Evolution vs. God

**

Pavel Kábrt

Zatím je toto video (Evoluce versus Bůh) jen v angličtině, ale můžete si zapnout české titulky - doporučuji se na to podívat, protože to jsou jen krátké rozhovory s různými lidmi o evoluci. Studentům a vědcům jsou zde kladeny jednoduché otázky: jste ateista? věříte v evoluci? můžete dát nějaký příklad přeměny druhu? můžete dát příklad, kde lze evoluci pozorovat v akci? můžete jmenovat nějakého význačného ateistu?

Je pozoruhodné, jak studenti vysokých škol, i přírodovědeckých předmětů, ale i profesionální vědci jsou naprosto zaskočeni, když mají dát nějaký důkaz evoluce! Všichni dotázaní velmi rozhodně až s chloubou řeknou "ano, v evoluci věřím", ale když mají dát důvod, proč v ní věří a příklady evolučního procesu, jsou úplně v koncích.

Jednoho vědce se tam moderátor ptá, jestli by dal nějaký příklad evoluce, a on odpovídá: tisíce, mohu vám dát tisíce. A moderátor říká: stačí mi jeden, prosím o jeden. A ten vědec odpovídá: já vám ale mohu dát tisíce příkladů evoluce. A moderátor dál naléhá: prosím jen o jeden příklad evoluce, jen jeden, jediný - a ten vědec zalapá po dechu a neumí říct ani jeden příklad.

No a zlatou evoluční korunu tomu dá jedna vědecká pracovnice, která také neumí o evoluci, ve kterou pevně věří, nic kloudného říct, ale nakonec řekne: víte, kreacionistům chybí fantazie, chybí jim představivost! Tak to je opravdu skvost, taková perla evolučního myšlení. Tato dáma také na otázku, jestli by jmenovala nějakého význačného ateistu, řekla "Isaac Newton" - myslel jsem, že spadnu ze židle, když jsem to slyšel. Newton byl velmi aktivní křesťan!!

Celé toto video je paradoxně uvozeno i zakončeno výrokem Richarda Dawkinse:

„Víra je velký zbabělý útěk, velká výmluva, jak se vyhnout potřebě přemýšlet a vyhodnotit důkazy.“

Tento výrok je vlastně v celém tom videu zesměšněn. Právě ti dotázaní (i profesionálové) ukazují tím, že věří v evoluci aniž jsou schopni vykoktat byť i sebemenší důkaz pro ni, že tento výrok je ateistická lež.

Zcela jistě je toto velmi reprezentativní ukázka, jakým způsobem dnes lidé "na evoluci věří". Věří pevně, ale nevědí vůbec proč a neumí říct žádná fakta pro evoluci. Nádherné video, které končí výzvou všem dotázaným, aby přestali věřit na nesmysly a odevzdali svůj život živému Bohu, který stvořil je samé i tento svět a Ježíši Kristu, který nás vykoupil z hříchů.

Zde to je:

http://www.youtube.com/watch?v=U0u3-2CGOMQ

Průměr: 3.4 (10 votes)

Evo,

OK. Takže - opět se pokusím udělat závěr z toho, co jsi napsal:
Obecně lidské chápání světa je takové, kterým disponuje člověk v okamžiku narození. Všechno co následuje dál, je SPECIÁLNÍ chápání světa. Rozumím tomu správně?

Já to myslel tak, že pokud není duše dítě infikována smyšlenkami, můžeme ji považovat za čistou. Pokud budu číst dětem pohádku, ve které budou figurovat strašidla, jsem povinen dítěti vysvětlit, že ve skutečnosti neexistují. Stejně tak, jako jej musím naučit rozlišovat mezi plyšovým medvídkem a živým medvědem. V žádném případě bych však neměl do jeho duše zasévat nějaké iracionální představy o bozích obecně.

To ale nic nemění na tom, že to všechno existuje jen a pouze v našem vědomí. Jinde to nenajdeš.

Já myslím, že existuje jen obraz skutečnosti v našem vědomí. Vesmír zcela jistě existuje nezávisle na vědomí člověka.

A tuhle větu "To, ze nepoznáváme věci přímo podle mne neznamená, že objektivně neexistuji." - si dobře zapamatuj, až budeš pištět, že Bůh "neexistuje", tak si na ni vzpomeň.

To, že nepoznáváme věci přímo ale neznamená, že je naše poznání subjektivní. Spoustu našich poznatků získáváme metodami, kterými naše smysly nedisponují. Můžeme svět vidět například v oblasti infračerveného záření. Tedy po převodu do viditelného záření. Nebo se můžeme pomocí ultrazvuku, magnetické rezonance či rentgenu podívat dovnitř našich těl. Čili vidíme odraz reality. Z tohoto obrazu můžeme soudit o realitě. Tyto soudy jsou podloženy objektivními informacemi získanými vědeckými metodami. Na bohy ovšem neplatí nic. Zejména pak žádné vědecké metody. Proto říkám, že tam kde začíná bůh, tam věda končí.

