Jak nás evoluční parta podvádí - doplnění předchozího videa

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evoluční bájivé lhavosti, slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.

V souvislosti s mapováním lidského genomu poskytl jeden molekulární biolog, pracující na identifikaci geneticky podmíněných chorob, interview americkému časopisu The Ledger, ve státě Virginia. Článek pod názvem The Biologist vyšel 17. února 2000. Tento vědec chtěl zůstat v anonymitě, tazatel se jmenoval George Caylor. Rozhovor začal diskuzí o složitosti lidského genetického kódu.

Genetik: „Jsem jako takový editor, snažím se najít pravopisné chyby v dokumentu větším než 4 kompletní svazky Encyclopedia Britannica.“

Otázka: „Věříte, že se tato informace vyvinula?“

Genetik: „Nikdo, koho znám ve svém oboru, nevěří, že se vyvinula. Byla vytvořena ´géniem nad génii´, a taková informace nemohla být napsána žádným jiným způsobem. Papír a inkoust nenapíší knihu! Na základě toho, co o tom víme, je směšné myslet si něco jiného.“

Otázka: „Řekl jste toto někdy při veřejné přednášce nebo napsal jste to někdy veřejně?“

Genetik: „Ne, říkám jen, že se to vyvinulo. Aby mohl být člověk molekulárním biologem, musí se stále držet dvou šíleností. Ta první je věřit v evoluci, když sám pro sebe vidíte pravdu. A to druhé, byla by šílenost říci, že v evoluci nevěříte. Všechny vládní úkoly, výzkumné granty, publikace, významné univerzitní přednášky – vše by se zastavilo. Přišel bych o práci, nebo by mne přesunuli někam na okraj, kde bych si už nemohl slušně vydělávat na živobytí.“

Otázka: „Nerad to říkám, ale tohle zní dost intelektuálně nečestně.“

Genetik: „Práce, kterou dělám v genetickém výzkumu, je ušlechtilá. Nalezneme léčbu pro mnoho nejhorších lidských chorob. Ale zároveň musíme žít se ´slonem v obýváku´.“

Otázka: „S jakým slonem?“

Genetik: „Stvořitelský plán. Je jako slon v obýváku. Všude chodí, zabírá ohromný prostor, hlasitě troubí, strká do nás, převrací věci, žere tuny sena a páchne jako slon. A my přesto musíme přísahat, že tam není!“

*****

Přehled biologie pro školy (1987/str. 577 i 1994/str. 532) „Předchůdci dnešních lidoopů a člověka se oddělili asi před 15 milióny let. Pro údobí sahající k výskytu australopitéků v rozmezí více než 10 miliónů let nejsou dosud fosilní nálezy.“

Přehled biologie pro školy (1994, str. 591) „Jak vznikl a vytvořil se genetický kód, podle kterého určitým kodonům odpovídají svými antikodony určité transferové RNA, je záhada, na kterou není zatím uspokojivě logická odpověď. Není rovněž odpověď na to, proč bylo genetickým kódem vybráno právě 20 L-aminokyselin, které dnes označujeme jako standardní.“

*****

Charles Darwin: "Ani jedna změna druhu v jiný není zaznamenána...nemůžeme dokázat ani jedinou změnu druhu." (Darwin, Francis, Ed., The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. 1, str. 210)

Charles Darwin: "Pokud se týká teorie [evoluce], muselo existovat obrovské množstvím mezičlánků. Proč je nenalézáme? Proč není příroda spíše ve zmatení, než jak to vidíme, v přesně odstupňovaných druzích? Geologický průzkum nevydal nekonečně mnoho jemných stupňů mezi minulými a současnými druhy, jak by to vyžadovala teorie: a toto je nejzřetelnější ze všech námitek proti ní. Vysvětlení musí být v nedostatečném geologickém záznamu.“ (C. R. Darwin, Origin of Species, 6. vydání, 1872 (London: John Murray, 1902), str. 413..)

