Evoluce a koncentráky

Není to žádná náhoda, že tak velké prolévání lidské krve ve 20. století časově harmonuje s rozšířením evoluční pohádky ve společnosti. Tvůrci gulagů, koncentráků a plynových komor měli už v té době virus Darwinovy fantazie pevně inkubován ve svých mozcích a nemoc ateismu nabírala rozměrů epidemie. V roce 2005 jsme si připomínali 60. výročí osvobození nacistického koncentračního tábora v polské Osvětimi. Ze všech stran zaznívaly apely, že něco takového se už nesmí nikdy opakovat. O skutečných příčinách tohoto lidského pominutí mysli však ani slůvko. Jak mohly kulturní národy podlehnout tolika ideologickým nesmyslům a následnému běsnění? Co se to s těmi mozky vlastně stalo? Příčiny jsou zcela prosté, ale jejich publikování je velmi neoblíbené.

Protože učení, ze kterého masové vyhlazování lidí ve 20. století bylo odvozeno, je dodnes pevnou součástí školních osnov a má silnou podporu médií. Darwinova pohádka, ten chaotický, 150 let se měnící slepenec protichůdných teorií, fantazií, kupy omylů, podvodů, životních tragédií a sektářského hašteření, je dnes součástí životního pohledu mnoha lidí. Proč pohádka? Protože přece právě pohádky obsahují vedle zcela reálných postav z reálného světa také naprosto nereálné události a fantastické děje. Jeskyně, potůčky, lesy, zvířátka a lidi - to vše důvěrně známe ze světa, kde už tisíciletí bydlíme. A tak i pohádky. Ale aby ryba vylezla na souš a začala chodit nebo létat? Nebo se proměnila v prince a začala mluvit? Nebo aby kámen ožil, protože se na něj blejská? Tyto děje znají právě jen pohádky - no, a pak ještě ona evoluční „věda"! Základní předivo (krédo) darwinismu je povinné pro každého vědce, který se chce vyhnout problémům a nechce být nařčen z fundamentalismu či pavědeckosti.

Dávno tomu, dávno, byl jednou jeden

úplně neživý svět. Nejprve byl pěkně horký, blesky křižovaly oblohu, UV záření bylo 100 tisíckrát silnější než dnes, vulkány chrlily lávu a meteority bombardovaly zemský povrch. A bylo nebylo, věř nevěř, v této scenérii mrtvý materiál ožil. Profesor Pasteur může zahodit diplom. Ovšemže, nebylo to hned, trvalo to miliony let. A bylo to pochopitelně nejprve slepé, hluché, nemyslící a jen tak ve vodě si hovící, ono první oživlé prazvířátko. Ale mělo se čiperně k světu. Za nějaký ten milion let začalo vidět i slyšet, dobylo pevninu a vzduch, naučilo se chodit, létat, myslet a stalo se člověkem. Jen není jasné, jak se mohlo narodit neplodným rodičům. Nicméně, není to pěkná pohádka? Pěkná? Domluvme si definici pěkné pohádky: je to jen ta, které nás povznáší a nevede ke stavbě koncentráků!

Všechno je dovoleno, jen ne inteligence na počátku

Inteligence totiž ve vědeckých vysvětleních původu života nemá žádné místo - ne, to není překlep. Když čteme materialistické pohádky o vzniku živého světa, po inteligenci tam není ani stopy. V tom je od pohádek rozdíl. Tam zázraky dělají kouzelníci a chytré babizny, je tam tedy alespoň nějaké „know how", informace předcházející zázrak, zatímco v Darwinově pohádce zázraky dělá jen sama voda, vítr, blesky, záření, padání meteoritů, přesouvání kontinentů, rvačky samců o samice a miliony let. Inteligentní záměr či zásah zde nemá nejmenší místo - to by prý zastavilo pokrok vědy (tedy té evoluční). Buňka vznikla zářením, člověk chybami v genomu, oko světlem, ucho zvukem, křídlo padáním ze stromů a nohy z ploutví vysycháním vody v mořích. Doktorka Zuzana Štorchová nás poučuje: „Díky občasným chybám polymerázy není svět obydlen početnou populací absolutně identických prabakterií." (Vesmír 5/2001/str. 263) A kdo tomuhle nevěří, ať se necpe do přírodovědy, je to pavědec (tímto názvem častuje jeden náš známý vědec kreacionisty).

