Evoluční vyznání víry finského vraha

Masakr ve finské škole
(Z http://creation.com/inside-the-mind-of-a-killer přeložil Pavel Kábrt.)

Viz též: http://www.mtv.com/news/articles/1573687/20071107/id_0.jhtml

Pekka-Eric Auvinen, školní masový vrah z Finska.
7. listopadu 2007 tento 18letý student střední školy v Tuusula, 50 km jižně od Helsinek, zastřelil 8 lidí a dalších 12 zranil.

Evoluční vyznání víry finského vraha.jpg

Image by Mysid wikipedia.com

"Jsem cynický existencionalista, nelidský humanista, asociální
sociální darwinista, realistický idealista a božský ateista“
,

měl vrah na zádech svého trička.

Vyznání víry finského vraha

„Život je jen náhoda…výsledek dlouhodobého procesu evoluce a mnoha rozličných faktorů, příčin a účinků.“

„Evoluce je teorie i fakt, kreacionismus není nic z toho“

„Věřící lidé, vaši bohové nejsou nic a existují jen ve vašich hlavách. Vaše otrocká morálka pro mne nic neznamená. Já jsem bůh i ďábel svého vlastního života.“

„Nikomu nevěřte...a spoléhejte na svoje instinky“

„Já jsem diktátor svého vlastního života“

„Lidství je přeceňováno“ (Měl na tričku zpředu)

„Lidský život není posvátný. Lidé jsou jen druhem mezi ostatními zvířaty a svět tu není jen pro lidi. Smrt není tragedie, dochází k ní v přírodě stále u všech druhů. Ne každý lidský život je důležitý a hoden zachování. Někdy mám pocit, že vůbec nikdo není hoden života.“

„Proces přírodního výběru je dnes na špatné cestě.“

„Je čas vrátit PŘÍRODNÍ VÝBĚR a PŘEŽITÍ NEJSCHOPNĚJŠÍHO na jejich místo“

„Nemohu říct, že patřím ke stejné rase, kterou je tato mizerná, arogantní a sobecká lidská rasa. Ne! Já jsem se vyvinul o stupeň výš“

„Jsem připraven bojovat a zemřít za svoji věc. Jako přírodní faktor výběru to budu já, kdo odstraní všechny, které uvidím jako neschopné, ostudy lidské rasy a chyby přírodního výběru.“

„Čím rychleji bude lidstvo vyhlazeno z této planety, tím lépe…žádný by neměl být zachován při životě. Žádné milosrdenství pro tuhle špínu země.“

„Já jsem zákon, soudce i vykonavatel. Není žádné vyšší autority kromě mne.“

Výše uvedené našla policie v bytě vraha.

Přeloženo z dokumentu „POHLED DO MYSLI VRAHA“.

POZNÁMKA:

Podobné vyznání víry měli dva studenti na kolumbijské střední škole v USA, kteří v r. 1999 zastřelili 12 studentů, učitele a sebe /Harris a Dylan Klebold/). http://www.creationontheweb.com/content/view/5435:

Průměr: 1 (1 vote)

Triturovi

Triture,
nesupluj práci ateistů a evolučních ideologů. Nech je, ať sami vytáhnou křižácké války a inkvizici a Belfast. Střílející blázen ve Finsku opravdu nic nedokazuje proti evoluční teorii, to snad je jasné. Jen bych si dovolil jednu myšlenku, myšlenčičku:

ne vše na světě je stejně zneužitelné, stejně neutrální a stejně použitelné. Kuchyňský nůž může mít rozličné použití/využití/zneužití, méně už dělo či nášlapná mina či hračka, která vybouchne dítěti v ruce, budou mít "různé použití". Těžko o nášlapné mině říct, že ji "jen někdo zneužil", ale jinak je celkem neutrální, jako kuchyňský nůž. Žel, tyhle blbosti občas člověk čte, totiž že "vše je na světě zneužitelné". Možná ano, ale ne do stejné míry.

Pokud si křesťan dá na tričko "Miluji Ježíše" a jde někoho zmlátit a okrást, snad každý, kdo si jednou přečetl Ježíšovo učení v Novém zákoně ví, že tento člověk ZRADIL či NEPOCHOPIL Kristovo učení. Určitě ho nezneužil ani nevyužil tím, že někoho zmlátil a okradl! To samé se dá vztáhnout na křižáky a inkvizici. Mluvím o Novém zákoně, ne o Starém, který v Novém se dokonává, jak každý křesťan ví.

Jestliže si však například nacisté a zvláště Hitler přečetli Darwina, jeho stěžejní dílo či několik dalších, např. O původu člověka, tak každý, kdo to pozorně četl ví, že plynové komory byly jen dotažením Darwinových myšlenek. Nikoli zneužitím, jak rádi evoluční demagogové říkají, ale využitím a jak málo lidí ví, dokonce naplněním Darwinových předpovědí.