Neville, George T.: "Už není třeba vymlouvat se nadále na chudost fosilního záznamu. V určitých směrech je téměř nepředstavitelně bohatý a nalézání předhání zpracování... Nicméně fosilní záznam se nadále stále skládá s mezer." (Neville, George T., Fossils in Evolutionary Perspective, Science Progress, Vol. 48, January 1960, str. 1,3.)

Prof. N. H. Nilsson (švédský botanik a genetik, 1953 formuloval antidarwinovskou teorii vzniku živočišných druhů): „Není ani možné udělat jen napodobení evoluce z paleobiologických dat. Fosilní materiál je dnes už tak kompletní, že nedostatek přechodných serií nemůže být vysvětlován nedostatečným materiálem. Absence je skutečná a nikdy nebude vyplněna." (Was Darwin Wrong?)

Shute, E.: „Víra je základem fosilií, ve které se doufá, důkazem spojnic, které nejsou vidět." (Shute, E., Flaws in the Theory of Evolution, Craig Press, Nutley, New Jersey, 1961, str. 468)

*****

Francouzský botanik A. Wigand: „Darwinismus není ani teorií, ale náladou, která uchvátila mysl lidí. Je vědou asi tak, jako je pohádka dějepisem.“

*****

Bedřich Engels píše z Německa do Londýna Marxovi po vydání knihy O původu druhů: „Tak toto nám dosud chybělo, abychom náboženství zcela zničili.“ E. Haeckel o ní říká, že „Kniha O původu druhů je biblí devatenáctého století.“

Neříkej při pohledu na svět: Nevěřím v Boha, protože ho nevidím. Řekni raději: neumím se dívat.

Albert Einstein: „Rád bych jenom věděl, jak Bůh stvořil vesmír.“

Průměr: 3.7 (3 votes)

VD

Máte pravdu, blbý jsem JÁ!!!!
NEMÁ smysl na toto odpovídat!!!!!!!!!!!!!!!!

............................................................

No, ono nemá smysl ani jim odpovídat. Jakápak diskuze s trolly? Smile

Šriber

Napíšu to smířlivěji: NIC nového = podstatně jiného než to, co jsem napsal, mně nenapadá. Jinak řečeno: Ty víš proč a jak pokračovat, ale JÁ ne. Nebo/a: Zatímcco ty si myslíš, že má smysl, já si myslím že nená.

Obrázek uživatele Šriber

Václav Dostál

To, zda-li to má smysl, nech laskavě na mě. Jak dělá neznalost chybnosti Arpových pozorování odmítnutí mu poskytnout pozorovací čas amorálním? Někoho obviňuješ z amorálního jednání, tak vysvětli, proč je to jednání amorální. Nebuď vztahovačná bábovka...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Oponenti

Máte pravdu, blbý jsem JÁ!!!!
NEMÁ smysl na toto odpovídat!!!!!!!!!!!!!!!!

Obrázek uživatele Šriber

Václav Dostál

Rozhodnutí o nepřidělení pozorovacího času (+ osobní útoky!) bylo v době Arpových prvních pozorování nemorální proto, že tehdy NIKDO nemohl dokázat, že jsou špatná.

Nechápu. Jak neznalost špatnosti Arpových pozorování činí nepřidělení Arpovi pozorovacího času amorálním?

Odůvodňování EX POST novějšími pozorováními jsou nemorální z téhož důvodu!

Z důvodu, který mi nedává smysl...

Použít omyl jako podklad pro oprávněnost perzekuce

Nepřidělení pozorovacího času není perzekuce...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Re: Václav Dostál

Rozhodnutí o nepřidělení pozorovacího času (+ osobní útoky!) bylo v době Arpových prvních pozorování nemorální proto, že tehdy NIKDO nemohl dokázat, že jsou špatná.

Jen tak pro zajímavost, Jak to víte?

Neznáte pohled druhé strany.

(Netvrdím, že Arp lže. Skutečně to tak mohl cítit.)

Václav Dostál

Dále: Arp netvrdil, že by měly být vyvrhované kvasary v blízkosti center galaxií! Takové tvrzení je totiž absurdní
___________________________________________________________

No musím dát pane Dostále záhadologovi za pravdu, já četl to samé… Pokud jste takový odborník na práci Haltona Arpa, měl by jste to minimálně na wikipedii opravit a napsat do telegraph.co že podávají v jeho nekrologu mylné a absurdní informace…

https://en.wikipedia.org/wiki/Halton_Arp

http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/science-obituaries/10598040/H...