Karel a jeho evoluční spříseženectvo

Charles Darwin netušil, že všechno je docela jinak. Pěnkavy na Galapágách mění velikosti svých zobáků jak se tamním podmínkám zachce, což ale s pěnkavou z čeledi strnadovitých ani nehne, natož aby se někam vyvíjela. Kája si myslel, že buňka je jen primitivní chomáček chemikálií, a tak může lehce vzniknout tu a tam v nějaké teplé kaluži (doktoři z NASA si tohle myslí dodnes: „kde je voda, tam se může vytvořit život", přemlouvají nasisté naivní dav). Darwin netušil, že když si chlap uřízne na cirkulárce malíček, budou mít jeho budoucí děti možná ještě delší malíčky než měl jejich nešikovný čtyřprstý táta, a ne kratší. Neznal totiž ani výzkumy, prováděné ve stejné době asi o tisíc kilometrů dál na jihovýchod opatem augustiniánského kláštera v Brně Gregorem Mendelem, ani ústřední dogma molekulární biologie, a tato jeho neznalost mu usnadnila tvrzení, že somatické změny jsou dědičné - a na tom založit svoji pohádku. Také netušil, že ontogeneze ani trochu nerekapituluje fylogenezi. Aby se tomu snadněji věřilo, Arnošt Haeckel falšuje obrázky embryí, aby vypadala podobněji a tím příbuzněji: třeba člověk a prase. Člověk se však prasetem stává, nikoliv rodí, to Kája s Arnoštem netušili.

Darwin, Haeckel, Marx, Engels, Stalin, Hitler, Mao: jedna víra, jeden boj

Zkameněliny v Darwinově době nepodávaly nejmenší důkaz o nějaké evoluci, jak on sám dobře věděl, a dnes je to s nimi ještě horší. Platí: čím víc zkamenělin, tím méně evoluce. Zemské vrstvy jako naschvál vydávají jen samé zatuhlé ryby, obojživelníky, plazy, ptáky, savce a lidi, a nikde žádné polosavce poloplazy, čtvrt ryby a tři čtvrtě obojživelníky, půl lidi a půl lidoopy - natož aby takoví ještě dnes žili. Vypadá to spíše na pozůstatky biblické potopy než na evoluci. Ale už je rozhodnuto: pravdu má Darwin, ne bible. Darwin nevěděl, že jeho knihy půjdou na dračku. Jeho nápad se nikdy netestoval, nikdy neověřoval, okamžitě zabral a stal se uctívaným vědeckým paradigmatem, nevyvratitelnou ideologií, zamilovaným pohledem na svět a jeho minulost, přítomnost i budoucnost, vítanou náhražkou nenáviděného a „nevědeckého" náboženství. Záhy byl darwinismus doplněn o gulagy, koncentrační tábory a plynové komory jakožto katalyzátory evolučních procesů. Ty totiž byly Stalinovi i Hitlerovi moc pomalé. Proč čekat miliony let, až se na zemi prosadí ta nejpokrokovější marxistická třída nebo nejvyvinutější darwinovská rasa? Trochu ty „občasné chyby polymerázy" a následnou selekci popožeňme. Nejen Hitler a Stalin, ale mnozí další fanatici pomáhali evoluci podle toho, jak to víra, těžce nemocná a chudá na důkazy, potřebovala. Už jsem zmínil podvodníka doktora Arnošta.

