Evolucionista zasluhuje obdiv, ne kritiku

Pavel Kábrt

Jednu věc musíme na evolucionistech obdivovat:

jak každou svoji hovadinu dovedou urputně obhajovat, to je opravdu úžasné, neopakovatelné, téměř záviděníhodné, jak obrovskou lásku mají k evoluci a co všechno jsou ochotni na oltář této lásky obětovat. Pravdu, soudnost, logiku, fakta, realitu, to vše evolucionista obětuje pro svoji milou.

180 orgánů v lidském těle jsou evoluční rudimenty, zcela k ničemu, šmik a pryč s nimi, nás evolucionista vyučoval, a nejen vyučoval, také to evolucí zblblý lékař praktikoval a spoustu lidí tak zmrzačil,

živá buňka vznikne v kdejaké teplé kaluži, tvrdil evolucionista kdysi, a pořád tomu zarputile věří,

polovopice Neandertálci jsou naši dávní předchůdci, bastafidli, jsou spojovací článek, přesvědčoval svoje posluchače,

90% genů v genomu je k ničemu, odříznout a zahodit, věří evoluční nadšenec,

90% hmoty ve vesmíru není vidět, ale neodřezávat a nezahazovat, je to tam nutné, spekuluje, a vůbec,

kdysi nebylo zhola nic, ani energie, ani hmota, ani prostor, ani Bůh - a to nic pak bouchlo a vytvořil se vesmír, věří zaláskovaný evolucionista, a taky že

máme 90% genů shodných se šimpanzem, troubí do veřejnosti,

jo a za Jupiterem je tajný zdroj komet, který nám je stále dodává, vyučuje lid obecný evoluční kosmogonie, a taky že

Darwinovy pěnkavy budou mít jednou zobák jak chobot, vždyť se pořád vyvíjejí, učil svoje žáky zakladatel hnutí Karel, jo a

50 tisíc rytin na andezitech je indiánský podvod, výborný kšeft, vyryli tam dinosaury s lidmi a jiné šokující výjevy, ve svých tajných peruánských podzemních laboratořích nafingovali velké stáří a kameny pak naházeli do řeky, a trpělivě čekali na povodeň, která ty šutry vyplaví, aby je mohli prodat, věří evolucionista, a

podobný podvod je 35 tisíc dinosauřích figurek v mexickém Acambaru, a vůbec

všechny ztvrdlé šlápoty člověka po celém světě v údajných druhohorách či prvohorách, také nálezy lidských výrobků v těchto vrstvách a v uhlí - to všechno jsou zlé podvody evolučních nepřátel, hlásá evolucionista, a dále pevně věří, že

měkké tkáně mohou snadno ve volné přírodě přežít desítky mililiónů let stejně jako kolagen, krevní rezidua či kostní dřeň, žádný problém pro evoluční lásku, no a

než nás naše maminka porodila, tak jsme v jejím bříšku byli nejdříve pěknými rybami, pak jsme mrskali ocasem jak obojživelníci a plazi, až pak jsme vylezli na svět jako lidi. Není to úžasné, mít tak silnou víru v protikladu k faktům?

Kolem nás vymírají druhy rostlin i zvířat, všechno stárne a mění se v prach, naše vlastní výrobky se samy od sebe kazí a spoustu úsilí dá inteligentním konstruktérům nejen něco vytvořit - tedy donutit hmotu ke kýžené funkci - ale i jen prostě funkci uchovávat, proti přirozenému rozpadu a stárnutí. Ne tak evolucionista: ten bezmezně věří, že kdysi se vše vyvíjelo, sílelo, zvětšovalo se, oživovalo, rozkvétalo a rozmnožovalo se - jen tak, samo od sebe, díky záření a padání meteoritů a výbuchům vulkánů.

Dnes se bojíme záření, ne tak evolucionista. Ten věří, že záření mělo kdysi blahodárné účinky, vždyť způsobilo, že slepé začalo vidět a hluché slyšet a těžké jak šutr létat a nemyslící myslet - to až dneska záření zabíjí, kdysi oživovalo. Nechceme, aby na zemi udeřil velký meteorit a vše zničil. Ne tak evolucionista, ten ví, že meteority byly kdysi velmi blahodárné, a co jeho pádem pomřelo, uvolnilo místo ještě lepšímu. Dnes se nám nechce válčit, rvát se a zabíjet, ale evolucionista miluje boj, protože ten pohání evoluci.

