Jak (ne)datovat fosilii

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/8054/ přeložil.M.T – 4/2014. Překlad stál 246 Kč. Článek vyšel na stránkách ICR 21. dubna 2014.)

Otcem evoluční fantazie je neúcta k pravdě,
matkou hromada omylů.

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.

Když rozumný a slušný člověk pozná fakta, která popírají jeho názor, změní názor.
Evolucionista popře ta fakta!

Pavel Kábrt

Jsou v horninách a fosiliích zakódována poselství, která vyžadují miliony let? Určitě ne ve fosiliích z čínských vrstev v Daohugou. Naopak, jejich charakteristiky hovoří o nedávném původu.

Po uplynulých pár desetiletí odkrývají lovci fosilií poklad přístupný na několika horninových výchozech severovýchodně od Pekingu, bohatství zahrnující i některé z nejlépe zachovaných fosilií hmyzu i dalších členovců jakož i fosilie jak známých tak neobvyklých obratlovců.

Kdy byly uloženy? Autoři rozsáhlého článku hodnotícího fosilie obratlovců z Daohugou zveřejněného v Journal of Vertebrate Paleontology napsali, „V návaznosti na objevení této lokality se rychle začaly vynořovat protichůdné názory ohledně stáří a vzájemných vztahů ve vrstvách z Daohugou“1.

Autoři studie citovali zprávy odborníků, které kladly vrstvy z Daohugou do střední jury, svrchní jury, a dokonce i do spodní křídy – rozpětí zhruba 40 milionů let v konvenčním myšlení. Kdyby tyto fosilie obsahovaly jasná vodítka toho, kdy byly uloženy, pročpak by potom badatelé uváděli tyto protikladné názory na jejich stáří?

Hlavní technikou užívanou k určení stáří těchto vrstev je porovnávání podobně vypadajících fosilií. Vychází se přitom z předpokladu, že fosilizovaný tvor, který je užit k datování vrstvy, ve které je nalezen, žil během konkrétního evolučního časového rámce. Jinými slovy, metoda vychází z faktu milionů let evoluce ještě předtím, než se vůbec vědci pokusí o stanovení jakýchkoli konkrétních dat. Předpokládá se rovněž, že podobné fosilie, nalezené jinde, jsou stejně evolučně staré, i když jsou na oddělených světadílech.

Avšak mnoho fosilií z Daohugou prochází mnoha vrstvami. Takže tentýž tvor přežíval nezměněn po miliony let – za předpokladu, že každá vrstva představuje takové rozlehlé časové údobí - , což ovšem vynuluje použitelnost těchto fosilií jako časových indexů.

Autoři studie se bezděky dotkli tohoto citlivého aspektu, když připustili, že „lze očekávat, že jisté fosilie tu přetrvávaly po dlouhá období geologického času“2.

Ale nemohlo by takovéhle uvažování ospravedlnit přiřazení jakéhokoliv stáří té které fosilii?

Toto doznání by mělo diskvalifikovat metodu jako takovou, jelikož jakákoli indexová fosilie mohla žít před nebo po době svého původního výskytu, ale badatelé pokračují v zaběhnutých kolejích a vybírají argumenty a fosilie, které se nejlépe hodí do jejich apriori nastavených koncepcí.

V jiném příkladu z téže zprávy tým popsal, jak některé fosilie rostlin a hmyzu souvisely s nesprávnými vrstvami. Napsali, „Avšak i krátké období přežití některých druhů rostlin a bezobratlých, považovaných v severní Číně za indexové fosilie střední jury, do pozdní jury, by stačilo, aby byl rozřešen tento zjevný rozpor“1.

V tomto případě „rozřešili“ autoři rozpor pomocí představy – bez fosilních důkazů - , že se dávní tvorové prostě po miliony let nevyvíjeli. Datování fosilií fosiliemi se zdá být zcela subjektivní.

V jejich zprávě je ještě několik dalších příkladů švindlování s fosiliemi. Zdá se, že její autoři se snaží za každou cenu vtěsnat doklady do evolučního časového schématu, jako třeba u fosilií mloka (kterými jsou vrstvy v Daohugou proslulé) zvaného Liaoxitriton. Podle Journalu vypadá tato fosilie jako „moderní mlok z kladistické větve Hinobiidae“. Došlo-li mezi fosilií a jejím žijícím protějškem k velmi málo změnám, pak je nasnadě i to, že uplynulo velmi málo času ode dne, kdy byla fosilizována.

Takže „Z přítomnosti Liaoxitritona jak v Daohugou tak v (údajně o miliony let mladší) lokalitě souvrství Yixian Shuikouzi vyplývá, že stáří obou nalezišť musí být relativně blízké, pokud není Liaoxitriton rodem, který existoval poměrně dlouhou dobu“1.

