Gravitační vlny, velký třesk a kreacionismus

Michael Minkoff

(Z http://lastresistance.com/5106/gravity-waves-big-bang-creationism/ přeložil M. T. – 3/2014. Na stránky Lastresistance vložil autor 19. března 2014. Přeložení článku do češtiny stálo 376 Kč.)

Děkuji každému, kdo pomáhá dosvědčovat Boží stvoření bez darwinistických slátanin a evolučních lží!
Pavel Kábrt

Ve vědeckém světě způsobila pozdvižení nedávná zpráva, že gravitační vlny, čeřiny v časoprostoru, předpovídané teorií velkého třesku, skutečně vědci zaznamenali:

Ba co víc, badatelé objevili přímé důkazy toho, co Albert Einstein předpověděl ve své obecné teorii relativity: gravitační vlny.

Jsou to v podstatě čeřiny v časoprostoru považované za „první záchvěvy velkého třesku“, podle Smithsonova střediska pro astrofyziku při Harvardově univerzitě.

Hlavní úlohu při zmíněném objevu sehrál dalekohled na jižním pólu zvaný BICEP2 – zobrazování pozadí kosmické extragalaktické polarizace 2. Dalekohled umožnil vědcům analyzovat polarizaci reliktního záření z raného vesmíru, což vedlo k pondělnímu přelomovému oznámení.

No dobrá. Takže, co to všechno přesně znamená? Ne konkrétně to, co byste očekávali. I když se evolucionisté pokusí, a vždy pokoušeli, překroutit tato zjištění tak, aby to posílilo jejich pozici, a budou patrně tvrdit něco v tom smyslu, „Podívejte se, tohle je důkaz toho, že máme pravdu v tom, že velký třesk byl čistě materialistickým jevem. Věda to předpověděla a my jsme to spatřili. Takže máme pravdu. A vy se mýlíte.“

Ne tak zbrkle. Ověřování je proces mající mnoho aspektů a evolucionistům bez povšimnutí už příliš dlouho prochází to, co bych nazval „ověřování ze zevšeobecnění“ nebo také „pravda na základě spolčení se“. Například jen proto, že přírodní výběr je dokázaným faktem (což je pravda), neznamená to, že přírodní výběr je mechanizmem schopným vytvořit celou tu plejádu druhů, které dnes vidíme. Odvozovat z toho, že je ověřena jedna část vaší teorie, pravdivost celého vašeho věroučného systému, je hodně mírně řečeno naivní. Mohli bychom to dokonce nazvat nečestným jednáním.

Takže především specifikujme to, co zjištění gravitačních vln (potvrdí-li se i po důkladném zkoumání) nedokazuje.

Za prvé, nevylučuje to akt speciálního stvoření. Ve skutečnosti to právě podporuje představu okamžitého aktu stvoření. Jen si na chvíli připomeňme, že velmi mnozí evolucionisté právě z tohoto důvodu nenáviděli teorii velkého třesku. Velký třesk totiž předpokládá, že musela existovat doba, kdy nic neexistovalo. Předpokládá, že čas a prostor měly počátek.

Někteří evolucionisté místo toho dávají přednost víře v nelineární pojetí vesmíru – názoru, že vesmír neustále osciluje, prochází opakovanými fázemi inflace a zhroucení v nikdy nekončícím klopýtavém cyklu sahajícím od věčnosti minulé po věčnost budoucí. Vědecký článek zavrhující teorii velkého třesku to vyjádřil takto:

...Velký třesk není jediným možným rámcem pro pochopení dějin vesmíru. Jak plazmová kosmologie, tak model stále se vytvářející nové hmoty, předpokládají vyvíjející se vesmír bez počátku či konce. (Zvýraznění dodáno autorem)

„Bez počátku či konce.“ To umožňuje evolucionistovi i nadále uctívat svoji modlu, hmotu. Jak to s oblibou vyjadřoval Carl Sagan: „Vesmír (hmota), to je všechno, co existuje, existovalo či co bude kdy existovat.“ Ale ne podle teorie velkého třesku. Hmota měla počátek.

