Evoluce – největší podvod v moderní historii

(Vědecké důkazy pro Boží stvoření - kreace versus evoluce)

Dr. Roger G Gallop*

Tato kniha je nabízena na Amazonu od 2. května 2014 a Amazon shrnuje obsah knihy takto:

Lehce stravitelné čtení, přesvědčivý přehled vědeckých důkazů pro Boží stvoření, plné barevných fotografií a ilustrací. Tato kniha je husarským kouskem, jak je nazývána, který mocně odmítá zdání, že věda podporuje evolucionistické vize o dlouhých obdobích. Jasně ukazuje, že evoluční dogma není založeno na známých vědeckých zákonech nebo převaze důkazů, ale spíše je toto vše založeno na falešných představách a mizerné vědě. Vědecké stvoření, jak je popisuje kniha Genesis, je dokonale v souladu se všemi známými vědeckými zákony a fakty – a tato fakta jsou zdrcující a podporují reálnost celosvětové potopy a mladé země. Jde o bohatě obrazově vybavenou knihu, která byla napsána pro studenty středních a vysokých škol, pro veřejnost i profesionální vědce; a také pro rodiče, kteří potřebují poradit svým dětem, jak odmítnout evoluční učení.

*Dr. Roger G. Gallop je geolog a oceánolog, pedagog & spisovatel. 30 let byl expertním certifikovaným poradcem v oblasti geotechnické a enviromentální. Po získání bakalářského stupně v geologii na univerzitě North Carolina získal v roce 1975 akademickou hodnost magistra v oceánografii naTechnologickém institutu na Floridě. V roce 2002 dostal na tomto institutu také doktorský titul v oblasti vědeckého vzdělávání. Dr. Gallop pracoval přes 35 let jako geotechnolog a oceánolog.

Průměr: 3.7 (3 votes)
Obrázek uživatele JHK

Vidíme tento svět -

- tento svět nějak funguje. Člověk se rodí, člověk žije - člověk umírá. Podobně každý jiný živočich, nic "věčně" neexistuje. Tento koloběh - rození a umírání - je v tomto světě každodenní zkušeností a "životním" principem. Je třeba tedy o tom přemýšlet -

- jak jsme tvořeni? Z masa a kostí. Jak se tyto "materiály" tvoří? Tvoří se množením určitých buněk. Jakým způsobem? Je pro to určitý zdroj informací. Nic z toho, co obsahuje člověk se nevyvíjí, či neroste tzv. bezúčelně, či náhodou, - pokud se něco takového děje, není to náhoda, ani bezúčelné, či jen tak samo o sobě, ale je za tím určitá příčina, kterou je možné zjistit.

Jakákoli bytost a jakákoliv živý tvor je utvořen tak, aby se mohl množit dle svého druhu a tak přebývat na této zemi, která je uzpůsobená k životu těch, kteří na ní přebývají. Všechny tyto souvislosti - planeta s podmínkami k životu - životaschopné organismy - existence která se umí přizpůsobit daným podmínkám, žít ve společenství všech organismů, být živa z toho, co na této zemi roste, to vše je určitou indicíí k tomu zapřemýšlet nad tím, zdali něco takového může tzv. "samo od sebe" - díky nějakým přírodním procesům, anebo - zdali - to není spíše projevem něčeho, co tento svět i vesmír "přesahuje" - neboli - zdali jsou přírodní "síly" vůbec schopné něco takového utvořit, aby to projevovalo přesně takové vlastnosti, které to projevuje.

Obrázek uživatele Anonymous Two

Alexander

...ale pracuje s energiou, a Boh ju má.

Původně ji uvolňoval štěpnou reakcí ničeho, zatímco nyní už si ji udržuje v tukových zásobách, že?

+

Obrázek uživatele JHK

Je to sice jednoduchý dokument, v podstatě se nezabývá

https://www.stream.cz/jidlo-s-r-o/10010952-med-2-vyroba-v-malem#nejnovejsi

vůbec tím, zdali něco je díky Stvořiteli, nebo díky evoluci, ale při pohledu na to, jak tento pro nás vzácný hmyz funguje, jak pracuje, jak žije - může si někdo, kdo již ví více o tom, co je buňka, jak se dělí, jak se vyvíjí nový organismus, jakým způsobem je pak organizován, a jakým způsobem pak po celý čas funguje, v jakém vztahu je k ostatnímu živému stvoření - může si někdo takový myslet, že toto vše je dílem nějakého postupného vývoje díky mutacím a nějakému "přirozenému" výběru? Může si pak někdo myslet, že to je díky tomu, že to probíhalo miliardy let? Ani kdyby tu byly miliony miliard let - může někdo věřit tomu, že to je dílem jakési pravděpodobnosti, pravděpodobnosti spojené s fyzikálními zákony, přírodními procesy na základě "pouhé" neživé hmoty? Může si někdo myslet, že tato velmi podivuhodně organizovaná "živá hmota" může povstat z pouhého kamene? Teď nemám na mysli ty lidi, kteří to uslyší ve škole a protože o tom vůbec nepřemýšlí, prostě jen přejmou tyto myšlenky vývoje lidí ze zvířat podobných opici - teď mám na mysli ty lidi, kteří o tom nejen přemýšlí, ale seženou si i nějaké informace o tom, co jsou buňky, co je DNA, jak funguje dělení buňky, co je k tomu potřeba, co je vlastně ve skutečnosti buňka, atd. atd. atd. - kteří se zamyslí nad tím, kdo a co je člověk, kteří se zamyslí nad tím, jak člověk jako živý tvor jedná, jak pracuje, jakým způsobem utváří vztahy - na pracovišti, v soukromí, ve společnosti - může takový člověk při tomto uvědomění jen tak jakoby se nic nedělo říci - že toto vše je dílem pouhé hmoty?

