Jak (ne)datovat fosilii

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/8054/ přeložil.M.T – 4/2014. Překlad stál 246 Kč. Článek vyšel na stránkách ICR 21. dubna 2014.)

Otcem evoluční fantazie je neúcta k pravdě,
matkou hromada omylů.

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.

Když rozumný a slušný člověk pozná fakta, která popírají jeho názor, změní názor.
Evolucionista popře ta fakta!

Pavel Kábrt

Jsou v horninách a fosiliích zakódována poselství, která vyžadují miliony let? Určitě ne ve fosiliích z čínských vrstev v Daohugou. Naopak, jejich charakteristiky hovoří o nedávném původu.

Po uplynulých pár desetiletí odkrývají lovci fosilií poklad přístupný na několika horninových výchozech severovýchodně od Pekingu, bohatství zahrnující i některé z nejlépe zachovaných fosilií hmyzu i dalších členovců jakož i fosilie jak známých tak neobvyklých obratlovců.

Kdy byly uloženy? Autoři rozsáhlého článku hodnotícího fosilie obratlovců z Daohugou zveřejněného v Journal of Vertebrate Paleontology napsali, „V návaznosti na objevení této lokality se rychle začaly vynořovat protichůdné názory ohledně stáří a vzájemných vztahů ve vrstvách z Daohugou“1.

Autoři studie citovali zprávy odborníků, které kladly vrstvy z Daohugou do střední jury, svrchní jury, a dokonce i do spodní křídy – rozpětí zhruba 40 milionů let v konvenčním myšlení. Kdyby tyto fosilie obsahovaly jasná vodítka toho, kdy byly uloženy, pročpak by potom badatelé uváděli tyto protikladné názory na jejich stáří?

Hlavní technikou užívanou k určení stáří těchto vrstev je porovnávání podobně vypadajících fosilií. Vychází se přitom z předpokladu, že fosilizovaný tvor, který je užit k datování vrstvy, ve které je nalezen, žil během konkrétního evolučního časového rámce. Jinými slovy, metoda vychází z faktu milionů let evoluce ještě předtím, než se vůbec vědci pokusí o stanovení jakýchkoli konkrétních dat. Předpokládá se rovněž, že podobné fosilie, nalezené jinde, jsou stejně evolučně staré, i když jsou na oddělených světadílech.

Avšak mnoho fosilií z Daohugou prochází mnoha vrstvami. Takže tentýž tvor přežíval nezměněn po miliony let – za předpokladu, že každá vrstva představuje takové rozlehlé časové údobí - , což ovšem vynuluje použitelnost těchto fosilií jako časových indexů.

Autoři studie se bezděky dotkli tohoto citlivého aspektu, když připustili, že „lze očekávat, že jisté fosilie tu přetrvávaly po dlouhá období geologického času“2.

Ale nemohlo by takovéhle uvažování ospravedlnit přiřazení jakéhokoliv stáří té které fosilii?

Toto doznání by mělo diskvalifikovat metodu jako takovou, jelikož jakákoli indexová fosilie mohla žít před nebo po době svého původního výskytu, ale badatelé pokračují v zaběhnutých kolejích a vybírají argumenty a fosilie, které se nejlépe hodí do jejich apriori nastavených koncepcí.

V jiném příkladu z téže zprávy tým popsal, jak některé fosilie rostlin a hmyzu souvisely s nesprávnými vrstvami. Napsali, „Avšak i krátké období přežití některých druhů rostlin a bezobratlých, považovaných v severní Číně za indexové fosilie střední jury, do pozdní jury, by stačilo, aby byl rozřešen tento zjevný rozpor“1.

V tomto případě „rozřešili“ autoři rozpor pomocí představy – bez fosilních důkazů - , že se dávní tvorové prostě po miliony let nevyvíjeli. Datování fosilií fosiliemi se zdá být zcela subjektivní.

V jejich zprávě je ještě několik dalších příkladů švindlování s fosiliemi. Zdá se, že její autoři se snaží za každou cenu vtěsnat doklady do evolučního časového schématu, jako třeba u fosilií mloka (kterými jsou vrstvy v Daohugou proslulé) zvaného Liaoxitriton. Podle Journalu vypadá tato fosilie jako „moderní mlok z kladistické větve Hinobiidae“. Došlo-li mezi fosilií a jejím žijícím protějškem k velmi málo změnám, pak je nasnadě i to, že uplynulo velmi málo času ode dne, kdy byla fosilizována.

Takže „Z přítomnosti Liaoxitritona jak v Daohugou tak v (údajně o miliony let mladší) lokalitě souvrství Yixian Shuikouzi vyplývá, že stáří obou nalezišť musí být relativně blízké, pokud není Liaoxitriton rodem, který existoval poměrně dlouhou dobu“1.

