Fosilie prostupující řadu vrstev (polystráty): důkaz pro mladou zemi

Tas Walker

(Z http://creation.com/polystrate-fossils-evidence-for-a-young-earth#txtRef1 přeložil M. T. – 2/2011)

Fosilie prostupující několik vrstev - důkaz pro mladou zemi.jpg
Fotografie Ian Juby

Na obnažených útesech u Joggins, Nova Scotia (=ostrov východně od Kanady), je patrno mnoho polystratních kmenů stromů a horizontálně zuhelnatělého dřeva.

Fosilní kmeny stromů protínají často mnoho geologických vrstev – odtud název polystratní fosilie (poly= mnoho; stratum = vrstva).

Je nemožné, aby byly polystratní fosilie pohřbívány postupně po mnoho tisíc či stovek tisíc let, protože vršek stromu by zetlel dříve, než by ho mohl ochránit sediment. Polystratní fosilie svědčí o rychlém pohřbení a jsou důkazem reálnosti celosvětové Potopy zaznamenané v Bibli.

Takhle popisuje Derek Ager, bývalý profesor geologie na univerzitě ve Swansea (vychovávaný v přísném lyellovském uniformitarianizmu, tj. evoluční ideologii - pozn. edit.) (1), některé polystrátní fosilní kmeny stromů, které zobrazil ve své knize:

´Počítáme-li s celkovou mocností britských uhlonosných formací asi 1000 m a dobou jejich ukládání asi 10 milionů let, pak by za předpokladu konstantního tempa sedimentace trvalo 100 000 let, než by byl pohřben 10 m vysoký strom, což je směšné.

Nebo jinak: kdyby byl desetimetrový strom pohřben za 10 let, znamenalo by to, že za milion let by bylo pohřbeno 1000 km stromů resp. 10 000 km za 10 milionů let (tj. za dobu tvorby uhlonosných formací). To je rovněž směšné, a tak nemůžeme jinak než se domnívat, že k ukládání docházelo občas opravdu velmi rychle a jindy nastávaly zase v sedimentaci dlouhé přestávky, ačkoli in situ máme dojem jednotnosti a plynulosti´. (2) [kurzíva od nás]

Fosilie prostupující několik vrstev - důkaz pro mladou zemi_2-polystráty.jpg
Fotografie Ian Juby
Polystrátní kmeny stromů. Horizontálně zuhelnatělé dřevo.

Fosilie prostupující několik vrstev - důkaz pro mladou zemi_3-polystráty, Agerovy ilustrace.jpg
Agerova ilustrace – starý tisk zobrazující fosilní stromy vypadající, jako by takto vyrostly, u Nant Llech ve Swanseaském údolí, jižní Wales, Velká Británie. Stromy jsou teď vystaveny před muzeem ve Swansea (3).

Derek Ager Bibli nevěřil, dokonce si z kreacionistů dělal legraci, ale prostě viděl navzdory poučkám ze studií, že geologické důkazy svědčí o rychlém ukládání a pohřbívání.

Dále, ačkoli se zdálo, že sedimentace probíhala „jednotně a plynule“, předpokládal Ager, že „v sedimentaci musely nastávat dlouhé přestávky“. Proč? Aby se nezpronevěřil myšlence, že země je stará miliony let – navzdory důkazům.

Polystratní fosilie jsou přímým důkazem toho, že horniny vznikaly rychle, což je v souladu s mladým stvořením, jak o něm referuje Bible.

Odkazy a poznámky:

1. Charles Lyell argued that all geology could be explained by slow, uniform processes over eons of time. Catastrophes were not allowed. (=Charles Lyell tvrdil, že veškerá geologie může být vysvětlena pomalými, uniformními procesy po dobu ohromných časových dob. Katastrofy nebyly dovoleny.)
2. Ager, D.V., The New Catastrophism, Cambridge University Press, p. 49, 1993.
3. Ref. 2, fig 4.5, p. 48.