Opravdu, na druhu Homo evolutionicus nutno obdivovat jeho bezmeznou lásku k evoluční fantazmagorii v protikladu k realitě. Na oltář této své lásky evolucionista pokládá nejen zdravý rozum a logiku, ale i všechna fakta, nálezy, laboratorní výzkumy, výpočty a každodenní pozorování - to vše ve své zamilovanosti ignoruje ba nenávidí, protože si nepřeje, aby jeho drahocenná láska utrpěla šrám. Evolucionista nenávidí experimentální vědu - o to víc miluje svůj evoluční dějepis. Obdivuhodné. Křesťané, vemte si příklad. Vaše víra, proti této, to je slabý čajíček. Věřit ve skřítky, to je proti evoluční víře docela jen tvrdá realita.

Evolucionista je jako chlap, kterého jeho manželka denně bije, hází po něm nádobí, občas ho shodí se schodů, nevaří a nepere, jen leží v posteli a kouří a čte, a on ji musí obsluhovat - ale bezmezně ji miluje. A když přijde soused a navrhne, aby se rozvedl, tak ten chlap řekne: a proč? Tak hodnou a milující ženu bych nikde nesehnal, vaří, pere, stará se o mne a pusinkuje mě. Přitom je celý vyhublý a na obličeji má modřiny a po těle jelita a soused denně slyší její jekot, jak mu nadává a buší do něj vším, co má po ruce. Tak to je evolucionista vůči realitě.

Žádní kreacionisté, ale realita tohoto hmotného světa buší do evoluční ideologie ze všech stran, ale jejich láska k hypotéze je o moc silnější než tvrdá realita!

Měli bychom evolucionistu obdivovat, a ne kritizovat. Jde o zcela zvláštní živočišný druh, který se bezmezně zabouchl do své představy, že když se kamení poleje vodou a nechá milióny let ležet na sluníčku, tak se změní na lidi a přírodu. Normálně se takové pověře říká magie, ale evolucionista to nazývá vědou. Je to zcela neléčitelná nemoc.

A proč tomu tak mnozí věří? Stejně, jako existují virové epidemie, existují i duchovní epidemie. Stačí se podívat jen pár let nazpět anebo do současnosti. Proti virové epidemii pomůže často jen důkladná tělesná hygiena, proti té duchovní epidemii je třeba duchovní hygieny. Účinným prostředkem duchovní hygieny je láska k pravdě.

PřílohaVelikost
Evolucionista zasluhuje obdiv, ne kritiku.doc38.5 KB
Průměr: 1 (1 vote)

Osobně věřím,

že římský legionář zabil Archimeda nad nákresy v písku.Jestli mu Archimédes přitom řekl aby mu nerušil kruhy je už věc jiná.Možná ano,možná ne.Takže zabití Archiméda legionářem neberu za pověst.Herákles-opět věřím,že takový rek ,takového jména ve starověkém Řecku žil a že vykonal dost hrdinských činů.Jiná je, co jak ústní podání, tyto činy časem zveličily.Evangelia jsou ,ale cosi navíc.Vždy bylo dost očitých svědků.V prostředí nábožensky založeného Izraele.kde bylo více jak dost protivníků a vyložených nepřátel Ježíše.Kdyby události nebyly pravdivé,velmi lehko by nepřátelé prvních křesťanů evangelia roznesly nacucky.

Obrázek uživatele Stoura

ad Uvádí zmínku o tom, že

ad Uvádí zmínku o tom, že Ježíš psal prstem do písku (když mu přiváděli cizoložnici): jako důvod této zmínky uvádí, že autor toto zapsal prostě proto, že událost viděl. Nic takového by v tehdejších legendách nemohlo být! Celý příběh tak dostává vědeckou věrohodnost, která tehdy nebyla jinde používána!

Hmm - takže podle Vás (či Lewise) pověst o Archimedově smrti neexistuje.

ad Podobně žádný pohanský mýtus o potopě nemohl obsahovat zprávu o tom, že se hlavní hrdina opil.

Opíjeli se i hrdinové jiných národů. Třeba řecký Herakles, abych vybral nějakého velkého hrdinu.

Legendy jiných národů

Legendy jiných národů o vzniku světa a o potopě nejsou tak realistické.