Ale to nestačilo, bylo třeba více důkazů. A tak byly po světě předváděny „Darwinovy mezičlánky", mrtvé i živé falzifikáty, podvody. Ti živí, to byli podplacení domorodci z různých ostrovů, kteří přestrojeni ve zvířecích kůžích, pomalovaní a bručící předváděli desítky let Darwinovy kýžené mezičlánky mezi člověkem a zvířaty, cpali se na pódiu hrubou potravou a chrochtali na důkaz své zvířeckosti. Lidé na tyto atrakce chodili s velkým nadšením. Ty mrtvé důkazy, ony horoucně evoluční sektou vytoužené missing links, občas někdo vyrobil: něco slepil, zpiloval, nakašíroval a nechal to s velkou slávou najít. Evolučně orientovaná média pak už dokončila dílo zkázy v srdcích a mozcích davů, jak to dělají ostatně dodnes. A tak tu máme zfalšovanou Piltdownskou lebku (1912-1953), Kammererovy přidržovací pářící mozolky ropušky starostlivé nafixlované nerozpustnou barvou (evolucionista dr. Paul Kammerer se roku 1926 zastřelil). Čéška slona z Jávy (1929) byla vydávána za lebku Pithecanthropa. Zub Hesperopitheca nalezený roku 1922 v Nebrasce, který byl všeobecně přijímán za důkaz pravěkého člověka, byl použit roku 1925 ve známém „evolučním procesu" v Tennessee jako corpus delicti u soudu proti „pavědeckým kreacionistům". O dva roky později se ukázalo, že zub patří vyhynulému praseti.

Takzvaný coloradský člověk (rovněž rekonstruovaný ze zubu) byl později zařazen mezi koně. Lebka opočlověka rovněž z Colorada byla vystavována po nějakou dobu v muzeu, ale ve skutečnosti to byla lebka opiččího miláčka, kterého tam několik let předtím pochovali. Kost nalezená v blízkosti Seattelu identifikovaná jako lýtková kost pravěkého člověka byla z medvěda. (Dr. Henry Moris). Evoluční teorie se tak pomalu ale jistě, pomocí podvodů, omylů a systematického masírování mozků už od základní školy (považme jen sto let nesmyslů kolem Neandertálců), dostává ve 20. století pod kůži mnoha lidem. Už není co řešit: žádný Bůh nás nestvořil, jen a jen všemocná evoluce. A pokud ještě něco nevíme, tato „exaktní chladná věda" to jednou odhalí - samozřejmě ve prospěch evoluce.

Evoluční stroj hodně skřípe

2. června 1983 proběhla na Univerzitě v Göttingen pódiová diskuse k tématu stvoření-evoluce. Vědecké argumenty pro stvoření zastával prof. dr. Werner Gitt (informatik) s dalšími vědci, evoluční teorii hájil prof. dr. Manfred Eigen, nositel Nobelovy ceny, se svými kolegy. Před více než 1000 posluchačů v plně obsazené největší Göttingenské posluchárně se Eigen snažil vyložit, že evolucionistické události podléhají pouze fyzikálním a chemickým zákonitostem, jež proběhly v historickém procesu. Zastánci stvoření zdůraznili, že přírodní zákony a podmínky prostředí naprosto nestačí, aby se objasnily do značné míry duchovní koncepty života. Sjednocení a vznik kódu není jen materiální proces. Protože je informace duchovní veličina, nemůže hmota principiálně tvořit žádné sémantické obsahy. Slabost evoluční teorie vystupovala v druhé části debaty stále zřetelněji, kdy ústřední roli hrály informační aspekty. Otázka původu informace je v evolučním systému dodnes naprosto nevyřešená. Když bylo toto bolavé místo evoluce stále zřejmější, prohlásil Eigen před publikem, že se zastánci stvoření mohou přijít „na evoluci podívat" do jeho institutu. Později také tvrdil, že má ve výstavbě evoluční stroj. Ani jeden z těchto svých slibů nesplnil, přes opakované žádosti kreacionistů. To je běžná evoluční taktika. Mlčení, mlžení a lstivé úskoky.