Takže co dalo podnět k její existenci? Existovalo něco před ní? To není zas tak hloupá představa. Může něco vzniknout z ničeho samo od sebe? To nevypadá rozumné. Ale pak mi zase nezbude nic jiného než být tím zaostalým křesťanem. Nemám tu samou víru v zázračnou moc neřízené náhody, jako mají všichni ti hlučně povykující králové filozofů. (Nemám dost víry na to, abych byl ateistou je název knihy N. Geislera a F. Tureka – pozn. edit.)

Musíme zde však zdůraznit ještě jednu zásadní záležitost. Existence gravitačních vln nedokazuje ani to, že časový rámec evolučních vědců je správný. Ve skutečnosti likviduje důvěryhodnost evolučního časového rámce.

Zamysleme se na chvíli nad tím, co teorie velkého třesku vlastně říká: že veškerá hmota byla v jednu chvíli stěsnána do jediného bodu čisté energie (čehosi jako „Buď světlo“ v jakési chvilce či něčem podobném). Pak byl tento bod v okamžiku rozfouknut (tedy jako „Bůh rozepjal nebesa jako oponu“ v jakési chvilce či něčem podobném). Během tohoto období inflace nefungoval čas tak, jak funguje dnes. Naprosto ne. Věci expandovaly rychleji než rychlostí světla.

Ve skutečnosti, i když věříte v evoluční časový rámec, existují hvězdy, které jsou od nás tak vzdálené, že bychom zatím neměli být schopni vidět jejich světlo (jsou od nás dále než 14 miliard světelných let). Ale my to světlo vidíme. Proč? Protože jakmile postulujete roztažení samotné struktury prostoru, začnou fungovat jakési podivné ne-newtonovské věci.

Pojďme si vysvětlit něco o času. V černé díře neexistuje – naprosto vůbec. Z elegantní matematiky Stephena Hawkinga, týkající se černých děr, vyplynulo něco, co by nemělo překvapovat – čas je závislý na prostoru. Čím větší je prostor, tím „delší“ je čas. Zúží-li se prostor až na singularitu – řekněme v černé díře...nebo těsně před velkým třeskem, čas přestane existovat. Protože překlenutí veškeré vzdálenosti onoho systému žádný čas nevyžaduje. Čas expanduje spolu s prostorem. Ani tohle není nic tak zvláštního. A ani se nám to nezdá nijak zvláštní. Protože čas vždy funguje stálým lineárním způsobem v rámci vašeho systému pozorování pro kteroukoli danou dobu.

Ale začnete-li mluvit o univerzálním časoprostoru, věci se opravdu zamotají. Einstein to věděl. I mnoho vědců říká, že to ví. Ale chovají se tak, jako by se světlo hvězd a rozpínání vesmíru řídilo stejně primitivní lineární a jednolitou mechanikou jako fyzikální problémy, které jsem řešil na střední škole. A to je prostě pitomost.

Jenže evolucionisté jsou vázáni na tuto prostoduchou materialistickou newtonovskou nebeskou mechaniku. Protože nejchoulostivější součástí teorie velkého třesku je právě ona „inflace“, jejímž důkazem jsou tyto gravitační vlny. Inflace v podstatě říká, že vesmír ve své dnešní velikosti mohl vzniknout jedině a naprosto bezčasově. (Snad za jediný čtyřiadvacetihodinový časový úsek, kdy Bůh stvořil hvězdy a nebesa? Jistě, proč ne...) The New Yorker vysvětluje:
Z nové fyziky...zřejmě plyne, že vesmír se zvětšil o více než třicet řádů za nepatrný zlomek sekundy po velkém třesku, a jeho velikost tak v tomto případě vzrostla o více než za celých čtrnáct miliard let od té doby...

Ejhle. Až na jeden malý detail. Je-li možná inflace takového řádu, proč vůbec přibírat „čtrnáct miliard let od té doby“? Tyhle roky nejsou potřeba (jak si kdysi newtonovští fyzici mysleli) k tomu, abychom vysvětlili velikost vesmíru při dnešní rychlosti rozpínání. Tím byste totiž celý problém překombinovali. Postavíte teorii, která čtrnáct miliard let nemůže akceptovat, ale odmítáte se tohoto svého časového rámce vzdát. Occamova břitva vás zavrhuje.

