Evolucionisté nelžou, jen 150 let zatloukají svoje omyly

Pod textem je videoklip

(Z http://egnorance.blogspot.cz/2013/02/richard-dawkins-on-junk-dna-in-2009... a https://www.youtube.com/watch?v=G3bUiyKEG9w přeložil Pavel Kábrt - 8/2014.)

„Ateismus je nejprve nemoc duše, až potom se stane bludem rozumu.“
Plato

„Ateismus je něco tak nesmyslného a lidem odporného, že neměl nikdy moc vyznavačů.“
Isaac Newton

Richard Dawkins mluví o odpadní DNA v roce 2009.
Richard Dawkins mluví o odpadní DNA v roce 2012.

Na blogu Egnorance autor píše: můj přítel Casey Luskin má rozsáhlou poštu na téma Evoluční novinky a pohledy. Upozorňuje nás, jak Richard Dawkins [britský evoluční biolog a přední světový ateista] v roce 2009 zpíval docela jinou písničku o „odpadní DNA“ než zpívá dnes.

Dawkins v roce 2009:

    „Je to dokonce i nad jejich [kreacionistů] intelektuální důvtip vymyslet přesvědčivý důvod, proč by měl inteligentní projektant vytvořit pseudogen – tedy gen, který nedělá naprosto nic a veškerou svojí charakteristikou ukazuje na to, že je vysloužilou verzí genu, který byl kdysi užitečný – ledaže by nás chtěl stvořitel úmyslně ošálit...

    Když pseudogeny necháme stranou, tak je to mimořádná skutečnost, totiž že větší část genomu (v případě lidí je to 95 procent) by tam vůbec nemusela být, protože na nich vůbec nezáleží.“ (The Greatest Show on Earth, str. 332-333)

V roce 2009 Richard Dawkins opakuje s naprostou důvěrou, že většina genomu je odpad, tak, jak to darwinismus předpovídal! Jaký trapas pro pochybovače o darwinismu!

Dawkins v roce 2012:

    „Všiml jsem si, že existují někteří kreacionisté, kteří [na ty výsledky programu ENCODE] přímo skočili, poněvadž si myslí, že pro darwinismus je to trapas. Jenže je tomu přesně naopak, protože to byl právě darwinista, kdo doufal, že v živém světě najde účelnost...

    Zatímco jsme si mysleli, že jen menšina genomu něco dělá, totiž ta menšina skutečně kódující proteiny, tak nyní zjišťujeme, že ve skutečnosti je to většina genomu, která něco dělá. A sice to, že aktivuje geny kódující proteiny. Můžete je chápat jako takovou krabici s nástroji či podprogramy, naprosto společnou všem savcům – myši a lidé, zhruba řečeno, jich mají stejný počet pro řízení genů kódujících proteiny, a tento fakt byl vždy určitou ránou pro lidskou samolibost. Hlavní myšlenka je, že jen méně programů vytváří živou existenci; a program, který toto aktivuje je ten zbytek [genomu], který byl dříve odepsán jako odpad.“

A v dalším opakování roku 2012 Richard Dawkins opět tvrdí s naprostou důvěrou, že většina genomu není žádný odpad, právě tak, jak to darwinismus předpovídá! A to je pěkná rána pro Darwinovy pochybovače!

Jak jste si mohli povšimnout, darwinisté (bez ohledu na svědomí) řeknou cokoli, co ochrání jejich ateistický stvořitelský mýtus.

Poznámka Pavla Kábrta: Pro některé skalní darwinisty bylo odhalení programu ENCODE, že v genomu je většina genů plně funkční, takovým šokem, že to dodnes odmítají přijmout a stále si stojí na svém: většina genomu je bez funkce. Je to velmi podobná situace jako s objevem měkkých tkání údajně „100 miliónů let starých“ (z toho se dodnes darwinisté nevzpamatovali, protože pro to nemají žádné vysvětlení); stejně tak je to i s řadou dalších faktů, včetně zjištění, že přírodní výběr nehraje žádnou podstatnou roli při vzniku nových druhů, a z toho plynoucí jasný důsledek, že tedy evoluční teorie vlastně dodnes, od Darwina, nevysvětluje vůbec nic - což si darwinisté dokonce přiznali na své konferenci v Altenbergu v roce 2008. Reakcí mnohých je JEDNODUŠE FAKTA NEPŘIJMOUT. Jak asi budou reagovat, až přijde Boží království? Počká Ježíš, až dokud ho evolucionisti uznají za krále? A co když neuznají?

Britský vrchní rabín lord Jonathan Sacks diskutuje s Richardem Dawkinsem na BBC 12. září 2012 a říká mu, že projekt ENCODE odhalil, že ona údajná odpadní DNA není ani trochu odpadní, ale naopak, je pro zachování života klíčová. Níže je krátká videoukázka, která srovnává Dawkinsovy výroky o odpadní DNA z různých let a dokumentuje jeho prolhanost a pokrytectví.

PřílohaVelikost
00702-3.7.2014-evolucioniste_nelzou_jen_150_let_zatloukaji_svoje_omyly.doc41.5 KB
Průměr: 4 (4 votes)
Customize This