Evolution vs. God

**

Pavel Kábrt

Zatím je toto video (Evoluce versus Bůh) jen v angličtině, ale můžete si zapnout české titulky - doporučuji se na to podívat, protože to jsou jen krátké rozhovory s různými lidmi o evoluci. Studentům a vědcům jsou zde kladeny jednoduché otázky: jste ateista? věříte v evoluci? můžete dát nějaký příklad přeměny druhu? můžete dát příklad, kde lze evoluci pozorovat v akci? můžete jmenovat nějakého význačného ateistu?

Je pozoruhodné, jak studenti vysokých škol, i přírodovědeckých předmětů, ale i profesionální vědci jsou naprosto zaskočeni, když mají dát nějaký důkaz evoluce! Všichni dotázaní velmi rozhodně až s chloubou řeknou "ano, v evoluci věřím", ale když mají dát důvod, proč v ní věří a příklady evolučního procesu, jsou úplně v koncích.

Jednoho vědce se tam moderátor ptá, jestli by dal nějaký příklad evoluce, a on odpovídá: tisíce, mohu vám dát tisíce. A moderátor říká: stačí mi jeden, prosím o jeden. A ten vědec odpovídá: já vám ale mohu dát tisíce příkladů evoluce. A moderátor dál naléhá: prosím jen o jeden příklad evoluce, jen jeden, jediný - a ten vědec zalapá po dechu a neumí říct ani jeden příklad.

No a zlatou evoluční korunu tomu dá jedna vědecká pracovnice, která také neumí o evoluci, ve kterou pevně věří, nic kloudného říct, ale nakonec řekne: víte, kreacionistům chybí fantazie, chybí jim představivost! Tak to je opravdu skvost, taková perla evolučního myšlení. Tato dáma také na otázku, jestli by jmenovala nějakého význačného ateistu, řekla "Isaac Newton" - myslel jsem, že spadnu ze židle, když jsem to slyšel. Newton byl velmi aktivní křesťan!!

Celé toto video je paradoxně uvozeno i zakončeno výrokem Richarda Dawkinse:

„Víra je velký zbabělý útěk, velká výmluva, jak se vyhnout potřebě přemýšlet a vyhodnotit důkazy.“

Tento výrok je vlastně v celém tom videu zesměšněn. Právě ti dotázaní (i profesionálové) ukazují tím, že věří v evoluci aniž jsou schopni vykoktat byť i sebemenší důkaz pro ni, že tento výrok je ateistická lež.

Zcela jistě je toto velmi reprezentativní ukázka, jakým způsobem dnes lidé "na evoluci věří". Věří pevně, ale nevědí vůbec proč a neumí říct žádná fakta pro evoluci. Nádherné video, které končí výzvou všem dotázaným, aby přestali věřit na nesmysly a odevzdali svůj život živému Bohu, který stvořil je samé i tento svět a Ježíši Kristu, který nás vykoupil z hříchů.

Zde to je:

http://www.youtube.com/watch?v=U0u3-2CGOMQ

Průměr: 3.4 (10 votes)

Odp: http://www.varovani.org/

877. Poselství Ježíše ze dne 10. srpna 2013 v 12:49.

VĚZTE, ŽE BOLEST Z ODMÍTNUTÍ BUDE PRÁVĚ TAKOVÁ, JAKOU JÁ A MOJI APOŠTOLOVÉ JSME MUSELI VYTRPĚT BĚHEM ČASU MÉHO POBYTU NA ZEMI

Má drahá, milovaná dcero,

ani jeden z vás není duší tak čistý, aby mohl soudit jiné v mém jménu. Ale vězte, že vy, kteří jste věrní Mně a následujete má učení – budete muset unést hodně smutku, až se budete muset dívat na to největší zlo, jemuž bude svět čelit.

Ve jménu sociální spravedlnosti a sociálního soucítěni falešný prorok stanoví cíl, v který svět uvěří, evangelizaci a vybudování moderní církve. Tato církev bude jakoby ku prospěchu všem hříšníkům a zahrne i ty, jejichž hříchy jsou pro Mne nepřijatelné.

