Jak (ne)datovat fosilii

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/8054/ přeložil.M.T – 4/2014. Překlad stál 246 Kč. Článek vyšel na stránkách ICR 21. dubna 2014.)

Otcem evoluční fantazie je neúcta k pravdě,
matkou hromada omylů.

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.

Když rozumný a slušný člověk pozná fakta, která popírají jeho názor, změní názor.
Evolucionista popře ta fakta!

Pavel Kábrt

Jsou v horninách a fosiliích zakódována poselství, která vyžadují miliony let? Určitě ne ve fosiliích z čínských vrstev v Daohugou. Naopak, jejich charakteristiky hovoří o nedávném původu.

Po uplynulých pár desetiletí odkrývají lovci fosilií poklad přístupný na několika horninových výchozech severovýchodně od Pekingu, bohatství zahrnující i některé z nejlépe zachovaných fosilií hmyzu i dalších členovců jakož i fosilie jak známých tak neobvyklých obratlovců.

Kdy byly uloženy? Autoři rozsáhlého článku hodnotícího fosilie obratlovců z Daohugou zveřejněného v Journal of Vertebrate Paleontology napsali, „V návaznosti na objevení této lokality se rychle začaly vynořovat protichůdné názory ohledně stáří a vzájemných vztahů ve vrstvách z Daohugou“1.

Autoři studie citovali zprávy odborníků, které kladly vrstvy z Daohugou do střední jury, svrchní jury, a dokonce i do spodní křídy – rozpětí zhruba 40 milionů let v konvenčním myšlení. Kdyby tyto fosilie obsahovaly jasná vodítka toho, kdy byly uloženy, pročpak by potom badatelé uváděli tyto protikladné názory na jejich stáří?

Hlavní technikou užívanou k určení stáří těchto vrstev je porovnávání podobně vypadajících fosilií. Vychází se přitom z předpokladu, že fosilizovaný tvor, který je užit k datování vrstvy, ve které je nalezen, žil během konkrétního evolučního časového rámce. Jinými slovy, metoda vychází z faktu milionů let evoluce ještě předtím, než se vůbec vědci pokusí o stanovení jakýchkoli konkrétních dat. Předpokládá se rovněž, že podobné fosilie, nalezené jinde, jsou stejně evolučně staré, i když jsou na oddělených světadílech.

Avšak mnoho fosilií z Daohugou prochází mnoha vrstvami. Takže tentýž tvor přežíval nezměněn po miliony let – za předpokladu, že každá vrstva představuje takové rozlehlé časové údobí - , což ovšem vynuluje použitelnost těchto fosilií jako časových indexů.

Autoři studie se bezděky dotkli tohoto citlivého aspektu, když připustili, že „lze očekávat, že jisté fosilie tu přetrvávaly po dlouhá období geologického času“2.

Ale nemohlo by takovéhle uvažování ospravedlnit přiřazení jakéhokoliv stáří té které fosilii?

Toto doznání by mělo diskvalifikovat metodu jako takovou, jelikož jakákoli indexová fosilie mohla žít před nebo po době svého původního výskytu, ale badatelé pokračují v zaběhnutých kolejích a vybírají argumenty a fosilie, které se nejlépe hodí do jejich apriori nastavených koncepcí.

V jiném příkladu z téže zprávy tým popsal, jak některé fosilie rostlin a hmyzu souvisely s nesprávnými vrstvami. Napsali, „Avšak i krátké období přežití některých druhů rostlin a bezobratlých, považovaných v severní Číně za indexové fosilie střední jury, do pozdní jury, by stačilo, aby byl rozřešen tento zjevný rozpor“1.

V tomto případě „rozřešili“ autoři rozpor pomocí představy – bez fosilních důkazů - , že se dávní tvorové prostě po miliony let nevyvíjeli. Datování fosilií fosiliemi se zdá být zcela subjektivní.

V jejich zprávě je ještě několik dalších příkladů švindlování s fosiliemi. Zdá se, že její autoři se snaží za každou cenu vtěsnat doklady do evolučního časového schématu, jako třeba u fosilií mloka (kterými jsou vrstvy v Daohugou proslulé) zvaného Liaoxitriton. Podle Journalu vypadá tato fosilie jako „moderní mlok z kladistické větve Hinobiidae“. Došlo-li mezi fosilií a jejím žijícím protějškem k velmi málo změnám, pak je nasnadě i to, že uplynulo velmi málo času ode dne, kdy byla fosilizována.

