Hitler se na kreacionisty hněvá

Průměr: 3 (2 votes)
Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Pokud ti, co obrázky do kamenů chtěli zaznamenat své počínání. To znamená: výměnu srdce. Pak pochopitelně, že obrazové ztvárnění je značně zjednodušené.

Ti, co prováděli výměnu srdce, jistě následně neryli do kamene její obrazové ztvárnění...

Nebo myslíte, že takhle vypadá pitva ve skutečnosti???

Ne. V 17. století, kdy ten obraz Rembrandt namaloval, tak ovšem vypadala...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Re: Honza

ad: Není to náhodou o Tobě?

Je to možný... V blázinci je všechno možný. Vyloučit se nedá vůbec nic...

Obrázek uživatele Eva

Re: Honza

ad - to on ovšem neví, protože na nás všechny, kromě Evy, hledí hodně shora.

Není to náhodou o Tobě?
Smile

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

KTE

Na tom je nejzajímavější, že jak na tom šutru nikdy transplantace srdce nevypadala.

Nejsem si jist, že pokud chceme cokoliv vyjádřit obrázkem, zda takový obrázek musí věrně zobrazovat danou technologii do posledního detailu. To je zase váš pomatený závěr. Pokud ti, co obrázky do kamenů chtěli zaznamenat své počínání. To znamená: výměnu srdce. Pak pochopitelně, že obrazové ztvárnění je značně zjednodušené. Avšak sdělení je poměrně jasné. Jeden obrázek vydá za tisíc slov.

Nebo myslíte, že takhle vypadá pitva ve skutečnosti???

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Eva

Petr II

Milý Petře,

je mi líto, že jsem (opět) nenašla Člověka, ale (i) takový už je život.
Na moji otázku - tak prostou a jednoduchou...- jste odpovědět nedokázal. Zastavil jste se hluboko pod Golgotou. Škoda. Tak třeba příště.

Přeji Vám sílu a odvahu při hledání Pravdy = sebe samého.
O nic víc (ale ani o nic méně) v tom našem pozemském bytí nejde......

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Re: Honza

ad: Co tady děláš....Smile...

Směju se tý lidský blbosti, místně a jazykem zdejšího kmene, nazývanou a označovanou: diskuze.

Obrázek uživatele Eva

Re: Honza

Co tady děláš....Smile...

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Eva

Re: Šribere,

ad - to on ovšem neví, protože na nás všechny, kromě Evy, hledí hodně shora.
___________________________

O kom je řeč, prosím?

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Re: Honza

ad: Pro tebe by byl masakr psát jasně?

Představ si, že třeba takovej Kristus říká, Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.” Jak nejasný a současně úžasně a nádherně jasný. Jasně, Kristus rozhodně nejssem, ale jenom si to představ...-) Jseš z pravdy?

Pacák Hraběti

„Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“
Kralicky: „ Nebo neviditelné věci jeho, hned od stvoření světa, po věcech učiněných rozumem pochopeny bývají, totiž ta jeho věčná moc a Božství, tak aby oni byli bez výmluvy.“ (Ř 1,20)

Přemýšlet znamená používat rozumu (vědeckého zkoumání) k poznání božího díla. Pavel nepíše: Přečtěte si o božím dílu v Písmu, tam je všechno a víc nepotřebujete vědět, ale přímo nás vyzývá: Zkoumejte svým rozumem boží dílo. Jak mohou být výsledky v rozporu s Nejvyšší moudrostí inspirovaným Písmem?
Píšeš, mimo jiné: „Tudíž, když Bůh tvořil vesmír, nebyl omezen těmi zákony, které mi dnes známe! Musíte si uvědomit, že tyto fyzikální zákony pouze řád stabilizují a nikoliv vytvářejí.“
Máš pravdu, že fyzikální zákony svět netvoří, ale udržují jeho chod. Věda má problémy tam, kde něco nového, co tu nebylo, vzniká. Bůh sebe omezil, vzdal se možnosti libovolně porušovat fyzikální zákony proto, abychom mohli zkoumat svět, jak píše apoštol Pavel. Anebo: Bůh tvořil Vesmír tak, aby „nelámal“ svobodu jež nám dal. Proto můžeme volně, podle svého rozhodnutí, si vybrat čemu uvěřit, evoluci nebo stvoření. Proto také nelze dokázat jedno ani druhé.

Je pozoruhodné, i zázraky jsou „něžné“ „jemné“, jak Boží hlas. Pavlovi průvodci slyšeli vítr, viděli světlo, žádné burácení rachot Nejvyššího, poskakující hory, jen Saul slyšel a viděl. Zázraky jsou činěny tak, aby záviselo jen na naší svobodné vůli zda je přijmem nebo ne. Pokud je odmítneme, vrátí se tiše zpět do koloběhu přírodních zákonů.

Pro hlouček učedníků je Ježíš, umírající na kříži, Spasitel. Pro většinu ostatních byl blázen, rebel, vzbouřenec a rouhač. Žádná nápověda odmítajícím, jen roztržená opona v chrámu, trochu se setmělo. A zemětřesení. To je přeci každou chvíli. Co je na tom divného? Proč Bůh neukáže svou moc, proč nesmete mudly, posměvače? Neumlčí je, můžou si svobodně vybrat komu věřit. A co si vyberou, bude jejich mzda.

Neexistují žádné pevné body, všechno vibruje a proměňuje se, čas si hraje s hmotou. Vesmír nemá žádný střed, je nekonečný a ve své celosti nedostupný našemu poznání. Nevíme co je prostor, hmota… Každá volná částice ohmatává celý Vesmír a má na něm neoddělitelný podíl. Pronikáme do hlubin hmoty a energie a ty před námi prchají, mění se v nejistotu a neurčitost.

Doslovně Genesis začíná: „Na prapočátku Bohové stvořili vesmíry a Zemi…“ Prapočátek znamená, že jsou i jiné počátky, možná i vesmíry. Poznání má vždy hranice. Tvoje lpění na doslovném výkladu Písma je důsledek nejistoty, strachu z neznáma. Bojíš se, že svobodnější pohled by tě zbavil tvé víry. Pokud mám alespoň částečně pravdu, není pro ty, kteří jsou připraveni, žádný rozpor mezi vědou a vírou. Jsou to dva prameny toho, co je, tryskající z jednoho zdroje. Ty zatím nejsi připravený, nemáš odvahu vstoupit do nejistoty dospělé víry.

Pacák

Customize This