Jak (ne)datovat fosilii

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/8054/ přeložil.M.T – 4/2014. Překlad stál 246 Kč. Článek vyšel na stránkách ICR 21. dubna 2014.)

Otcem evoluční fantazie je neúcta k pravdě,
matkou hromada omylů.

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.

Když rozumný a slušný člověk pozná fakta, která popírají jeho názor, změní názor.
Evolucionista popře ta fakta!

Pavel Kábrt

Jsou v horninách a fosiliích zakódována poselství, která vyžadují miliony let? Určitě ne ve fosiliích z čínských vrstev v Daohugou. Naopak, jejich charakteristiky hovoří o nedávném původu.

Po uplynulých pár desetiletí odkrývají lovci fosilií poklad přístupný na několika horninových výchozech severovýchodně od Pekingu, bohatství zahrnující i některé z nejlépe zachovaných fosilií hmyzu i dalších členovců jakož i fosilie jak známých tak neobvyklých obratlovců.

Kdy byly uloženy? Autoři rozsáhlého článku hodnotícího fosilie obratlovců z Daohugou zveřejněného v Journal of Vertebrate Paleontology napsali, „V návaznosti na objevení této lokality se rychle začaly vynořovat protichůdné názory ohledně stáří a vzájemných vztahů ve vrstvách z Daohugou“1.

Autoři studie citovali zprávy odborníků, které kladly vrstvy z Daohugou do střední jury, svrchní jury, a dokonce i do spodní křídy – rozpětí zhruba 40 milionů let v konvenčním myšlení. Kdyby tyto fosilie obsahovaly jasná vodítka toho, kdy byly uloženy, pročpak by potom badatelé uváděli tyto protikladné názory na jejich stáří?

Hlavní technikou užívanou k určení stáří těchto vrstev je porovnávání podobně vypadajících fosilií. Vychází se přitom z předpokladu, že fosilizovaný tvor, který je užit k datování vrstvy, ve které je nalezen, žil během konkrétního evolučního časového rámce. Jinými slovy, metoda vychází z faktu milionů let evoluce ještě předtím, než se vůbec vědci pokusí o stanovení jakýchkoli konkrétních dat. Předpokládá se rovněž, že podobné fosilie, nalezené jinde, jsou stejně evolučně staré, i když jsou na oddělených světadílech.

Avšak mnoho fosilií z Daohugou prochází mnoha vrstvami. Takže tentýž tvor přežíval nezměněn po miliony let – za předpokladu, že každá vrstva představuje takové rozlehlé časové údobí - , což ovšem vynuluje použitelnost těchto fosilií jako časových indexů.

Autoři studie se bezděky dotkli tohoto citlivého aspektu, když připustili, že „lze očekávat, že jisté fosilie tu přetrvávaly po dlouhá období geologického času“2.

Ale nemohlo by takovéhle uvažování ospravedlnit přiřazení jakéhokoliv stáří té které fosilii?

Toto doznání by mělo diskvalifikovat metodu jako takovou, jelikož jakákoli indexová fosilie mohla žít před nebo po době svého původního výskytu, ale badatelé pokračují v zaběhnutých kolejích a vybírají argumenty a fosilie, které se nejlépe hodí do jejich apriori nastavených koncepcí.

V jiném příkladu z téže zprávy tým popsal, jak některé fosilie rostlin a hmyzu souvisely s nesprávnými vrstvami. Napsali, „Avšak i krátké období přežití některých druhů rostlin a bezobratlých, považovaných v severní Číně za indexové fosilie střední jury, do pozdní jury, by stačilo, aby byl rozřešen tento zjevný rozpor“1.

V tomto případě „rozřešili“ autoři rozpor pomocí představy – bez fosilních důkazů - , že se dávní tvorové prostě po miliony let nevyvíjeli. Datování fosilií fosiliemi se zdá být zcela subjektivní.

V jejich zprávě je ještě několik dalších příkladů švindlování s fosiliemi. Zdá se, že její autoři se snaží za každou cenu vtěsnat doklady do evolučního časového schématu, jako třeba u fosilií mloka (kterými jsou vrstvy v Daohugou proslulé) zvaného Liaoxitriton. Podle Journalu vypadá tato fosilie jako „moderní mlok z kladistické větve Hinobiidae“. Došlo-li mezi fosilií a jejím žijícím protějškem k velmi málo změnám, pak je nasnadě i to, že uplynulo velmi málo času ode dne, kdy byla fosilizována.

