Evolucí zanedbaný Měsíc

Evolucí zanedbaný Měsíc
Pavel Kábrt

„Mohu věřit na zázraky, ale ne na nepravděpodobné věci.“ – G. K. Chesterton

Přemýšleli jste už někdy, proč není na Měsíci život?

Evolucí zanedbaný Měsíc.jpg

Přesněji: proč tam není skoro nic, ve srovnání se Zemí, se kterou Měsíc prodělal podobné začátky a má i podobné stáří, podobné horniny a je „za rohem“. Všimněme si, jak se křesťanský Bůh na Zemi činil: dal tam atmosféru, vodu a do ní život, hory lesy stráně řeky, plné různé havěti, vzduch plný života, každá kapka louže se hemží životem i pod zemí živé organizmy. Evoluční bůh, zvaný Mr. Přírodní Výběr, je přece o mnoho pilnější než křesťanský stvořitel – ten si dal sedmého dne klidně pauzu.

Evoluční bůh však neodpočívá, ale každou chviličku maká jak ďas, vybírá ze všech změn tu nejlepší a hned na ní staví další. Nepotřebuje ani atmosféru, ani vodu, nepotřebuje určitou gravitaci či velikost zahrádky, do které chce zasadit svoje nejnovější zdánlivé designy, nebo život. Syntetizuje, zkouší, zavrhuje, znovu vybírá, adaptuje, konverguje, neúnavně se přebírá v náhodných konfiguracích a bez dechu upevňuje a zachovává to nejschopnější, a k tomu přidává stále další novinky, lepší a vhodnější konfigurace k přežití, jak v neživé, tak v živé sféře. Stačí mu, že má fůru materiálu, dost energie a spoustu času. Pro evoluční ideology jsou toto naprosto dostačující podmínky. A pak se znovu evoluční stvořitel přebírá v tom, co bylo vytvořeno, část toho zničí, vyhubí, vychrtí, vyhladoví, zabije v boji o přežití, ochromí, zaplaví, zruinuje, převálcuje; no, a něco zakonzervuje, něco z jeho díla zamrzne – a s něčím pracuje dál, jak ďas maká. Na Zemi mu to šlo báječně, jak nám tvrdí ideologické oddělení Evoluční církve. Sice se tu dopustil řady chyb, přehmatů, což právě nejlépe ukazuje na jeho jasnou existenci, nicméně rozdíl mezi odvedenou prací na Zemi a na Měsíci je obrovský.

Na Měsíci byl evoluční bůh kůže líná, čtyři miliardy let si dal pauzu – docela slušné prázdniny, že? A proč? Neměl dost materiálu? Měl ho stejně dost, jako na Zemi! Neměl dost energie? Ještě víc než na Zemi! Neměl dost času na své dílo? Fůru, jak na Zemi. Vždyť obě tělesa, Země i Měsíc (i další okolní, např. Venuše či Mars) měla stejné počáteční podmínky! Ty se začaly lišit až později – to už evoluční bůh mohl stihnout kus díla, jako je stihl na Zemi. Ale nic, kde nic, kůže líná. Na Zemi začal makat hned „zrána“, už před 3,8 miliardy let tu máme život, ještě nebylo ani moc vzduchu ani moc vody, ale evoluční bůh už měl základy položeny. Ale na Měsíc se vyflák´. Dále nezapomeňme, že přírodní výběr není vázán nějakým záměrem, plánem, projektem, nebazíruje na jedné určité alternativě hmotných objektů, nebazíruje na jednom prvku, třeba uhlíku, prostě stále vybírá z toho, co má pod rukama, proto evolucionisté spekulují o životě založeném nejen na uhlíku, ale i křemíku či jiných prvcích. Takových prvků je na Měsíci dost.

Přinesly-li na Zem vodu meteority nebo přišla výbuchy vulkánů, na Měsíci by jí už tedy musely být oceány (poslední výzkumy dokonce vodu prý našly, nějaký krapítek). Ale tím to končí – evoluce, ta mocná čarodějka, schopná všeho, se tam o nic nepokusila. Ani nějaké křemíko draslíkové hovado tam nevyrobila. A že by se evoluční parta radovala, kdyby ho tam našla, na to vemte jed. Teď holt musí vyrábět příběhy, proč tam není nic.