Tak to je rozdíl, žel zůřivost evoluční party to jistě nepřipustí, tedy že Kristovo učení je o něčem jiném než Darwinův "Mein Kampf".

Pavel Kábrt

Pro vyváženost je ...

nutné dodat, že příběh ukazuje pouze klasickou diagnozu sociopatie s možnými dalšími souvisejícími patologiemi. Bohužel názor tohoto vyšinutého undividua v obecném měřítku nedkazuje nic absolutního vzhledem k darwinismu, protože s obdobou těchto jevů jsme se v minulosti setkávali a setkáváme i mezi lidmi fanaticky věřícími, přičemž forma a schémata jsou stejné, jen ideově-motivační obsah je odlišný - od extrémního ateismu až po extrémní náboženský fundamentalismus. Zneužitelná je jakákoli idea a v chorém mozku je o to vyšší riziko, že dojde ke strátě rovnováhy vidění světa v těch správných kontextech.

Aby bylo možné z této kauzy cokoli vyvozovat, musela by existovat nějaká seriozní statistická studie, která by porovnala takové exesy na obou stranách spektra = jak u flustrovaných ateistů bez smyslu života, tak u náboženských fanatiků, kteří mohou ve jménu své ideje způsobit totéž, a musela by vyjádřit ve které ze zkoumaných skupin se podobné projevy objevují častěji a rizika jsou vyšší. Takhle je to osamocená, izolovaná zpráva, i když nutno uznat, že případy tohoto druhu se začínají množit a konkrétně v případě šílených střelců na školách je za tím spíš vnitřní flustrace,beznaděj,atd. ( což mohou být fenomény plynoucí z ateistické životní filosofie, která není schopna zaplnit prázdno v potřebách jedince ) popř. duševní porucha, nebo kombinace obojího, než náboženské motivy.

Nešťastní a prázdní lidé? Tím

Nešťastní a prázdní lidé? Tím myslíš lidi se svobodnou vůlí, nebo lidi, kteří vyřvávají tyto konkrétní výroky? Nebo lidi, kteří nechtějí žít duchovním životem? Já tedy pevně doufám, že to tak není. Můžu totiž říct, že mě nešťastní příjdou věřící, neb své neštěstí musí neustále posílat modlitbami bohu...mám pravdu? No jistě že ne...ale ty nemáš pravdu v tom, že lidé bez duchovních potřeb jsou prázdní. Natož pak lidé s vlastním názorem...naopak! To, že má každý svůj názor je super věc! Čtyřicet let ho zde lidé museli dusit v sobě! Co čtyřicet...možná dva tisíce...zkus si ve dvanáctem století tvrdit, že je Země kulatá... Nehledně na to, že výroky vašich čelních představitelů zřad kardinálů a papežu jsou častěji mnohem horší a nebezpečnější.

Výkřiky do tmy.

„Já jsem zákon, soudce i vykonavatel. Není žádné vyšší autority kromě mne.“

No jo ony všechny tyhle výroky jsou ve své podstatě jen výkřiky do tmy. Ti co je hlásají hlásají jen svůj názor. Mají na něj právo mají svobodnou vůli. Většina takových řvounů jsou vnitřně nešťastní a prázdní lidé. Ale co, když to není takovejhle vulgaritaco pak postřílí lidi tak je to jeho názor a jejich věc. Jsou prostě lidé, kteří mají duchovní potřeby a cítí to co jiní necítí a jsou tací co takto založení nejsou. Když se vzájemně netlučou po hlavě kladivem tak prosím. Víra v řád nebo vyšší moc se nedá vnutit ani naučit tu prostě v sobě musíme najít. Ne nadarmo se neříká že Víra je dar.
Většina lidí má tyhle silácké řeči jen do momentu kdy si pořádně natlučou hubu. Potom někteří z nich začnou přemýšlet i trochu jinak. Dokavaď všechno funguje jsou síly, zdraví slouží tak to je většina lidí svými pány.

A co? Já se s valnou částí

A co? Já se s valnou částí těch citací ztotožňuju. Jsem pán svěho života, budu s ním nakládat jak uznám za vhodné a žádný morální kazatel s tím nic nenadělá. Jsem tím pádem také potenciální vrah? Je sice docela trapné naznačovat, že ho k těm vraždám vedl Darwinismus, ale já vás chápu...já křesťany také obviňuji za mnoho vražd.

„Já jsem zákon, soudce i vykonavatel. Není žádné vyšší autority kromě mne.“

Tohle je špatné z úst jednoho vraha...to, že podobné výroky proneslo bezpočet papežů, někteří z nich se dokonce sami prohlásili za svaté a měli na krku několik genocid...to je ok.

970 - dle Liutprandovy kroniky nechal papež Jan XIII. svým nepřátelům vyškrábat oči a polovinu jich poslal na popraviště.