Jinak pokud by jste vy rozhodoval o tom, který astronom má mít pozorovací čas, pokud to chápu správně vyhrál by u vás ten, jehož závěry podporují vaše názory – což opravdu není nijak vědecké…

Šriber, Záhadolog

Rozhodnutí o nepřidělení pozorovacího času (+ osobní útoky!) bylo v době Arpových prvních pozorování nemorální proto, že tehdy NIKDO nemohl dokázat, že jsou špatná.
Odůvodňování EX POST novějšími pozorováními jsou nemorální z téhož důvodu!
I kdyby jeho závěry byly mylné! Mýlit se může každý. Použít omyl jako podklad pro oprávněnost perzekuce – a ještě k tomu EX POST – je nemorální.
I kdyby Arp vycházel ze statisticky malých vzorků. Navíc: vzorky o počtu v tisících NEJSOU malé!
Dále: Arp netvrdil, že by měly být vyvrhované kvasary v blízkosti center galaxií! Takové tvrzení je totiž absurdní
Vážený Záhadologu: Váš pseudonym „sedí“! Dále: Nikdo od Vás nepožadoval „tu strávit mládí neplodnými diskusemi“! Bude tedy rozumnější, když se mnou debatovat nebudete! To proto, že si můžete myslet, že Vám nesahám ani po kotníky!! Včetně subjektivity v oblasti morálky!

Obrázek uživatele Šriber

Václav Dostál

Rozhodnutí o nepřipuštění k dalekohledu bylo amorální! Odůvodňovní EX POST, že to bylo "racionální" je rovněž amorální!

Proč?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Re: Šikana?

Ve vědě se vždy rozdělují omezené prostředky - granty, pozorovací čas, výpočetní kapacita superpočítačů, objem přístrojového vybavení na vesmírných sondách apod. Ne každý vědec ke svému výzkumu dostane vše, o co žádá. Přirozeně existují lidé, kteří o přidělování omezených prostředků rozhodují, a pochopitelně ne vždy je rozdělování spravedlivé. Přesvědčení, že v případě Haltona Arpa bylo rozhodnutí o nepřidělení pozorovacího času amorální, je proto názorem subjektivním, dnes mimochodem na webu vzpomínaném zejména nejrůznějšími záhadology nebo kreacionisty, pro které je velký třesk problémem ideologickým, ne vědeckým.

Arp například hledal experimentální data pro svoji hypotézu (utkvělou představu?), že kvasary jsou vyvrhovány galaxiemi a jejich rudý posuv není vysvětlitelný dopplerovým jevem. Pozorovací čas mu mohl být odepřen například z důvodu, že si při sběru dat nepočínal dostatečně nestranně (Arp ve svých hypotézách vycházel ze statisticky malých a selektivně vybíraných souborů dat).

Od šedesátých let se možnosti pozorování vesmíru posunuly významně kupředu. Data z těchto pozorování jsou všeobecně přístupná (např. Hubble eXtreme Deep Field) a Arpovým hypotézám nesvědčí - kvasary nejsou rozmístěny kolem galaktických jader, statistické údaje nijak nepodporují představu, že by kvasary mohly být z galaxií vyvrhovány apod. Krom toho například pozorování supernov potvrzuje, že rudý posuv skutečně souvisí se vzdáleností dle Hubbleova zákona. Atd.

Nehodlám tu strávit mládí neplodnými diskusemi. Nehodlám se ani dohadovat na téma Arpových představ o oscilujícím nebo stacionárním vesmíru, protože vzhledem k Arpovým mylným předpokladům jeho představy nejsou důležité).

Ještě poznamenám, že teorie velkého třesku nestojí na představě vzniku vesmíru "samovolnou náhodnou fluktuací nicoty". Pokud si něco takového myslíš, pak velkému třesku nerozumíš.

Customize This