tady je Alova otázka: Jak se mohly oba tyto druhy vyvinout zcela samostatně, aby zvládly tuto „tandemovou souhru“ vzájemně závislých činností ve stejnou chvíli?

(Pozn. edit.: Je třeba si uvědomit, že vývoj mušky vyžaduje zcela jiné evoluční podmínky i jiná evoluční časová období než vývoj rostliny juky! „Zedník se nevyvíjí zároveň s domem, který si staví, aby tam mohl bydlet...“)

Al se zeptal: nesvědčí toto o tom, že všechno naplánoval kdosi inteligentní zvenčí? Nějaká Inteligence existující kdesi mimo oba organizmy?

Uvědomte si jen
1. složitý, vzájemně se doplňující a paralelně existující design každého z obou organizmů, a
2. načasování souhry obou značně rozdílných organizmů na zlomek sekundy přesně.

PROBLÉM

Podle Ala se na tomto dvojitém jevu vzájemné závislosti dvou nezávislých organizmů láme pro evoluční teorii chleba.

A v přírodě přitom existují nesčetné další podobné příklady tvorů, kteří by jeden bez druhého nemohli existovat.

A v tom spočívala podstata problému, jak ji chápal Al. Dlouhá časová období s oddělenou existencí nejsou v souladu s fakty přírody, jak je dnes pozorujeme. Jinými slovy, Al tvrdil, že oddělená evoluce je nesmysl.

*****************************************************

PřílohaVelikost
00547-19.9.2012-jonathan_gray_jak_protlacit_evolucni_nesmysly.doc39 KB
Průměr: 3.3 (10 votes)

Odp:

Můrka jukovníček? O takové můře jsem vůbec neslyšel. Jaký je její latinský název?

Obrázek uživatele Šriber

Vlasta

ducha nevidíme, protože není materiální

A možná ani neexistuje...

Až bude nové nebe a nová země, tak všichni, kteří budou žít v tomto království budou mít všechno zdravé a fungující a budou se moci radovat stejně jako ti, kteří se můžou radovat již dnes.

To je jeden z důvodů, proč bych nebyl křesťanem, ani kdybych věřil, že je křesťanství pravdivé...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Krásný mozek

Nádherně řečeno. Triturus to kdysi napsal a jak se to hodí pro představivost. Mozek si pamatuje informace a také je dokáže zpracovat. Proto také právě duch, kterého do nás Bůh vložil je ten, který tyto informace používá pak ve spojení s tělem dokáže tyto informace zpracovat a využívat. Jako počítač. Člověk se dívá na obrazovku a vidí strom, ale ve skutečnosti tam není strom, je tam jen výsledek čísel, jedniček a nul, které jsou převedeny na elektrické napětí, které pak podle programu rozsvěcuje body na obrazovce tak, aby to bylo pro člověka pochopitelné. Aby jen neviděl řadu čísel, ale smysluplnou informaci. Pokud by byl velmi zdatný logik s "matematickou pamětí", tak by mu stačila jen ta čísla. Na mozku samozřejmě vidíme, že funguje, ale ducha nevidíme, protože není materiální. Z toho také vyplývá, že i když někdo nemá celý mozek, není tím pádem o to méně člověkem, protože prostě nedokáže pracovat tak, jako zdravý člověk, který má všechny součásti fungující. Až bude nové nebe a nová země, tak všichni, kteří budou žít v tomto království budou mít všechno zdravé a fungující a budou se moci radovat stejně jako ti, kteří se můžou radovat již dnes. Pěkné dny přeji V.S.

Smysl je skrytý

Hmm - podle Vás je každý, kdo něco zkusí, nebo udělá víc než jednou, evolucionistou? Jinak Váš argument nedává moc smysl

Smysl je tady skrytý, ale kdo na to přijde, tak se....Smile. V.S.

Obrázek uživatele Stoura

Odp: Vlasta: Mám ho - paradox.

Tak přece jen tady je ta mrtvá i živá kočka. Už jsem ji našel. V.S.

Jistě. Je nedílnou součástí prakticky všech náboženství.

Obrázek uživatele Stoura

Odp: Buddha ?

Kristu to stačilo jednou. Nepotřeboval nic zkoušet, nebyl evolucionista.

Hmm - podle Vás je každý, kdo něco zkusí, nebo udělá víc než jednou, evolucionistou? Jinak Váš argument nedává moc smysl.

Mám ho - paradox.

Jeho učení vede k tomu, jak se z koloběhu věčného vstávání z mrtvých konečně vymanit.

Tak přece jen tady je ta mrtvá i živá kočka. Už jsem ji našel. V.S.

Buddha ?

Kristu to stačilo jednou. Nepotřeboval nic zkoušet, nebyl evolucionista. V.S.

Obrázek uživatele Stoura

Odp: To těžko

ad Buddha nevstal z mrtvých.

Buddha se před svým posledním zrozením a splynutím s Nirvánou znovuzrodil mnohokrát. Alespoň podle víry Buddhistů.
Takže proti Kristovi, který znovuzrození zvládl jednou, měl Buddha celkem natrénováno. Wink
Jeho učení vede k tomu, jak se z koloběhu věčného vstávání z mrtvých konečně vymanit.

Nedaří se mi teď najít svědectví o jeho posmrtném setkání s učedníky, ale třeba mi někdo pomůže.

To těžko

Je třeba si připomínat toho, který přinesl tomuto světu naději a jistotu, že ten, kdo v Něho věří, bude žít, i kdyby zemřel.

Váš popis přesně pasuje na Buddhu.

Buddha nevstal z mrtvých.

Customize This