Evoluční teorie je mimo vědu

Evoluční teorie je mimo vědu
Pavel Kábrt
27. 2. 2006

Evoluční teorie je mimo vědu, je to špatný dějepis. Život dnes nevzniká z neživého, ve špatném evolučním dějepisu ano. Křídlo ptáka nevzniká z přední pracky plaza či dinosaura, ve špatném evolučním dějepisu ano. Ryby nelezou po souši, v evoluční fantasmagorii ano.

Sami evolucionisté (přečtěte si "Evoluční biologii" od doc. J. Flegra nebo jiné podobné knížky) jsou sami se sebou v rozporu: na jedné straně pan docent napíše, že systémy bez paměti (neživé) se nevyvíjejí a nepodléhají evoluci, že buňky jsou jen z buněk, geny z genů a život ze živého (říká evolucionista!), o pár stránek jinde napíše: a nyní musíme zjistit, jak život z neživé hmoty vznikl. Kreacionisté jsou tvrdí realisté: neodbočili z vědy. Život je jen kontinuum, předává se kopírováním, nevzniká, to víme už od Pasteura a spíše tisíciletí před ním. Tedy život nezačal z neživého, jako ve špatném evolučním dějepisu, ale ze živého. Kreační teorie patří do biologie, tedy nauky o živém, evoluční teorie do dějepisu, spíše do kroužků pavědecké science fiction.

Evoluční pohádka, jak neživý regolit nějaké planety vytvořil život a člověka, jak slepá hmota začala vidět, hluchá slyšet, těžší než vzduch létat a nemyslící myslet, je jen mizerný (lživý) dějepis, který je ve sporu s realitou, tedy biologií (bios-život). Popírání Boha je něco jako popírání holocastu. Protože si však evoluční dogma podmanilo mysl některých duchovně nemocných lidí v některých zemích (v USA věří v evoluci jen asi 8% všech obyvatel, u nás spíše obráceně), tak tuto na Darwinových omylech založenou pohádku zoufale obhajují, strašně se jim to líbí, že bláto samo od sebe vytvořilo člověka - nemusí nikomu za nic děkovat a mohou si dělat, co se jim zamane. Hitler, Marx, Engels, Stalin byli bez sebe nadšeni evoluční pohádkou Charlese Darwina, slintali blahem, když to vyšlo.

Všimněte si: na Petriho misce (a obecně u všech rychle se množících organizmů, bakterií, hmyzu atd.) evolucionisti evoluci nikdy nepředvedli!! přesto, že buněčný cyklus třeba Escherichia coli je 40 minut, tedy vytvoří desítky tisíc generací v pár letech a sami evolucionisti říkají, že to vlastně nahradí miliony let vývoje. Ale je z toho jen E.coli, nic víc. Jen na počítači a v evoluční mysli evoluce funguje. „Morowitz odhadl vzrůst chemické vazebné energie, která je potřebná k tvorbě bakterie Escherichia coli z jednoduchých prekurzorů, jako 0,0095 erg, neboli průměrně 0,27 eV/atom pro 2 x 10na10 atomů v jedné bakteriální buňce. To by se termodynamicky rovnalo samovolnému ohřátí vody ve vaně na 360°C, což je naštěstí velmi nepravděpodobné. Morowitz dále odhadl pravděpodobnost samovolné tvorby jedné bakteriální buňky v celém vesmíru během pěti miliard let za rovnovážných podmínek na 10na-10. Důležitost tohoto výsledku shrnul slovy: ´předpokládáme-li existenci pouze rovnovážných dějů, nedošlo by pravděpodobně v historii vesmíru k většímu výkyvu, než jaký by odpovídal vzniku malého peptidu´. Laureát Nobelovy ceny I. Prigogine a spol. uvedl v souvislosti s tímto problémem:

