Evolucionistické tlachy

Napsal Pavel Kábrt
3. 8. 2010

Evolucionistické tlachy.jpg

1.
Mnoho kreacionistů jistě zažilo, jak je nějaký evoluční ideolog přesvědčoval, že neustálé změny v evoluční teorii jsou naprosto v pořádku, protože jsou běžnou součástí každé vědy, která zkoumá objektivní realitu a na základě nových poznatků mění svoje teorie. A jako takový nejoblíbenější příklad dávají darwinisté newtonovskou fyziku (klasickou mechaniku) a fyziku post-einsteinovskou, relativistickou. Ta Newtonova klasická fyzika byla doplněna či rozšířena o teorii relativity, říkají. Je vlastně specielním případem teorie relativity. Tak pracuje věda, tvrdí darwinisté, a podobně je tomu při objevování zákonitostí evoluce, kdy staré teorie nahrazují nové. Opravdu podobně?

Nevím jak vás, ale mne ve škole učili Newtonovu fyziku, která stále platí, a její zákony se uplatňují kdekoli v našem světě a dají se kdykoli stále ověřit. Asi má nějaká svá omezení ve vysokých rychlostech blízkých rychlosti světla, což my smrtelníci moc nevnímáme, ale nikdo nikdy mi neřekl, že by Newtonova klasická fyzika byla popřena, opuštěna, nahrazena a už neplatila, a že by byla kompletně vyměněna za fyziku relativistickou - a pokud ještě Newtonovy zákony používám, tak jsem ignorant a nic nevím o pokroku vědy. Toto jsem nikdy o klasické mechanice neslyšel. Newton se některých omylů dopustil, například když počítal sílu potřebnou pro vztlak; prý tím údajně zbrzdil vývoj letectví asi o 200 let. Nevím, tak jsem to slyšel na BBC. Nicméně jeho zákony jsou ověřitelné a stále platí, protože se jejich působení dá opakovat a znovu prověřovat. Je to snad podobné, jako u 150 let měnících se evolučních darwinistických blábolů?

Však se zeptejte evolučního biologa, jestli pořád ještě pocházíme z Neandertálců, jestli obratlovci vznikli z kroužkovců, obojživelníci z dvojdyšných ryb, jestli je v lidském těle pořád ještě 180 zcela zbytečných a nefunknčích orgánů a člověk má 100 tisíc genů, z nichž většina je zcela k ničemu, takový ten evoluční odpad. Zeptejte se, jestli pořád v evoluční biologii platí, že když si člověk uřízne malíček a počne dítě, má ten jeho nebohý potomek smůlu, protože se narodí díky svému nešikovnému rodiči s deformovanými prsty – jak darwinisti věřili a učili a jak věřil a učil onen „biologický Newton“ evolucionistů, „velký vědec“ Charles Darwin (asi proto je pohřben vedle Newtona). Všechny tyhle evoluční bláboly a stovky dalších se na rozdíl od newtonovské fyziky rozsypaly jako domeček z karet. Opravdu, „velká podobnost“ s newtonovskou fyzikou!

Zde vidíme, jak nás evolucionisté podvádějí třeba i falešnými příklady. Newtonova fyzika stále bezvadně platí a funguje a nikdo neprohlásil, že je třeba ji opustit a nahradit tou einsteinovskou. Darwinovské pohádky se však mění jako počasí, ty staré už dávno neplatí, nové jsou vyráběny jak na běžícím pásu. Starodarwinismus byl vyměněn za neodarwinismus, neodarwinismus za zamrzlý darwinismus; a běda kreacionistovi, který uvede něco ze starodarwinismu – pak je ignorant a evoluční teorii nerozumí, protože „to přece evolucionisti už dávno neučí“.

Když jsem měl před pár lety disputaci s evolučním biologem profesorem Flegrem před studenty jednoho pražského gymnázia, tak pan profesor začal svoji přednášku nějak přibližně takto: Musím vás zklamat, studenti, ale Darwin už neplatí. No, abych byl přesný, ještě trochu platí. Ale z určitého pohledu už neplatí vůbec. I když...no, ještě to upřesním. Tak to je ta „darwinistická exaktní fyzika“ a jejich typická drzost, že si Newtona, aktivního křesťana a vynikajícího pečlivého vědce, dovolují vůbec vzít do úst.