Všechny souvislosti a zákonitosti jsou duchovní podstaty.

Já to tak nevidím. Já si myslím, že interakce mezi prvky našeho světa jsou čistě materiální podstaty. Bez materie neexistují. Jen lidské vědomí je pojímá duchovně jako cosi nad materií. Něco, co materii ovládá. K popisu těchto působení si pak musel vytvořit systém jakýchsi značek a symbolů, které vyjadřují vlastnosti materie a souvislosti.

Tak nevím....tímhle bychom mohli ten náš dialog asi ukončit, co říkáš?

Určitě. My dva prostě žijeme na stejné planetě ale každý v trochu jiném světě.

Jura

ANO !! Není to metafora, je to Skutečnost. Pochopení Boha je pochopení VŠECH SOUVISLOSTÍ. VŠECH ZÁKONITOSTÍ. Všechny souvislosti a zákonitosti jsou duchovní podstaty.
Tak nevím....tímhle bychom mohli ten náš dialog asi ukončit, co říkáš?

A je to! Big smile

Vlasta

Takže to musíš zjistit a naučit se postupně sám ve svém životě. A to také člověk i potom, až dostane rozum přece dělá. Jinak by nebylo tolik lidí, kteří víru zavrhli.

Vlasto, tohle vysvětli především svému bohovi. Ten dal do bible, aspoň podle tvé víry, spoustu nařízení, příkazů a zákazů, o kterých nesmíš přemýšlet, ale musíš je plnit.

Vlasto,

.... že lidé nepřijdou na to, že dárky nenosí Ježíšek? Jestliže si to uvědomí i ti, kteří se stanou věřícími, proč by dále tomu věřili?

V tom, že na to nakonec přijdou všichni to není. Je to v tom, že čistá duše je nakloněna věřit autoritám. Když maminka řekla, že dárky nosí Ježíšek, tak dárky nosí Ježíšek. O to krutější je pak srážka s realitou, když se pravdu nedozví od maminky ale tvrdě od starších sourozenců nebo kamarádů a utrpí posměch. Navíc v tu chvíli má často čistá duše snahu hájit tu autoritu.

Cožpak růst člověka od mala nesměřuje k tomu, aby se z mimina stala autonomní bytost, která je schopná rozlišit mezi pravdou a lží?

Směřuje. Ale dítě je vychováváno. Jsou mu předkládány k uvěření různé pravdy. Často ale různé smyšlenky. Je-li jeho duše infikována smyšlenkami, může mít pak velký problém s rozlišováním mezi pravdou a lží. Má hotové předsudky.

Obrázek uživatele Eva

Jura

ad - Tak jsem to nemyslel. Člověk se narodí jako čistá duše. Čistá mysl. Do jeho myšlení nikdo ještě nezasel představy o něčem přesahujícím lidské poznání. Teprve později je seznamován s pojmy a popisy něčeho s čím se v životě nemůže setkat. Děje se tak cíleně nebo mimovolně podle toho, do jaké kultury a konkrétní rodiny se člověk narodil. Necíleně cestou třeba pohádek, které se nadpřirozenými bytostmi jenom hemží. Buď pak člověk zůstane ateistou a nebo uvěří některé verzi náboženství. V tomto okamžiku vystoupí z obecně lidského chápání světa a vidí svět prizmatem svého přesvědčení. Tedy chápe svět speciálně.

OK. Takže - opět se pokusím udělat závěr z toho, co jsi napsal:
Obecně lidské chápání světa je takové, kterým disponuje člověk v okamžiku narození. Všechno co následuje dál, je SPECIÁLNÍ chápání světa. Rozumím tomu správně?

ad - To mi uniká. Svět je vesmír, ve kterém děje probíhají podle zákonitostí jež ještě všechny neznáme.

Ano, i tak se to dá říct. Je to totéž, jen jinými slovy.

ad - To, ze nepoznáváme věci přímo podle mne neznamená, že objektivně neexistuji. Svět by zcela jistě existoval i bez lidského chápaní. A taky to tak, po převážnou většinu existence vesmíru, bylo. Promítneme-li celou dobu existence vesmíru do jednoho dne, objeví se člověk na scéně dějin někdy v posledních vteřinách před půlnocí. Jako lidé jsme pyšní na to, co jsme za tu chvilku dokázali. Jak se ale asi budou na naše počiny dívat naši potomci,v tomto průmětu, po několika dalších vteřinách. Tedy tisícovkách let.

