Evoluční absurdologie ignoruje vědu

Evoluční absurdologie ignoruje vědu

Pavel Kábrt
V Praze dne 26. 5. 2008 - napsáno
V Praze dne 8. 11. 2009 - doplněno a vloženo

                Motto: "Zfetováni hypotézou"

Evoluční absurdologie.jpg

25. května 2008 dopadla na Mars americká sonda, Phoenix. Její hladké přistání bylo výsledkem intenzivních výzkumů a spolupráce mnoha brilantních mozků vědců v NASA. Nic nebylo ponecháno náhodě, vše je naplánováno a je výsledkem pečlivého vědeckého úsilí a desítky let trvajících výpočtů a zkoušek.

Jak paradoxně a trapně pak působí zprávy, že cílem sondy je, mimo jiné, najít život. Kde je voda, může být i život, filozofují vědci z NASA a mají v tom mnoho evolučních příznivců po celém světě. Sonda je tedy výsledkem cíleného úsilí, ne náhody - živá buňka, miliardkrát složitější uspořádání neživých prvků než sonda, může vzniknout díky vodě a teplu, filozofují nasisté. K jejímu vzniku nebyl potřeba žádný projekt, výpočty ani inteligence, natož předchozí život, jak tvrdil třeba Ludvík Pasteur. Tento francouzský mikrobiolog se musí obracet v hrobě studem, hněvem anebo záchvaty smíchu. V biologii totiž stále platí výsledky jeho mnoholetých výzkumů: ve sterilním prostředí živá buňka nevzniká. Jmenuje se to zákon biogeneze a pořád to platí.

Že by to vědci z NASA nevěděli? Vědí, ale jsou tak posedlí evoluční ideologií, že jednoduše tento zákon ignorují. Nejsou sami. Ignoruje ho i řada dalších vědců, třeba profesor Jaroslav Flegr z Karlovy univerzity. Ve své knize „Evoluční biologie“ se nejprve přiklání k Pasteurovi, když píše (str. 35), že neživé chemikálie se nevyvíjejí, protože nemají paměť. To bude platit asi i pro Mars. A že to tak opravdu je, ještě dodává: ´K již klasickým postulátům biologie, „Vše živé vzniká z živého.“ a „Každá buňka vzniká z buňky.“, přidala současná molekulární biologie ještě třetí obdobný postulát: „Každý gen vzniká z genu.“ ´. (str. 201)

To by však znamenalo krach pro evoluční ideologii, tedy i víru pana profesora Flegra i vědců filozofů z NASA. Znamenalo by to, že na počátku nebyl třesk, ale život. To se však nepovoluje a dokonce i v demokracii tvrdě trestá, jak se na vlastní kůži přesvědčilo mnoho vědců, když se přiznali k víře ve Stvořitele a k nesouhlasu s evoluční fantaziologií. A to je též důvod, proč pan profesor Flegr ve svém evolučním nadšení ignoruje svoje vlastní tvrzení a v další části knihy popírá vědu i sám sebe. V kapitole VZNIK ŽIVOTA (str. 191) se zcela vážně zamýšlí, jak z neživé hmoty přece jen nějak ten život vzniknout mohl (vlastně musel). V rozporu s předchozími tvrzeními píše: „Biologické evoluci musela zřejmě předcházet poměrně komplikovaná evoluce chemická.“ A je to – nazdar, Pasteure! My si přejeme, aby pro dávnou minulost tvoje a naše současné výzkumy neplatily. My jsme totiž dali své srdce i rozum evoluční teorii, a tam se nám ani tvoje ani naše výzkumy nehodí.

Proč „musela“ buňka vzniknout z neživé hmoty přesto, že věda (ta skutečná, věda pokusu a pozorování) to popírá? Přece proto, že nedovolíme, aby evoluční teorie padla jako nevědecký nesmysl, a snad dokonce nějaký Stvořitel začal zasahoval do „našeho světa“. Ano, Boha povolujeme, ale jen do kostelů, ne do biologie. Jen si věřte, kdo chcete, že nějaký Bůh nad tím vším kdesi trůní - jen ale nechtějte z něj dělat výrobce genů a fenotypů. Tam platí evoluce - Bůh jí může, když to tak moc někteří chcete - trůnit.