Ještě dřív než to měli z jištěné, nás evolucionisté přesvědčovali, že genom člověka je z více jak 98% podobný genomu šimpanze - což má být důkaz naší příbuznosti. Jaké bylo moje překvapení, když jsem se koncem roku 2004 dozvěděl, že šimpanzí genom není ještě vůbec prozkoumán, a že se teprve analyzuje jediný, 22. chromozom - a už ten je velmi nepodobný odpovídajícímu lidskému (Chimp genes 83% non-human, according to The International Chimpanzee Chromosome 22 Consortium's report in Nature vol. 429, p382, and Nature Science Update, 27 May 2004). Kontaktoval jsem proto předního českého evolučního biologa, profesora Jana Zrzavého, který se chlubil, jak už dávno dobře tušil, že vlastně mezi šimpanzem a člověkem není skoro žádný rozdíl - aby mi vysvětlil, jak to věděl roky před tím, než byl šimpanzí genom analyzován. Jeho odpověď byla opět evolučně typická: „...ta procenta jsou samozřejmě hausnumera, ta neberte vážně -genetické rozdíly jsou různého druhu a nelze je prostě jenom sčítat.". Takže nás evolucionisté opět podváděli svými fantaziemi - praxe běžná od Darwina dodnes.

Kreacionisté

Při studiu zirkonových krystalů zjistila skupina vědců v projektu RATE, který se věnuje datování (společný projekt ICR a CRS v USA), že množství helia v nich obsažené odpovídá přibližně 6000 let staré Zemi, tedy jak to učí bible. Také se zjistilo, že veškeré uhlí má nenulový obsah radioizotopu 14C, což by ale zredukovalo jeho stáří z 300 milionů let na 40 tisíc. U komet si evoluční církev musela vypomoct minipohádkou: jakýsi tajný zdroj dodává stále nové komety do naší sluneční soustavy - jinak bychom totiž neměli dnes už ani jednu kometu, za údajných půl páta miliardy let. No a aby byl zachráněn evoluční scénář vzniku vesmíru, je prý přes 90% (!) veškeré hmoty a energie ve vesmíru „neviditelné". Věřit ovšem v neviditelného Boha, to je velmi nevědecké.

Evoluční hausnumera

V Darwinově době neexistovaly radioizotopové datovací metody a Darwin se děsil výpočtů Lorda Kelvina (nazval ho protivným strašákem), který určil stáří Země jen asi na 40 milionů let. Darwin prohlásil, že pokud se to potvrdí, jeho teorie se zhroutí. Teprve až půl století po Darwinovi byly vyvinuty spektrální přístroje schopné měřit dosti přesně množství radioizotopu v materiálech. Potvrdily se později Darwinovy spekulace o vysokém stáří Země, jak to potřeboval pro svůj evoluční příběh? Ale ovšem, že se potvrdily. Darwin byl i schopný prognostik! Nabízí se však mnohem prozaičtější vysvětlení: evoluční víra určuje datování. Jde o umně vytvářenou selekci dat, výsledků měření a nálezů, které vyhovují evoluční představě. Je-li naměřeno příliš vysoké stáří než požaduje evoluční názor, je výsledek měření zavržen. Je-li stáří příliš nízké, je výsledek také zavržen. Vše, a to nejen v oblasti datování, se musí poklonit evoluční víře a podrobit úhlu tohoto pohledu. Ani jediná měřená kost dinosaurů nevykazuje milionová stáří, ale jen pár tisíc let. Mnohé tyto kosti jsou tak dobře zachovalé, že to vypadá, jakoby zvíře zahynulo před nedávnem. To se ale nepovoluje. Evoluce chce pro dinosaury nejméně 60 milionů let. A tak výsledky měření se tomu musí přizpůsobit. Proto se neměří žádné kosti, ale hornina okolo, a to ještě jen ty vzorky, které vyhovují.

Jaké stáří očekáváte?

ptají se formuláře, které jsou zasílány datovacím laboratořím spolu se vzorky k analýze. Jinými slovy: řekněte si, jaké stáří je vhodné pro vaši víru, a my Vám ho v laboratoři potvrdíme svým testem, dodáte-li nám dostatek vzorků. Když Richard Leaky našel KNM-ER 1470 (1972-Keňské národní muzeum), velmi moderně vypadající lidskou lebku, první datování vykázalo 212 až 230 milionů let. To ovšem nemohli evolucionisté přijmout pro tak moderní lebku. Poslali tedy do laboratoře jiné vzorky okolní vulkanické horniny, a datování bylo sníženo na 2,6-3 mil. let. Ale i to se později evolucionistům zdálo moc vysoké. Byly tedy vybrány ještě jiné vzorky a stáří sníženo na 1, 9 mil. let.