Já vím, za všechno mohou „nepříhodné podmínky“, odlišné....jenže, ale zas tak odlišné, že ani silikonovou houbu tam evoluce nesvedla, přece nejsou? Ani moře zmrzlých racemátů, pokus o RNA, nějakou křemičitanovou kolonii primitivních protobakterií či stromatolit, prostě nic. Přírodní výběr není až tak moc vázán na teplo, velikost gravitace, ph či rychlost rotace, že? ale tvoří a tvoří z toho, co má po ruce, tak se to šušká mezi evolučními odborníky. Současný stav vedlejší Země, tak očividně odlišný od ostatních blízkých těles, vnucuje myšlenku, že příčinou tak velké odlišnosti naší planety od jiných blízkých těles je ještě něco zcela jiného, než jen „příhodné podmínky k vývoji“. Možná jsou příhodné podmínky pro vznik jakékoliv složité soustavy prvků PODMÍNKA NUTNÁ, NE VŠAK DOSTAČUJÍCÍ – co?

Proč je Měsíc nebo Mars a vůbec okolí naší modrozelené planety takový evoluční úhor však evolucionisté neumějí zodpovědět jinak než opakujícími se vágními poukazy na to, že zde prostě nebyly ty „správné podmínky“. Toto evoluční zaříkávadlo, kouzelná mantra, jde ovšem použít úplně na vše. Doporučuji naučit se tuto větu dětem.

Ve škole by děti mohly odpovídat svému evolučnímu učiteli třeba takto: proč Franto nemáš ten úkol? Pane učiteli, nebyly ty správné podmínky. A Ty, Mařenko, proč jsi se látku nenaučila, víš že máš z písemky pětku? Pane učiteli, nebyly ty správné podmínky. A nevíte děti, kam se poděl ze třídy náš globus? Pane učiteli, byly tu správné podmínky na to, aby zmizel (pst: aby ho Pepa ukrad.´)

Mohl by evoluční učitel něco namítat? Správné podmínky, to je přece kouzelné slůvko k vysvětlení všeho. Je to „terminus technicus“ evoluční „vědy“.

„Nemám dost víry na to, abych byl ateistou.“ - N. Geislera, F. Tureka

PřílohaVelikost
Evolucí zanedbaný Měsíc.doc38.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

opravdu stupidní článek od

opravdu stupidní článek od člověka, který nemá elementární vědomosti. Lze se jen divit, kde takoví hlupáci berou odvahu své svérázné názory prezentovat na webu. Nu, odpovědí bude zřejmě hloupost umocněná ideologií, jak to v takových případech bývá.

Měsíc a život na Zemi

Bez Měsíce by na Zemi nevznikl život
Ivo Budil

Měsíc
Autor: nssdc.gsfc.nasa.gov
Bez Měsíce by nemohl na naší planetě vzniknout život - tvrdí Richard Lathe, molekulární biolog z Edinburghu.
Řada astronomů si myslí, že Měsíc vznikl tak, že naši planetu trefilo před pěti miliardami let velké těleso. Z drcené Země byla do prostoru vyvržena spousta úlomků, které se pak začaly stmelovat a vytvořily Měsíc. A ten obíhal velmi blízko Zemi. Kdyby tehdy na Zemi žili lidé, viděli by na obloze Měsíc velice obrovský.
http://www.rozhlas.cz/vedaarchiv/portal/_zprava/112012

ctecka myslenek!

"vtip"

Potkají se dvě planety. První říká druhé: „Představ si, co se mi stalo? Vyrazili se mi lidi!" Druhá na to opáčí: „Neboj, to brzy přejde!"

Ad Měsíc, Země,Slunce a magnetické pole ...

Dráha naší planety není tak stabilní, jak se dřív myslelo. Země neobíhá kolem Slunce v neměnné a dlouhodobě zafixované vzdálenosti. Ve skutečnosti se od Slunce vzdaluje; pomalu, ale jistě. Své "jisté" však nemá žádná planeta sluneční soustavy. Je známo, že ani ty největší nevznikly tam, kde se nacházejí dnes, že se jejich dráhy postupně mění a i v budoucnu měnit budou.

Je to o zhruba 15 až 17 centimetrů za rok a jestliže to tímto tempem bude pokračovat, tak bude v budoucnu Země podstatně dále, než je dnes. Na první pohled by se mohlo zdát, že je to dobře, protože víme, že se Slunce zhruba za sedm miliard let stane červeným obrem a bude se zvětšovat. Kdyby Země zůstala na své současné dráze, tak by byla v té době již pod jeho povrchem, čili je tady jakási teoretická možnost, že Země tomuto osudu unikne, protože v té době, kdy se Slunce stane červeným obrem, bude dráha Země někde tam, kde je dneska Mars - a tedy nad povrchem Slunce. Nikdo ale neví, jaká bude v té době interakce se sluneční atmosférou. Podle současných simulací je vysoce pravděpodobné, že Země bude nakonec stejně stržena do Slunce právě interakcí se sluneční atmosférou.