Žijeme opravdu v paradoxním světě. Zatímco v reálu, kde není program či nestojí hned vedle myslící bytost, všechno chřadne, stárne, vymírá, musí se to opravovat, inovovat, renovovat, amortizovat, vyměňovat, udržovat a nakonec vyhodit – tak naproti tomu v evoluční pohádce se kdysi dávno všechno vylepšovalo, zesložiťovalo, vyvíjelo a stávalo stále funkčnějším a komplikovanějším. Mrtvé ožilo, slepé začalo vidět a nemyslící myslet a ještě si to samo napsalo program pro vlastní reprodukci. Dnes to nikde nepozorujeme, ale studenti jsou tak učeni ve školách. Mám za to, že Bůh patří do biologie a evoluce na smetiště dějin.

Jednoduchý pokus

Že je evoluční teorie mimo vědu, můžeme prokázat jednoduchým pokusem. Věda je totiž o pozorovatelném (observable facts). Požádejme dva biochemiky, jednoho, který věří ve stvoření života a druhého, který věří v evoluci života, aby šli do laboratoře a podrobili se malému pokusu. Nejprve ať kreacionista syntetizuje nějakou základní sloučeninu živých organizmů, třeba lysin nebo jinou aminokyselinu. Až bude hotov, pak požádejme evolučního chemika, ať připraví aparaturu a potřebné chemikálie tak, aby stejná aminokyselina vznikla evolučně, tedy bez jeho zásahů a aniž by řídil celý proces. Víte, jak to dopadne?

Kreacionista vytvoří lysin, evolucionista příběh

Chemik věřící ve Stvořitele vytvoří pomocí své (od Boha darované) inteligence funkční, opticky aktivní aminokyselinu. A evoluční chemik? Ten bude vyprávět, proč to evolučně nyní nejde a jak to kdysi šlo. Vyrobí příběh a předvede rétorické cvičení! Kreacionista vyrobí lysin. Evolucionista příběh. Na čí straně je tedy pozorovatelná věda? Nedejme se obalamutit ani vědci z NASA ani těmi z UK. Jejich vlastní věda popírá jejich fantazie. Profesor Flegr píše: Protobiologie je věda o vzniku živých systémů ze systémů neživých.

Správně však měl napsat: Protobiologie je náhradní náboženství nás, evoluční vírou zfetovaných, slepých a popletených ateistů.

PřílohaVelikost
Evoluční absurdologie.doc1.06 MB
Průměr: 1 (1 vote)

Proč „musela“ buňka vzniknout

Proč „musela“ buňka vzniknout N10-004 exam z neživé hmoty přesto, že věda (ta skutečná, věda pokusu a pozorování) to popírá? Přece proto, že nedovolíme, aby evoluční teorie padla jako nevědecký nesmysl, a snad dokonce nějaký Stvořitel začal zasahoval do „našeho světa“. Ano, Boha povolujeme, ale jen do kostelů, ne do biologie. Jen si věřte, kdo chcete, že nějaký Bůh nad tím vším kdesi trůní - jen ale nechtějte z něj dělat výrobce genů a fenotypů. Tam platí evoluce - Bůh jí může, když to tak moc někteří chcete - trůnit.Žijeme opravdu v paradoxním světě. Zatímco v reálu, kde není program či nestojí hned vedle myslící bytost, všechno chřadne, 642-642 exam stárne, vymírá, musí se to opravovat, inovovat, renovovat, amortizovat, vyměňovat, udržovat a nakonec vyhodit – tak naproti tomu v evoluční pohádce se kdysi dávno všechno vylepšovalo, zesložiťovalo, vyvíjelo a stávalo stále funkčnějším a komplikovanějším. Mrtvé ožilo, slepé začalo vidět a nemyslící myslet a ještě si to samo napsalo program pro vlastní 70-536 exam reprodukci. Dnes to nikde nepozorujeme, ale studenti jsou tak učeni ve školách. Mám za to, že Bůh patří do biologie a evoluce na smetiště dějin.

Nepředpokládám, že by jste někdy vzali do ruky

Vesmír, 21. století, otevřeli stránku Osel.cz či navštívili nějakou z přednášek na universitě."