Pravděpodobnost, že se při obvyklých teplotách shromáždí makroskopické množství molekul tak, že umožní vznik vysoce organizovaných struktur s funkcemi charakteristickými pro živé organismy, je extrémně malá. Myšlenka samovolného vzniku života v jeho současné formě je tedy nepravděpodobná i v rámci miliard let, během nichž probíhala prebiotická evoluce.“ (Tajemství vzniku života, Ch. Thaxton) Zdvořile upozorňuji evoluční nadšence, že v neživé hmotě neprobíhá žádný jejich vysněný přírodní výběr. Všimněme se typického dalšího rozporu v evolučním myšlení: je to extrémně nepravděpodobné, ale stalo se to, budeme tomu prostě nadále věřit. Svévolně jsme škrtli život na počátku života (žádný vědecký obor tento škrt neimplikuje), tedy odbočili z reality, současné vědy, a tak jsme se dostali do neřešitelných problémů – jak se v rozporu s biologií a termodynamikou, která platí samozřejmě i v otevřených soustavách, vytvořilo to, co se dnes neděje. Ale bijeme se ve vědecká prsa a do omrzení opakujeme, že kreacionismus není věda, jen náboženství, a netahejte nám Boha tam, kde jsou „bílá místa“. Kreacionisté ale říkají: Boha netřeba nikam tahat, on tam je, vychází z pozorování známého a z výpočtů, ze současné reality. Stejně, jako vychází existence dávných stavitelů z prohlídky třeba Stonhenge či pyramid. Vy, evolucionisti, jste si vzali do hlavy, že pyramidy vysvětlíte horotvornými procesy, nebo velblouda, který stojí vedle nich a je ze stejných prvků, vysvětlíte pády meteoritů, zářením, výbuchy vulkánů a vysycháním moře a rvačkami samců o samice. Vy jste zavedli kouzelnické, magické praktiky do vědy. Ale Bůh je výsledkem známého. Ne my, ale vy jste odbočili z vědy, udělali jste si nereálný dějepis, který je v protikladu k současné vědě i nálezům zkamenělin, a nyní chcete své nevědecké fantazie donekonečna zkoumat a veřejnost opíjet tvrzením, že jednou zjistíte, jak se stalo, co se dle současných zákonitostí stát nemohlo, jen aby vám dali lidi čas. Dělejte si to, je to vaše právo, ale jen u fajfy a v bačkorách doma, ale nevnucujte svoje nevědecké představy studentům jako vědu, to je intelektuální zločin.

Evoluční teorie, to jsou jen blafy a nekonečné příběhy špatného evolučního dějepisu. Komu zůstala špetka rozumu v hlavě, nedá se tím zmást. Bába zelinářka s pětitřídkou, která se podívá na přírodu, a řekne „to přece se neudělalo samo“ má v hlavě víc rozumu než pan dr.doc.prof, csc, který vymýšlí příběhy, jak se z bláta nějaké planety stal člověk. Popírání holocastu je trestné, stejně tak by mělo být popírání Božího stvoření, protože je pro ně mnohonásobně více důkazů. Ovšem evoluční totalita na školách, katedrách a v prestižních časopisech cenzuruje veškerá vědecká fakta, která by ukazovala jiným směrem a vnucuje veřejnosti zdání, že evoluční své vulgaritav pohledu na minulost je věda. Mnohým podvedeným se to velmi líbí, jiní to nikdy nepřijali, nebo se z tohoto duchovního jedu včas vyléčili.

PřílohaVelikost
Evoluční teorie je mimo vědu.doc30 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

Dokažte stvoření a pak vyvracejte jiné teorie...

... a proč ne OBRÁCENĚ ??? Zde evidentně hraje roli subjektivní předpojatost a předpoklady,že jen ET je vědecká a jiné teorie nikoli.Ale šance by měly být rovnocené.Obě teorie by měly být schopny projít testem hypotéz :

1.) hledání důkazů PRO ( verifikace )

2.) hledání důkazů PROTI ( falsifikace - viz.K.R.Popper - Logika vědeckého zkoumání )

Kreacionismu je často vyčítáno,že je založen pouze na kritice ET,ale cožpak ET před 150 lety neudělala přesně TOTÉŽ = založila své hypotézy ( a tehdy povětšinou spíše teoretické spekulace ) na kritice tehdy uznávané teorie stvoření ???

- ta policejní zpráva už na

- ta policejní zpráva už na něco navazuje... nehledě na to že (nevím jestli ta sama zpráva) bylo zabaveno kolem 3000 kusů z nelegálních vykopávek. ... já tu Vaši otázku obrátim... v době kdy se vyšetřovalo (a byla to policie) nebyla zjištěna žádná taková aktivita, bylo to v době, kdy probíhaly vykopávky (ony probíhaly ještě i poté...) Chcete říct, že někdo X let dopředu vypálil sošky a potom je zahrabal ? Je příjde směšné spíš toto, nehledě že sošky byly i pod místy, která byla stalení netknutá (ty cesty a zídky... tento fakt ale ignorujete..)