Kdykoli začne kreacionista mluvit o mladém vesmíru, ozve se evolucionistický astronom a poví mu, jak k nám světlo hvězd putovalo uniformní newtonovskou cestou během uplynulých čtrnácti miliard let. Evolucionisté to vědí s ohledem na rozpínání vesmíru, rudý posuv světelného spektra i Hubbleovu konstantu, a hvězdy jsou opravdu, opravdu daleko, a bla bla bla.

Vždycky jsem je odrovnal velmi prostým protiargumentem: výbuchy se neřídí lineárními křivkami rozpínání. Jsou logaritmické. To znamená, že zpočátku se rozpínají rychle, ale brzy se tato rychlost velmi sníží. Takže má-li teorie velkého třesku pravdu, proč vědci užívají rychlost Hubbleovy konstanty, jako by se vesmír vždy pohyboval touto rychlostí? Myslím si, že jde o velký třesk, ne o velký posun. Ale vážně. Je to hloupost. Ale oni se toho nevzdají za žádnou cenu. Protože ten čas potřebují.

Inflační teorie velkého třesku (potvrzená tímto nejnovějším důkazem) prostě boří představu pomalu vyrostlého vesmíru. Koho zajímá, zda je hvězda vzdálena čtrnáct miliard světelných let? Tohle pouze znamená, že světlu cestujícímu dnešním časoprostorem by překonání této vzdálenosti trvalo čtrnáct miliard let. Pokud se ale jednu dobu vesmír rozpínal rychleji než rychlostí světla, tak by se do této vzdálenosti dostalo za mnohem méně než čtrnáct miliard let. Ve skutečnosti to samé světlo by bylo vidět všude, protože by bylo tehdy namačkáno proti všemu dalšímu v prostoru menším jak elektron. Když se prostor rozepjal, toto světlo zůstalo viditelné jako pramen nitě, která se táhne za koulejícím se klubkem. Je mi opravdu líto, otřese-li to prostoduchými teoriemi evolucionistů, ale musí se naučit to strávit a myslet v souladu se svými poznatky.

Každopádně nedovolte nikomu, aby vás tímto novým objevem omračoval. Tentýž článek v The New Yorker, který se pokoušel vysvětlit vrtochy nové fyziky, uvedl nakonec i toto:

Pro některé lidi je možnost, že by fyzikální zákony snad osvětlily samotné stvoření našeho vlastního vesmíru, bez nutnosti nadpřirozené intervence či jakéhokoli prokázání účelu, skutečně hrůzostrašná.

Ale nepovídejte, vy „Velký bratře“. Tento nový objev nic takového nedokazuje. A zmanipulovat ho za oním účelem je nečestné. My nejsme vystrašeni. To vy jste vylekáni, že snad nakonec budete nuceni vysvětlovat evoluční teorii v mladém vesmíru.

Věda se nepřiblížila ani o trochu k vysvětlení, jak to tady všechno vzniklo. Vše, co potvrdila, je, že jednu dobu neexistovalo nic. A také potvrdila, že všechno to, co dnes vidíme, se tu mohlo ocitnout zcela naprosto bez času. Což je právě z velké části o tom, co Bůh řekl, že se stalo.

V originálu je pod tímto článkem 116 komentářů.

PřílohaVelikost
00652-3.4.2014-gravitacni_vlny_velky_tresk_a_kreacionizmus.doc350.5 KB
Průměr: 1 (2 votes)
Obrázek uživatele C.M.L.

Václav Dostál

Som rád, že niekto ďalší sa o to zaujíma.

Pak ovšem čím by byla urychlována.

No veď to.

Další zajímavostí může být „sen“ o přímých detekcích kosmického záření někde ve „volném“ vesmíru namísto detekce sekundárních částic pozemními detektory.

To by bolo zaujímavé, a zároveň ale veľmi náročné a drahé, vybudovať detektor tak vysokej energie na tak veľkej ploche vo vesmíre.