2.
Mnoho kreacionistů jistě zažilo, když řekli větu „nevěřím, že člověk pochází z opice“, jak evoluční ideolog nasadil vážný moudrý obličej a řekl: evoluční teorie nikdy netvrdila, že člověk pochází z opice. Člověk a opice mají společné předky, to je něco zcela jiného – a zatvářil se, jakoby právě řekl něco na Nobelovu cenu. Přitom sami evolucionisté si z toho dělají legraci a přiznali, že samozřejmě i ten společný předek byl opicí, ničím jiným než opicí, čím by asi měl být? A tudíž, že evoluční teorie skutečně tvrdí, zcela jasně, že pocházíme z opic, byť ne těch současných.

S tímto výrokem si nedávno uřízl ostudu časopis National Geographic, oblíbená to platforma evolučních tlachalů a výrobců dávných příběhů o našem původu. Tento časopis si ale uřízl ostudu už vícekrát (např. s Archaeoraptorem, podvrhem dokazujícím údajný původ ptáků z dinosaurů). V listopadu 2004 přinesl však na své obálce jiný „trhák“. Obrovskými písmeny tam byla otázka: Zmýlil se Darwin? A obrovskými písmeny tam byla odpověď: NE: důkazy pro evoluci jsou zdrcující.“ (možná myslel „zdrcující pro evolucionisty“).

Vydavatel Bill Allen píše: „Lidé nepocházejí z opic. A také Charles Darwin tohle nikdy netvrdil“ (2004, 206/5/, číslo strany neuvedeno). To si však vydavatel hodně naběhl, ať už z neznalosti nebo vědomého klamání. Charles Darwin totiž zcela jasně věřil a tvrdil, že se lidé vyvinuli z opic. Ve své knize O původu člověka Darwin uzavírá:

„V třídě savců není těžké rozpoznat kroky, které vedly od starobylé skupiny Monotremata ke starobylé skupině vačnatců; od těchto pak k raným předchůdcům placentálních savců. Tak se dostáváme k Lemuridae; a interval není příliš široký od těchto k Simiadae /opice a lidoopi/. Simiadae se pak rozdělily na dvě velké větve, opice Nového a Starého světa; a z opic Starého světa, po delší době, vyšel i div a sláva Vesmíru, člověk.“ (The Descent of Man/On the Affinities and Genealogy of Man).

To však není jediné, co k tomu Darwin řekl. Z jakého organizmu Darwin řekl, že se lidé vyvinuli? Darwin pokračuje:

„Přírodovědec by nepochybně klasifikoval jako lidoopa nebo opici onu starobylou formu, mající mnoho společných znaků s opicemi skupiny Catarhine /Starý svět/ a Platyrhine /Nový svět/. ...Nemůže tedy být pochyb o tom, že člověk je výhonek z linie opic starého světa.“ (str. 521, zvýraznění a rovné závorky dodány autorem, viz Prameny). Darwin nepochybně tvrdí a věří, že člověk se vyvinul z opic. Netvrdil však, že to byly současné opice.

Až tedy zase evolucionista nasadí moudře vážný výraz a řekne „evolucionisté nikdy netvrdili, že člověk pochází z opice“, pomysleme si něco o lhářích a kašparech. Nebojme se jich. Ďábel, otec lži, ještě působí, ale víme, že už to má spočítané, a s ním i všechny ty jeho bezbožné „vědecké“ teorie. Milujeme lidi, jak nás to učí Ježíš Kristus, ne však jejich hřích, ke kterému patří lež a vzpoura proti stvořiteli.

Prameny:

http://www.trueorigin.org/ng_ap01.asp

PřílohaVelikost
Evolucionistické tlachy.doc190.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

Beru to, že nemáte radost z

Beru to, že nemáte radost z toho, co udělal Jiftách. Problém je v poselství tohoto příběhu. Už jsem o tom psal docela podrobně v předchozích příspěvcích.
Je to příběh o zaslepené víře v Boha na straně fanatického Jiftácha, který není za své jednání potrestán. Trest, že nakonec zabije vlastní dceru není trestem, jak ho chápeme v moderním pojetí.
Je to taky příběh o poslušné dceři - ovci - která se nechá zabít na základě ryze náboženského odůvodnění, se kterým přichází patriarcha. Ona je stejně jako on věřící, PROTO poslouchá. To je poselství, buď poslušný (poslušnáá), nechej se zabít, budeš pak slavný (slavná) - budeš opěvován(a).

