Fosilie a voda na prvotní zemi - Krátké zprávy z AiG

KRÁTKÉ ZPRÁVY z AiG, 13. listopad 2010
Z AiG: http://www.answersingenesis.org/articles/2010/11/13/news-to-note-11132010
(Přeložil M. T. – 11/2010)

Darwinova teorie postupné evoluce nemá oporu v historii geologie, tvrdí vědec

http://www.physorg.com/news/2010-11-darwin-theory-gradual-evolution-geol...

Fosilní záznam svědčí proti darwinovské evoluci: přijímají evolucionisté konečně tuhle dlouholetou kreacionistickou pravdu?

Máme obavy, že ne tak docela; v tomto případě přišel Michael Rampino, geolog z newyorské univerzity, s myšlenkou, že fosilní záznam svědčí spíše o evoluci uspíšené rychlým vývojem zahájeným katastrofou než o Darwinově verzi evoluce pomalé a postupné. Tuhle tezi rozvinul Rampino v časopise Historical Biology.

Zmíněný vědec tvrdí, že vliv hromadného vymírání na fosilní záznam (a jeho evolucionistický výklad) svědčí o tom, že evoluce probíhala spíše podle představy nastíněné Patrickem Matthewem. Matthew, skotský zahradník a Darwinův současník, zveřejnil teorii o evoluci přírodním výběrem skoro o třicet let dříve než Darwin; jeho myšlenka však nenalezla širší odezvu, a tak se o jeho přínosu pro vývoj evoluční teorie svět nikdy prakticky nedověděl.

Matthew se lišil od Darwina důrazem na „masová vymírání při katastrofách, po kterých se však příroda relativně rychle vzpamatovávala“, vysvětluje Rampino. „Ve světle současného přijímání důležitosti takových vymírání v dějinách života zřejmě nastal čas pro novou reflexi evolucionistických názorů Patricka Matthewa jako myšlenek mnohem bližších současnému pojetí biologické evoluce než jsou názory Darwinovy.“ (V jistých ohledech se Matthewovo pojetí blíží modernější evolucionistické myšlence přerušované rovnováhy.)

Kreacionisté vítají Rampinův závěr ze dvou zásadních důvodů. Za prvé, zasazuje další ránu všeobecně zavrhovanému pojetí pomalé, plynulé a postupné evoluce. Tahle evoluční perspektiva ponechává ovšem méně prostoru pro svědectví o evoluci ve fosilním záznamu, jelikož z ní vyplývá, že biologický vývoj probíhá rychle – „rychleji“ než lze zachytit ve fosilním záznamu vršícím se údajně pomalu. Za druhé, Rampinova práce nám připomíná, že i většina evolucionistů dnes uznává, že fosilní záznam je především záznamem o katastrofách, jak místních, tak celosvětových – což je zcela v souladu s názory kreacionismů připisujícími valnou část fosilního záznamu následkům celosvětové potopy.


Země asi měla vodu od prvního dne

Fosilie a voda.jpg

http://www.newscientist.com/article/mg20827853.800-earth-may-have-had-wa...

„Na počátku byla voda.“ Tohle sice není přesné znění Genesis 1:1-2, nicméně závěry jedné nové studie takovýto začátek Bible připouštějí.

Kde se vzala na Zemi všechna ta voda? Vědci vedení počítačovou chemičkou Norou de Leeuw z University College v Londýně se na zodpovězení této otázky zaměřili ve své práci. Konkrétně zajímá tým velký „problém“ těch, kdo si myslí, že naše planeta vznikla „evolučními procesy“: jak by si byla mohla Země udržet vodu v kapalném skupenství za obrovských teplot při vzniku sluneční soustavy?

Dříve měli vědci za to, že na jinak suchou Zemi dopravily vodu komety či planetky miliony let poté, co vznikla. Jedním ze záporů téhle koncepce však je fakt, že chemické složení pozemských oceánů není totožné s chemickým složením většiny komet – což bychom očekávali, kdyby byly tyhle oceány vytvořeny dopadnuvšími kometami (nebo planetkami).