Kdo ví, jak dlouho mlok žil jako údajně nezměněný rod, pokud člověk nejdřív nezná stáří vrstev, ve kterých je nalezen? A kdo může znát ona stáří, dokud nejdřív neví, jak dlouho ten který tvor žil?

Tkví problémy, se kterými se světští badatelé setkávají, když určují stáří fosilií, v absenci jasných záchytných bodů, nebo ve scestné filozofii, která tvoří základ jejich pracovní metody?

Je jisté, že evoluční myšlení zaslepuje své zastánce natolik, že odmítají byť i jen se zamyslet nad fakty, které nabourávají jejich světový názor, jako jsou třeba původní tkáně stále přítomné uvnitř nemineralizovaných fosilií. V tiskové zprávě z Journal of Vertebrate Paleontology je dokonce fotografie nálezu z Daohugou, na které jsou původní kosti opeřeného ptáka a jeho měkké tkáně, které odrážejí ultrafialové světlo jinak než okolní jílovec3. Představu, že podobný biologický materiál – kusy neporušené měkké tkáně – může vydržet byť i jeden milion let, neřkuli 160 milionů, nemůže snad přijmout ani ten nejhloupější člověk4.

Potřebují rostliny, hmyz, mloci, ptáci, savci – včetně druhu připomínajícího poletuchu a jiného, který připomíná vydru se šupinatým ocasem – a plazi jako pterosauři a dinosauři v sedimentech z Daohugou, miliony let k tomu, aby se vytvořily jejich zkameněliny? Vůbec ne. Daleko rozumnější je představa, že jde o uloženiny z Noemovy potopy. Jisté je, že nějaké katastrofické nánosy bahna spolkly všechny tyhle různé tvory a všechny dohromady je zachovaly – jde o proces, který v běžných každodenních událostech nepozorujeme.

Z tohoto důvodu nepředstavuje horninová vrstva „okno do života“, jak konstatovala tisková zpráva Společnosti pro paleontologii obratlovců, nýbrž spíše okno do smrti po kataklyzmatu způsobeném vodou3.

Odkazy

1. Sullivan, C. et al. 2014. The vertebrates of the Jurassic Daohugou Biota of northeastern China. Journal of Vertebrate Paleontology. 34 (2): 243-280.
2. Jejich citát v kontextu, z odkazu 1: „Paleontologové zabývající se obratlovci občas tvrdí, že kolekce obratlovců zachovaná v lokalitě Daohugou připomíná organizmy spíše ze svrchní jury a spodní křídy než ze střední jury, což podporuje závěr, že vrstvy Daohugou jsou relativně mladé. Avšak tato řazení, založená na obratlovcích, nejsou přesvědčivá, protože vyžadují supraspecifické, a téměř ve všech případech dokonce supragenerické taxony (formy života), u kterých by bylo možno očekávat, že budou přetrvávat po značně dlouhá geologická údobí.“
3. Prequel Outshines the Original: Exceptional Fossil of 160 Million Year Old Doahugou [sic] Biota. Society of Vertebrate Paleontology Press Release, posted on vertpaleo.org accessed March 24, 2014.
4. Thomas, B. A Review of Original Tissue Fossils and Their Age Implications. In M. Horstemeyer, ed., 2013, Proceedings of the Seventh International Conference on Creationism, Pittsburgh, PA: Creation Science Fellowship.

Měkké části různých, „evolučně starých“ organizmů, nalézaných v čínském Daohugou, popisuje též článek v angličtině zde:

http://www.dcclothesline.com/2014/03/08/contradicting-evolution-massive-...

PřílohaVelikost
00666-11.5.2014-jak_nedatovat_fosilii.doc688 KB
Průměr: 3.3 (3 votes)

letec

Jak ta mitochondrialni eva... Kdyz se v laboratori zjisti ze mDNA mutuje 20x rychleji nez se predpokladalo, a proto spolecny predek - zda se - zil pred 6500 lety, tak se proste napise ze to vyslo spatne a basta fidli.

Problém je, že poslední společný předek po mateřské linii znamená něco jiného než první homo sapiens(velmi zjednodušeně). Další problém je, že mtDNA neandrtálců a denisovanů je zcela odlišná od lidské a dle kreacionistů by tedy musela existovat neandrtálská i denisovanská Eva. Aby toho nebylo málo, tak mtDNA homo sapiens z Lake Mungo v Austrálii je také zcela rozdílná od recentních homo sapiens a jedná se tudíž o vymřelou linii moderních lidí. Ale třeba měla tato linie také svoji separátní Evu. Třeba o tom bible píše, jen to všichni přehlédli, nebo chybně interpretovali. A to se bavíme pouze o mtDna. Analýza chromozomu Y také kupodivu není konzistentní s kreacionistickou teorií.

