Evoluční vyznání víry finského vraha

Masakr ve finské škole
(Z http://creation.com/inside-the-mind-of-a-killer přeložil Pavel Kábrt.)

Viz též: http://www.mtv.com/news/articles/1573687/20071107/id_0.jhtml

Pekka-Eric Auvinen, školní masový vrah z Finska.
7. listopadu 2007 tento 18letý student střední školy v Tuusula, 50 km jižně od Helsinek, zastřelil 8 lidí a dalších 12 zranil.

Evoluční vyznání víry finského vraha.jpg

Image by Mysid wikipedia.com

"Jsem cynický existencionalista, nelidský humanista, asociální
sociální darwinista, realistický idealista a božský ateista“
,

měl vrah na zádech svého trička.

Vyznání víry finského vraha

„Život je jen náhoda…výsledek dlouhodobého procesu evoluce a mnoha rozličných faktorů, příčin a účinků.“

„Evoluce je teorie i fakt, kreacionismus není nic z toho“

„Věřící lidé, vaši bohové nejsou nic a existují jen ve vašich hlavách. Vaše otrocká morálka pro mne nic neznamená. Já jsem bůh i ďábel svého vlastního života.“

„Nikomu nevěřte...a spoléhejte na svoje instinky“

„Já jsem diktátor svého vlastního života“

„Lidství je přeceňováno“ (Měl na tričku zpředu)

„Lidský život není posvátný. Lidé jsou jen druhem mezi ostatními zvířaty a svět tu není jen pro lidi. Smrt není tragedie, dochází k ní v přírodě stále u všech druhů. Ne každý lidský život je důležitý a hoden zachování. Někdy mám pocit, že vůbec nikdo není hoden života.“

„Proces přírodního výběru je dnes na špatné cestě.“

„Je čas vrátit PŘÍRODNÍ VÝBĚR a PŘEŽITÍ NEJSCHOPNĚJŠÍHO na jejich místo“

„Nemohu říct, že patřím ke stejné rase, kterou je tato mizerná, arogantní a sobecká lidská rasa. Ne! Já jsem se vyvinul o stupeň výš“

„Jsem připraven bojovat a zemřít za svoji věc. Jako přírodní faktor výběru to budu já, kdo odstraní všechny, které uvidím jako neschopné, ostudy lidské rasy a chyby přírodního výběru.“

„Čím rychleji bude lidstvo vyhlazeno z této planety, tím lépe…žádný by neměl být zachován při životě. Žádné milosrdenství pro tuhle špínu země.“

„Já jsem zákon, soudce i vykonavatel. Není žádné vyšší autority kromě mne.“

Výše uvedené našla policie v bytě vraha.

Přeloženo z dokumentu „POHLED DO MYSLI VRAHA“.

POZNÁMKA:

Podobné vyznání víry měli dva studenti na kolumbijské střední škole v USA, kteří v r. 1999 zastřelili 12 studentů, učitele a sebe /Harris a Dylan Klebold/). http://www.creationontheweb.com/content/view/5435:

Průměr: 1 (1 vote)

Jeden zasne, jak priroda je

Jeden zasne, jak priroda je ekonomicka, zasne nad "stvoritelskym" dilem takovyh maggots.
/pozor, video neni pro citlivky/

http://www.youtube.com/watch?v=KkNdCSW1n_g

To jsou už spekulace

Vaříme už z vody. Jednak jsi hodnocení Hitlerova vztahu k darwinismu spojil čistě s main kampf, což je zjednodušující, protože tohle jeho postpubertální dílo nebylo jeho všenázorem. Vyřval toho na svých pivních a jiných projevech mnohem více než je textu toho blábolu. Navíc nebyl jediným, kdo tak v té době smýšlel a už jsme u těch KDYBY ...