-" Jak to asi rozdělili? tj. co je pravé a co falešné ?"
zpráva INAH jasně řekla (nemá to nic společného s těmi 43 figurkami) co našla a jak to zhodnotila (jedny artefatky označila za "velké významné hodnoty" a druhé za podvrh - i když našla vše ve stejne vrstvě. Co byl dinosaurus - byl povrh. Tak to uzavřeli. To se opravdu nedá nazvat jinak než konspirace..

- zdokumentované?? tak fotek je myslím dost, byly napsány nějaké knihy (tak uvažuji že bych se pokusil sehnat tu od toho detektiva..). Bylo provedeno datování (nic na tom nemění fakt, že v tomto dokumentu vzorky nejsou popsané. Osobně si myslím že tam musel být i jeden dinosaurus, jinak by laboratoř nedementovala zprávu, ale řekla že to co zkoumala je OK a od ostatního se distancuje) Naopak evol. zastánci dávají pouha tvrzení a nic víc.

- Vždyť ty figurky pochází z tolika a tolika různých zdrojů. ... ??? .. vše bylo nalezeno v jedné archeologické oblasti.!!!. Jen autoři jsou různí,figurky jsou vyrobeny z různého materiálů, v různém stylu, to naopak posiluje tvrzení proti padělání.
Nezapomínejte ale že vykopávek se Julsfrud (a nejen on) účastnil osobně..

-Dipeso http://www.dinosaursandman.com/research/THE_DINOSAURS_OF_ACAMBARO.pdf

-talksorigin - oni tam maji článku více - dával jsem to přes search (můžete poslat přesný odkaz?)

co se týče UFO: to sem sice nepatří (je to reálné, duchovní, né fyzické..)
Zdravím

V dokumentu říkají: "dle

V dokumentu říkají: "dle policejních zpráv (ale to tam bylo..) nebylo potvzreno v okolí ani nikde jinde že by docházelo k vypalování keramických figurek (já to tu píšu jednou větou... tam toho je ale více)"

Nezlobte se, vám tato věta připadá logická? Chcete mi snad říct, že se běžně dělají policejní zprávy o tom, kde se co vypaluje? Prostě za X desítek let se nikde v okolí zaručeně ani v jednom případě nevypalovaly hliněné figurky. To mi chcete říct? Takže policie jezdila a hlídala desetiletí, jestli se náhodou někde nevyplují figurky... to je směšné!

"Jak to asi rozdělili? tj. co je pravé a co falešné ? ... když dle svědků byly oboje figurin nalezeny ve stejne vrstvě, společně ?"

To nevím jak to rozdělili. Nicméně nikde v dokumentu nebyla ukázka, co všechno se zaručeně našlo ve stejné vrstvě. Nebo jsem si toho nevšiml. Pod policejní stanicí se našlo 43 figurek. Proč je tam neukázali??? Jaké to byly figurky...

"Prostě si v hlavě zpočítali, že podle evoluce ti lidé dinosaury vidět nemohli... a tím pádem nepohldné nálezy označili za podvod.."

Jasně... konspirační teorie. Desetitisíce vědců z různých kontinentů s různou vírou se spiknou proti pravdě. To je chabý argument. Navíc zvláště když jsem psal, že to evoluční teorii neodporuje. Nevím proč by mělo...

O figurky se ostatně evoluční biologové snad ani nestarali. To spíše archeologové. Možná snad paleontologové nebo geologové...

"Oni teda určitě né, Vy jste ve vašem příspěvku však to že figurky jsou dinosauři zpochybňoval"

Některé figurky skutečně vypadají jako dinosauři. Ale rozhodně nevěřím a jsem o tom přesvědčen, že to číslo 2600 se v žádném případě nedá jednoznačně pokládat za dinosauří figurky. Vždyť podle různých zdrojů na webu mezi dinosauří figurky zahrnují i takové, které se nepodobají naprosto žádnému známému dinosaurovi. Za dinosauří figurky bych osobně považoval například některé ty sauropody, nebo stegosauridy a taky ten ankylosaurus je hezký. Ovšem nevím jestli tyto figurky byly datovány. Byly? Proč neukázaly na jakých vzorcích se provádělo datování!

