Evolution vs. God

**

Pavel Kábrt

Zatím je toto video (Evoluce versus Bůh) jen v angličtině, ale můžete si zapnout české titulky - doporučuji se na to podívat, protože to jsou jen krátké rozhovory s různými lidmi o evoluci. Studentům a vědcům jsou zde kladeny jednoduché otázky: jste ateista? věříte v evoluci? můžete dát nějaký příklad přeměny druhu? můžete dát příklad, kde lze evoluci pozorovat v akci? můžete jmenovat nějakého význačného ateistu?

Je pozoruhodné, jak studenti vysokých škol, i přírodovědeckých předmětů, ale i profesionální vědci jsou naprosto zaskočeni, když mají dát nějaký důkaz evoluce! Všichni dotázaní velmi rozhodně až s chloubou řeknou "ano, v evoluci věřím", ale když mají dát důvod, proč v ní věří a příklady evolučního procesu, jsou úplně v koncích.

Jednoho vědce se tam moderátor ptá, jestli by dal nějaký příklad evoluce, a on odpovídá: tisíce, mohu vám dát tisíce. A moderátor říká: stačí mi jeden, prosím o jeden. A ten vědec odpovídá: já vám ale mohu dát tisíce příkladů evoluce. A moderátor dál naléhá: prosím jen o jeden příklad evoluce, jen jeden, jediný - a ten vědec zalapá po dechu a neumí říct ani jeden příklad.

No a zlatou evoluční korunu tomu dá jedna vědecká pracovnice, která také neumí o evoluci, ve kterou pevně věří, nic kloudného říct, ale nakonec řekne: víte, kreacionistům chybí fantazie, chybí jim představivost! Tak to je opravdu skvost, taková perla evolučního myšlení. Tato dáma také na otázku, jestli by jmenovala nějakého význačného ateistu, řekla "Isaac Newton" - myslel jsem, že spadnu ze židle, když jsem to slyšel. Newton byl velmi aktivní křesťan!!

Celé toto video je paradoxně uvozeno i zakončeno výrokem Richarda Dawkinse:

„Víra je velký zbabělý útěk, velká výmluva, jak se vyhnout potřebě přemýšlet a vyhodnotit důkazy.“

Tento výrok je vlastně v celém tom videu zesměšněn. Právě ti dotázaní (i profesionálové) ukazují tím, že věří v evoluci aniž jsou schopni vykoktat byť i sebemenší důkaz pro ni, že tento výrok je ateistická lež.

Zcela jistě je toto velmi reprezentativní ukázka, jakým způsobem dnes lidé "na evoluci věří". Věří pevně, ale nevědí vůbec proč a neumí říct žádná fakta pro evoluci. Nádherné video, které končí výzvou všem dotázaným, aby přestali věřit na nesmysly a odevzdali svůj život živému Bohu, který stvořil je samé i tento svět a Ježíši Kristu, který nás vykoupil z hříchů.

Zde to je:

http://www.youtube.com/watch?v=U0u3-2CGOMQ

Průměr: 3.4 (10 votes)

Pro EVU

Klidně se vykřičte Evo, to pomáhá. Teď budu pro vás zlý já se svými postoji a můžete si na mě vylít tu zlost. Sice bych Vás potkat teď nechtěl, ale vykřičet se je třeba. Já taky dost často křičím. Zdraví V.S.

Pro Anonyma

Co je správné si myslet, o tom rozhodovaly pouze ideologie.

Takže zákony ne. Což to jsem i rád, to Jste mě potěšil. Já myslel, že zákony.

Zákony této země neupravují, co si lidé mají myslet, ale co nemohou dělat.

Takže myslet si mohu co chci?

Tím, že naznačuješ, že by se mělo těm ženám něco vyčítat.

Já vůbec nenaznačuju, co by si ty ženy měly myslet. Já jen přemýšlím nahlas.

Jistěže mám, ale netroufl bych si posuzovat jednání kohokoliv v tak těžké situaci. Předně k tomu nemám právo a také dostatek informací.

Ale posuzovat Nosotondu a říkat mu zrůdo, to zřejmě posoudit můžete. K tomu Vám dal právo kdo? Vy?

Obrázek uživatele Eva

Vlasta

Vy fanatický pomatenče,
mám Vám tady udělat přednášku o tom, jak vy, pokrytečtí křesťanští pánbíčkáři jste se podepsali na životech nenarozených dětí? Kolik žen jste z hrůzy před zatracením dohnali k andělíčkářkám, kolik žen raději volilo svoji smrt spolu se smrtí plodu, než by se zbytek života propadalo hanbou před soudem vás, hnusných chlapů v kněžském rouchu, kteří rozhodovali a mnohdy stále rozhodují o životě a smrti jiných???
Koukám, jak jste tady hypertrofoval do obludných rozměrů s tím Vaším Dobro x Zlo, ale už překračujete hranice vkusu, na tohle už aby měl člověk opravdu kačení žaludek.

ad - není to lež Evo, můžete to napsat třeba sebevětšími písmeny, ale lež to ani tak nebude. To by totiž musela lhát společnost sama sobě, to by totiž musela být pravda to co si myslíte. Jak vidíte není. Společnost to uzákonila a provádí, takže Váš názor je zcela jen čistě Vaším osobním názorem.