Vy, moji milovaní následovníci, budete pokládáni za kacířskou sektu, protože budete dál hlásat Pravdu. Každá snaha zůstat Mi věrní, bude ostře napadaná. Budete vyvrženi a označeni za pravicové disidenty. Všechno úsilí o zachování tradic posvátných obřadů bude ignorováno.

Moc těch, kteří uvedou v omyl mé církve na zemi, nesmí být podceněna, protože milióny posvěcených služebníků přijmou novou falešnou doktrínu. Budou mylně věřit, že toto nové učení je formou hlásání evangelia. Jejich podpora, jako ochotných služebníků ohavnosti, ji udělá velmi těžkou pro ty křesťany, kteří znají Pravdu. Jejich hlasy budou jako šeptání mezi řevem těch, kteří se stanou otroky lží, vytvořených v mém jménu.

Vězte, že bolest odmítnutí bude právě taková, jakou Já a moji apoštolové jsme museli vytrpět během času mého pobytu na zemi. Kněží tehdejší doby, hlásající, že milují Boha, neváhali umlčet hlasy mých stoupenců, přinášejících jim zprávy o tom, kdo jsem. Tentokrát, kdy ohlašuji svůj Druhý příchod, moji proroci a moji stoupenci shledají mučivým, že jejich hlasy nebudou brány v úvahu a že budou obviněni z rouhání.

Přestože se moji následovníci šíří a rozrůstají, budou jako žebráci a stoupat na pahorek Kalvárie – nazí, s ničím mimo své víry. Zatímco budou udržovat plamen mého Světla živým v mé církvi – mé pravé církvi – nikdy se neodchýlí od Pravdy a ponesou na svých zádech těžký kříž. Je to kříž spásy, neboť na svých chabých, znavených zádech, ponesou hříchy těch, kteří Mě opustili. Jejich úděl bude těžký. Pro svou lásku ke Mně budou trpět kvůli ostatním, aby zachránili jejich politováníhodné duše.

Tyto duše si nezasluhují, aby byly zachráněny. Budou zachráněny jenom proto, že jsem se rozhodl je zachránit. Budou Mě urážet, přivodí strašná utrpení mým věrným následovníkům a budou mučit mou armádu zbylých. Přesto je zachráním kvůli víře těch v mé armádě zbytku.

Ostatní, kteří jste prodali své duše šelmě, vězte toto: Nemusíte věřit v peklo, ale Já vám odhalím, jaké utrpení vám přinese. Den, ve kterém vám ukážu míru muk v pekle, vás vyděsí a mnozí z vás budou křičet o mé milosrdenství. A Já vás zachráním, budete-li prosit, abych vám odpustil. Udělám to během dne Velkého Varování. Vy, kteří uvidíte palčivé ohně pekla a neobrátíte se ke Mně – nepřežijete Varování a chvíle, kdy Mě odmítnete, bude vaše poslední.

Vy všichni, kteří zůstanete oddaní Mně a věrní mému Slovu – i když budete trpět – budoucnost ležící před vámi, je budoucností velké slávy.

Vy, kteří nedbáte mého Varování nebo nenasloucháte Pravdě, budete ve velkém nebezpečí.

Vy, kteří uctíváte šelmu a následujete falešného proroka do nového světového náboženství, budete spolu s nimi zaživa vrženi do spalujících ohňů pekla.

Pravda má hořkou chuť, ale přijmete-li ji, přinese vám věčný život, kde spolu se svými milovanými si budete navždy užívat mého království. Neodstřihujte pupeční šňůru k věčnému životu, nebo budete trpět strašným utrpením a nebude vám dopřána úleva.

Váš Ježíš

Pro Georgeho

Jo tak to promiň, já myslel, že Jsi chtěl v té knížce ukázat, co ti přesně vadí na mladé zemi a na tom, jak to podle Bible Bůh dělal. A to jsou jedny z mnoha názorů jiných lidí, to jsem si neuvědomil. Já četl moc rychle, jelikož mi nezbývalo moc času, tak jsem si ani nevšiml, že to je názor někoho jiného. Já myslel, že chceš zjistit pravdu a zamýšlet se nad fakty. No tak to jo, tak to už budu tu knížku číst jinak, samozřejmě. To už bude jiné čtení. Vidíš, jak cituju z té knížky o relativismu, tam ten autor píše to, co si myslí, i o jiných názorech, a když s názorem druhého nesouhlasí, tak velmi jasně a hned říká, v čem ten názor je podle něho špatný. A také hned říká, proč. No, ještě že sem se ozval hned, jinak bych si myslel něco, co by nebylo pravda. A pak bych tady vypadal jak IQ0. V.S.