Kdo ví, jak dlouho mlok žil jako údajně nezměněný rod, pokud člověk nejdřív nezná stáří vrstev, ve kterých je nalezen? A kdo může znát ona stáří, dokud nejdřív neví, jak dlouho ten který tvor žil?

Tkví problémy, se kterými se světští badatelé setkávají, když určují stáří fosilií, v absenci jasných záchytných bodů, nebo ve scestné filozofii, která tvoří základ jejich pracovní metody?

Je jisté, že evoluční myšlení zaslepuje své zastánce natolik, že odmítají byť i jen se zamyslet nad fakty, které nabourávají jejich světový názor, jako jsou třeba původní tkáně stále přítomné uvnitř nemineralizovaných fosilií. V tiskové zprávě z Journal of Vertebrate Paleontology je dokonce fotografie nálezu z Daohugou, na které jsou původní kosti opeřeného ptáka a jeho měkké tkáně, které odrážejí ultrafialové světlo jinak než okolní jílovec3. Představu, že podobný biologický materiál – kusy neporušené měkké tkáně – může vydržet byť i jeden milion let, neřkuli 160 milionů, nemůže snad přijmout ani ten nejhloupější člověk4.

Potřebují rostliny, hmyz, mloci, ptáci, savci – včetně druhu připomínajícího poletuchu a jiného, který připomíná vydru se šupinatým ocasem – a plazi jako pterosauři a dinosauři v sedimentech z Daohugou, miliony let k tomu, aby se vytvořily jejich zkameněliny? Vůbec ne. Daleko rozumnější je představa, že jde o uloženiny z Noemovy potopy. Jisté je, že nějaké katastrofické nánosy bahna spolkly všechny tyhle různé tvory a všechny dohromady je zachovaly – jde o proces, který v běžných každodenních událostech nepozorujeme.

Z tohoto důvodu nepředstavuje horninová vrstva „okno do života“, jak konstatovala tisková zpráva Společnosti pro paleontologii obratlovců, nýbrž spíše okno do smrti po kataklyzmatu způsobeném vodou3.

Odkazy

1. Sullivan, C. et al. 2014. The vertebrates of the Jurassic Daohugou Biota of northeastern China. Journal of Vertebrate Paleontology. 34 (2): 243-280.
2. Jejich citát v kontextu, z odkazu 1: „Paleontologové zabývající se obratlovci občas tvrdí, že kolekce obratlovců zachovaná v lokalitě Daohugou připomíná organizmy spíše ze svrchní jury a spodní křídy než ze střední jury, což podporuje závěr, že vrstvy Daohugou jsou relativně mladé. Avšak tato řazení, založená na obratlovcích, nejsou přesvědčivá, protože vyžadují supraspecifické, a téměř ve všech případech dokonce supragenerické taxony (formy života), u kterých by bylo možno očekávat, že budou přetrvávat po značně dlouhá geologická údobí.“
3. Prequel Outshines the Original: Exceptional Fossil of 160 Million Year Old Doahugou [sic] Biota. Society of Vertebrate Paleontology Press Release, posted on vertpaleo.org accessed March 24, 2014.
4. Thomas, B. A Review of Original Tissue Fossils and Their Age Implications. In M. Horstemeyer, ed., 2013, Proceedings of the Seventh International Conference on Creationism, Pittsburgh, PA: Creation Science Fellowship.

Měkké části různých, „evolučně starých“ organizmů, nalézaných v čínském Daohugou, popisuje též článek v angličtině zde:

http://www.dcclothesline.com/2014/03/08/contradicting-evolution-massive-...

PřílohaVelikost
00666-11.5.2014-jak_nedatovat_fosilii.doc688 KB
Průměr: 3.3 (3 votes)

Pro Vlasta

jedné věci se vyvaruj. - pekla.

Peklo je čítať vaše ,,múdre" kreacionistické úvahy (blbosti).

Pro letec

Samozřejmě chápu.

Napsal jsem to jako svoji zkušenost na této diskuzi. Nemá to nic společného s tím, že pokud budeš chtít, budeš diskutovat dál, i když bych napsal třeba to, že to zde cenu nemá. Určitě má a já budu velmi rád pozorovat někoho, kdo se bude snažit na to jít zase třeba trochu jinak.

Pokud bys chtěl přece jen poradit, tak jedné věci se vyvaruj. - pekla.

Pokud si myslíš, že to není problém, klidně na toto téma diskutuj.