Re: Observatoř Pierra Augera

Je to hodně zajímavé. Také pro mě je záhadou nějaký kosmický urychlovač, který dokáže urychlit jádra železa. Je také otázka, odkud se ta jádra Fe berou a existují-li jiná jádra všech prvků mezi H a Fe, která by byla součástí kosmického záření. Pak ovšem čím by byla urychlována. Další zajímavostí může být „sen“ o přímých detekcích kosmického záření někde ve „volném“ vesmíru namísto detekce sekundárních částic pozemními detektory.

Obrázek uživatele C.M.L.

Observatoř Pierra Augera

Inak velice fandím tomuto výskumu (...a tiež som veľmi rád, že i česká republika je do toho zapojená). -Zo všetkých oborov astronómie a astrofyziky je tento pre mňa ten najzaujímavejší. -Nakoľko sa v problematike trochu vyznám, veľmi by ma zaujímalo, aký jav je príčinou urýchlenia nabitých častíc primárneho kozmického žiarenia na energie 10^20 eV. Veď to už je niekoľko Joule na jednu jedinú časticu (/jadro)! Rád by som uvítal nejaké nápady. (kohokoľvek)

http://www-hep2.fzu.cz/~smida/www/auger.vesmir.www/auger.vesmir.html

uzivatel nepodstatne

Nejsem si třeba vědom toho, že veškeré naše poznání by mohlo případně ukazovat na to, že Bůh záměrně stvořil věci tak, aby to vypadalo že se to všechno udělalo bez Něho, čili tak nějak spontánně samo.

To je dost mozne, coz ovsem nic nemeni na faktu, ze tomu tak skutecne je. Pokud jde o organismy, veskere nase poznani ukazuje na postupnou evoluci ze spolecnych predku a nejake "jednorazove stvoreni" zavrhnul uz velky kreacionista Cuvier. To, ze tyto skutecnosti maji kreacioniste zakazano akceptovat uz je jina vec, s tim ja nic nenadelam.

Například proč by to takový Inteligentní, Rozumný, Moudrý, Laskavý Stvořitel, milující život, lidi asi tak chtěl udělat?

Na to si musis hledat odpovedi sam.

Jakým způsobem je třeba fakticky dokázáno to, že jakési malilili........linkaté "žijící" něco...

Uz jsem se k tomu vyjadril dostatecne. Myslenka stvoreni, tak jak ji zastavaji kreacioniste, je v naprostem rozporu s vedeckymi poznatky. Pro postupny vyvoj hovori obrovske mnozstvi neprimych dukazu, zatimco tvrzeni typu "klidne to vsechno mohlo byt i jinak" je opravdu jen veci viry (z cehoz neplyne, ze to "jinak" skutecne byt nemohlo, ale jaxi ti chybi to o cem mluvim ja, tedy empiricka evidence).

To, co tvrdime my biologove, je navic i v souladu s pozorovatelnou skutecnosti. Pokud je mi znamo, nikde na svete se neda pozorovat, jak nejaka nadprirozena bytost tvori zviratka, kyticky atd. Co naopak pozorujeme je, ze nove geny, druhy atd. vznikaji, nikoliv jsou tvoreny. Tvrdis-li opak, uved kde se na to tvoreni nejakou nadprirozenou bytosti mohu podivat. Opet - zajima me jen to, pro co mame smyslovou evidenci, ne tedy nicim neopodstatnene rozsirovani teleologickeho argumentu na "neviditelny svet".

Tudiz jde o otazku faktu (neprimych dukazu) a pravdepodobnosti - nikoliv viry.

Tak nevím jestli si už trochu neděláš srandu, či něco ignoruješ, nebo máš v jisté záležitosti asi opravdu poněkud slabší uvědomění.

Ne, nedelam si srandu. To co jsem uvedl mi tvrdi sami verici (do urcite miry jde o citaci jednoho meho znameho kneze). Ja zastavam tentyz pohled a pokud je muj pohled kompatibilni i s pohledem vericich, tak nemam duvod proc "pokud je clovek o necem presvedcen nebo se neco o necem domniva na zaklade faktu/dukazu, tak se nejedna o viru" netvrdit. Zda se, ze problem s tim opet maji jen kreacionisti fanatici. Smile

Nemusím, takže v tomto případě nevím co vlastně chápeš.