Eva

Je to taková hezká hra na Boha, viďte....navrhovat nové evoluční mechanismy

Ale vůbec ne, Evo. Říká se tomu formulace hypotézy.

Pro Georgeho

Takže že ty ženy zbytečně trpěly, bylo zlé? V.S.

Obrázek uživatele Eva

Drsoňman

Děkuji za optání....ale já s Vámi opravdu nechci vstupovat do dialogu. Nemám nejmenší problém uhnout z cesty komukoliv, kdo mě "nemá rád". Povídám si jen s lidmi, kteří mě inspirují.

Jen na okraj:

Vaše "Pracuji zrovna na revizi článku, v němž navrhujeme nový evoluční mechanismus, který se mohl uplatňovat při evoluci určitého typu chromozomů"

to zní opravdu velkolepě. Je to taková hezká hra na Boha, viďte....navrhovat nové evoluční mechanismy....paráda.
Tak hodně štěstí.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Evo

Ja si s tim hlavu nelamu. Naopak. Jak jste na tom se zbavovanim se tech zkostnatelych predstav o nutnosti boha a prvotni priciny?

Vlasta

Btw a myslel jsem samozrejme ty lidi o kterych tak pekne psala Eva, tedy ty "hnusne chlapy v knezskem rouchu" - nikoliv ty zeny.

Vlasta

Vlastiku, pokud to ma byt narazka na "Země je mladá a byla stvořena v 6 dnech před 8-10 tisíci lety", tak to vskutku neni muj nazor - ono totiz uplne na konci (u posledniho bodu) tohoto povidani na tema "co by kreacioniste radi ucili" je takove cisilko, coz znaci poznamku, nu a kdyby ses do Poznamek podival, tak by ses dozvedel, ze cele je to prispevek tady "howta" z Planetopie z roku 2009, tudiz nazor veskrze kreacionisticky:

Co ale hlavně chceme učit. Opravdu primitivně:

1) svět nevznikl náhodou shlukem uhlíků, ale byl stvořen Bohem (inteligentním tvůrcem - komplexita)
2) život se na planetě Zemi nevyvíjel evolučně směrem k stále bohatější, rozmanitější a vyvinutější floře a fauně, ale naopak byl stvořen v dokonalosti (všechny druhy jsou od počátku) a od té doby jen upadá (druhy vymírají)
3) Potopa světa byla a jsou pro ni důkazy - život se mohl rozvinout velice rychle za cca. 6 tisíc let
4) Země je mladá a byla stvořena v 6 dnech před 8-10 tisíci lety - pohádky o miliardách a miliardách let jsou holým nesmyslem
5) Bůh řídí svět a má nad ním kontrolu - dbá na to aby se rodilo stejně kluků i holek, na to aby ptáci měli co jíst, apod. On nenechá naši planetu zničit činností lidí a už nikdy nedopustí potopu, všechno je v jeho rukou. My lidé máme odpovědnost před Bohem - Otcem - Stvořitelem, nežijeme jen sami pro sebe, ale jsme z vůle svého Pána.
6) Svět není jen fyzický, ale působí v něm i duchovní mocnosti a nadpřirozeno. Fyzickou smrtí svět život nekončí,a le nastá věčnost a to buď v pekelných mukách a nebo v nebeské blaženosti.

ale neboj, to se casem podda. Tongue

Odp: Honza

ad: Neřeš to.

Neřeším to. Pouze - a tak jako vždy - pouze suše konstatuji. Štěkaná zůstává za všech okolností štěkanou. A je šuma fuk, jestli je jednou s knedlíkem, nebo jindy s bramborem a tatarkou. Neskutečná "závodka" je tahle "kuchyň". Nepoživatelný.

Obrázek uživatele Eva

Honza

ad - Hrůza, běs a příšernej jazyk.

Neřeš to.
Pa.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Customize This