Takže „Z přítomnosti Liaoxitritona jak v Daohugou tak v (údajně o miliony let mladší) lokalitě souvrství Yixian Shuikouzi vyplývá, že stáří obou nalezišť musí být relativně blízké, pokud není Liaoxitriton rodem, který existoval poměrně dlouhou dobu“1.

Kdo ví, jak dlouho mlok žil jako údajně nezměněný rod, pokud člověk nejdřív nezná stáří vrstev, ve kterých je nalezen? A kdo může znát ona stáří, dokud nejdřív neví, jak dlouho ten který tvor žil?

Tkví problémy, se kterými se světští badatelé setkávají, když určují stáří fosilií, v absenci jasných záchytných bodů, nebo ve scestné filozofii, která tvoří základ jejich pracovní metody?

Je jisté, že evoluční myšlení zaslepuje své zastánce natolik, že odmítají byť i jen se zamyslet nad fakty, které nabourávají jejich světový názor, jako jsou třeba původní tkáně stále přítomné uvnitř nemineralizovaných fosilií. V tiskové zprávě z Journal of Vertebrate Paleontology je dokonce fotografie nálezu z Daohugou, na které jsou původní kosti opeřeného ptáka a jeho měkké tkáně, které odrážejí ultrafialové světlo jinak než okolní jílovec3. Představu, že podobný biologický materiál – kusy neporušené měkké tkáně – může vydržet byť i jeden milion let, neřkuli 160 milionů, nemůže snad přijmout ani ten nejhloupější člověk4.

Potřebují rostliny, hmyz, mloci, ptáci, savci – včetně druhu připomínajícího poletuchu a jiného, který připomíná vydru se šupinatým ocasem – a plazi jako pterosauři a dinosauři v sedimentech z Daohugou, miliony let k tomu, aby se vytvořily jejich zkameněliny? Vůbec ne. Daleko rozumnější je představa, že jde o uloženiny z Noemovy potopy. Jisté je, že nějaké katastrofické nánosy bahna spolkly všechny tyhle různé tvory a všechny dohromady je zachovaly – jde o proces, který v běžných každodenních událostech nepozorujeme.

Z tohoto důvodu nepředstavuje horninová vrstva „okno do života“, jak konstatovala tisková zpráva Společnosti pro paleontologii obratlovců, nýbrž spíše okno do smrti po kataklyzmatu způsobeném vodou3.

Odkazy

1. Sullivan, C. et al. 2014. The vertebrates of the Jurassic Daohugou Biota of northeastern China. Journal of Vertebrate Paleontology. 34 (2): 243-280.
2. Jejich citát v kontextu, z odkazu 1: „Paleontologové zabývající se obratlovci občas tvrdí, že kolekce obratlovců zachovaná v lokalitě Daohugou připomíná organizmy spíše ze svrchní jury a spodní křídy než ze střední jury, což podporuje závěr, že vrstvy Daohugou jsou relativně mladé. Avšak tato řazení, založená na obratlovcích, nejsou přesvědčivá, protože vyžadují supraspecifické, a téměř ve všech případech dokonce supragenerické taxony (formy života), u kterých by bylo možno očekávat, že budou přetrvávat po značně dlouhá geologická údobí.“
3. Prequel Outshines the Original: Exceptional Fossil of 160 Million Year Old Doahugou [sic] Biota. Society of Vertebrate Paleontology Press Release, posted on vertpaleo.org accessed March 24, 2014.
4. Thomas, B. A Review of Original Tissue Fossils and Their Age Implications. In M. Horstemeyer, ed., 2013, Proceedings of the Seventh International Conference on Creationism, Pittsburgh, PA: Creation Science Fellowship.

Měkké části různých, „evolučně starých“ organizmů, nalézaných v čínském Daohugou, popisuje též článek v angličtině zde:

http://www.dcclothesline.com/2014/03/08/contradicting-evolution-massive-...

PřílohaVelikost
00666-11.5.2014-jak_nedatovat_fosilii.doc688 KB
Průměr: 3.3 (3 votes)

George

To jsem psal Vlastovi, takze je mi celkem jedno ze te "jestli" anebo "mozna" moc nebere. Ale kdyz uz nam skaces do reci...