Simulace provedená týmem de Leeuwové však prokázala, že prachové částice na rané Zemi mohly udržet molekuly vody do teploty až 630°C (1 166°F), což znamená, že v počátcích své existence se nemusela nutně všechna voda na Zemi „vyvařit“. Jeden z badatelů ze zmíněného týmu, Michael Drake z Arizonské univerzity, poznamenává, že „je docela možné, že většina“ vody na Zemi zde byla už od počátku.

Taková simulace opírající se o předpoklady vysokého stáří Země i sluneční soustavy ovšem nemá co dělat s biblickou zprávou o Stvoření. Genesis učí, že Země byla původně pokryta vodou a že se souš ukázala teprve třetího dne stvořitelského týdne. A co víc, Země existovala již před Sluncem i dalšími planetami, což je myšlenka zcela neslučitelná s evolucionistickými názory. Je nicméně zajímavé, že zastánci staré Země konečně docházejí k poznání, že naše planeta byla v raném stadiu (alespoň zčásti) „mokrá“, což zcela odporuje dlouho zastávanému evolucionistickému názoru, že raná Země nebyla ničím jiným než masou roztavené horniny.

PřílohaVelikost
Fosilie a voda na prvotní zemi.doc143.5 KB
Průměr: 2 (3 votes)
Obrázek uživatele vitas

Re: Jo, tak to je

Zdravím Pavla Kábrta,

je opravdu obdivuhodné, že jste opět od 'temné hmoty, komet, rovnic pro růst obyvatelstva atd. atd.' utekl k abiogenezi, a to během jediného postu. Myslím, že to jasně ukazuje, že tyto je považujete za neobhajitelné a proto se můžeme zabývat pouze abiogenezí. Ok?

S pozdravem

viťas
@;;

PK

Pane Kábrt, nezlobte se, ale podle vaší reakce jste dost mimo.
Např.:"srovnejme nejbližší tělesa Země, ouvej, jaký úhor, tam to nějak evoluce moc nezvládala, ani "obyčejnou" vodu tam nevytvořila, natož život "
Copak evoluce tvoří vodu? Jak s někým, kdo je zmaten jako vy o něčem diskutovat?
Navíc totálně ignorujete co jsem vám psal. Nabízí se tedy otázka - jste skutečně schopen diskuze na dané téma? Připomínám, že ve mé reakci šlo o to, že fosilní záznam nepodporuje teorii gradualistické evoluce, ale spíše punktualistickou teorii - neboli druhy se přizpůsobují a mění jen za patřičných podmínek (v okamžiku kdy je druh v mu vyhovujícím stabilním prostředí a jeho zástupců je hodně tak "zamrzne"). Ve vašem článku je to ovšem pojato tak, že pokud není evoluce gradualistická tak není vůbec - což není pravda! Mohl byste prosím reagovat jen na toto?

Jo, tak to je

Opravdu nemám v zásobě žádnou lepší munici, než pořád evolucionistům opakovat, že dvě a dvě byly čtyři "velmi pravděpodobně" i na počátku naší země (nemohu to tvrdit s určitostí, nežil jsem tehdy, a nejsem evolucionista, který ví, co se dělo před pěti sty miliony let...) - tedy život sám od sebe nevznikal, jako ani dnes sám od sebe nevzniká, ale byl stvořen. Nic lepšího v zásobě nemám než argumentovat, že evoluční pohádky o minulosti, ve které netvořila žádná inteligence ani progam, jako JE TOMU DNES, ale jen blesky a třesky a plesky, nemají nic společného s vědou. PK

Obrázek uživatele vitas

V první třídě Základní školy.

Zdravím Pavla Kábrta,

Jak jim pořád opakuji, číst, číst je třeba se naučit, myslím, že se to učí v první třídě Základní školy.

Vidíte třísku v oku cizího bratra, ale ve vašem oku je trám. Jinak si totiž nedokáži vysvětlit, že větu "Darwinova teorie postupné evoluce nemá oporu v historii geologie" pochopíte jako "evoluce nemá oporu v historii geologie".

A proto tu máme devadesát procent neviditelné hmoty, tajný zdroj komet, jiné rovnice pro růst obyvatelstva kdysi než platí dnes, jiné zákonitosti v dávnověku než jsou dnes, jiné podmínky než jsou dnes atd. atd.