Takže „Z přítomnosti Liaoxitritona jak v Daohugou tak v (údajně o miliony let mladší) lokalitě souvrství Yixian Shuikouzi vyplývá, že stáří obou nalezišť musí být relativně blízké, pokud není Liaoxitriton rodem, který existoval poměrně dlouhou dobu“1.

Kdo ví, jak dlouho mlok žil jako údajně nezměněný rod, pokud člověk nejdřív nezná stáří vrstev, ve kterých je nalezen? A kdo může znát ona stáří, dokud nejdřív neví, jak dlouho ten který tvor žil?

Tkví problémy, se kterými se světští badatelé setkávají, když určují stáří fosilií, v absenci jasných záchytných bodů, nebo ve scestné filozofii, která tvoří základ jejich pracovní metody?

Je jisté, že evoluční myšlení zaslepuje své zastánce natolik, že odmítají byť i jen se zamyslet nad fakty, které nabourávají jejich světový názor, jako jsou třeba původní tkáně stále přítomné uvnitř nemineralizovaných fosilií. V tiskové zprávě z Journal of Vertebrate Paleontology je dokonce fotografie nálezu z Daohugou, na které jsou původní kosti opeřeného ptáka a jeho měkké tkáně, které odrážejí ultrafialové světlo jinak než okolní jílovec3. Představu, že podobný biologický materiál – kusy neporušené měkké tkáně – může vydržet byť i jeden milion let, neřkuli 160 milionů, nemůže snad přijmout ani ten nejhloupější člověk4.

Potřebují rostliny, hmyz, mloci, ptáci, savci – včetně druhu připomínajícího poletuchu a jiného, který připomíná vydru se šupinatým ocasem – a plazi jako pterosauři a dinosauři v sedimentech z Daohugou, miliony let k tomu, aby se vytvořily jejich zkameněliny? Vůbec ne. Daleko rozumnější je představa, že jde o uloženiny z Noemovy potopy. Jisté je, že nějaké katastrofické nánosy bahna spolkly všechny tyhle různé tvory a všechny dohromady je zachovaly – jde o proces, který v běžných každodenních událostech nepozorujeme.

Z tohoto důvodu nepředstavuje horninová vrstva „okno do života“, jak konstatovala tisková zpráva Společnosti pro paleontologii obratlovců, nýbrž spíše okno do smrti po kataklyzmatu způsobeném vodou3.

Odkazy

1. Sullivan, C. et al. 2014. The vertebrates of the Jurassic Daohugou Biota of northeastern China. Journal of Vertebrate Paleontology. 34 (2): 243-280.
2. Jejich citát v kontextu, z odkazu 1: „Paleontologové zabývající se obratlovci občas tvrdí, že kolekce obratlovců zachovaná v lokalitě Daohugou připomíná organizmy spíše ze svrchní jury a spodní křídy než ze střední jury, což podporuje závěr, že vrstvy Daohugou jsou relativně mladé. Avšak tato řazení, založená na obratlovcích, nejsou přesvědčivá, protože vyžadují supraspecifické, a téměř ve všech případech dokonce supragenerické taxony (formy života), u kterých by bylo možno očekávat, že budou přetrvávat po značně dlouhá geologická údobí.“
3. Prequel Outshines the Original: Exceptional Fossil of 160 Million Year Old Doahugou [sic] Biota. Society of Vertebrate Paleontology Press Release, posted on vertpaleo.org accessed March 24, 2014.
4. Thomas, B. A Review of Original Tissue Fossils and Their Age Implications. In M. Horstemeyer, ed., 2013, Proceedings of the Seventh International Conference on Creationism, Pittsburgh, PA: Creation Science Fellowship.

Měkké části různých, „evolučně starých“ organizmů, nalézaných v čínském Daohugou, popisuje též článek v angličtině zde:

http://www.dcclothesline.com/2014/03/08/contradicting-evolution-massive-...

PřílohaVelikost
00666-11.5.2014-jak_nedatovat_fosilii.doc688 KB
Průměr: 3.3 (3 votes)

letec

Za druhe, nelibi se mi myslenka, kterou zde "ateiste" radi obhajuji, ze Buh je nespravedlivy a zly, protoze tresta zlo.