Co to melete? Umíte číst? Jste s to porozumět kontextu? Vy nevidíte, k čemu se moje slova vztahují?
Vy "názore"....

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Vlasta

Ty ideologie, které nás svými zákony nutili myslet si to co jsme nechtěli jsou pryč.

Ne tak zcela. Jedna z nejhorších zde ještě pořád přetrvává a má poměrně velkou moc...

Vlasta

Člověk může být zcela svobodný. Máte pravdu.

Proč si vždycky vymyslíš něco, co jsem neřekl, a pak s tím polemizuješ? Nenapsal jsem, že člověk může bát zcela svobodný. Části svobody se člověk vzdává dobrovolně, část mu omezují zákony a normy společnosti. Ale vždycky má možnost sebrat se a začít žít v pustých krajinách, naprosto sám, kde ho nikdo omezovat nebude.

Vlasta

Zákony této země určují, co je správné si myslet, a co je špatně.

Co je správné si myslet, o tom rozhodovaly pouze ideologie. Třeba ty máš nařízeno, co si musíš myslet. Zákony této země neupravují, co si lidé mají myslet, ale co nemohou dělat.

Já snad rozhoduju za jiné? A jak?

Tím, že naznačuješ, že by se mělo těm ženám něco vyčítat.

Vy nemáte žádné názory, svoje pohledy?

Jistěže mám, ale netroufl bych si posuzovat jednání kohokoliv v tak těžké situaci. Předně k tomu nemám právo a také dostatek informací.

Pro Anonym

Ta doba, kdy nám vládly dlouhá staletí různé ideologie, je již naštěstí pryč. Je to život těch žen, a pokud postupují v souladu s platnými zákony, je to jenom jejich věc.

Máte Anonyme zcela a naprosto pravdu. Ty ideologie, které nás svými zákony nutili myslet si to co jsme nechtěli jsou pryč. Dnes tady máme jiné zákony, které nám dávají lepší svobodu v tom, co si máme myslet a co říkat. Proto se ženy svým rozhodováním podle těchto zákonů řídí skutečně svobodně a tak, jak chtějí. Tyto zákony už konečně nikoho k ničemu nenutí. Člověk může být zcela svobodný. Máte pravdu. Pokud ale nepostupují v souladu s těmito zákony, jednají špatně? Už nejsou svobodné? V.S.

Pro Anonym

Vlasto, zbav se konečně toho pocitu, že máš právo rozhodovat za druhé. Nemáš vůbec žádné právo někomu říkat nebo vyčítat, že si vybral špatně, protože to je pro tebe nepřijatelné z důvodu tvé víry. O tom, co je a co není přijatelné rozhodují zákony této země, nikoliv ty nebo já. Může se ti to líbit, nebo nelíbit, ale nemáš právo nikomu nic vyčítat. Ta doba, kdy nám vládly dlouhá staletí různé ideologie, je již naštěstí pryč. Je to život těch žen, a pokud postupují v souladu s platnými zákony, je to jenom jejich věc.

Ale já s Vámi Anonyme, naprosto souhlasím. Je to právo těch žen. Máte pravdu. O tom rozhodují zákony této země. Zákony této země určují, co je správné si myslet, a co je špatně. Máte naprostou pravdu. Já snad rozhoduju za jiné? A jak? Já jen poukazuji na to, co jaké rozhodnutí může znamenat. Vy nemáte žádné názory, svoje pohledy? V.S.

Vlasta

Mezi čím by Jste si Anonyme vybral, kdyby Jste nechtěl být gravidní a měl by Jste na výběr kiretáž, nebo pilulku?

Nevím. Především nejsem ženská. Pak by také záleželo na mé situaci, zdraví a spoustě dalších okolností. Jinak je to kyretáž...
Víc, než podobné hypotetické problémy mě zajímá Jericho. Jestli bible lže, nebo nelže...

Vlasta

Nebo snad chcete vyčítat těm ženám, že si vybrali špatně? Chcete jim snad říci, že se rozhodli špatně? Chcete je odsoudit za to, že se mohli svobodně rozhodnout, jestli si plod nechat, nebo nenechat? Chcete jim vyčítat to, že pro ně bylo rozunmné použít tento způsob, místo jiného? Chcete jim vyčítat, že ukončili vývoj plodu tím způsobem, který je pro Vás nepřijatelný?

Vlasto, zbav se konečně toho pocitu, že máš právo rozhodovat za druhé. Nemáš vůbec žádné právo někomu říkat nebo vyčítat, že si vybral špatně, protože to je pro tebe nepřijatelné z důvodu tvé víry. O tom, co je a co není přijatelné rozhodují zákony této země, nikoliv ty nebo já. Může se ti to líbit, nebo nelíbit, ale nemáš právo nikomu nic vyčítat. Ta doba, kdy nám vládly dlouhá staletí různé ideologie, je již naštěstí pryč. Je to život těch žen, a pokud postupují v souladu s platnými zákony, je to jenom jejich věc.

Customize This