Kreacionisti pochopitelne potrebujou udelat z evolucni biologie sveho druhu viru, jinak pak mohli tvrdit, ze to "nase" je stejne tak vira jako to "jejich" a ignorovat mnou zminovana fakta a neprime dukazy. Pritom i z toho jak se kdo vyjadrujeme je na prvni pohled zjevne, ze je zde obrovsky rozdil.

Napriklad ja rikam, ze NEVIM jak presne se neco konkretniho (treba tzv. "vznik zivota") odehralo - muzu se to domnivat a svoji hypotezu podporit nejakymi temi neprimymi dukazy. Prumerny kreacionista naopak "VI" vsechno, nebot veri, ze to ucinil Buh. Jak mi howto sveho casu napsal:

Kreacionisté nemají potřebu vypracovávat nějaké modely, máme přece Bibli a to stačí.

Cimz mj. krasne vyvratil blouzneni typu "kreacionismus je zalezitosti prirodnich ved".

JA rikam, ze NEVIM jestli existuje Buh, ale nikdy jsem neslysel pravoverneho kreacionistu tvrdit neco jako "domnivam se ("myslim si" atd.), ze Buh spise existuje nez neexistuje). Atd.

Takze kdyby v nicem jinem, tak uz v tomhle pristupu k minulosti je diametralni rozdil. Pokud bych skutecne "veril", zadne "neprime dukazy" bych resit nepotreboval, natoz pak ztracet cas s nejakymi hypotezami, modely atd.

Jenze - ja "neverim".

Samain, je věcí policie, nepodstatné :D

Že si trochu hloupá pro mě zde na těchto stránkách ukazuješ už dostatečně dlouho, a i když jsi třeba nějaká chovatelka tak to na tom nic moc nezachraňuje, navíc to ale vypadá že jsi i poněkud bláznivá. Než na mě podáš trestní oznámení Big smile , doporučil bych ti se první nechat vyšetřit u doktora Chocholouška, a tohle je asi to poslední co jsem ti k této věci ale možná i celkově napsal. I když počkej, ještě něco, zdraví nepotřebují lékaře, ale churaví ano, dej ve svém životě prostor lékaři Kristovi, aby tě mohl vyléčit, On to vážně umí. Wink

Obrázek uživatele Samain

To už

Já té kočce nebudu dávat žádné náhražky ale pestrou bezmasou stravu. Smile
Zkoušet co všechno je vyhládlé zvíře ochotno sežrat –
Já někde psal o tom, že tu kočku nechám vyhladovět, abych jí tak donutil jíst v podstatě cokoliv? Ty se možná domníváš, že aby se kočka přiměla žrát rostlinnou stravu, musí být řádně vyhladovělá? Podle mě bude dost zásadní proto aby se kočka naučila krmit se rostlinnou stravou, že by se k tomu mělo přistoupit ihned po odkojení.

Je věcí policie.

Dancing with the moonlight knight.

Obrázek uživatele Eva

Trestní oznámení

Podám trestní oznámení na mého kocoura.

Kdo bez zaměstnání a práce se potuluje nemoha prokázati, že má prostředky ku své výživě nebo že jich poctivě nabýti hledí, budiž potrestán jako tulák. Trestem jest tuhé vězení od jednoho až do tří měsíců; také nalezeno býti může na jedno nebo více zostření, jež v § 253 trestního zákona ze dne 27. května 1852 pod lit. a) až e) jsou uvedena.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Také to pozoruji,

Pravdy o Bohu lze poznávat rozumem. Víme-li, že Bůh není vázán na časoprostor, víme o něm vše: nemá kde být, nemá kdy být, nemá jak být.

jak Vaše myšlenky dost často bloudí po takových podivných cestách. Jakoby mimo prostor a čas, jako kdyby Jste byl duchem mimo. Problém ovšem je, že na nic takového nevěříte, co pak s tím? V.S.

Co Vaše myšlenka? Už Jste ji zvážil, aby Jste zjistil, kolik váží? Kampak potom odešla? Nebo stojí na místě?