Vždyť ty figurky pochází z tolika a tolika různých zdrojů. Můžete mi říct, kolik různých zdrojů - lidí tyto figurky do sbírky přineslo? Ve filmu jsem to nepostřehl, ale bude to opravdu hodně. A datováním osmi vzorků (jakých vzorků) dokáží extrapolovat na tisíce figurek z různých zdrojů a materiálů?

Vždyť něco takového se v běžné vědecké praxi vůbec nedělá... To vám nepřijde podezřelé?

"dokázat že to není podvod (né že se jedná o dinosaury - to bylo všem jasné."

Dokazovat cokoliv jen a pouze pomocí svědectví bez řádného zdokumentování nálezu, je vždy jen tvrzení proti tvrzení...

Navíc, když to vypráví jeden pán jako pohádku a stále se u toho usmívá Smile

"Proč se všichni evol. snaží nakecat že to je podvod?"

No možná proto, protože to podvod asi bude, ne? To Vás nenapadlo? To je jako bych já trval na pravosti piltdownského člověka jen proto, protože kreacionisté říkají, že je to podvod. Proč to asi dělají? Vždyť pravost piltdownského člověka také nijak neprotiřečí proti kreaci? Ono to bude asi proto, protože to skutečně byl podvod...

A ještě jste mi neodpověděl na to, co se Vám nelíbí na té zprávě DiPesa. A když jste četl TalkOrigins, tak jak odpovíte na otázky, které pokládají ve čtvrtém bodě?

Zeptám se Vás jinak. Věříte na UFO? Tedy v tom smyslu, že to jsou mimozemšťané?

pro telesta

- 37000 artefaktů, 2600 dinosaurů

-Peníze dokáží divy: dle policejních zpráv (ale to tam bylo..) nebylo potvzreno v okolí ani nikde jinde že by docházelo k vypalování keramických figurek (já to tu píšu jednou větou... tam toho je ale více)

- .."ale celá řada keramiky. Kterou i odpůrci "těch dinosaurů" považují za pravé.."
Jak to asi rozdělili? tj. co je pravé a co falešné ? ... když dle svědků byly oboje figurin nalezeny ve stejne vrstvě, společně ? Prostě si v hlavě zpočítali, že podle evoluce ti lidé dinosaury vidět nemohli... a tím pádem nepohldné nálezy označili za podvod..

" NEZPOCHYBNOVALI ZE JDE O DINOSAURY ALE O TO ŽE SE JEDNA ÚDAJNĚ O PODVOD!!!" Oni teda určitě né, Vy jste ve vašem příspěvku však to že figurky jsou dinosauři zpochybňoval

Celý ten dokument je právě o tom odstavci výše - dokázat že to není podvod (né že se jedná o dinosaury - to bylo všem jasné.

- krom. té policejní stanice, kopali i pod cestami a hraničními zídkami, které tam stály neporušené několik set let...

ještě jedna myšlenka na konec... Když vy teda tvrdíte, že teoreticky vůbec nevadí, že ty sošky mohou být dinosauři, ... že to na evol. teorii nemá vliv.. Proč se všichni evol. snaží nakecat že to je podvod?

1) je nutné rozlišit soužití

1) je nutné rozlišit soužití lidí a dinosaurů v současnosti. Což evoluční teorii zcela neodporuje. A soužití lidí a dinosaurů před 65 miliony let. Což už evoluční teorii jak ji známe odporuje. Sošky však jsou staré pár tisíc let. To znamená, že dinosauři by se dožili dneška. Což evoluční teorii nevylučuje. Pouze paleontologie a geologie pro podobné dochování živých dinosaurů nemá naprosto žádný důkaz.

2) Svědek je nepřímý důkaz! Co tím chcete jednoznačně dokazovat? Vždyť o žádných konkrétních figurkách se tam stejně nemluví. Na fotkách jsou pořád jedni a ti samí. Z 33 tisíc figurek ukazují jen pár desítek fotek dinosaurů pořád dokola. Kdyby jich bylo takové množství (těch dinosauřích figurek), tak proč je jich na interentu jen zcela nepatrný vzorek...

Navíc svědků u piltdownského člověka bylo také několik. A jak to dopadlo Smile

Nesmíte věřit všemu, co jedna paní povídá. Chcete mi snad říct, že tamní vesničané, kterým onen vědec platil za každou figurku neměli motivaci vytvářet figurky uměle???

