Jak (ne)datovat fosilii

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/8054/ přeložil.M.T – 4/2014. Překlad stál 246 Kč. Článek vyšel na stránkách ICR 21. dubna 2014.)

Otcem evoluční fantazie je neúcta k pravdě,
matkou hromada omylů.

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.

Když rozumný a slušný člověk pozná fakta, která popírají jeho názor, změní názor.
Evolucionista popře ta fakta!

Pavel Kábrt

Jsou v horninách a fosiliích zakódována poselství, která vyžadují miliony let? Určitě ne ve fosiliích z čínských vrstev v Daohugou. Naopak, jejich charakteristiky hovoří o nedávném původu.

Po uplynulých pár desetiletí odkrývají lovci fosilií poklad přístupný na několika horninových výchozech severovýchodně od Pekingu, bohatství zahrnující i některé z nejlépe zachovaných fosilií hmyzu i dalších členovců jakož i fosilie jak známých tak neobvyklých obratlovců.

Kdy byly uloženy? Autoři rozsáhlého článku hodnotícího fosilie obratlovců z Daohugou zveřejněného v Journal of Vertebrate Paleontology napsali, „V návaznosti na objevení této lokality se rychle začaly vynořovat protichůdné názory ohledně stáří a vzájemných vztahů ve vrstvách z Daohugou“1.

Autoři studie citovali zprávy odborníků, které kladly vrstvy z Daohugou do střední jury, svrchní jury, a dokonce i do spodní křídy – rozpětí zhruba 40 milionů let v konvenčním myšlení. Kdyby tyto fosilie obsahovaly jasná vodítka toho, kdy byly uloženy, pročpak by potom badatelé uváděli tyto protikladné názory na jejich stáří?

Hlavní technikou užívanou k určení stáří těchto vrstev je porovnávání podobně vypadajících fosilií. Vychází se přitom z předpokladu, že fosilizovaný tvor, který je užit k datování vrstvy, ve které je nalezen, žil během konkrétního evolučního časového rámce. Jinými slovy, metoda vychází z faktu milionů let evoluce ještě předtím, než se vůbec vědci pokusí o stanovení jakýchkoli konkrétních dat. Předpokládá se rovněž, že podobné fosilie, nalezené jinde, jsou stejně evolučně staré, i když jsou na oddělených světadílech.

Avšak mnoho fosilií z Daohugou prochází mnoha vrstvami. Takže tentýž tvor přežíval nezměněn po miliony let – za předpokladu, že každá vrstva představuje takové rozlehlé časové údobí - , což ovšem vynuluje použitelnost těchto fosilií jako časových indexů.

Autoři studie se bezděky dotkli tohoto citlivého aspektu, když připustili, že „lze očekávat, že jisté fosilie tu přetrvávaly po dlouhá období geologického času“2.

Ale nemohlo by takovéhle uvažování ospravedlnit přiřazení jakéhokoliv stáří té které fosilii?

Toto doznání by mělo diskvalifikovat metodu jako takovou, jelikož jakákoli indexová fosilie mohla žít před nebo po době svého původního výskytu, ale badatelé pokračují v zaběhnutých kolejích a vybírají argumenty a fosilie, které se nejlépe hodí do jejich apriori nastavených koncepcí.

V jiném příkladu z téže zprávy tým popsal, jak některé fosilie rostlin a hmyzu souvisely s nesprávnými vrstvami. Napsali, „Avšak i krátké období přežití některých druhů rostlin a bezobratlých, považovaných v severní Číně za indexové fosilie střední jury, do pozdní jury, by stačilo, aby byl rozřešen tento zjevný rozpor“1.

V tomto případě „rozřešili“ autoři rozpor pomocí představy – bez fosilních důkazů - , že se dávní tvorové prostě po miliony let nevyvíjeli. Datování fosilií fosiliemi se zdá být zcela subjektivní.