Asi se na tom budou podílet zejména dva mechanismy. Mechanismus první je ten, že Slunce nemá konstantní hmotnost. Slunce vyzařuje, ztrácí svou energii zářením, ztrácí svou hmotnost tím, že jej opouští sluneční vítr a tato ztráta hmotnosti, zejména v závěrečných fázích vývoje za několik miliard roků, bude velice značná. Odhaduje se, že Slunce ztratí zhruba 20 % své hmotnosti, což povede k tomu, že Země díky gravitačnímu zákonu bude obíhat dále. Pak je tady druhý mechanismus, což je výměna momentu hybnosti mezi Sluncem a Zemí, odborně se tomu říká slapové síly. Země je přitahována Sluncem nestejnoměrně, protože její vnitřní okraj je ke Slunci o zemský průměr blíže než ten vzdálenější. Rozdíl gravitační síly na ten bližší a vzdálenější okraj je právě to, čemu se říká slapové síly a co způsobuje takovouto nestandardní gravitační interakci mezi Sluncem a Zemí. Na základě výměny momentu hybnosti se Země vzdaluje od Slunce. Úplně stejný efekt platí pro soustavu Měsíc-Země, kdy zase těmito slapovými silami, které jsou mimochodem na Zemi zodpovědné například za příliv a odliv, opět dochází k výměně momentu hybnosti mezi Měsícem a Zemí. Měsíc se také dlouhodobě od Země vzdaluje ( asi 3,81 cm ročně podle laserového měření ).

Se zjištěním, že dráha Země kolem Slunce není stálá a že se vzdálenost naší planety od mateřské hvězdy zvětšuje, se ještě víc zkomplikovala i definice tzv. astronomické jednotky, vedlejší délkové jednotky soustavy SI, která se používá k měření vzdáleností v astronomii. Astronomická jednotka se obvykle chápe jako průměrná vzdálenost Země od Slunce; průměrná proto, že dráha naší planety není přesně kruhová. Někdy jsme k Slunci blíž a jindy zase dál než jednu astronomickou jednotku. Existují i jiné její definice. Jedna z nich používá třetího Keplerova zákona. V této definici však hraje významnou roli hmotnost Slunce, a ta také není konstantní.

( astrofyzik Petr Kulhánek z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze )

Jak tyto čtyři fenomény(vzdalující se měsíc,zpomalující rotace země,slábnoucí magnetismus,měnící se slunce)ovlivní budoucnost života na Zemi,protože by mohly mít fatální dopad.

Nejsem si ale jist jakou výpovědní hodnotu mají tato relativně krátkodobá zjištění z hlediska dlouhodobého horizontu.Abych to přirovnal - je to jako z diskuzí o globálním oteplování(a vlivu či nevlivu člověka na něj).Pokud vím meteorologické záznamy se vedou zhruba od r.17..?A já si kladu otázku - zda tento krátkodobý vzorek(něco přes 200 let) může objektivně vypovídat něco o dlouhodobějších cyklech(abychom nebyli jako evolucionisté a předpoklady současného stavu benevolentně neaplikovali na minulost.)

Proto se ptám,jestli se z relativně krátkodobého žjištění existence oněch čtyřech fenoménů(z krátkodobého vzorku) dají dělat dlouhodobé prognozy at už směrem do minulosti,či budoucnosti.Myslím,že taková prognóza stojí na dost spekulativních předpokladech.Co když jsou tyto fenomény jen přirozenými výkyvy dlouhodobějších cyklů(než dokážou zmapovat sočasná krátkodobá měření),a co když se po období výchylek vše zase vrátí do výchozícho stavu?

Myslím,že existuje spousta proměných,které ještě neznáme(např.zda je rychlost těchto změn co do minulosti do budoucnosti stále konstantní - to prostě nevíme jen předpokládáme na základě určitého stupně pravděpodobnosti.)
Např. podle dnešních předokladů se vlivem jojo efetu vzdalování měsíce urychluje a současně to zpětně zpomaluje Zemskou rotaci. Dříve prý rychlost vzdalování nebyla 3,81 cm, ale méně a Měsíc byl blíž a Země se otáčela rychleji = byl kratší den a více dnů v roce.