A na větší frekvenci heteroplazmie v populaci a vlivu na molekulární hodiny přišli "normální" vědci, nebo to vyzkoumali kreacionističtí badatelé? A snažil se to někdo utajit?

Obrázek uživatele Samain

Neználek

ale ty to určitě nezkusíš, co? Co kdyby experiment prokázal, že jsi mimo.

Nezkusí žádný jednoduchý pokus, který by ho vyvedl z omylu, neb si v omylu lebedí.

Dancing with the moonlight knight.

Re: Neználek

Slunce je v poledne na obloze tam, kde je, protože se zeměkoule otočila do příslušné polohy, stejně tak ráno i večer.
Ale podle tebe by tam být nemělo - nebo podle tebe Země neobíhá kolem Slunce? Zajímalo by mě za jak dlouho ti to docvakne - jestli vůbec někdy...
Udělej si doma pokus. Rozsviť uprostřed pokoje světlo(Slunce) a ty (Země) určuj den (jedna otočka přesně o 360 stupňů - můžeš se orientovat podle stěn pokoje) bez závislosti na tvé poloze vzhledem k světlu. Dokud budeš na místě tak ti to bude fungovat. Ale zkus to světlo zároveň obcházet v kruhu... ale ty to určitě nezkusíš, co? Co kdyby experiment prokázal, že jsi mimo. Smile

Neználek

Slunce je v poledne na obloze tam, kde je, protože se zeměkoule otočila do příslušné polohy, stejně tak ráno i večer.

Melete nesmysly!

Hrabě

Žádné Slunce není potřeba. Země se otočí kolem své osy a máme den.

Fascinuje mě, jak tu každý den dokazuješ svou hloupost, ale že je nad tvé síly pochopit i to, že délka dne se odvozuje od polohy Slunce vzhledem k nějakému místu na Zemi, to jsem věru nečekal. Takže poledne není když je Slunce nejvýš na obloze?
Jak je to podle tebe na jarní a podzimní rovnodennost? Je Země dejme tomu v ČR v poledne natočena vždy stejným směrem bez ohledu na Slunce? Nebo je v poledne v obou dnech natočena přesně ke Slunci?

Obrázek uživatele Telesto

letec

Klidně můžeme být konkrétnější...

Spíše bych řekl ignorují a vybírají si jen to, co se jim hodí.

To ovšem není pravda. Výsledky výzkumu, které se jim "nehodí" jsou mnohem více diskutovanější a jejich výzkumem se zabývá daleko více lidí. Jenže u kreacionistů je tomu právě naopak. Například Dalrymple se zaměřil hlavně na diskuzi nad vzorky, které nedopovídaly očekávání. Kreacionisté se skoro vůbec nezaměřují na diskuzi výsledků, které se JIM nehodí, ale zaměřují se na diskuzi výsledků, které se jim hodí. A zcela ignorují převážnou většinu výsledků, které jejich tezi (radiometrické datování nefunguje) vůbec neodpovídají.

Kreacionisté zkoumají hlavně ta místa, která mohou vyvrátit standardní model a velmi málo (jestli vůbec) neřeší místa, která vyvrací jejich model. Proto se zaměřují například na datování vrstev, o kterých už dopředu vědí, že dají chybný výsledek. Sekulární geologové se však na problematická místa zaměřují.

Když potřebují, tak si toho mnoho domysli.

Předložit hypotézy není nic špatného. Důležité je, jestli hypotézy odpovídají důkazům a faktům. Je to daleko lepší postup, než smést věc se stolu božím zásahem.

Přijde mi to, jako by řešili rovnici, kde výsledek znají - Zeme je stara miliardy let. A do rovnice dle libosti mění data tak, aby tento kýžený výsledek obdrželi.

Nepovídejte! Smile Tady jste to přehnal. Tady bych prosil informaci o tom, kde geologové mění data, aby obdrželi kýžený výsledek. Kreacionisté však nemají problém změnit parametry experimentálně ověřených procesů, aniž by vysvětlili důvod, proč by měly být jiné, než běžně pozorované ale hlavně důkaz o tom, že jiné byly (rychlost radioaktivního rozpadu, rychlost pohybu kontinentálních desek, enormní počet letokruhů, nereálnou akumulaci geologických vrstev, atd.).

A nenajdou-li proměnné v rovnici takové, které jim vyhovují nebo si jejich hodnoty nedovedou vysvětlit, reknou ze to odporuje zabehnutym teoriim a provedou svoje slavne ticho po pesine. To opravdu není objektivním způsob zkoumání...