Já ti rozumím, jak to myslíš. To ale nic nemění na tom, že to všechno existuje jen a pouze v našem vědomí. Jinde to nenajdeš.
A tuhle větu "To, ze nepoznáváme věci přímo podle mne neznamená, že objektivně neexistuji." - si dobře zapamatuj, až budeš pištět, že Bůh "neexistuje", tak si na ni vzpomeň.

ad - Sen je stále jen sen. Mozek si v době odpočinku dělá, co ho právě napadne. Ve snu je povoleno a možné vše. Já i ty můžeme ve snu létat. Můžeme si o tom povídat. Ale nikdy se nebudeme moci společně proletět. Svět se mění každým okamžikem ale jeho zákony se nemění. Aspoň doufám Nebo ty víš něco, co já ne?

To nevím, jestli vím něco, co Ty ne....Smile...
Ale chtěla jsem tím ukázat, že některé věci jsou lidem společné jen tehdy, když mají shodnou zkušenost. Nedají se vysvětlit, popsat, dokázat....jen sdílet. Třeba to snové létání. Kdo nemá tu (snovou) zkušenost, není schopný porozumět tvému prožitku.

ad - Já to tak nevidím. Pokud pochopení Boha není jen metaforou pro pochopení všech souvislostí. Všech zákonitostí

Tak - a tím jsi bezděky odkryl podstatu.
ANO !! Není to metafora, je to Skutečnost. Pochopení Boha je pochopení VŠECH SOUVISLOSTÍ. VŠECH ZÁKONITOSTÍ. Všechny souvislosti a zákonitosti jsou duchovní podstaty.

Tak nevím....tímhle bychom mohli ten náš dialog asi ukončit, co říkáš?

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Víš Juro,

spoustu věcí musíš dětem říkat, co nejsou pravdivé, jako třeba, nechoď přes tu ulici, nebo tě zajede auto, nepí tu limonádu, nebo tě bude bolet žaludek, nejezdi na tom kole bez řidítek, nebo si natlučeš, atd. atd. Proč tak jednoduché příkazy? Proč třeba neříkat dětem, když půjdeš po ulici, musíš se nejprve před vstupem na ulici rozhodnout, jestli můžeš přejít silnici tak, aby tě něporazilo nějaké auto? Bez řidítek můžeš jezdit jenom tehdy, až si párkrát natlučeš kokos a zjistiš, jak udržet na tom kole rovnováhu, a břicho tě může bolet z různých důvodů, které nikdo neví tak přesně, aby to mohl někomu říct. Takže to musíš zjistit a naučit se postupně sám ve svém životě. A to také člověk i potom, až dostane rozum přece dělá. Jinak by nebylo tolik lidí, kteří víru zavrhli. V.S.

A myslíš Juro

že lidé nepřijdou na to, že dárky nenosí Ježíšek? Jestliže si to uvědomí i ti, kteří se stanou věřícími, proč by dále tomu věřili?

Cožpak růst člověka od mala nesměřuje k tomu, aby se z mimina stala autonomní bytost, která je schopná rozlišit mezi pravdou a lží? V.S.

Vlasto,

Čistě z mého pohledu Juro, bych řekl, že to ani nejde. Novorozeně např. neumí mluvit, neumí přemýšlet, tak, jako dospělý člověk, nedokáže přemýšlet nad něčím, atd. atd. Všechno se musí u něj postupně rozvinout. Je to tak, jak bys řek? Myslel Jsi na tohle?

Čistá mysl je, podle mne, taková, která dosud nebyla zasažena představami o něčem domnělém, co je jí předkládáno k uvěření. To však netrvá obvykle dlouho. I v rodinách ateistů se děti setkávají s pohádkovými postavami již od obrázkových knížek a animované filmy se jen hemží postavami a bytostmi s nadpřirozenými schopnostmi. V naší kultuře dává dětem pod stromeček Ježíšek, jinde je to Děda Mráz a na druhé straně Země zase Santa Klaus vlastně obdoba našeho Mikuláše. Pro některé děti je pak obrovským rozčarováním a někdy i traumatem, když se mu třeba kamarádi a kamarádky v určitém věku vysmějí, že tomu ještě věří. Od určitého věku je ten, co věří ještě na Ježíška, zpozdilý. Nedokáže ještě dobře rozlišovat to, co možné je a co ne. S někým se to pak může táhnout až do smrti zvláště, když zapadne do společnosti podobně ovlivněných, kde se kult nějaké takové bytosti pěstuje, tedy souvěrců. To, v co je v takové společnosti věřeno, je však již obvykle velmi dobře propracovaný systém s dobře připravenými odpovědmi na všetečné otázky. Některé takové společnosti takový systém staví až na úroveň vědy. Přitom o vědění nejde nebo jen z části. Snad nějaké historické skutečnosti. Jinak jde jen a jen o víru.