KDYBY doba nebyla ideologicky zralá, KDYBY hitler neměl širší podporu,KDYBY neměl despotického otce, KDYBY nezažil hrůzy I.Světové války a zklamání Německých vojáků s nevýhodnými podmínkami versaiské smlouvy, KDYBY nenastala v důsledku složitě propojených společenských fenoménů ( mj. krach na New Yorské burze ) světová hospodářská krize,KDYBY nebylo 19.století se svou vzpourou proti všemu tradičnímu, KDYBY Marx nenapsal Kapitál A Darwin O původu druhů, a KDYBY se toho nechytli Nietzche, Wagner a další, KDYBY byl Hitler vyrovnaný z vlastní sexualitou a vyrůstal v prostředí úplné funkční rodiny, KDYBY - a těch proměnných které v této rovnici neznáme je možná mnohem víc než těch, které známe - ano, kdyby VŠECHNA tato kdyby byla jinak, je docela pravděpodobné, že by se Hitler nestal tím čím se stal.

Myslím, že v každé době žilo, žije a žít bude mnoho potenciálních "hitlerů", ale poku nenastane zvlášť příznivá konstelace mnoha KDYBY, tak se o většině z nich ani nedovíme, nebo skončí v ústavu či střelbou ve škole, max. nějakou genocidou ve vlastní zemi či lokální válkou.

Takže už nespekulujme a držme se alespoň těch interpretací, která se za fakta obecně uznávají, jinak nemá cenu historii vůbec řešit.

Obrázek uživatele vitas

Není my moc jasné ...

... proč tady nepřtisknete, třeba tento článek:

http://zpravy.idnes.cz/zahranicni.asp?c=A091126_172201_zahranicni_ipl

S pozdravem

viťas
@;;

Vážně? Já vidím tu inspiraci

Vážně? Já vidím tu inspiraci někde jinde:-) :

Už 4. lateránský koncil v r. 1215 uložil všem židům tehdejší Evropy nosit „jiný“ oděv, než nosili křesťané a zakázal sňatky mezi „křesťany“ a židy… Mezi léty 1215 až 1370 dvanáct koncilů a devět královských nařízení předepsalo ve Francii tamějším židům nosit viditelně na oděvu žlutou hvězdu. V zemích „Svaté říše římské národa německého“ museli židé povinně nosit potupné špičaté klobouky žluté nebo červené barvy, později trojúhelníky našité na oděvu…

Protižidovské běsnění církve ve Španělsku je snad dostatečně známo. Jen pro ilustraci – sevillský arcijáhen v r. 1378 ve svých kázáních uvádí „zabití žida“ křesťanem jako „záslužný čin před Bohem i králem“… Opět desítky tisíc obětí – některé prameny uvádějí čísla převyšující sto tisíc… Zabíjení a všemožné pronásledování se týká i „conversos“ – židů, kteří ze strachu o život „přestoupili“ na „katolickou víru“… Dominikán Martiny vydává koncem 13. století knihu „Pugio fidei“ (Dýka víry), ve které označuje Židy za „vazaly Satanovy“… Kniha františkána Alfonze ze Spiny „Fortalicium fidei“ (Pevnost víry) z patnáctého století je pro „křesťanské židobijce“ tím, čím bylo „Malleus maleficarum“ pro „lovce čarodějnic“… Ospravedlňuje totiž jménem církve a Boha jakékoli prostředky, včetně mučení a poprav upálením, použité proti „nepřátelům Boha, Satanovým služebníkům – židům“…

Protižidovská bula papeže Evžena IV. z r. 1436 označuje židy za „škůdce a protivníky křesťanství“ a „potvrzuje“ všechny zločiny, jim s oblibou církví už dlouho připisované (vraždění dětí, zločinné čarodějnictví, znesvěcování hostií…)

V Itálii dva známí františkáni – Jan Kapistrán a Bernardin z Feltre – organizují na přelomu patnáctého a šestnáctého století protižidovské pogromy v mnoha městech a svými kázáními štvou dav do skutečně nechutných excesů… Janu Kapistránovi však Itálie nestačí – v letech 1453 –1454 přenese svoji „bohumilou misi“ do Slezka, kde zinscenuje několik „monstrprocesů“ se židy, obviněnými z rituálních vražd…jsou samozřejmě krutě mučeni a upáleni – a Kapistrán má „volnou ruku“ ke svému protižidovskému štvaní a organizování pogromů…