Podle vašeho výkladu Bůh zakázal oběti, velice rázně a dokonce stanovil za porušení tresty. Dobře.
Ale pak by o těchto Božích zákazech a příkazech měl vědět nejen Jiftách, u kterého i Vy připouštíte, že jeho počínání nebylo košér a že tedy porušoval Boží přikázání. Měla by to vědět i jeho dcera.
V takové situaci je otázka, proč dcera tatínka neupozorní, že chce porušit Boží přikázání? Jednoznačně bychom to měli očekávat. Vždyť jí hrozí smrt, která je Bohem zakázaná. Proč se nebrání, když ví, že na její straně je Bůh (a když vidí, že otec je úplně mimo).
Navíc i otci hrozí smrt - ta DRUHÁ smrt, jak ji popisuje článek o peklu, který považujete za dobrý výklad pekla. Proč ho dcera neupozorní, že mu hrozí věčné zatracení, že nebude žít věčně, že si vraždou přibouchne dveře do Nebe?

Jak tohle vysvětlíte?

Jaké poselství podle Vás dává tenhle biblický příběh?

K morálce se vrátím zítra, je už pozdě.

Zatím a těším se na Vaši další obhajobu Boha.

Obrázek uživatele David Protest

Anonyme74

Poslyšte, něco si ujasněme hned na začáte. Nemyslíte si doufám, že z toho příběhu mám radost? Samozřejmě nevidím nic dobrého na tom, že pan Jiftách obětoval svou dceru asamozřejmě, že bych si něco takového nepřál. Jistá věc je, že Bůh po Jiftáchovi žádnou takovou službu nechtěl. Že něco takového zakázal je jasné z těchto veršů.

Leviticus 20:
21 Nedopustíš, aby někdo z tvých potomků byl přiveden v oběť Molekovi. Neznesvětíš jméno svého Boha. Já jsem Hospodin.
22  Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost.
23  Nebudeš obcovat s žádným dobytčetem a neznečistíš se s ním. Ani žena se nepostaví před dobytče, aby se s ní pářilo. Je to zvrhlost.
24  Ničím z toho všeho se neznečišťuj, neboť tím vším se znečišťují pronárody, které před vámi vyháním.

Leviticus 20:
1  Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2  "Řekni Izraelcům: Kdokoli z Izraelců i z těch, kdo budou v Izraeli přebývat jako hosté, by daroval Molekovi někoho ze svých potomků, musí zemřít; lid země ho ukamenuje.
3  Já sám se obrátím proti tomu muži a vyobcuji jej ze společenství jeho lidu, neboť daroval někoho ze svých potomků Molekovi, a tak znečistil mou svatyni a znesvětil mé svaté jméno.
4  Jestliže lid země přivře oči, aby neviděl, že ten muž daroval někoho ze svých potomků Molekovi, a nepotrestá ho smrtí,
5  postavím se sám proti tomu muži i proti jeho čeledi a vyobcuji jej ze společenství jejich lidu se všemi, kdo ho v tom smilstvu následovali a také smilnili s Molekem.

Jsou i další podobné verše, možná i lepší, ale nechce se mi je vyhledávat. Tyto jsou dostačující a jasně říkají, že Bůh si nikdy obětování lidí nežádal, dokonce to nazývá ohavností.

Ano, můžete říci, že Bůh zakázal obětovat lidi Molochovi, ale sám pro sebe by si klidně obět vzal. Doufám ale, že taková věc Vás nenapadne, to by byla očividná výmluva, protože Bůh si nkdy pro sebe oběti nežádal a zde ukazuje, že něco takového je typické jen pro pohanské národy.

Že Jiftách něco takového Bohu slíbil a pak to dodržel, za to nemůžu ani já ani Bůh. Bůh to nežádal, nikdy nic takového nechtěl a nikde není napsáno, že z toho měl radost. To je jen Vaše osobní vykonstruovaná dedukce.

I když, pokud se nad tím, zamyslíme, tak jako věřícímu v evoluci by Vám něco takového vůbec nemělo vadit. Jelikož jste ateista a nevěříte v žádnou vyšší morálku, tak byste neměl předkládat důkazy proti Bpohu založené na morálce, to je přece irelevantní. Důkazy založené na morálce jsou postaveny na tom, že se snaží zasáhnout obecné morální povědomí člověka, což nelze použit při vyvracení Boha.

Tak zatím nashle.

David Protest

Ještě Davidovi

Závěr jsem myslel tak, že nesouhlasím s výkladem, že někdo musí někoho zabít, protože to slíbil Bohu. To jen abyste si nemyslel, že bych vám přál osud nešťastné dcery Jiftácha.