Pane Kábrte, o těchto tématech tu byla diskuze mnohokráte, vždycky to z Vaší strany skončilo Stalinem a politým kamením, a poté vytracením se z diskuze. Možná si myslíte, že když budete tyto nekorektní argumenty vytahovat znova a znova, a nebude mít odvahu je ani náznakem obhajovat, uděláte je pravdivé, ve skutečnosti však jen podporujete dojem, že nic lepšího nemáte.

S pozdravem

viťas
@;;

Withsonovi

Krátký článek „Darwinova teorie postupné evoluce nemá oporu v historii geologie, tvrdí vědec“, není o terminologii, Withsone. Je o postoji evolucionisty pana Rampina – asi jste si toho ve svém evolučním zanícení nevšiml – ale to nic, evolucionisti si nevšimli spousty věcí, např. že nám "vše padá na hlavu", místo aby se to vyvíjelo...Jak jim pořád opakuji, číst, číst je třeba se naučit, myslím, že se to učí v první třídě Základní školy. Možná by ani neškodilo brát realitu vážně a oprostit se od svých nereálných pohádek. V článku je srovnání myšlenek Patricka Matthewia a Darwina – asi jste si nevšiml.

Jak evoluce vlastně funguje, neví vůbec žádný evolucionista a nikdo z jednoduchého důvodu – protože evoluce nefunguje. Proto od Darwina neustálé změny paradigmatu, protože evoluční fantazii neustále mlátí po hlavě realita, tvrdá realita. A proto tu máme devadesát procent neviditelné hmoty, tajný zdroj komet, jiné rovnice pro růst obyvatelstva kdysi než platí dnes, jiné zákonitosti v dávnověku než jsou dnes, jiné podmínky než jsou dnes atd. atd. No a také s vodou to bylo kdysi jinak, dle evoluční fantazie, než dnes. Evolucionista věří na spoustu neviditelných věcí, které už dávno nefungují (vzpomeňme jen na evoluční zázrak zrodu života, dnes se to už opět neděje). Proč dnes oči vznikají podle programu pro oči, když mohly kdysi vzniknout evolučně bez něj? Proč dnes vše živé vzniká podle programu - když na začátku to nebylo vůbec třeba a vše živé vzniklo bez programu? Povím vám toto evoluční tajemství, zcela zdarma: evoluce je totiž strašně mazaná. Aby se už nemusela pokoušet v budoucnu znovu vytvářet buňku, oči, uši, fialku, rybu, křídlo či člověka, tak si evoluce rovnou - opět kdysi dávno - sama pěkně napsala program pro jednobuněčný organizmus, oko, ucho, fialku, rybu, křídlo či člověka. Proč se plahočit (mutacemi a selekcí a rvačkami samců o samice) a znovu a znovu zkoušet vytvořit život z neživé hmoty, nebo vidění, slyšení či létání, když mohu po prvních úspěšných pokusech hned to vše pěkně zaznamenat a napsat ve formě programu pro příště a šoupnout ten zápis do pohlavních buněk? Prostě jak to dělají dnes lidé: něco se povede, hned to zapíšeme, ať se to neztratí. A napříště už jen evoluce realizuje tento program, už to nemusí zkoušet. Jak snadné a jak mazané. Evoluce má za ušima. Evolucionisti ovšem ještě víc.

Pokud jde o druhý článek, o vodu, vůbec byste se mě nedotkl asi ničím, Withsone. Já bych si dovolil spíše dotknout se Vašeho chápání: evolucionisté, obdobně jako s evolučními mechanizmy a mnoha dalšími svými tvrzeními, mají také potíž s tím, kde se vzala na Zemi voda (srovnejme nejbližší tělesa Země, ouvej, jaký úhor, tam to nějak evoluce moc nezvládala, ani "obyčejnou" vodu tam nevytvořila, natož život – já vím, já vím, „nebyly ty pravé podmínky“ , já vím). Takže evolučních teorií o původu oceánů vody zde na Zemi jsou mraky (potopa světa popsaná ve stovkách záznamů starověkých národů, no, fuj, jak nevědecké!), všechny ovšem ty evoluční příběhy jsou velmi úsměvné: vodu vyvrhly vulkány, přinesly ji meteority (na Měsíc asi nespadl ani jediný, nebo jen ty „suché“)...