Řekněte, není to exaktní věda?

Tak i při nálezu Australopitheca ramida dala většina vzorků okolního basaltu stáří kolem 23 milionů let (metodou Ar-Ar). Evolucionisté však rozhodli, že je to příliš vysoké stáří vzhledem k postavení této lebky v hlavním evolučním schématu. A tak hledali v dalších vzorcích basaltu a vybrali z 26 vzorků 17, aby obdrželi maximálně 4,4 milionů let. Ostatních devět vzorků dávalo opět o moc vyšší hodnoty, byly tedy zavrženy. Tomu se říká datovací hra a je to běžná praxe evoluční církve nejen v oblasti datování. Takto je ovšem možné vyrobit jakoukoliv teorii o minulosti. Stačí k tomu dvě podmínky: touha, aby daná teorie byla pravdivá a vhodná filtrace/interpretace existujících údajů.

Je libo hypotézu?

Líbí se vám myšlenka, že Hitler byl filantrop a zvláště miloval Židy? Není problém. Vyberte si ta potřebná fakta z jeho života, která se k této vaší teorii hodí, ostatní ignorujte. Zdůrazněte ve svých „výzkumech", že Hitler byl společenský člověk, uměleckého cítění, plný soucitu a něhy jak ke zvířatům (vivisekce byla nacisty zakázána), tak i k lidem. Zvláště miloval svoji matku, kterou ošetřoval oddaný domácí židovský lékař dr. Bloch. V německé armádě (Wehrmachtu) sloužilo mnoho židovských vojáků. Aby Hitler svoji náklonnost k židovské rase skryl před ostatními a mohl tak nerušeně Židům pomáhat a chránit je před těmi, kteří je nenáviděli, raději nikdy nemluvil o svých předcích, neboť se objevily zvěsti, že to byli Židé. Pokud tuto svoji teorii rozvinete na vědecké bázi, máte její rozšíření a úspěch zaručen, stejně jako mnoho stoupenců. Stačí jen umně sestavená mozaika pravd a polopravd. Evoluční pohádka je naprosto stejná kompilace malé části nálezů, mnoha omylů, podvrhů, spekulací a fantazií! Proto může vesele přežívat již sto let v naprostém rozporu s naší zcela neevoluční zkušeností (kdepak se nám co vyvíjí?), všeobecně vzrůstající entropií, stárnutím a degenerací, vysokou stabilitou a sebeopravnými mechanizmy v živé přírodě, v rozporu se zkamenělinami a nijak se neměnícími, rychle se množícími živými tvory (hmyzem, bakteriemi, hlodavci atd.) a v rozporu se všemi zápisy předchozích lidských generací, které byly blíže minulosti než my. To vše je ve jménu víry v evoluci ignorováno, vysmíváno a překrucováno.

Nebo chcete teorii, že lidé jsou veskrze čistotní a vychovaní a všechny ty papíry v nedalekém lese nepochází od nich? Není problém vyrobit takový důkaz. Papíry v lese vznikají přece tak, že dřevitá hmota padlých stromů se tam přirozenými procesy rozdrtí a promíchá s pryskyřicemi a vodou. Tato kaše posléze uschne a je vystavena příležitostnému tlaku dalších padajících kmenů stromů nebo při pohybu skalních masivů. Dochází tak k jejímu slisování, zplstění a opětovnému slisování při současném vybělení - je to dlouhodobý proces, nicméně zcela přirozený. Díky tomu nacházíme často v lese papíry, vzniklé takto evolučně zcela přirozeně - a ne proto, že by je tam nějaké neznámé bytosti odhazovaly, to je zcela nevědecké. Důkaz: podrobnou analýzou papíru zjistíme jeho strukturální i chemickou podobnost s okolním dřevem v lese. Navíc papíry se většinou vyskytují právě tam, kde leží mnoho rozdrceného dřeva, mimo lidské stezky. I naši vědci umí papír uměle vyrobit, a to právě ze stromů. A tak papíry v lese vznikají zcela přirozenou cestou, jak jsme právě prokázali vědecky - tedy podobně, jako vznikly přirozenou cestou samy stromy - tedy evolučně.