A co takhle podat trestní oznámení na vědce, kteří trápili

Jelikož tady opakovaně deklaruješ úmysl provozovat nepovolený pokus §15 a/ 1, na kočce, dle § 4/c odst.1, dále §4a/b a §13/1
zákona na ochranu zvířat, podám na tebe trestní oznámení.

e-coli? Aneb vědecké pokusy - jen co se mi líbí a ostatní je trestné? V.S.

Samain, akreditovaná laboratoř, trestní oznámení, nepodstatné

Jinak, argumenty ad hominem, umíněné trvání na pokusu (který už X krát samosebou provedly akreditované laboratoře krmivářských firem,aby věděli kam až mohou dojít s levnějšími náhražkami drahého masa).

Já té kočce nebudu dávat žádné náhražky ale pestrou bezmasou stravu. Smile

Zkoušet co všechno je vyhládlé zvíře ochotno sežrat –

Já někde psal o tom, že tu kočku nechám vyhladovět, abych jí tak donutil jíst v podstatě cokoliv? Ty se možná domníváš, že aby se kočka přiměla žrát rostlinnou stravu, musí být řádně vyhladovělá? Podle mě bude dost zásadní proto aby se kočka naučila krmit se rostlinnou stravou, že by se k tomu mělo přistoupit ihned po odkojení. Smile

včera jsem měla na FB dost drastický případ ze Španělska,

A co mám s tím společného?

lidi (asi tvého zaměření)

Jj, asi Big smile

nechali šest dnů nekolik psů a koně bez vody a jídla.

No výborně, to je přesně to, co jsem zde popisoval že s tou kočkou budu dělat. Crazy

Zřejmě taky dělali pokus co vydrží.

Já nemám vůbec tušení kdo a proč v tom Španělsku tohle s těmi zvířaty dělal, takže je mi tam někde u té hnědé díry to, co zde zase naznačuješ, prášíš. Já fakt nemůžu za to, že jsi v pohledu na mě poněkud mimo mísu.

Psy se povedlo zachránit, ale kůň, který z šíleného hladu žral písek na kerém ležel, bohuže podlehl ucpání střev.
Ovšem - prokazatelně žral písek.

Fakt nechápu proč mi to píšeš, ale nedělám si z toho těžkou hlavu.

Tvrzení že všichni nevědí, že slunce je nejbližší hvězda
...no ano. Pár d.e.b.i.l.ů a úplně malé děti to možná neví.

Pokud bys považovala všechny dospělé kteří by nevěděli že Slunce je nejbližší hvězda vůči naší Zemi za vulgaritay, tak by těch vulgaritaů nebylo asi jenom pár, ale spíše mnohem víc. Wink

Povýšení vyjímky na pravidlo (náš pejsek papal s chutí mrkvičku) a pak vzápětí troubení vítězného halali...

Tak jednak to není žádná výjimka, a dále to na žádné pravidlo nepovyšuji ty trumbero. Tvoje chápání toho co píšu je dost zvláštní, ale kašlu na to, chápej jak umíš, jak je to v tvých silách. Smile

No nic. Doufám že ta chudák kočka ti stačí zdrhnout, dřív než jí nenávratně svými amatérskými a protizákonými sadistickými pokusy zničíš zdraví.

Proč by zdrhala když se u mě bude mít dobře, a to další už ani nebudu komentovat.

Debatu s tebou končím,

To mi bude asi smutno ne Sad( ? Tedy popravdě, nemrzí mě to, protože diskutovat s někým který se často míjí v přesném chápání toho co píšu, dále pak vytrhuje z kontextu věci z Písma a přitom nerespektuje další text a jeho sdělení, smysl, je v podstatě o ničem, nebaví mě to.

opravdu nemá cenu diskutovat s naprosto neseriózním protějškem.

Opravdu nemá cenu diskutovat s někým kdo není schopen přesně chápat co píšu.

Jelikož tady opakovaně deklaruješ úmysl provozovat nepovolený pokus §15 a/ 1, na kočce, dle § 4/c odst.1, dále §4a/b a §13/1
zákona na ochranu zvířat, podám na tebe trestní oznámení.

A tohle už jen stvrzuje to, co si o tobě už nějakou dobu myslím. Upřímně, podej si trestní oznámení na koho chceš, já se tomu totiž jenom směju. Smile

Customize This