Anonymovi

"Nebylo to spíš spojeno s tím,že zůstala služebnicí Boží na ,plný úvazek´,tzn. zůstala pannou? "

Poraďme se s Biblí. Soudců 11:30 a dále
Jiftách složil Hospodinu slib: „Vydáš-li mi Amónovce opravdu do rukou,ten, kdo mi vyjde naproti z vrat mého domu, až se budu vracet v pokoji od Amónovců, bude patřit Hospodinu a toho obětuji v zápalnou oběť." ...
Když přicházel Jiftách do Mispy ke svému domu, hle, vychází mu naproti s bubínky a s tancem jeho dcera. Měl jenom tu jedinou, kromě ní neměl syna ani dceru. Jak ji uviděl, roztrhl své roucho a zvolal: „Ach, má dcero, srazilas mě do prachu, uvrhla jsi mě do zkázy! Zavázal jsem se svými ústy Hospodinu a nemohu to vzít zpět.“ Ona mu odpověděla: „Můj otče, když ses svými ústy zavázal Hospodinu, učiň se mnou, co jsi vyřkl, za to, co Hospodin pro tebe učinil, abys mohl vykonat pomstu nad svými nepřáteli, nad Amónovci.“ Požádala pak svého otce: „Nechť je mi dovoleno toto: Ponech mi dva měsíce. Ráda bych odešla do hor a oplakávala se svými družkami své panenství.“ On jí řekl: „Jdi.“ Propustil ji na dva měsíce a ona odešla se svými družkami, aby na horách oplakávala své panenství. Po uplynutí dvou měsíců se vrátila k otci a on SPLNIL SLIB, který o ní učinil. Muže nepoznala.V Izraeli se pak stalo zvykem, že izraelské dívky vycházívají rok co rok po čtyři dny v roce opěvovat dceru Jiftácha Gileádského.

Tedy byla zavražděna svým otcem. V té době byla dle Bible panna. To zdůrazňuje její čistotu a tím i vyšší hodnotu oběti. Jde také o poslušnost dcery, která poslouchá tatínka - náboženského fanatika - který ji hodlá zabít. Neuteče, i když má k tomu příležitost. Nesnaží se mu to ani vymluvit, nic, je jako ovce. Nakonec si ani "neorazí", i když rajzuje 2 měsíce po horách. Husička. Její oběť tak může být odevzdána Bohu panensky čistá. Proto je, jak Bible hrdě hlásí, jinými dívkami opěvována.
Síla.

Davidovi

"Co se týče Lotovy ženy, Bůh dal jasný příkaz, jít rychle a neotáčet se, protože jde o život. Nikde není napsáno, že ji Bůh potrestal za to, že se ohlédla. V Bibli je psáno, že šla vzadu a ohlédla se. Proměnění v solný sloup může znamenat, že byla zasažena hořící sírou a tedy ztuhla. Nikde není napsáno, že by Bůh za ohlédnutí někoho potrestal. Je to naprostá blbost."

Podle vás člověk jde, jde a ... promění se v solný sloup. Třeba tak, že je zasažen hořící sírou, a proto ztuhne. To je obecně známá lidská zkušenost, že se člověk promění v solný sloup v průběhu krátké chvíle, když si to zrovna mašíruje od města k městu? Zažil to někdy někdo?
Mně to připadá jako nereálná záležitost, která patří do mýtů a bájí. Vysvětlení takového jevu patří do říše nadpřizena. Nadpřirozený zásah odpovídá také kontextu, ve kterém je proměna zasazena. Bůh dává příkaz, žena ho poruší, bác ho, boží trest. Celý příběh o Sodomě je plný nadpřirozených zásahů Boha, proč zpochybňovat, že právě v této nepřirozené záležitosti Bůh neměl prsty? Protože se to nehodí do diskuze o hodném Bohu?

"jen jsem tvrdil, že pokud Jiftách musel zabít svou dceru, bylo to spravedlivější, než kdyby musel zabít nějakého otroka. Můj výklad je správný."

1) Ano Jifták musel zabít svoji dceru, protože byl náboženský fanatik, proto MUSEL.
2) Jiftákova dcera by měla asi poněkud jiný názor na to, co je spravedlivé. Možná by podobně považovala za správné, že váš otec, který dal Bohu slib, že vás obětuje rituálním podřezáním a spálením, když vyhraje v kartách, tento slib chce splnit, protože holt MUSÍ. Výklad Jiftákovy dcery schvalující vaše obětování je asi tak stejně správný jako ten váš.

Obrázek uživatele Ondra

Prosektorovi a Death

Zdravim,

já jsem to nebral jako narážku Prosektore...
Dobrým Beer nepohrdnu (Stella Artois - rulez!!), ale jsem
jenom konzument, takže i kdyby to bylo myšleno, jako, že jsem opilec (i když samozřejmě vím, že ste to tak nemyslel), tak to nemůže být pravda...