Ale myslím, že už Sriberova reakce na to, jaký je Bůh, by Ti měla dát trochu představu o tom, že toto není možné zde nějakým způsobem rozebírat, neboť to tito lidé zde nikdy nepochopí z pohledu evolučního. Toto se může jakž takž zpracovat pouze vírou a tím, co člověk ví o sobě samém. U Sribera toto neplatí, neboť nemá svědomí a nemůže cítit, proto se nemá o co opřít. Ostatní jsou proti hlavně kvůli tomu, že to je pro ně nesmysl. Neví totiž jak je hřích těžký před Bohem. Protože to, aby to člověk pochopil, musí ho usvědčit Duch Svatý před Bohem. Asi vidíš, jak jsou důležité některé věci, na kterých staví Bůh život křesťana a že bez těchto základů lidé, kteří hřích nepřijali a je pro ně nesmysl, nepochopí ani to ostatní, na nichž jsou tyto skutečnosti založeny.

Ale pokud ses rozhodl do toho jít, jsem naprosto pro - kromě toho pekla - a jdi do toho a Bůh Ti pomáhej. Neboť nevíme dne ani hodiny, kdy Kristus přijde zpět na tuto zem. Držím Ti všechny palce, které mám. Určitě i všichni ostatní. V.S.

letec

Ale abys pak nebyl prekvapen, az zjistis, ze Tartarus a Paradisos skutecne existuji.

Pokud si muzu vybrat, tak osobne bych preferoval Valhallu. Wink
Nicmene pokud nekdo veri kvuli tady tomuhle (nebo vseobecne kvuli strachu ze smrti), tak pro to pochopeni mam, neb je mi jasne, ze kazdy to nemuze mit "hozene" stejne a - jak jsem uvedl - lidi se s faktem smrti vyrovnavaji ruzne.

Spousta krestanu mi tvrdila, ze to v zadnem duvode neni duvod proc veri a uz vubec ne duvod, proc se snazi zit slusne ("konat dobro").
Tady se ale nabizi otazka, zda je tomu skutecne tak a do jake miry presvedcovali me a do jake sami sebe.

Zkusme se zamyslet nad tim, jak uspesne by bylo nabozenstvi, ktere by cloveka motivovalo ke "konani dobra", ba primo by to po nem vyzadovalo, ale na oplatku by nenabizelo NIC. Jinak receno, chybel by prvek "odmeny".
Tzn. neco jako "konej dobro, miluj sveho blizniho jako sam sebe a pak proste umres a tim vsechno skonci - dal uz NIC nebude".

Co myslis, letce?

letec

Kdyz stavis dum pomoci leseni, tak jak nazyvas odstraneni leseni? Smrt leseni?

Hezká analogie, ale chybná. Apoptózou neumírají pouze buňky, které slouží jako nějaké lešení.

letec

Pokud by lešení před odstraněním bylo živé a po něm už ne, pak by se skutečně jednalo o smrt lešení.

KTE

Kdyz stavis dum pomoci leseni, tak jak nazyvas odstraneni leseni? Smrt leseni?

Buněčná smrt

Apoptóza - je dobrá nebo zlá?
Kontrolní otázka: Má letec mezi prsty plovací blánu?

Obrázek uživatele Šriber

letec

Ale abys pak nebyl prekvapen, az zjistis, ze Tartarus a Paradisos skutecne existuji.

Abyste vy nebyl překvapen, až předstoupíte před Usireva...

Zrejme si nerozumime - smrt je zlo v jakekoliv podobe

Cože?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

letec

Zrejme si nerozumime - smrt je zlo v jakekoliv podobe.

To samozrejme je subjektivni. Ja napriklad smrt za "zlo" nepovazuju, jde o prirozenou soucast zivota. A to ani nejsem verici. Protoze totez tvrdi i cela rada vericich (netvrdim, ze nutne krestanu). Napriklad autor tohoto textu.

V ruznych dobach a v ruznych kulturach se lide vyrovnavali se skutecnosti smrti ruznymi zpusoby. To co tvrdis ty lze povazovat za spise "moderni postoj":

http://duchovno.doktorka.cz/strach-smrti/

George

Predstav si, ze nekde v Africe zastrelis lva, ktery se zrovna chysta sezrat nejake domorode dite, no a lidi o tobe budou tvrdit ze jsi zly clovek, protoze "zabijet zvirata" je proste "zlo" a toto plati absolutne, bez ohledu na okolnosti. A potrestaji te za to. Zvlastni predstava, ne?

Zrejme si nerozumime - smrt je zlo v jakekoliv podobe. To ze zijeme ve svete plnem smrti neznamena ze zabijeni lvu je dobre...

Customize This