Bible, myslím tu nevědeckou knihu, však učí, že tu voda byla v kapalném stavu od začátku trvání Země, Withsone. Ten článek, pokud byste dobře četl (učí se to v 1. třídě, opakuji), vůbec neřeší otázku, zda se voda vyvařila či nevyvařila na prvotní evolucionistické zemi (zmiňuje to, ale není to jádrem sdělení), ale pozastavuje se nad faktem, novým evolučním „poznáním“, tedy objevením Ameriky, že vodu nepřinesly ani meteority ani jí nevyvrhly vulkány, ale že planeta Země měla prostě vodu v nějaké formě vždy (ha, ha), tedy že masy vody tu byly od počátku, jak hlásá ona "nevědecká" Bible.

Je to něco podobného, jako když evolucionisté "objevili" ve druhé polovině 20. století, že vesmír není ani věčný ani nekonečný, jak do té doby tvrdili, a tak dostihli realitu. Předtím se vysmívali Bibli (myslím tu nevědeckou knihu), že mluví o počátku vesmíru a jeho konečnosti - jak nevědecké tvrzení, že? Fuj, vesmír že měl počátek, chechtali se evolučníci? Fuj, a že je omezený v prostoru? Fuj, říkali "vědečtí" evolucionisté. To jsou biblické bajky.

Však Vy na to jednou přijdete, Withsone, že existuje Bůh, že jinak by to tu být nemohlo, jen aby nebylo pak už moc pozdě. Objevíte Ameriku, až nastoupí 45. prezident USA. PK

Omluva

Omlouvám se za delší nepřítomnost. Hlavní důvod je instalace nového počítače a s tím spojených spousta trablů hlavně s doprovodným hardwarem (kabeláž atd.), toto píšu ještě na starém. Zdraví Pavel Kábrt

VV

Děkuji za upřesnění.

Darwinova predstava

"Darwinova představa neustálého plynulého postupného vývoje má své trhliny bylo zřejmé když se detailně začal studovat fosilní záznam"

jenze uz Darwin predpokladal, ze evolucni zmeny mohou probihat ruznym tempem:

"Species of different genera and classes have not changed at the same rate, or in the same degree."

"the periods during which species have undergone modification, though long as measured in years, have probably been short in comparison with the periods during which they retain the same form."

objevování ameriky

1. Používá se spíše termín - gradualistická evoluce, ne postupná. Že Darwinova představa neustálého plynulého postupného vývoje má své trhliny bylo zřejmé když se detailně začal studovat fosilní záznam. Proč není evoluce gradualistická plyne z toho jak evoluce vlastně funguje(a tady Darwin všechny detaily nemohl vědět).
http://www.vesmir.cz/clanek/ernst-mayr-a-teorie-prerusovanych-rovnovah
myslím že v odkazu výše je popsáno proč nacházíme ve fosilním záznamu to co nacházíme.
2. Vznik Země a voda:
Nevím jestli nemáte problém s chápáním textu, nechtěl bych se vás dotkonout ale v jedné větě píšete:
"...prachové částice na rané Zemi mohly udržet molekuly vody do teploty až 630°C (1 166°F), což znamená, že v počátcích své existence se nemusela nutně všechna voda na Zemi „vyvařit“."
Načež z toho vyvozujete závěr:
" Je nicméně zajímavé, že zastánci staré Země konečně docházejí k poznání, že naše planeta byla v raném stadiu (alespoň zčásti) „mokrá“, což zcela odporuje dlouho zastávanému evolucionistickému názoru, že raná Země nebyla ničím jiným než masou roztavené horniny."
Neboli voda mohla být obsažena v materiálu ze kterého se tvořila země a tam mohla vydržet do relativně vysoké teploty - a díky vysokým teplotám se uvolňovala do atmosféry a následně po ochladnutí vytvořila první oceány... jaký rozpor přesně tedy v této teorii vidíte, že je neslučitelná se současnou geologií (skutečně nevím proč do toho v tomto stadiu taháte evoluci)
3. Je super že jste přeložil další článek, ale nechcete taky odpovídat na naše dotazy? A tím myslím odpovídat skutečně na dotaz v rámci toho tématu a nekličkovat kam se vám hodí.

Customize This