1073 - papež Řehoř VII. se prohlásil sám za svatého. Byl posledním papežem, jehož zvolení musel potvrdit císař. Zavedl celibát, aby se majetek církve nikdy nedostal z jejích rukou. Sesadil císaře Jindřicha IV. Vypracoval Dictatus papae, což byl seznam dvaceti sedmi tezí mezi nimiž stálo i toto:

-Papeže nesmí na Zemi nikoho soudit.

-Římská církev se nikdy nemýlila a ani se nemůže mýlit až na věky věků.

-Samotný papež může sesadit biskupy. Jméno papeže náleží pouze římskému biskupu.

-On sám má právo na císařské insignie.

-Jen papež má moc pomazat císaře. Může sesadit z trůnu císaře a krále a zprostit jejich podřízené poddanství.

-Všichni princové jsou povinni líbat mu nohy.

-Jeho legáti, i když nejsou kněžími, mají přednost před biskupy.

-Právoplatně zvolený papež je bez jakýchkoli otázek svatý, což je dáno podle Petrových zásluh.

Ve 12.století Gracián, mnich z Boloně, prohlásil, že papež je nadřazený a že je zákonodárcem všech zákonů bez omezení.

1215 - na IV. lateránském koncilu papež Inocenc III. a účastníci ochotně uzákonili církevní antisemitismus.

1229 - Řehoř IX. prohlásil, že povinností každého katolíka je pronásledovat kacíře.

1294 - papež Bonifác VIII. prohlašoval, že slepá poslušnost jeho autoritě je pro spásu nezbytná. Každý lidský tvor musí činit tak, jak mu papež řekne. Proti rodině Colonnů, jež chtěli zpochybnit jeho volbu, vyslal křižáckou výpravu, která zničila jejich tvrze a pobila a zotročila venkovany na jejich pozemcích. Těm pak poskytlo útočiště město Palestrina, které bylo při šesti tisících mrtvých srovnáno se zemí. Sepsal bulu Unam Sanctam, která říká: "…existuje jenom jediná, katolická a apoštolská církev mimo níž není spása ani odpuštění hříchů." "Vyhlašujeme, oznamujeme a určujeme, že pro spásu každého tvora je absolutně nezbytné, aby se podřídil římskému papeži."

více na

http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=6661

Až teď?

Až teď to Tomasovi de Torquemada všechno synchronizuje, to tedy musel mít předtím bordel v hlavě! Uf.
P. K.

Triturus

Tedy Triture, nasmál jsem se nad Tvými komentáři. Ty těm uctívačům racionální náhody (pro ně náhoda není vůl, ale inteligentní stvořitel) dáváš taky pěkný kapky. Dobrý, go on!
P. K.

Já v tom nevidím žádnou DISHARMONII,

stejně jako v sousloví A.H.nominální katolický křesťan.

Hele ty mušketýre, ty tu máš asi přehled, potřeboval bych tvou iluminaci v této cause :

TELE100 se nechal naklonovat, nebo jde o oddělené siamské trojče, které sebeprezentuje jako TELE200 ? Můžeš uklidnit můj vnitřní chaos plynoucí z této vysoké míry nejistoty ohledně této možná bezprecedentní metamorfózy ?

Točím se kolem své osy vůči tvé personě, neboť jsi originální fakt bodrý bard, nebo spíš sardonický satyr ... škoda tvých dispozic, že jsou tak extrémně disproporční.Jinak od další distribuce disputací se distingovaně distancuji pro divergenci našich stanovisek.

doporučuji sebereflexi

Ale z jiného pohledu : nemusel jsi mi to VUBEC explikovat, dělám si z tebe veškerou éru jen fekální anekdotování, efendi extrémně chmurně-zasmušilý, neboj chtěl jsem i bez ex post interpretace tvé iluminace jít do sebe a sjednat loterii na sebereflexi, protože já odlišně od tebe v předešlosti tvou touhu mám v intenci respektovat. Takže Howk.

teď vážně: ten magor má nápis

teď vážně: ten vulgaritamá nápis na triku "Humanismus je přeceňován"
Ortodoxní Kalvínista a Lutherán kazatel Českobratrské jednoty baptistů Pavel Steiger v jednom z "kázání" prohlašuje: cituji "člověk NESMÍ být humanistou".

Teď to teprve všechno synchronizuje.

racionální atheista a evolucionista ...

A není to PROTIMLUV ? Toho atheistu bych ještě bral, ale co je RACIONÁLNÍHO na evolučních mechanismech ? Nebo je snad ta evoluce INTELIGENTNÍ ( což je atribut inteligentních bytostí ), když má rácio ???

..."Možná ho v dětství "protáhl" nějaký fráter, kdo ví?"

to zní tak přesvědčivě a sugestivně, že to musí pramenit jedině z osobní empírie Smile)

Customize This