Tak nevím, jestli má cenu ještě na jaře sadit brambory ??? Smile ( asi už ne, v Liedlu mají levnější Smile

Nedělam si iluze, že je to

Nedělam si iluze, že je to přeloženo správně, i když to nepřekládal on. Jak jsem řek, já se nenecham jen tak zvyklat. Prostě se mi jenom ta myšlenka líbí. Při vydání Vzpomínek na budoucnost to muselo být terno a mě to stále připadá jako zajímavé téma. Dokonce bych byl i rád, kdyby tomu tak dopravdy bylo. Nicméně není jediný důkaz...tak to nebudu kvikle rozhlašovat do světa, jako kreacionisti, a opírat se o rádobyfakta podobného ražení. U vimán nejde ani tak o popis jako spíš o způsob jejich letu. podle všeho totiž dělali hluk a prskaly oheň. To se opakuje napříč světovými kulturamy..Egypt, Mezopotámie..Kde vzali tito lidé představu, že létající paláce mají chrlit oheň a hlučet? Vzor létání, práci, jsou přeci naprosto tiší. Ale zas..je to jen taková zajímavůstka. Já osobně bych to prostě vysvětlil velkolepostí, která se těžko přisoudí něčemu nehlučnému, čeho si člověk sotva všimne. Moc a božství je spojeno především s jejich silou a všemohoucností... něco na způsob hořícího keře v bibli.

Tak na to taky pozor!

Censored, na ty popisy bych si dal také pozor. Jsi si jistý, že ten překlad je správný??? Je nutné si uvědomit, že to co mnohdy Daniken prezentuje je upravený volný výklad toho, co bylo někde zaznamenáno. Měl jsem možnost prostudovat si jeden originál skutečný překlad a to, co z toho Daniken vyvozuje je opravdu zajímavé. Bylo to myslím o planetách Tiamat a podobně. Jistě znáte pokud znáte Danikena. A to, že jsou to planety není pokud se nepletu v celém textu ani slovo. Zkusím to najít, ale už je to dávno... Nevím jestli se mi to podaří. Ale bylo to zajímavé sledovat myšlenky Danikena na základě jednoho konkrétního textu Smile

No nemysli..já toho od něj

No nemysli..já toho od něj taky přečetl dost. jenže ta interpretace textů může být vykládána různě, on si z nich veme vždycky jenom to, co se hodí. Pro mě je zásah mimozemšťanů do dějin vlmi zajímavý a doufám, že pravdivý. Nicméně není jediný důkaz, tak to nebudu přeci šířit...nejsem kreacionista:-) Ale ze všech tch jeho knih bych stejnak tak 70 procen odfiltroval. Třeba fotka Aztécké desky, na které je údajně vyfocen kosmonaut v lodi...tak, jak je v knize to skutečně vypadá, ovšem kdybys jí viděl ve skutečnosti...celou, a hlavně ve správné poloze...prostě tam ten kosmonaut není:-)Ta postava pak zcela evidentně leží na stole. Takových věcí je tam víc. Je nesmysl si všechno vysvětlovat bohem...zrovna tak stejný je nesmysl si všechno vysvětlovat ufonama...i když ta představa je i pro mě romantická. No uvidíme jestli se trefí rokem 2012 do jejich příchodu Smile