Ver si cemu chces, treba ze dusi vymyslel Platon. Ale abys pak nebyl prekvapen, az zjistis, ze Tartarus a Paradisos skutecne existuji.

letec

Diskuze s nevericimi je mozna marna, mozna ne. Ale jestli se v Bibli opravdu pise pravda, potom je mnoho lidi ve velkem nebezpeci, co se jejich posmrtneho zivota tyce. "Neverici" se tady peklu vysmivaji, a nechteji si pripustit, ze se jich bytostne tyka. Nechapou, ze jejich duse, z Adama zrozena, je zrejme zrozena nesmrtelna, takze zakladni otazka zni - kde jejich nesmrtelna duse nakonec skonci?

"Jestli" a "mozna" atd. - to me moc nebere...

Na druhe strane se taky nabizi otazka o jake Bibli (respektive o jake "pravde") pises, nebot dualismus "telo-duse", natoz "nesmrtelna duse", se prosadil az pozdeji (platonsky dualismus). "Nefes" sice ozivuje telo, ale neni myslitelna samostatne mimo nej. Abys nebyl prekvapen spis ty, az zjistis, ze v seolu skonci vsichni. Tongue

Obrázek uživatele Šriber

letec

Za co je zodpovedny?

Třeba za existenci toho stromu...

Ci je to vina, ze Adam jedl? Boha nebo Adama?

Obou. Kdyby Bůh nestvořil ten strom, Adam by neměl co jíst. Kdyby nestvořil hada/ďábla, neměl by kdo ukecávat. Kdyby nenastavil svět tak, že na něj přijde smrt kvůli neuposlechnutí rozkazu, smrt by na svět nepřišla...

protoze jedine tak lze zajistit, ze se nikdy nestane nic zleho

Pro všemocného Boha to není jediný způsob. Jenže všemocný Bůh, který vidí do budoucnosti stvořil strom v dosahu Adama a Evy, vytvořil ukecaného hada a nastavil podmínky tak, že když Adam s Evou poruší zákaz, na svět přijde smrt. Jak to nemůže být Boží vina?

Kdyz Buh videl, ze tento svet byl infikovan smrti, mohl se na nej vykaslat a nechat ho postupne umrit hroznou smrti. Jenze to Buh neudelal.

Bůh se nevykašlal na to, co zkonil - hurá...

Rozhodl se, ze nam, smrtelnym lidem, pomuze z teto slamastiky.

Tak, že nás utopí společně s celou biosférou, přestože mohl myšlenkou zastavit srdce hříšníků...

Kdyz se v lese premnozi divocaci, tak je take potreba vystrilet je, ackoliv "vrazdit zvirata neni dobre".

Vraždit zvířata je hlavně nemožné...

Nechapou, ze jejich duse, z Adama zrozena, je zrejme zrozena nesmrtelna, takze zakladni otazka zni - kde jejich nesmrtelna duse nakonec skonci?

A to je Bůh nemůže u hříšníků udělat smrtelnou? To je musí nechat nespravedlivě navěky trpět? Proč věříte, že je Bůh sv1ně?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

letec

letec Uvidime, nejak to nakonec dopadne. Ale je mym pranim aby v tom pekle plnem utrpeni nakonec skoncilo co nejmene lidi.

My, ateisté, alespoň o Bohu netvrdíme ty hloupé dobře míněné saints-fiction nesmysly a s převrácenou orwellovskou terminologií ho nevykreslujeme jako nekonzistentní literární postavu z horroru

Buďte rádi, že jsou to jen mýty a že vás nikdo soudit nebude Smile

letec

Ja jsem tady na ty diskuse uz zvykly. Verici se casto ohaneji necim "absolutnim", co ale nasledne sami relativizuji, respektive potvrzuji to co rikam ja, tedy ze zalezi na kontextu (doba, kultura, situace atd.). Spousta krestanu se to snazila vyargumentovat, ale nepovedlo se jim to. Ani takovemu C. S. Lewisovi. Smile

Predstav si, ze nekde v Africe zastrelis lva, ktery se zrovna chysta sezrat nejake domorode dite, no a lidi o tobe budou tvrdit ze jsi zly clovek, protoze "zabijet zvirata" je proste "zlo" a toto plati absolutne, bez ohledu na okolnosti. A potrestaji te za to. Zvlastni predstava, ne?

Obrázek uživatele Samain

Aspoň že tak

Rozhodl se, ze nam, smrtelnym lidem, pomuze z teto slamastiky.

To je od něj hezké - když nám pomohl do ní.

Kdyz se v lese premnozi divocaci, tak je take potreba vystrilet je, ackoliv "vrazdit zvirata neni dobre". Bohuzel, kdyby myslivci nezasahli, divocaci by se postupne premnozili do te miry, ze by zacali vrazdit a nicit vse kolem sebe.