Pro Jura

Tak jsem to nemyslel. Člověk se narodí jako čistá duše. Čistá mysl. Do jeho myšlení nikdo ještě nezasel představy o něčem přesahujícím lidské poznání.ˇ

Čistě z mého pohledu Juro, bych řekl, že to ani nejde. Novorozeně např. neumí mluvit, neumí přemýšlet, tak, jako dospělý člověk, nedokáže přemýšlet nad něčím, atd. atd. Všechno se musí u něj postupně rozvinout. Je to tak, jak bys řek? Myslel Jsi na tohle? V.S.

Evo,

Aha...takže podle Tebe "chápání různých filosofů" není součástí "našeho obecně lidského chápání", rozumím tomu správně?Možná se pletu, ale tak trochu mi ten Tvůj výrok smrdí svévolným rozhodnutím, že "obecně lidské chápání světa" je zrovna a jako na potvoru takové, které se shoduje s Tvým chápáním světa. Je to tak?

Tak jsem to nemyslel. Člověk se narodí jako čistá duše. Čistá mysl. Do jeho myšlení nikdo ještě nezasel představy o něčem přesahujícím lidské poznání. Teprve později je seznamován s pojmy a popisy něčeho s čím se v životě nemůže setkat. Děje se tak cíleně nebo mimovolně podle toho, do jaké kultury a konkrétní rodiny se člověk narodil. Necíleně cestou třeba pohádek, které se nadpřirozenými bytostmi jenom hemží. Buď pak člověk zůstane ateistou a nebo uvěří některé verzi náboženství. V tomto okamžiku vystoupí z obecně lidského chápání světa a vidí svět prizmatem svého přesvědčení. Tedy chápe svět speciálně.

Já nepatlám do "vašeho chápání světa" různé logosy. Svět sám o sobě je Logos, jehož jsme pouhou součástí.

To mi uniká. Svět je vesmír, ve kterém děje probíhají podle zákonitostí jež ještě všechny neznáme.

Ne. Ony nejsou lidským vědomím DÁNY, ony v něm (ve vědomí) JSOU, neboli existují. DÁNY jsou Logem. O existenci Vesmíru a jeho vlastnostech se dozvídáme jen a pouze skrze naše smysly a potažmo skrze rozum. Jiná cesta není, přímá cesta není, vždycky to bude zprostředkované smyslové nebo rozumové poznání. Protože nepoznáváme věci přímo, každé poznání otevírá mnohem víc otázek, než se mu dostalo odpovědí. Proto se při poznávání světa dostáváme do situace, kdy v konečné fázi "vím, že nic nevím".

To, ze nepoznáváme věci přímo podle mne neznamená, že objektivně neexistuji. Svět by zcela jistě existoval i bez lidského chápaní. A taky to tak, po převážnou většinu existence vesmíru, bylo. Promítneme-li celou dobu existence vesmíru do jednoho dne, objeví se člověk na scéně dějin někdy v posledních vteřinách před půlnocí. Jako lidé jsme pyšní na to, co jsme za tu chvilku dokázali. Jak se ale asi budou na naše počiny dívat naši potomci,v tomto průmětu, po několika dalších vteřinách. Tedy tisícovkách let.

............ Když budu mít stejné létací sny jako Ty, můžeme si o létání povídat a oba budeme v obraze. Budu Ti rozumět a budu s Tebou sdílet ten báječný stav svobody a neomezeného prostoru, který při létání zažíváš. Svět se mění s každým okamžikem, a co se mění ještě víc, je naše vnímání a chápání světa

Sen je stále jen sen. Mozek si v době odpočinku dělá, co ho právě napadne. Ve snu je povoleno a možné vše. Já i ty můžeme ve snu létat. Můžeme si o tom povídat. Ale nikdy se nebudeme moci společně proletět. Svět se mění každým okamžikem ale jeho zákony se nemění. Aspoň doufám Smile Nebo ty víš něco, co já ne? Smile

Pochopení Boha samo o sobě k tomu úkolu nestačí, k tomu je nezbytná ta kombinace génia astrofyziky a geniálního pochopení Boha. Jsem přesvědčená, že se jednou takový geniální Malý princ narodí.

Já to tak nevidím. Pokud pochopení Boha není jen metaforou pro pochopení všech souvislostí. Všech zákonitostí.

Customize This