Nepředpokládáte správně.

Osobně čtu pravidelně jak Vesmír, tak Science World, Science Week, 21.století, New Sciencist, tak Osla, National Geohraphic a mnohé další včetně odborných knih jako je Zamrzlá evoluce,Adam a jeho rod, Sedm dcer eviných, Kolaps, Třetí šimpanz, Osudy lidských společností, Než přijde vakovlk, Něco překrásného končí - kolapsy v přírodě a společnosti, Jsme téměř 100% šimpanzi, Malá doba ledová = jen z těch novějších. Starších mám mnohem více.

Výsměch vědě - výsměch vám

Tak tomu jsem se od srdce zasmála. Tento článek je krásná ukázka neznalosti jakéhokoliv odvětví biologie a napadání vědy typickým absurdním způsobem zapřísáhlé opozice. Jenže - jak chcete napadat a zpochybňovat byť i kontroverzní teorie, když nemáte žádné znalosti zmíněnou biochemií počínaje, darwinismem a dnešní evoluční biologií konče? Jde to dost těžko, takže alespoň manipulujete se slovy a přikládáte jim významy, které původní autoři samozřejmě nezamýšleli.

Vysmívat se tomu, že si některá tvrzení nesedí, či přímo odporují: to je klasické nepochopení vědy. Nepředpokládám, že by jste někdy vzali do ruky Vesmír, 21. století, otevřeli stránku Osel.cz či navštívili nějakou z přednášek na universitě.

A konečně: jak chcete dokázat evoluci, která trvala miliardy let za pár hodin v laboratoři?
Ou, málem bych zapoměla: Vy vlastně nechcete Wink

Ale no tak..podívej se na

Ale no tak..podívej se na historii vaší víry. To je cenzura s velkym C. Vás nikdo neumlčuje. Máš svoje stránky, kde prezentuješ své názory, Kábrt má přednášky, vychází vám časopis, můžete si založit třeba kreacionistickou stranu...to je omezování a cenzura? prorovnej s upalováním na hranicích, genocidami židů a války s muslimy, atd atd...

Je to přesně, jak říká

Je to přesně, jak říká Dawkins v tom videu, vám někdo řekne, že bůh pravděpodobně neexistuje, a hnedle kvičíte jako podsvinčata. Kdybyste ty svoje pravdy necpali každýmu předem zadem, možná by taková kampaň nemusela být. Jenže to u výlezu z metra na Národní stojí dvě Rusky jehovistky se Strašnou věží v ruštině /nekecám!/, kdejaký americký bigot tady roztrušuje svoje "předpotopní" názory, tak se nedivte, že normální slušný ateista toho má po krk a souhlasí s nějakou antikampaní.
Naštěstí dneska jste takhle prťaví, můžete jen blafat na karavanu, která jde dál, ale když si uvědomím, co to asi znamenalo být ateistou v minulosti...

Strach

Přiznám se, že z kreacionusmu strach mám. Kreacionismus ve své nejextrémnější podobě, v jaké jej zde prezentuje např. howto a pan Kábrt, je čirým náboženským fundamentalismem. Kdyby se náboženským fanatikům dostalo vyššího podílu na moci, zákazy ve vědeckém bádání a omezení svobody slova a myšlení by nepochybně byly na pořadu dne. Vždyť nám to tu ti pánové téměř každodenně předvádějí - kdo podle nich hlásá pravdu a kdo pravdu zrazuje? Jejich víra a pravda jsou pro ně synonyma, nic jiného nepřipouští, není v nich ani stopa zdravé skepse a pokory.
Tihle lidé nevidí velikost vesmíru ani jeho stáří, když vzhlédnou k nebi. Nevidí skutečnou historii sluneční soustavy a planety Země. Místo toho jsou ochotni znásilňovat geometrii i fyziku, jakkoli překalibrovat plynutí času, zavádět časově proměnné fyzikální konstanty nebo zákony, jen aby jim to vyšlo. Verše ze starověké hebrejské legendy jsou jim bližší než realita.

Dalo by se to tak říct...

"jakási dementní idea, že za všechny války a zlo ve světě mohou pobožní nebo sekty."