Vrcholu dosahuje církevní protižidovský holocaust v polovině šestnáctého století. Papež Pavel IV., na jehož návrh vzniklo „Sanctum officium“ - inkvizice…, papež Pius V., který byl před svým zvolením „Velkým inkvizitorem“. Oba se nijak netají svými protižidovskými postoji a masivně ze svého úřadu podporují jakoukoli formu pronásledování židů v Evropě. Pavel IV. vydává necelé dva měsíce po svém zvolení pochmurnou bulu „Cum nimis absurdum“, proti níž jsou „protižidovské pasáže“ v Hitlerově „Mein Kampf“ slabým čajovým odvarem. V kostelech vznikají obrazy a sochy s fanatickým antisemitským obsahem – mnohde jsou DODNES k vidění…

Ve 4.století církevní spisovatel sv. Jan Chrysostom, napsal: "Nenávidím židy", "Neexistuje žádná omluva pro odporné úkladné vrahy Pána. Bůh židy nenávidí a vždy nenáviděl." Později svatořečený Aurelius Augustinus (svatý Augustin) vytvořil dílo, jež se stalo jedním ze základů etiky v katolické sexualitě. Jeho základním principem je, že pohlavní styk v manželství za účelem plození potomků je dobrý a právoplatný, z jakéhokoli jiného důvodu je to hřích. Důraz na Mariino panenství pak přispěl k degradaci křesťanského manželství. Ideálem za žádným pohlavním stykem byl styk chladný, prostý všech vášní. Dále Augustin zformuloval tradici, podle které byl křest nutnou podmínkou ke spasení. Vysvětlil, že na počátku Bůh rozdělil všechna stvoření na dvě odlišné části: obec Boží, obydlenou anděly a všemi dobrými lidmi, a obec ďáblovu, kde dleli démoni a jejich pohanští uctívači.

Vše ze stránek http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=6661,

Obrázek uživatele howto

Přizvěte sem nějakýho historika

Úplně zapomínáte, že celá diskuze na téma evoluce - Hitler se rozvinula díky annonci na knížku: HITLEROVA VĚDECKÁ MESIANISTICKÁ VRAŽDA od Jana Horníka.

Dr. Mengele a jiní by jistě o darwinismu mohli básnit, to je zřejmý jev, který nelze zpochybnit.

Ano..přesně s tím já

Ano..přesně s tím já souhlasím a myslím, že to dávám jasně najevo! Jde mi o to, že se pravda musí hledat na základě vyhodnocení faktů, a ne hledat fakta, potvrzující nějakou původní, nepodloženou pravdu. To je naruby. pokud existuje bůh a bible má pravdu, nemělo by se postupovat směrem k bohu? Tady se totiž postupuje směrem od boha k "pravdě". Od závěru k osnově. Pokud najdeme rozdělení vrstev, kde ve spodních se nacházejí jednodušší organismy (jejich fosilie) a ve vyšších čím dál složitější, jaký uděláme závěr? Že za to může potopa? Že se ta potopa odehrála před 6000 lety? jak jsme na to přišli? Není lepší nejdřív vymyslet metody datování, hledat souvislosti a podobnosti mezi organismy a podobně? Kreacionismu nestačí vyvrátit evoluci, musí sám přijít s důkazem. Nic takového ale neexistuje. To "co když" jsem psal právě z toho důvodu, že to někteří z kreacionistů vidí příliš černobíle.

Vy mě nechápete. V Mein Kampf

Vy mě nechápete. V Mein Kampf jsou prostě pasáže, kde se Hitler ohání bohem. To nemůžete zpochybnit. Tím ale nejde říct, že je křesťan a rasové čistky dělal z důvodu víry. Zrovna tak nejde říct, že jako darwinista dělal to samé v zájmu evoluce. To je blbina! Evoluce je popis určitého jevu.

K tomu druhému bodu...chcte říct, že Hitler by byl bez darwinismu spořádaným občanem? Nebo kdyby byl přijat na malířksou akademii, tak by byl známým malířem? Možné to je. Čistě zápal pro darwinismus z něj ale to monstrum neudělalo. Je v tom celá řada faktorů. Masoví vrahové z pravidla také pocházejí ze stejných sociálních poměrů a těžko můžete říct, že byli ovlivnění jenom vírou, darwinismem, satanem a podobně. Je tu celá řada faktorů. Já tvrdím, že by Hitler bez darwinismu nebyl lepším člověkem, jelikož darwinismus nebyl hnacím motorem těch činů. Máte celou řadu darwinistů více či méně zapálených, žádný z nich ale není druhým Hitlerem. Zrovna tak v historii křesťanství máte hromady zločinů proti lidskosti. Může za to víra? Je každý křesťan potencionálním křižákem, inkvizitorem a bůhvíkym?

to censored

"Čistě teoreticky..co když se pletete vy? Existuje něco, co by vás přesvědčilo? Může vůbec teoreticky existovat důkaz, který by vás přesvědčil?"