No to je presne to, co jsem cekal (a proto jsem ten prispevek schvalne formuloval tak, jak jsem ho formuloval). Tedy cekal jsem, ze nejprve odmitnes to, ze "zlo" je relativni a nasledne ho sam zrelativizujes, cili to vlastne neumyslne potvrdis.

Takze pokud napriklad "zabit dite" je "zlo" a tvrdis, ze "zlo" neni relativni, ale plati to absolutne, pak je tvrzeni ateistu "Buh je zly" zcela korektni.

Budes-li tvrdit, ze "zabit dite" je "zlo", ale pokud tak ucini Buh - napriklad takto tresta, byt by klidne mohl trestat i jinak - tak uz to "zlo" neni, pak jsi potvrdil to, co rikam ja. Nebot tentyz skutek jednou "zly" je a podruhe zase neni, v kontextu nejakych konkretnich okolnosti (kdo ho spacha, popripade naridi spachat, jake k tomu ma pohnutky, o jakou jde dobu/kulturu atd.). To co pises:

Avsak kdo jsme my, abychom Bohu rikali jak ma soudit, jak se ma chovat, a co ma s hrisniky delat?

tomu presne odpovida. Krome toho muzu namitnout, ze v tom pripade kdo jsme my, abychom rikali neco o "zlu"? Kdyz treba "zabit dite" ve skutecnosti "zle" nutne byt nemusi...?

Ale ty pribehy jsou popisy historickych udalosti...

Nejen z poznatku archeologie plyne opak.

Re: letec

letec: Za co je zodpovedny? Za to ze prestoze Buh upozornil Adama, ze z toho stromu nesmi jist nebo umre - Adam presto ukousl a jedl? Ci je to vina, ze Adam jedl? Boha nebo Adama?

Žádný Bůh zodpovědný není za nic. Pouze lidé, kteří si ten mýtus vymysleli, vymysleli Boha podle svých vlastních tehdejších představ o tom, co je možné, a o tom, co je správné. Takže ještě jednou - žádný Bůh, tedy ani Hospodin, Bůh Izraele, za nic, co si o svých předcích a o něm navymýšleli a navěřili lidé, kteří si i jeho samotného vymysleli, nemůže.

Re: letec

Smrt na svět přišla, protože k tomu Bůh vytvořil podmínky. I on nese část zodpovědnosti...

Za co je zodpovedny? Za to ze prestoze Buh upozornil Adama, ze z toho stromu nesmi jist nebo umre - Adam presto ukousl a jedl? Ci je to vina, ze Adam jedl? Boha nebo Adama?

Chapu - asi zase odpovis neco ve smyslu: "Tak ten jedovaty strom nemel Buh vubec tvorit." Ostatne je zrejme, ze podle tebe by Buh nemel delat radeji vubec nic, a do niceho nezasahovat - radeji ani svet nemel stvorit, protoze jedine tak lze zajistit, ze se nikdy nestane nic zleho.

Obrázek uživatele Samain

Zvrhlí kojenci

Bohuzel, kdyz tam prisli dva andele zkontrolovat kolik spravedlivych muzu bydli v Sodome, vsichni muzi Sodomsti je chteli znasilnit.

Včetně nemluvňat a batolat.

Dancing with the moonlight knight.

Obrázek uživatele Samain

Stejně jako

Ale ty pribehy jsou popisy historickych udalosti...

Pohádky bratří Grimmů.

Dancing with the moonlight knight.

Obrázek uživatele Samain

Už chápu!

Mozna ze by to Buh zvladl - potrestat hrisniky X jinymi zpusoby, aby nebylo zapotrebi nikoho zabijet. Avsak kdo jsme my, abychom Bohu rikali jak ma soudit, jak se ma chovat, a co ma s hrisniky delat?
potom by byl osud Sodomy jeste milostivy a dobry bozi soud => protoze v tom pripade by Buh uchranil obyvatele Sodomy pred daleko horsim trestem na veky veku..

Takže bůh vlastně potrestal kuplíře Lota, který nabízel rozvášněnému davu své panenské dcery místo dvou cizích chlapů.
To má logiku.