Peníze dokáží divy.
"mám vám vykládát o tom že to nebyli řezbáří ala Michelangelo?.. podívejte se i na lidi na jejich proporce.. vždyt mají také k dokonalosti daleko... do háje to vám musím vysvětlovat? "

Do háje mi to vysvětlovat nemusíte Smile Ale jestli jsou chybné proporce, tak jak mohou argumentovat tím, že teorie o sauropodech na zadních nebyla v té době přijímána, když to vůbec sauropod nemusel být. Jak by asi umělci vymodelovali varana? Když jsou proporce špatné! Nebyli to Michelangelové, tak proč jsou tam argumenty o iguanodonovi, když jedna figurka se mu podobá tak jako asi ještěrce!

3) Vy jste mě nepochopil. Jde o to, že se tam argumentuje dinosaury. O ty jde. Tamní artefakty nejsou totiž jen dinosauři, ale celá řada keramiky. Kterou i odpůrci "těch dinosaurů" považují za pravé. Proto argumentace, že keramika je vidět ve zdi, podporuje teorii, že jiné figurky dinosaurů odporují evoluční teorii je zcela absurdní. Jestliže ukážou jeden úlomek vázy ve zdi, tak jak můžou tvrdit, že jiná figurka přinesená nezávisle na tomto nálezu je stejného stáří jako onen úlomek ve zdi.

4) "To že sem nasekáte x připomínek tohoto typu nic nemění na faktu že figurky jsou 2-3 tis let staré a že na nich jsou vyobrazení dinosaři a dinosauři+lidé."

Aha... takže změřením stáří pěti figurek získáváme stáří všech 33 tísíc artefaktů nalezených na X nalezištích a přinesených X lidmi. Zajímavé, co považujete za fakt...

5) Aha... takže prvně to byly chybné proporce a teď jsou to přesné anatomické vlastnosti. Co je přesného anatomicky na čtyřnohé okřídlené nestvůře? Smile Nebo na dvounohých hadech či co to je... Co je anatomicky přesné na "dinosaurovi", který si na zádech přidržuje kámen...

6) Ale také je tam plno těch, co mají ocas na zemi. Není-li jedno podle skutečnosti, tak proč musí být druhé?

"NEZPOCHYBNOVALI ZE JDE O DINOSAURY ALE O TO ŽE SE JEDNA ÚDAJNĚ O PODVOD!!!"

Vy ale nechápete, co chci říct! Řada figurek (a možná většina) je skutečně 2-3 tisíce let stará! No a? Ale jde o to, jestli i těch pár (a těch je pár vzhledem k těm 33 tisícům) co údajně zobrazují dinosaury jsou pravé a ne falzifikáty. O to tu přece jde. Kolik bylo těch dinosauřích figurek? 10? 100? 1000? Kolik bylo těch, co zobrazují smyšlená nikdy neexistující stvoření? 10? 100? 1000? Kdo mi to řekne? Kde to najdu? To, že bylo nalezeno pod policejní budovou 43 figurek, a že na to jsou svědci... no a? Bylo mezi těmi 43 figurkami nějaká, která připomínala dinosaury? Proč tam nebyli tyto figurky vyfoceny? Celá řada figurek byla přinesena tamními rolníky. Proč nepřipouštíte tu možnost, že je jich celá řada vytvořena novodobě! Probůh vždyť z celkového počtu bylo odatováno při nejlepším 12 figurek!!! To není ani desetina procenta... A ani nevíme, které figurky byly datované! Ty dinosauří nebo ty co zobrazují lidi???

pro telesta

.. každopádně díky že jste se na to podíval...

pro telesta

1) vy s tím nemáte problém ? to je zajímavé, protože přední evolucioniste se jednoznačně vyjádřili, že lidé+dinosauři dohromady shodí evoluční teorii...

2) hmatatelné doklady? člověče figurek tam máte spoustu, svědků včetně přesných jmen také... jo určitě namítnete že ten a ten dinosaurus není přesně ten a ten... mám vám vykládát o tom že to nebyli řezbáří ala Michelangelo?.. podívejte se i na lidi na jejich proporce.. vždyt mají také k dokonalosti daleko... do háje to vám musím vysvětlovat?