E. V. Daniken

Nevím jak často Daniken vytrhává věci z kontextu četl jsem od něj všehovšudy 5 knih a momentálně čtu šestou. Po tom všem co jsem se dočetl jsem já zatím nic takového neobjevil.
Jelikož jich napsal tuším okolo třiceti tak je možné ,že ve většině z nich vytrhává jak divej. To nemohu posoudit. Neřekl bych ani, že má přílišně velkou a bujnou fantazii. Jistě Daniken má svůj názor stojí si za ním a proto dává řadu věcí do souvislostí tak jak mu do sebe zapadají. A že to mnohdy do sebe zapadá až velmi snadno a jednoduše je věc jiná. V každém případě se mi na něm líbí, že čtenáři nic nevnucuje a svoje teorie podkládá konkrétními nálezy. Mýlit se pochopitelně může, jako každý kdo se snaží dohrabat pravdy. On se snaží už několik desítek let a jak je vidět za tu dobu se mu podařilo si vytvořit i určitý respekt u řady světových vědců a badatelů. Když začínal byl všem pro smích. A kde je ten smích dnes a kde je on.
Šalamounovo plavidlo o kterém píše ve své knize (jestli se nepletu) Prorok minulosti je popsáno poměrně velmi podrobně spolu i s tankovacími stanicemi, které Šalamoun po své zemi údajně měl.
Jeho výňatky ze Starého Zákona které popisují některé velmi zvláštní podivnosti, jsem nejdříve přikládal také spíš jeho fantazii nebo spíš až kostrbaté spekulaci. Potom jsem ale Starý zákon začal číst a nestačil jsem se divit. Ty texty ne ťukaj ale přímo mlátěj do čela. Než jsem začal Starý zákon číst domníval jsem se, že Bůh o kterém se tam píše je spravedlivý, milující, laskavý a že ho nikdy nikdo nemohl přímo spatřit. Po přečtení několika kapitol, jsem přišel na to, že tomu asi tak nebude.Bůh je spravedlivý jen ke svým oblíbencům, ostatní lidé pro něho velkou cenu nemají, jestli vůbec nějakou. Bez sebemenších problémů chrání vrahy, schvaluje otroctví, někoho za prohřešky trestá značně nepřiměřeně, jiného za mnohem horší prohřešek pochválí. Incest mu nevadí , ale jiného ve stejné době žijícího za méně závažnější prohřešek, kterého se navíc dotyčný dopustil nevědomky, protože byl podveden potrestá atd. Jde o to, že toho kdo se incestu dopustil na vlastních dcerách pochopitelně nechá v klidu asi proto, protože se důvěrně zná s jeho oblíbencem. Podle všeho Hospodin vypadá jako člověk (Abraham si ho dokonce s člověkem spletl stejně jako jeho doprovod andělů), zcela normálně jí a pije dokonce si i myje nohy.Na objednávku si nechá připravit čerstvé maso od svého služebníka a přijede si pro něj v noci v „kouříci peci“.Aby viděl používá nějaký příruční zdroj světla. Cestuje v podivném plavidle které pluje vzduchem, které v noci svítí a vydává zvuk jako píšťaly a zvuky lesních rohů. A to je jen pár prvních kapitol. Nelze se potom divit Danikenovi, že ho to přivedlo tam kam ho to přivedlo. Na toto ani moc velkou fantazii nepotřeboval, nemusí číst ani mezi řádky, či žádat o nějaký výklad. Starý zákon v tomto případě hovoří velmi konkrétně a naprosto jasně.
I přesto, že má Daniken velký rozhled a za léta načerpal mnoho znalostí a bez pochyby je to velice chytrý a vzdělaný člověk je vlastně věřícím člověkem, který se prý každý den modlí. Dá se tedy předpokládat, že je i kreacionistou. Několikrát veřejně prohlásil, že uznává a věří na univerzálního jak on říká „Ducha stvoření“. Je tedy pravděpodobně přesvědčen o existenci nějaké vyšší formy Inteligence, která je nad námi.

http://www.rozhlas.cz/pardubice/naseakce/_zprava/285273

Hlavně často Danniken

Hlavně často Danniken vytrhuje věci z kontextu a má až moc bujnou fantasii. Vidí mimozemšťany i tam, kde prostě nejsou. Nadruhou stranu se ho musím zastat. Například co se týče staroindických vimán...tam je až strašidelná podobnost s dnešními zbraněmi.

“Je to neznámá zbraň, železný blesk, gigantický posel smrti, jenž rozdrtil na prach všechny členy plemene Vrišni a Andhaka. Spálené mrtvoly nebyly vůbec k poznání. Vlasy a nehty padaly, nádoby se rozbíjely bez zjevné příčiny, ptáci zběleli. Po několika hodinách byla veškerá potrava otrávena. Blesk se změnil v jemný prach.“

Atomovka hadr. Nehledně na to, že se v textech i vyskytuje popis paliva vimán...Jedná se údajně o chemickou směs, jejíž složkou je rtuť a několik dalších chemikálií. Dokonce je v některých textech uváděn i jakýsi manuál pro piloty vimán, který popisuje pilotovu kabinu i s kontrolkami stavu paliva, výšky letu atd. Samozřejmě to jsou narozdíl od Bible všechno výmysly člověka...ale ne nezajímavé:-) Létající stroj měl mít dokonce i Šalamoun...

Customize This