PřílohaVelikost
Fosilie prostupující řadu vrstev - polystráty - důkaz pro mladou zemi.doc433.5 KB
Průměr: 4 (2 votes)

Stoura

ad - 1-4-6-4-1 (to odpovídá 0,1,2,3,4 polštářům stejné barvy ve skupině
.......................
jo..........ten trojúhelník, ano.

Obrázek uživatele Stoura

To Eva - pastalův trojúhelník

Pro 4 polštáře je to

1-4-6-4-1 (to odpovídá 0,1,2,3,4 polštářům stejné barvy ve skupině)

Stoura

Představte si, že polštáře jsou rozmístěny ve skupinách
1. Č-B-Č-B - polštářová entropie 6
2. B-Č-B-Č - polštářová entropie 6

Po libovolné výměně ale entropie klesne. například
1. Č-Č-Č-B - polštářová entropie 4
2. B-B-B-Č - polštářová entropie 4
..............................
Vůbec netuším, jak jste k těm číslům přišel...koukám na to a nic mě nenapadá...při tom posledním pokusu, jak jsme prováděli, jsem to počítala asi jinak...?? Ach jo....

Obrázek uživatele Stoura

to Eva - samovolná - náhodná

ad Mám problém s tím "samovolná - náhodná".
Proč?

ad A záměna barev v jedné řadě způsobila záměnu barev i ve druhé řadě, celk. entropie tedy stoupla
Ne.
ty barvy se jen přemístily...viz 1.TD zákon...???
Ano.

Představte si, že polštáře jsou rozmístěny ve skupinách
1. Č-B-Č-B - polštářová entropie 6
2. B-Č-B-Č - polštářová entropie 6

Po libovolné výměně ale entropie klesne. například
1. Č-Č-Č-B - polštářová entropie 4
2. B-B-B-Č - polštářová entropie 4

Druhá věta termodynamické má jen statistický charakter. První věta nijak porušena není.

Stoura

ad samovolná náhodná záměna polštářů...
.................
Mám problém s tím "samovolná - náhodná".
A záměna barev v jedné řadě způsobila záměnu barev i ve druhé řadě, celk. entropie tedy stoupla....ty barvy se jen přemístily...viz 1.TD zákon...???

Obrázek uživatele Stoura

to Eva: Entropie

ad tak to znamená, že dojde samovolně k poklesu neuspořádanosti...?...čili dojde k většímu uspořádání soustavy? /

Ano.

V našem polštářovém případě si představte, že proběhne občas samovolná náhodná záměna polštářů. Vzpomeňte si na náš příklad, kde jsou venku čtyři polštáře - 2 černé a 2 bílé. Jakákoliv záměna barvy jednoho polštáře způsobí pokles entropie.

Uvědomte si, že teplo je chaotický pohyb molekul. A entropie popisuje jejich hromadné vlastnosti podobně, jako pascalův trojúhelník ty polštáře.

Stoura - re fluktuace

ad - Šlo mi o to, že i v soustavě, která má maximální entropii, můžou nastat případy, kdy dojde k samovolnému poklesu entropie.
........................................
No a kdy tedy může dojít k samovolnému poklesu entropie? /když přihlédnu k té definici, se kterou jsem se poprvé setkala - tak to znamená, že dojde samovolně k poklesu neuspořádanosti...?...čili dojde k většímu uspořádání soustavy? /

Obrázek uživatele Stoura

to Eva: maximální entropie

ad Co je MAXIMÁLNÍ entropie?

Největší Wink

V našem polštářovém případě taková, kde je černých a bílých polštářů stejně, (ale pořadí může být jaké chce)

Stoura

Co je MAXIMÁLNÍ entropie?

Obrázek uživatele Stoura

to Eva - fluktuace

ad Jaké příklady se tedy dají najít?

Šlo mi o to, že i v soustavě, která má maximální entropii, můžou nastat případy, kdy dojde k samovolnému poklesu entropie.
V nekonečně dlouhém čase by dokonce měl nastat libovolný přípustný stav.

Customize This