3) těch 10,31 ukazuje jak jste to poslouchal - nic se tam o dinosaurovi nemluví ale o tom že v cihlách byly úlomky figurek a keramiky - to nevypovídá o vaši nezaujatosti..

ad 4,6 se snažíte odvést pozornost a rozmělnit zkutečnosti - napište dr Pattonovi, toto je dokument 51 min a né 5 hodin. To že sem nasekáte x připomínek tohoto typu nic nemění na faktu že figurky jsou 2-3 tis let staré a že na nich jsou vyobrazení dinosaři a dinosauři+lidé. (viz na konci)

ad5) nemáte pravdu.. lidé nemalovali kostry dinosaurů ale živé zvířata s určitými přesnými anat. vlastnostmi - (viz i pohřební kameny inků)

Cool kromě toho tam je řada těch jako např ta figurka v 7 co má ocas ve vzduchu.

Hned na základě prvního bodu co jste napsal vidím, že umíte velmi dobře uhýbat mezi nepříjemnými argumenty... abyste je nemusel přiznat.

O co tu šlo? Určitě né o přesný popis a rozbor jednotlivých vzorků - na což svými požadavky narážíte.
Šlo o to ukázat, že figurky nejsou podrh - t.j udělané ve 20 století. (svědků je dost...)
No a že tam máte problém s dinosaury? parta s INAH včetně DiPesa tam dinosaury poznala!! (... a nejen oni..) a všichni pak argumentovali že se jedná o podvrh, že ti lidé dinosaury nemohli vidět !!!! NEZPOCHYBNOVALI ZE JDE O DINOSAURY ALE O TO ŽE SE JEDNA ÚDAJNĚ O PODVOD!!!
Uhýbáte jak se dá - a to mistrně... rozumím
Když teď o tom uvažuji tak to ani nepíšu kvůli Vám, ale kvůli těm co to budou číst. JSem názoru že každý by si měl udělat svůj závěr sám se svobodnou myslí...
zdravím

Nemám žádný problém s tím,

Nemám žádný problém s tím, pokud nějaká dávná civilizace vyobrazila nějaké dinosaury.

Byli dinosauři objeveni již ve starověku?
http://www.osel.cz/index.php?clanek=4488

Jak dinosauři ovlivnili heraldiku a mytologii:
http://www.osel.cz/index.php?clanek=4175

Jestli někomu ty povedené figurky stačí k tomu, aby uvěřil, že lidé a dinosauři žili v jedné době, pak mi nezbývá, než žasnout. A ten samý člověk píše o evolucionistech, že jsou "zaslepení".

1) první věc, která mě u

1) první věc, která mě u dokumentu zaráží je ta, že se jedná o kontroverzi kreace vs. evoluce. Ale přece i kdyby ty figurky byly pravé, byly staré 3200 let, tak jak to probůh vyvrací evoluci??? Naprosto nechápu. Toto je k diskuzi pro kryptozoology a ne pro evoluční biology. Možná tak snad pro paleontology. Ale jak vyvrací tyto figurky evoluci mi naprosto není jasné. Evoluční teorie přece netvrdí, že dinosauři vyhynuly před 65 miliony let. To tvrdí geologie potažmo paleontologie. Pro evoluční teorii by to neznamenalo nic závažného. Víte jak já osobně si přeju, aby byl nalezen živý dinosaurus! Bohužel toto mé přání se asi nenaplní. Ale ne kvůli evoluční teorii, ale kvůli geologii a pleontologii, která přes veškerou snahu prostě dinosauří fosílie mladší 65 milionů let ne a ne najít... Tak co je tu protievoluční???

A to je ta věc co mě zaráží. Dokument, který klade takový doklad do protikladu s evoluční teorií (které je naprosto šum a fuk, jestli dinosauři žijí nebo ne) je už ze své podstaty podezřelý!!!

2) Celé mi to připadá jako vyprávění bez jakýchkoliv hmatatelných dokladů. Například to vyzvednutí figurek z pod podlahy policejní stanice. Prý 43 figurek. Jakých? Které přesně to byly? Vypadaly tyto figurky jako dinosauři? Kde můžu vidět těchto 43 figurek aniž bych se musel vydat do toho muzea? Proč nejsou jejich fotografie na webu?

3) V 10:31 minutě je tam fotografie jak vystupuje kousek artefaktu z horniny. Já osobně dinosaura nevidím. Vy ano? Proč mám věřit, že to je kousek figurky dinosaura? Proč mám věřit, že to je skutečně prastará hornina. Takových fotografií vám opravdu můžu udělat celou řadu. Proč mám ignorovat stovky paleontologických a geologických dat jen kvůli tomuto nálezu, který ja založen na argumentaci "jedna paní povídala".