Samozřejmě že může - problém to jak je vidět není - proto tyto stránky jsou především pro ty lidi, kteří si jen tak něco nenechají nabulíkovat na svůj nos s tím, že to je vědecky potvrzené. Tyto stránky jsou pro svobodné lidi, kteří přemýšlejí sami a sami vyvozují závěry.

Z mého osobního pohledu - pokud se těmto lidem upevní jejich postoj ohledně Stvořitele - pak tyto stránky dojdou u těchto lidí svého naplnění. Neboli splní svůj účel. Svůj účel - doložit dílo Stvořitele tak, jak to řekl apoštol Pavel - že Boží dílo je zjevné všem lidem bez rozdílu, když o něm pravdivě přemýšlejí.

Je tu ještě ale jiné dílo. Dílo pouhého člověka, který je sám o sobě podřízen svým vlastním smyšlenkám, domněnkám, hypotézám a sám o sobě prostě k pravdě dojít nemůže - protože toho není schopen bez cizí pomoci. Ani já jsem nebyl schopen bez cizí pomoci nalézt odpovědi na své otázky ohledně tohoto světa, museli mi pomoci cizí lidé v mém životě. Cizí lidé, kteří poznali pravdu a pak tu pravdu o tom, kdo je Bůh a jak se projevuje předávali dále dalším lidem. Mezi nimi jsem byl i já. Kdybych si nenechal poradit, pravděpodobně bych zastával to, co zde předvádějí evolucionisté - že to vše je dílem pouhé hmoty, která nevidí, neslyší, necítí, nemyslí. Možná že právě proto je řečeno v Bibli, že když nebudou "křičet" tito lidé, bude mluvit kamení. Možná že právě dnes se naplňuje toto Kristovo slovo a kamení mluví dnes k lidem a říká nám - jak je možné, že si myslíme, že my lidé, kteří máme řeč, sluch a srdce si můžeme myslet, že pocházíme z tohoto neživého regolitu?

- někteří si myslí, že se tak před miliardy let stalo. Já si to nemyslím a mám dost dobré důvody si nejen myslet, ale díky určitým znalostem i pevně věřit, že jsme dílem Svořitele. V.S.

Obrázek uživatele Alexander

Mixovaný zbabelec

Veda pracuje s tým, že hmota vesmíru je vlastne energia.

Šílený feťák

...ale pracuje s energiou, a Boh ju má.

Žádny obor vědy nepracuje s nadpřirozenými modlami.

Obrázek uživatele Alexander

Mixovaný zbabelec

Žádny obor vědy nepracuje s nadpřirozenými modlami.

...ale pracuje s energiou, a Boh ju má.

Šílený feťák

Božia moc je označovaná týmto slovom. Čiže nie je v rozpore s vedou.

Žádny obor vědy nepracuje s nadpřirozenými modlami.

Obrázek uživatele Alexander

Re: Evoluce – největší podvod v moderní historii

Evolúcia používa k získavaniu nových vlastností hromadenie náhodných zmien a prirodzený výber. Náhodné zmeny však zvyšujú entropiu systému. Spočiatku síce môžu vznikať na mutovanom pôvodne funkčnom systéme poruchy (z ktorých niektoré môžu byť dokonca užitočné a byť preto vyselektované), avšak ďalšími a ďalšími stochastickými zmenami príde bod nefunkčnosti a výber už nemá čo ďalej vybrať. To, čo je v jednom prostredí vylepšenie, môže byť v inom zhoršenie. Porucha je nepriaznivá, škodlivá zmena normálnej funkcie systému, ktorý bol užitočný v nejakom prostredí. Táto porucha môže byť potom užitočná v inom prostredí. Avšak stochastické zmeny ktoré ju vytvorili, vedú systém postupne k nefunkčnosti, lebo sú stochastické a zvyšujú entropiu informácie. (to vytvára zároveň ostré hranice medzi mikroevolúciou a maktroevolúciou)

Obrázek uživatele Alexander

Mixovaný zbabelec

Blábol je, že (bohova) moc je součástí vědy a má jednotku.

Božia moc je označovaná týmto slovom. Čiže nie je v rozpore s vedou. (...to stačí...) Wink

U vás na Slovensku se učí soustava jednotek SI už ve školce? To jste dobří. Nebo zase lžeš. Tak co bude s tou jednotkou (bohovy) moci?

Sústava SI definuje fyzikálne veličiny? Shock
Splietol si si naše školy so škôlkami u vás. (kde do jednej z nich chodíš) Smile

Tak co bude s tou jednotkou (bohovy) moci?

Keby si nechodil do škôlky, nepýtal by si sa na jednotky. O fyzike sa budete ešte učiť neboj. (...na ZŠ, ak sa tam vôbec dostaneš)

Šílený feťák

Význam gréckeho slova "δύναμις" nie je blábol.

Blábol je, že (bohova) moc je součástí vědy a má jednotku.

Fyzikální veličina nemá so sústavou SI nič spoločné. (Niekto tu ešte nedoštudoval škôlku.)

U vás na Slovensku se učí soustava jednotek SI už ve školce? To jste dobří. Nebo zase lžeš. Tak co bude s tou jednotkou (bohovy) moci?

Customize This