A jak byste howto nazval ideu, která tvrdí, že za všechno zlo a války na světě může darwinismus a ateismus. Podívejte se prosím na tyto stránky... To se vám dementní nezdá???

Co se ateistické kampaně týče, tak v tom nevidím žádný problém. Nevidím důvod proč by náboženské kampaně měly být dobré a ateistická špatná. Nebo mi snad chcete říct, že křesťané podobné kampaně nebo akce nepořádají?

Zlo nepáchají ideologie, ale vždy lidé.

"Jsou jiné názory nebezpečím?"

Názory nebezpečím nejsou, ale fanatici ano! A když se fanatik dostane k moci, tak je to tragédie!!!

"Prý jsme nebezpeční proto, že chceme zakázat vědu a zavést cenzuru a omezit svobodu slova. Tak myslím, že ten, kdo je omezován, jsou hlavně kreacionisté."

A není to pravda? Nepsal jste o tom, že chcete vyučovat pouze fakta a nikoliv teorie? Jenže věda JE o vědeckých teoriích. Tedy byste skutečně zakázal vědu. Nechcete prosadit do vědy nevěděcké metody? To snad není popřením vědeckých principů? Podívejte se jen s kolika vědeckými teoriemi koliduje váš neměnný pohled na svět (kreacionismus mladé Země)! Fyzika, geologie, paleontologie, biologie, genetika,...

"Tak myslím, že ten, kdo je omezován, jsou hlavně kreacionisté."

Omezován? Jak? Běžte do Číny a zkuste mluvit o svobodě, vydat nějakou knihu o Tibetu nebo na internetu diskutovat o politice! PAK uvidíte, co je to omezování. Nikdo Vás u nás neomezuje. Podívejte kolik kreacionistických stránek je po celém světě! Běžte do knihkupectví a zkuste porovnat počet knih o evoluční biologii a o kreacionismu. Je to klišé, že jsou kreacionisté omezováni. To, že jejich články nevycházejí v impaktovaných časopisech? Nenapadlo Vás náhodou, že to nebude tím, že jsou to kreacionisté, ale tím, že jejich výzkum a hlavně závěry z něj vyvozené jsou prostě chybné???

Obrázek uživatele howto

Evolucionisté mají strach z kreacionismu

Poslední dobou se začíná objevovat stále více ateistických kampaní. Podle mého je příčinou hlavně rostoucí vliv islámu a jakási dementní idea, že za všechny války a zlo ve světě mohou pobožní nebo sekty. Posuďte například toto imbecilní video nebo tato přímo ateistická kampaň.

Proč ten povyk ptám se? Jsou jiné názory nebezpečím? Prý jsme nebezpeční proto, že chceme zakázat vědu a zavést cenzuru a omezit svobodu slova. Tak myslím, že ten, kdo je omezován, jsou hlavně kreacionisté.

Myersova přednáška

Jen krátký komentář:

P.K.:"Vydržel jsem tu ubohost ateisty Mayerse poslouchat asi dvě tři minuty a vypnul jsem to. Posluchači evolučně nažhavení a Mayers evolučně přežhavený."

Ajajaj... Pane Kábrte, všiml jste si vůbec, že Myers mluví o ID? Tedy o typu kreacionizmu, se kterým kreacionisté mladé Země (ke kterým sám patříte; popřípadě to tak alespoň vypadá) *otevřeně* nesouhlasí. Lze z toho vyvodit dva závěry: (1) buď je vám úplně jedno o čem je řeč a hlavní je pouze to, zda někdo je *věřící* nebo ne (v takovém případě nelze hovořit o vědě nebo vědeckém přístupu), anebo s ID souhlasíte, a tak se ho snažíte "bránit" (to by mě ujistilo v tom, že vlastně nerozumíte ani kreacionizmu [respektive jeho typům]; takže byste kreacionizmu [mladé Země] v ČR dělal medvědí službu).

Přeberte si to, jak chcete, ale pokud se váš přístup nezmění, nelze brát vážně nic z toho, o čem píšete. Je mi líto.

Daniel Madzia

Ubohost

Ten Váš Bůh je akorát ve vaší hlavě, takže o nás nemějte péči. Sorry. To je taková sranda když nemáte co říct a umíte jen vyhrožovat Laughing out loud

Customize This