4) Radiokarbonové datování čeho? Keramika se nedá datovat pomocí radiokarbonové metody! Tak se dají datovat pouze organické zbytky. Tak co to bylo ten "sample one, two, three"???

5) Před dvěstě lety jsme údajně nic neznali o dinosaurech. S tím nemůžu souhlasit. Kostry dinosaurů jsme samozřejmě znali dávno před tím, než vzniklo slovo dinosaurus. To, že někdo vymyslel slovo dinosaurus a označil tím významnou skupinu plazů, ještě neznamená, že jsme dinosaury neznali před tím. Pokud někdo vykopal kostru dinosaura před 500 lety, tak jistě netušil, že to je dinosaurus, ale co to bylo za zvíře mohl snadno rozpoznat (záleželo na kompletnosti nálezu). Dříve se kosti dinosaurů považovali za pozůstatky draků a vymýšlely se různé fantastické podoby těchto tvorů.

6) Které vzorky byly datovány termoluminiscencí? Kde můžu vidět jejich fotografie???

7) To přirovnání té figurky k iguanodonovi! To má být co? Jak ta figurka připomíná iguanodona? Nechápu... A co ten sauropod? To se podobá sauropodovi? Můžu stejně dobře říct, že onen sauropod na zadních může moc dobře představovat iguanodona a onen "iguanodon" může dost dobře představovat sauropoda. Proč ne? V takovém případě by to odpovídalo představám před rokem 1986... proč ne?

Cool Příkladem může být další vyobrazený sauropod, který má ocas na zemi. Ovšem my víme, že sauropodi ocas po zemi netáhli. Jak to, že tento argument je opomíjen?

9) Nebo ten létající pterosaurus! Jak se vůbec podobá jakémukoliv pterosaurovi co známe? Smile

10) Několikrát se zmiňuje různý materiál. Datoval někdo tu figurku toho ankylosaura?

11) Nebo v minutě 21:31. Jak to, že se tento dinosaurus mnohem více podobá iguonodonovi než ten, co oni za něj pokládají! Smile Přijde mi to opravdu jako přání otcem myšlenky...

12) 28:21 je na fotografii údajně dinosaurus. Kde???

13) Ve 44 minutě mluví o dinosauru bolosaurovi. Kde přišel na tu podobnost k bolosaurovi? Zvláště když bolosaurus nebyl ani dinosaurus, ale bolosaurid. Zatímco dinosauři byli diapsidní plazi, tak bolosaurus byl anapsidní plaz... Nechápu Smile nicméně tyto nepřesnosti by mi nevadili. Ale kde vidí tu podobnost... opravdu nevím.

14) Proč je tam takové množství figurek, které neodpovídají žádnému živému ani fosilnímu druhu. Je tam například obrovské množství dvounohých tvorů. Jsou tam figurky čtyřnohých tvorů s křídly. Proč mám věřit, že ty figurky, co vypadají vzdáleně jako dinosauři nejsou jen fantazií stejně jako ten čtyřnohý okřídlený tvor?!?

15) Je možné, aby lidé vymodelovali takové tvory aniž by znali jakéhokoliv dinosaura? Figurky jsou natolik "schematické", že podobnosti k jakékoliv konkrétní skupině dinosaurů jsou jen zbožným přáním.

Toto mě má přesvědčit? Toto má nabourat dosavadní velmi solidní výzkumy v paleontologii a geologii? To snad ne Smile

Co máte ostatně proti argumentům DiPesa?

Doktor

Pane doktor,

kdybyste se narodil v Afghanistánu, tak vaší jedinou pravdou bude "džihád" a budete roznášet bomby po silnicích. Vaše pravda je pravdou jen proto, že ji do Vás někdo "natlačil". Pokud by jste se narodil v rodině muslimů budete (kupodivu) na 99% muslim, pokud by jste se narodil rodině šintoistů budete asi v dospělosti šintoista, pokud v rodině Svědků Jehovových budete dnes stát s knížkou v ruce u metra. "Pravda" se většinou odvíjí od toho, v jaké "pravdě" byly svými rodiči a knězi zneužity bezbrané a důvěřivé děti.

Customize This