CO KDYŽ ??? Co když ANO ? A co když ne ? Co to vaše hypotetické spekulativní COKDYŽOVÁNÍ řeší ?

Stejně tak může platit na vás a vaše názory, to je dvojsečné.

Darwinis ho neovlivnil ?

"V Mein Kampf vám můžu najít pasáže, kde se Hitler vysloveně schovává za boha. Darwinimus ho neovlivnil."

Sorry ale tohle je blábol. To je jako když řeknu, že Darwin studoval na teologii, po smrti dcerky přišer o důvěru v Boha, ale věřit v něj jako v prvotní princip nikdy nepřestal. Tak byl darwin křesťanem nebo ne. Tak asi s Hitlerem - ten koketoval se starogermánským pohanstvím, s mystikou i se spiritismem. Byl proto druid, viking, okoltista či šarlatán, nebo nominální člen KC, které z politických důvodů dával zpočátku úlitby i když měl v plánu křesťanskou pověru zničit, jak hlásal ? Anebo byl vše dohromady ?, a ze všeho trochu využíval pro své cíle ?
Byl prvořadě cynický politik a hlavním nástrojem politika je intrika, tak čemu se proaustralopiteka divíte ?

A proč se hovor stále stáčí jen k mein kampf ? Toto rané dílo bylo syce ideologicky vyzdvihováno, ale letech 1939 - 45 byl Hitler názorově už rozmanitější a politicky prefíkanější, než když ten vulgární cynický blábol ve vězení diktoval Rudolfu Hessovi.

Navíc bylo vydáno X verzí main kampfu - z různými ideovými šrty a úpravami - jiná pro svět, jiná pro německo, jiná před volbami, jiná po nich. Kterou verzi citujete ?

O tom, že ho darwinismus ( myslím tím A.D. nikoli ten jeho škvár )ovlivnil dnes už není ani mezi historiky sporu. Liší se jen názorem na míru vlivu ( tedy z vyjímkou pseudohistoriků píšících pro nějaké novodobé holohlavé nácky ).

".kdyby neexistoval, Hitler by tu stejnak byl a stejnak by udělal to, co udělal. "

No tak to mě argumentačně dostalo !!! Používat hypotetika jako důkaz budoucích událostí ? To už je skoro proroctví Smile

Zato vás pravda zajímá

Zato vás pravda zajímá evidentně...Už je to trochu nudný, jak jste přesvědčený o své neomylnosti. Věda pracuje tak, že veme fakta a z nich dělá závěry...Vy pracujete tak, že si vemete závěr a děláte vše proto, abyste ho dokázal. Jsem rád, že na světě existuje někdo tak neomylný a vševědoucí, jako je Pavel Kábrt...začínám vás dokonce podezřívat, jestli nejste sám pánbůh...

Všichni vědci světa - paleontologové, geologové, biologové, ekologové, chemici...všichni ti jsou sprostí lháři a manipulanti, popřípadě choří jedinci, kteří sami nepřemýšlí a nechají si nakecat všechno zhůry. Jen Sv. Pavel Kábrt, Patron zdravého rozumu, všemu rozumí, vše zná a všude byl. Klaním se...

Čistě teoreticky..co když se pletete vy? Existuje něco, co by vás přesvědčilo? Může vůbec teoreticky existovat důkaz, který by vás přesvědčil? Kdyby ke mě a několika dalším lidem promluvil bůh (abych měl jistotu že nejsem přehulenej)...já bych začal věřit. Sice bych se k němu stejnak nemodlil a na kostel bych kašlal, ale věřil (věděl) bych, že je. Existuje něco, co by přesvědčilo vás? Ano/ne.

Customize This