S těma bílýma myškama je to sice pravda. To se může projevit při "deliriu tremens", ....jenže zrovna u toho mého prožitku jste, musím, říct vedle jak ta jedle Wink

Jelikož a poněvač při mém prožitku jsem nebyl "nametenej", ani pod vlivem drog, ani jsem nespal...nic z toho! Nemám důvod Vám lhát, ani to nebylo něco vyvolená "nadměrným" myšlením na určitou věc - tj. vsugerováním si něco s tím záměrem, aby byla vyvolány nějaké emoce (nevim jestli jsem to vysvětlil rozumně).
Věřte nebo ne...několikrát jsem si vyzkoušel "vrátit" ten prožitek - zkoušel jsem si to vsugerovat (tak bych zjistil, zda šlo jenom o halucinaci nebo vsugerování) ALE NIC SE NESTALO!!!!!
To ukazuje na to, že ten můj prožitek bylo něco jedinečného!!

Už si rozumíme? Smile

d333

já píšu slušně, neměl jsem na mysli narážku, že ondra (nebo jiný věřící) = opilec!
bral jsem to jen jako nejznámější příklad halucinací. pokud někdo slyší, jak k němu promlouvá bůh, stal se podle mě obětí halucinací a bludů.
když mi někdo vysvětlí rozdíl halucinace/boží slova, tak budu rád.

pro prosektor

Přeji pěkný den,

myslím, že víte, že se s náboženskými fanatiky, kteří zde dští oheň a síru na ostatní, nijak nehodlám párat, ale když se zde (výjimečně) diskutuje se vší slušností, tak by to tak mělo zůstat.
Mohu si myslet o osobních prožitcích věřících s "bohem" cokoli, ale pokud je diskutující věřící slušný, tak ho nechme s jeho prožitkem v klidu.

Smrt říká: Děkuji za pochopení. Cool

pro Ondra

Přeji pěkný den,

Vaše: "Ovšem na druhou stranu, pokud budete mluvit o Bibli - jako pohádkové knize (pokud se nemýlím, tak ste to párkrát uvedl), tak z toho radost opravdu mít nebudu Smile Myslím, že už jsem s Vámi jednou "nakousl" můj osobní prožitek s J.K. - Tento můj osobní prožitek nemůžete zpochybnit.... Věřte mi, že ne. Tak snad se shodneme na tom, že J.K. je nadpřirozená bytost..."

Nemýlíte se, opravdu jsem několikrát uvedla, že bible je pohádková kniha a bohužel na tom (co se týče stvoření vesmíru, planety, člověka a života vůbec) budu i trvat. Vůbec tím nechci urazit Vás a nebo Vaší víru, ale jen obecně konstatuji, že neexistuje žádný důkaz o tom, co se o tomto v bibli píše a proto je to zcela na úrovni jiných vymyšlených knih.
A věřte mi, že velmi dobře vím, že termín "pohádka" neodpovídá celé bibli, protože (a to se Vám jistě také nebude líbit) jsme zde již několikrát mluvili o strašných a neuvěřitelných krutostech, v této knize uvedených. Ale to jsme opět u Vašeho doposud nedokončeného studia této knihy.
Čili pokud mluvím o "pohádce", tak většinou k tématům, které jsou výše uvedeny (vznik - žádné důkazy), kde bych mohla možná slušněji mluvit spíše o kosmogonických a antropogonických mýtech a pokud bych měla mluvit o zbylé části, tak bych to možná měla spíše nazývat "biblické pověsti", což se ovšem opět netýká J.K.. protože to, jak je podáván (jako "bůh"), patří opět mezi "mýty".
Jenže, jak tu hovořit s některými divnými lidmi, pro které jsem zločincem, zdegenerovaným pazdrátem či prasetem? To si myslím, že použití termínu "pohádka" místo "mýtus", je to nejmenší.

Váš osobní prožitek s J.K. je Vaším osobním prožitkem a tak ho vůbec nebudu komentovat.

Je mi líto (a zvláště ve Vašem případě), ale bohužel to, že uznávám právo každého svobodně věřit v co chce Cool, se rozhodně nekryje s tím, co si, o jakékoli víře či náboženství, myslím. Sad

vsuvka

"Myslím, že už jsem s Vámi jednou "nakousl" můj osobní prožitek s J.K. - Tento můj osobní prožitek nemůžete zpochybnit....Věřte mi, že ne. Tak snad se shodneme na tom, že J.K. je nadpřirozená bytost..."

opilec v deliriu vidí bílé myšky = taky prožitek, který mu nikdo nezpochybní, nebo snad ano?
říkáme tomu halucinace Wink

Customize This