Ve světle neexistujích stop, které by po sobě biblická potopa nutně zanechala, mi ani ta křesťanská legenda nepřijde zbla realistická, přestože nejspíš odráží nějakou skutečnou, v zásadě však jen lokální událost (nejspíš zatopení kotliny Černého moře).

Mýtus, který se skutečně stal

Takové pojmenování má esej C.S.Lewise. Uvádí zmínku o tom, že Ježíš psal prstem do písku (když mu přiváděli cizoložnici): jako důvod této zmínky uvádí, že autor toto zapsal prostě proto, že událost viděl. Nic takového by v tehdejších legendách nemohlo být! Celý příběh tak dostává vědeckou věrohodnost, která tehdy nebyla jinde používána!
Podobně žádný pohanský mýtus o potopě nemohl obsahovat zprávu o tom, že se hlavní hrdina opil. Nic na tom nezmění posměšek, že Noe byl opilec! ( Zejména když jde samozřejmě o hrubé zkreslení!). Proč by mělo být realistické líčení v závěru příběhu na konci smyšlenky?
Zprávy o bojích Izraelců při zabírání zaslíbené země jsou realistické (někdy až moc), nejde o žádné vymyšlené mýty. Proč by měla být zpráva o zkáze Sodomy a Gomory, "zapletená" mezi ony drastické zprávy, pohádkou?
Také zpráva o vzniku všeho hmotného (na začátku Bible) není pouhou alegorií (i když má smysl i takto). Jde o hymnus (oslavnou píseň) starověkého věřícího, který ovšem nevkládal refrén, který by byl jenom alegorií.
Legendy jiných národů o vzniku světa a o potopě nejsou tak realistické. Přesto jim jejich tvůrci stoprocentně věřili. I dnešní lidé mají své legendy: Vesmír vznikl velkým třeskem, v Mezopotámii byla jen místní záplava, život se soustavně zdokonaloval, žádná nejvyšší morálka neexistuje, lidský život končí smrtí a žádné konečné posouzení nebude, Ježíš (pokud vůbec existoval) byl jenom člověk, křesťanství je opiem lidu, atd. Svá tvrzení ovšem dokládají "vědeckými" "důkazy". Křesťanům jejich odlišný pohled vyvracejí, přičemž se nerozpakují použít nejhrubších odsouzení, posměšků a dokonce i nenávisti.

ad Kdo by ses mal naposled

nevim, ale PREKVAPENEJSI by byl rozhodne krecionista Tongue

howto

V prípade, že by fyzickou smrtou život nekončil, smiali by sa obaja aj po smrti.

Obrázek uživatele Stoura

to Howto - kdo by se smál

ad V případě, že by fyzickou smrtí život nekončil, tak by mne zajímalo kdo by se smál naposledy - evolucionista nebo kreacionista?

To záleží na tom, jak by ten posmrtný život vypadal.
Co třeba takhle:

Přijde chlápek do pekla…rozhlíží se a všude kolem vidí plný stoly jídla a pití, nahatý ženský, všude zábava…a ptá se, co to má znamenat. Svatý Petr mu na to odpovídá: „To je peklo kamaráde….“ „Hm to je pěkný“, říká překvapeně chlápek a jde dál. Za chvíli vidí podobnou scénu, jen je zde všeho ještě víc, vyhrává divoká hudba, všude veselo a on se opět ptá. Petr mu říká: „Joo tohle, no tak to je taky peklo, jen jiný oddělení.“ Chlápek nadmíru užaslý pokračuje s obhlídkou pekla a najednou před sebou vidí obrovskou bílou zeď. Nahlédne za ní úzkou štěrbinou v bráně a všude vidí ohnivé plameny, neskutečný žár, lidi, jak se smaží v kotlích, čerty, kteří je napichují na vidle a zhrozí se: „Co to proboha je?“ Petr: „Jo tak tam jsou křesťani, to víš oni to tak chtěj.“

Obrázek uživatele Ondra.

howto

V případě, že by fyzickou smrtí život nekončil, tak by mne zajímalo kdo by se smál naposledy - evolucionista nebo kreacionista?

tak já myslím, že více méně je odpověď každému jasná...

Obrázek uživatele Ondra.

RE:Kupovidu

A kreacionista člověk odtržený od rozumu...

já taky?Smile

Obrázek uživatele howto

Evolucionisté se nyní smění, ale kdo se .....

V případě, že by fyzickou smrtí život nekončil, tak by mne zajímalo kdo by se smál naposledy - evolucionista nebo kreacionista?

Customize This