V jejich zprávě je ještě několik dalších příkladů švindlování s fosiliemi. Zdá se, že její autoři se snaží za každou cenu vtěsnat doklady do evolučního časového schématu, jako třeba u fosilií mloka (kterými jsou vrstvy v Daohugou proslulé) zvaného Liaoxitriton. Podle Journalu vypadá tato fosilie jako „moderní mlok z kladistické větve Hinobiidae“. Došlo-li mezi fosilií a jejím žijícím protějškem k velmi málo změnám, pak je nasnadě i to, že uplynulo velmi málo času ode dne, kdy byla fosilizována.

Takže „Z přítomnosti Liaoxitritona jak v Daohugou tak v (údajně o miliony let mladší) lokalitě souvrství Yixian Shuikouzi vyplývá, že stáří obou nalezišť musí být relativně blízké, pokud není Liaoxitriton rodem, který existoval poměrně dlouhou dobu“1.

Kdo ví, jak dlouho mlok žil jako údajně nezměněný rod, pokud člověk nejdřív nezná stáří vrstev, ve kterých je nalezen? A kdo může znát ona stáří, dokud nejdřív neví, jak dlouho ten který tvor žil?

Tkví problémy, se kterými se světští badatelé setkávají, když určují stáří fosilií, v absenci jasných záchytných bodů, nebo ve scestné filozofii, která tvoří základ jejich pracovní metody?

Je jisté, že evoluční myšlení zaslepuje své zastánce natolik, že odmítají byť i jen se zamyslet nad fakty, které nabourávají jejich světový názor, jako jsou třeba původní tkáně stále přítomné uvnitř nemineralizovaných fosilií. V tiskové zprávě z Journal of Vertebrate Paleontology je dokonce fotografie nálezu z Daohugou, na které jsou původní kosti opeřeného ptáka a jeho měkké tkáně, které odrážejí ultrafialové světlo jinak než okolní jílovec3. Představu, že podobný biologický materiál – kusy neporušené měkké tkáně – může vydržet byť i jeden milion let, neřkuli 160 milionů, nemůže snad přijmout ani ten nejhloupější člověk4.

Potřebují rostliny, hmyz, mloci, ptáci, savci – včetně druhu připomínajícího poletuchu a jiného, který připomíná vydru se šupinatým ocasem – a plazi jako pterosauři a dinosauři v sedimentech z Daohugou, miliony let k tomu, aby se vytvořily jejich zkameněliny? Vůbec ne. Daleko rozumnější je představa, že jde o uloženiny z Noemovy potopy. Jisté je, že nějaké katastrofické nánosy bahna spolkly všechny tyhle různé tvory a všechny dohromady je zachovaly – jde o proces, který v běžných každodenních událostech nepozorujeme.

Z tohoto důvodu nepředstavuje horninová vrstva „okno do života“, jak konstatovala tisková zpráva Společnosti pro paleontologii obratlovců, nýbrž spíše okno do smrti po kataklyzmatu způsobeném vodou3.

Odkazy

1. Sullivan, C. et al. 2014. The vertebrates of the Jurassic Daohugou Biota of northeastern China. Journal of Vertebrate Paleontology. 34 (2): 243-280.
2. Jejich citát v kontextu, z odkazu 1: „Paleontologové zabývající se obratlovci občas tvrdí, že kolekce obratlovců zachovaná v lokalitě Daohugou připomíná organizmy spíše ze svrchní jury a spodní křídy než ze střední jury, což podporuje závěr, že vrstvy Daohugou jsou relativně mladé. Avšak tato řazení, založená na obratlovcích, nejsou přesvědčivá, protože vyžadují supraspecifické, a téměř ve všech případech dokonce supragenerické taxony (formy života), u kterých by bylo možno očekávat, že budou přetrvávat po značně dlouhá geologická údobí.“
3. Prequel Outshines the Original: Exceptional Fossil of 160 Million Year Old Doahugou [sic] Biota. Society of Vertebrate Paleontology Press Release, posted on vertpaleo.org accessed March 24, 2014.
4. Thomas, B. A Review of Original Tissue Fossils and Their Age Implications. In M. Horstemeyer, ed., 2013, Proceedings of the Seventh International Conference on Creationism, Pittsburgh, PA: Creation Science Fellowship.