Dancing with the moonlight knight.

Dokonce ze tří......

Rekl bych, ze pokud je nekdo opravdu vsemocny, tak si ve skutecnosti muze vybirat dokonce z vice nez jenom dvou moznosti...

„Jdi a promluv k Davidovi: Toto praví Hospodin: Chystám na tebe trojí. Jedno z toho si vyber a já tak s tebou naložím.“
Gád přišel k Davidovi a řekl mu: „Toto praví Hospodin: Zvol si:
Tři roky hladu, nebo tři měsíce být ničen protivníky a stíhán mečem nepřátel, anebo po tři dny Hospodinův meč, totiž mor v zemi, a Hospodinův anděl bude šířit zkázu po celém izraelském území. Nuže tedy, co mám vyřídit tomu, který mě poslal?“ David Gádovi odvětil: „Je mi velmi úzko. Nechť prosím upadnu do rukou Hospodinu, neboť jeho slitování je přenesmírné, jen ať nepadnu do rukou lidských.“ Hospodin tedy dopustil na Izraele mor. I padlo z Izraele sedmdesát tisíc mužů. Bůh vyslal k Jeruzalému anděla, aby v něm šířil zkázu. Ale když šířil zkázu, Hospodin shlédl a pojala ho lítost nad tím zlem. Řekl andělu, jenž šířil zkázu: „Dost! Již přestaň!“ Hospodinův anděl stál právě u humna Ornána Jebúsejského. David se rozhlédl a uviděl Hospodinova anděla, jak stojí mezi zemí a nebem. V ruce měl tasený meč, napřažený na Jeruzalém. David a starší, zahalení v žíněná roucha, padli tváří k zemi. David volal k Bohu: „Což jsem sčítání lidu nenařídil já sám? Já sám jsem zhřešil, já sám jsem se dopustil takového zla! Co však učinily tyto ovce? Hospodine, můj Bože, buď tedy tvá ruka proti mně a proti domu mého otce, jen ať ta pohroma nestíhá tvůj lid!“ V.S.

Obrázek uživatele Šriber

letec

To nelze rict tak snadno

Samozřejmě, že lze, před chvíli jsem to udělal. A vyplývá to z toho, co jste napsal:
1. Bůh vyhladil...
2. Vyhlazení není dobré (=vyhlazení je nedobré)...

ponevadz nakonec Buh vsechny mrtve vzkrisi k poslednimu soudu, kde se rozhodne co s nimi bude na veky veku

Hořel jste nebo jste se někdy topil?

protoze v tom pripade by Buh uchranil obyvatele Sodomy pred daleko horsim trestem na veky veku

Jakýkoliv trest krom smrti, který je "na věky věků", je nespravedlivý...

To ze k tomu musel pouzit smrt, coz take neni dobre -> inu smrt na svet prisla skrze cloveka, a ne skrze Boha

Smrt na svět přišla, protože k tomu Bůh vytvořil podmínky. I on nese část zodpovědnosti...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

letec

letec: ... nelibi se mi myslenka, kterou zde "ateiste" radi obhajuji, ze Buh je nespravedlivy a zly, protoze tresta zlo.

Nevím, koho myslíte výrazem "ateisté", ale ateisté netvrdí, že někdo, o němž nepřepokládají, že existuje, je takový nebo makový.

Vyjadřují se k nesourodým obrazům Boha vytvářeným různými věřícími.

Re: letec

P.S. Relevantní a relativní jsou dvě různá slova s různým významem...

Jeste ze te Sribere mame, co bychom si bez tebe pocali? Smile

Bůh tedy udělal nedobrou věc...

To nelze rict tak snadno, ponevadz nakonec Buh vsechny mrtve vzkrisi k poslednimu soudu, kde se rozhodne co s nimi bude na veky veku. Pokud Buh videl, ze obyvatele Sodomy, napriklad, byli stale horsi a horsi, a ze konali cim dal tim vetsi zlo, potom by byl osud Sodomy jeste milostivy a dobry bozi soud => protoze v tom pripade by Buh uchranil obyvatele Sodomy pred daleko horsim trestem na veky veku...

To ze k tomu musel pouzit smrt, coz take neni dobre -> inu smrt na svet prisla skrze cloveka, a ne skrze Boha...

Customize This