No, pokud svého boha vidíš takhle, tak je to celkem pochopitelné.
I ti myslivci musí "vraždit" dovočáky proto, že to nejprve po.rali a vyhubili predátory, pro které byly slabší kusy potravou.
Takto boží zásahy - tedy, stejně jako myslivci, jen napravuje prů.ery které nadělal, celkem chápu.

Dancing with the moonlight knight.

Vlasta

Dekuji za zpravu Vlasto, je mi jasne ze sam zdejsi "neverici" obecenstvo na viru nepresvedcim i kdybych mel sebelepsi argumenty, protoze

Moudrost zajisté světa tohoto bláznovství jest u Boha.

Presto, za sebe mohu rict ze jsem videl co jsem videl, a dokud jsem to nevidel, tak jsem taky neveril. Nemam pochyb ze existuje "vyssi neviditelny svet", ktery si s timto "realnym fyzickym svetem" dovede pekne pohrat, a ze tento "vyssi svet" vykazuje inteligenci nad lidske chapani. Taky nemam pochyb, ze nebyt Jezise Krista, byl bych uz pravdepodobne mrtvy.

Diskuze s nevericimi je mozna marna, mozna ne. Ale jestli se v Bibli opravdu pise pravda, potom je mnoho lidi ve velkem nebezpeci, co se jejich posmrtneho zivota tyce. "Neverici" se tady peklu vysmivaji, a nechteji si pripustit, ze se jich bytostne tyka. Nechapou, ze jejich duse, z Adama zrozena, je zrejme zrozena nesmrtelna, takze zakladni otazka zni - kde jejich nesmrtelna duse nakonec skonci? Jestli s Bohem, anebo bez Boha?

Uvidime, nejak to nakonec dopadne. Ale je mym pranim aby v tom pekle plnem utrpeni nakonec skoncilo co nejmene lidi.

Preji pekny den

George

No to je presne to, co jsem cekal (a proto jsem ten prispevek schvalne formuloval tak, jak jsem ho formuloval). Tedy cekal jsem, ze nejprve odmitnes to, ze "zlo" je relativni a nasledne ho sam zrelativizujes, cili to vlastne neumyslne potvrdis.

No to sem presne cekal - ze se toho chytnes jak pitbull kosti Smile

Ale vazne. Kdyz Buh videl, ze tento svet byl infikovan smrti, mohl se na nej vykaslat a nechat ho postupne umrit hroznou smrti. Jenze to Buh neudelal. Rozhodl se, ze nam, smrtelnym lidem, pomuze z teto slamastiky.

Kdyz se v lese premnozi divocaci, tak je take potreba vystrilet je, ackoliv "vrazdit zvirata neni dobre". Bohuzel, kdyby myslivci nezasahli, divocaci by se postupne premnozili do te miry, ze by zacali vrazdit a nicit vse kolem sebe.

Na nasem hrisnem svete je take obcas potreba pristoupit k drastickym opatrenim. Neni to dobre - ale kdyby se toto zanedbalo, mohlo by to byt jeste horsi...

Pro letec

Pokud zabrousíš o rok zpátky do diskuze, zjistíš, že podobnou cestou jsme do této ulice došli všichni. V této ulici je rozcestí, na kterém se dá jít doleva a doprava. Jedna z nich je slepá ulice, druhá je ta, která má pokračování.

Na této ulici jsou dvě poznámky. Jedna z nich říká - řiď se svým rozumem, Tvůj pohled je vždy ten správný.

Druhá z nich říká - touto cestou můžeš jít, jen když mi budeš věřit. V.S.

Dodatková cedule, kterou tam někdo natloukl v pozlaceném rámu a s neonovými nápisy nese poznámku - myslíš, že víra je dobrá? Věřit přece můžou všichni všemu, ale jak zjistíš co je pravdivé, než právě jen svým rozumem.

letec

To nelze rict tak snadno, ponevadz nakonec Buh vsechny mrtve vzkrisi k poslednimu soudu...

Tenhle "argument" ale pak muzes pouzit v pripade jakehokoliv vraha, kdyz na to prijde. Otazkou je, zda bys vubec mel chut/potrebu to udelat i v jinych pripadech, nez kdyz se resi prave tvuj Buh. Smile Dle me ani ne. Mozna si sam nekde uvnitr uvedomujes, ze to proste OK neni, ale na rozdil treba tady od Ondry si to zatim jen nechces pripustit. Pro to pochopeni mam. Smile

Customize This