Měkké části různých, „evolučně starých“ organizmů, nalézaných v čínském Daohugou, popisuje též článek v angličtině zde:

http://www.dcclothesline.com/2014/03/08/contradicting-evolution-massive-...

PřílohaVelikost
00666-11.5.2014-jak_nedatovat_fosilii.doc688 KB
Průměr: 3.3 (3 votes)

Re: Boží trest

Buď jste si neuvědomil či nedomyslel, letče, že jste tím reagoval na diskuzi odvíjející se od odkazu KTE (Za ukrutné povodně u nás může vousatá zpěvačka z Eurovize, tvrdí balkánské církve) nebo v tom už teď jen čvachtáte a mlžíte, a na to je škoda času.

Sriber

Bůh je všemocný, [a proto] nemá na výběr mezi dvěma možnostmi?

Rekl bych, ze pokud je nekdo opravdu vsemocny, tak si ve skutecnosti muze vybirat dokonce z vice nez jenom dvou moznosti...

Re: Boží trest

Naopak s úžasem sleduji váš obraz Boha, a že vaše víra spočívá v nesprávném zobecnění biblických příběhů.

Prosim jk pouc me, kde jsem se dopustil nespravneho zobecneni biblickych pribehu?

Máte jedinou naději, že Bůh vaší víry neexistuje a neztrestá vás za to, jak za něj jasnovidecky vykládáte kdejakou přírodní katastrofu.

Ocitovani dvou pasazi z Bible rikas "jasnovidecke vykladani kdejake prirodni katastrofy"? Opravdu zajimava logika, ale co nadelame. Jednou je to Slovo Bozi, takze chapu ze ti to tak muze pripadat...

V jednom mas ale pravdu. Vsichni lide jsou skrze hrich odsouzeni k smrti. Proto take vsichni lide umiraji. Dobra zprava je, ze diky Kristovi vsichni mame sanci na zivot vecny a blazeny.

Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.

Re: Boží trest

letec: Dekuji ti, ze jsi opet prokazal, ze si umis vse prekroutit k obrazu svemu.

Naopak s úžasem sleduji váš obraz Boha, a že vaše víra spočívá v nesprávném zobecnění biblických příběhů. Máte jedinou naději, že Bůh vaší víry neexistuje a neztrestá vás za to, jak za něj jasnovidecky vykládáte kdejakou přírodní katastrofu.

Big smile

Obrázek uživatele Šriber

letec

1. Neodpovídejte na otázku otázkou...
2. Co bych raději ráčil je irelevantní...
3. Bůh je všemocný, nemá na výběr mezi dvěma možnostmi (vyhladit, nebo nechat zlo růst)...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Sriber

Vyhlazení není zlo?

Radeji racili politicky a korektne nechat zlo rust a rust jako rakovinu?

Re: Boží trest

Bůh nemá rád zlo a proto, když je někde přírodní katastrofa, jsou (z pohledu křesťana určitého typu na základě jeho znalosti biblických příběhů) všichni postižení Bohem usvědčení a odsouzení zloduši.

Dekuji ti, ze jsi opet prokazal, ze si umis vse prekroutit k obrazu svemu. S lidmi, kteri nerozumi psanemu textu, je proste radost diskutovat.

Obrázek uživatele Šriber

letec

Nema ho rad natolik, ze kdyz lide zacnou konat zlo ve velkem, Buh je za to ztresta klidne i kompletnim vyhlazenim. To je jednoduche jk, Buh nema rad zlo.

Vyhlazení není zlo?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Eva

Pacák

http://www.youtube.com/watch?v=-1wXY0nb-iM

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Re: Boží trest

Děkuji tiskovému mluvčímu Otce na nebesích za osvětlení, že s jeho vírou to je jednoduché: Bůh nemá rád zlo a proto, když je někde přírodní katastrofa, jsou (z pohledu křesťana určitého typu na základě jeho znalosti biblických příběhů) všichni postižení Bohem usvědčení a odsouzení zloduši.

Customize This