To opravdu není. Ale takto to ve vědeckých kruzích nefunguje. Máte nějaký příklad takového jednání???

Jinak pan Kevin R. Henke, Ph.D. je asi nastvany pan s velkym egem. Misto aby napsal "tato hypoteza je milna protoze...", prijde mi ze 90% jeho obsahleho psani jsou jen plytke kecy. Prakticky v kazdem odstavci obvinuje z toho ci onoho, ale jen malokdy neco dolozi.

Přijde mi mnohem věcnější a objektivnější než ten anonymní článek na CreationWiki. Nevím, co jiného byste si představoval...

A přemýšlel jste o tom, že to ti evolucionisté opravdu mají špatně?

Jistě. Nicméně je tu mnohem menší pravděpodobnost, neboť standardní geologii zkoumá o mnoho řádů geologů více než hrstka kreacionistických geologů.

Ze jejich úkolem není objektivně zkoumat stáří Země, ale dokazat milionové věky? To je celé. Výsledek zkoumání je v evolucni teorii je předem daný.

Pokud chci objektivně zkoumat stáří Země, tak musím zkoumat procesy, které trvají nejdéle nebo zkoumat předměty, které jsou nejstarší. Protože Země je minimálně tak stará, jako její nejstarší část.

Kreacionisté dělají přesný opak. Zaměřují se na dokázání, že některé procesy trvají mnohem rychleji. Nemají k tomu však jakékoliv vysvětlení a tak si pomáhají božím zásahem. Takový přístup přece nemůže logicky vést k objektivním zjištěním...

Jak ta mitochondrialni eva... Kdyz se v laboratori zjisti ze mDNA mutuje 20x rychleji nez se predpokladalo, a proto spolecny predek - zda se - zil pred 6500 lety, tak se proste napise ze to vyslo spatne a basta fidli.

Žádné basta fidli. Basta fidli u kreacionistů. Naopak od té doby byla provedena řada výzkumů na toto téma a jistě budou další následovat. Ovšem kreacionistům vůbec nevadí, že i tento výsledek je s jejich teorií a jinými fakty nekonzistentní. Vidí číslo 6000 a hurá. Výzkum skončil. To, že se jim ani toto nehodí do krámku je jedno Smile

Tohle neni jeden priklad - takovych jsou stovky. Treba ten uhlik v uhli a tak dale...

Uhlík v uhlí? To je krásný příklad nekonzistentního myšlení kreacionistů. Pokud potřebují během potopy zrychlit poločas rozpadu, tak ho zrychlí - hurá máme dokázáno, že Země je mladá. Pokud potřebují, aby byl poločas rozpadu nezměněný během potopy, tak ho prostě nechají tak - hurá, C14 v uhlí vyvrací miliony let.

To, že uhlík C14 v tak stopovém množství může vznikat celou řadou způsobů a že se mnohdy může jednat o kontaminaci, to je fuk - ticho po pěšině Smile

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Obrázek uživatele Stoura

Re: Žádné Slunce

Země se otočí kolem své osy a máme den.

Ne.
Starým Hebrejům začínal i končil den přesně okamžikem západu Slunce.

George

Zase sem nemotej své bludy a teorie mezer! To že je někdo zastává, ještě neznamená, že taková interpretace je správná!

Žádné miliardy let se nikdy nekonaly. Máš smůlu.

Žádné Slunce

není potřeba. Země se otočí kolem své osy a máme den. Vaše evoluční božstva, slunce, hvězdy, měsíc, šutry a chcíplá zvířata jsou zbytečná!

Chápu, že jste z toho celí rozmrzelí.

letec

Ano, uz davno pred darwinem jsme tu meli Platona, jenz tvrdil ze Atlantidu potopil Buh 9000pr.n.l..

Mno pokud toto uznavas, tak pak ovsem nerozumim tomu, proc na druhe strane pises veci typu:

A přemýšlel jste o tom, že to ti evolucionisté opravdu mají špatně? Ze jejich úkolem není objektivně zkoumat stáří Země, ale dokazat milionové věky? To je celé. Výsledek zkoumání je v evolucni teorii je předem daný.

Ze by zaujatost?

Lingvisticka analyza knihy Genesis jasne prokazuje, ze prvnich 6 dni bylo 6 dni...

A opet ideologie, kdy si kreacioniste vybiraji z analyz knihy Genesis jen to, co jim samotnym se hodi do kramu. Muzu te ujistit, ze jine vysledky techto analyz by se ti ani trochu nezamlouvaly. Krome toho, ta teorie mezery je o necem trosicku jinem nez pises.

Customize This