Chcete jinou teorii? Třeba že v Blaníku jsou rytíři nebo na Marsu Marťani, nebo že ptáci vznikli tak, že plazi běhali a mávali končetinami, skákali a padali ze stromů a zkoušeli plachtit bez křídel, a tak se jim vytvořila křídla? Nebo že ryby lezly na souš, protože jim vysychala voda, a tak jim za miliony let narostly nožičky? Nebo chcete teorii, jak neživá hmota sama od sebe ožila díky bleskům a třeskům a vytvořila genetické programy ke svému kopírování? Stačí jen vyfiltrovat ta správná fakta, ukázat nějaké fosilní motanice, vyrobit pár falzifikátů, něco ignorovat, něco pokroutit a pseudovědecký příběh je na světě. Vysmějte se odpůrcům, označte je za pavědce a buďte si jisti, že stoupence pro svoji hypotézu seženete - zvláště, když jim vaše teorie usnadní dělat si, co se jim líbí. Jen není jasné, jak váš příběh zapůsobí na budoucí generace. Jestli nebudou chtít tuto vaši pohádku opět podpořit nějakými dalšími koncentráky, eugenikou a masivním vylepšováním lidské společnosti.

PřílohaVelikost
Evoluce a koncentráky.doc54 KB
Průměr: 3 (2 votes)

Evoluční teorie

je ve své podstatě nejen nevědecká - nedokázaná a nedokazatelná - ale nutí lidi myslet špatným způsobem. Odstraňuje ze společnosti zájem o ušlechtilost a morální čistotu a v dětech blokuje jejich přirozené vnímání vyšší hodnoty a významu života.

Naproti tomu kreacionismus jako myšlenkový protipól je vědecký,dokázaný a dokazatelný... Smile Tak nějak mi ze zdejší debaty připadá,byť to zjednoduším, že všechny války, všechny genocidy,všechny diktátorské režimy a v podstatě úplně všechny amorální činy nesou pečeť evolučního myšlení..Já jen když se tak zamyslím na obdobím, předcházejícím vznik evoluční teorie , tak v podstatě křesťanská Evropa ,v předchozích dejme tomu dvou tisíci letech , plula na obláčku porozumnění,víry a lásky mezi bližními s naprostou absencí válek, zcela nezkažena hnusným darwinismem.Ano, tehdejší války,genocidy a hrůzovlády jistě neměly tolik obětí, ale jestli ono to náhodou nebylo tím(jak velmi hezky psal Triturus), že tehdejší stupeň poznání neumožňoval použití třeba zbraní hromadného ničení.I když co se týče efektivity vraždění, tak se ve středověku dokázali vypnout k nadlidským výkonům i pomocí chladných zbraní(třeba Mongolové ve 13.století v dnešním Iráku..)Tak nevím...Jestli všichni ti válčící vraždící,intrikující lidé,lidé toužící po moci, po penězích,inkvizitoři a další individua ztělesňující široké spektrum amorálna a zaštiťující se vírou nakonec nebyli skrytí darwinisté a jen předběhli dobu... Smile

Jediné co mne na celé zdejší debatě těší,je to, že navzdory tomu,že jsem hnusný amorální evolucionista,stižený demencí( protože nevidí ty jasné a nevyvratitelné důkazy kreační teorie),tak přesto mě v souladu s vaší věroukou musíte mít rádi.. Smile Ale já vás nemusím.. Smile :-)
Jediný člověk, kteý udržuje aspoň nějakou úroveň zdejších zastánců kreace je Triturus.Jeho příspěvky čtu pravidelně a přesto, že se nacházíme z velké části na opačné straně názorového spektra (byť ne absolutně), tak jsou pro mne jeho znalosti a myšlenky obohacující.Ještě že všichni ostatní na těchto stránkách produkují(jak trefně napsal censored?) BlablaJežíšblablahnusná
evoluceblablablapekloblabla...,Být všichni jako Triturus, tak se nakonec asi domluvíme a založíme novou hybridní teorii spojující evoluci a kreaci - tzv. krevoluci(v tom je všechno : krev,revoluce,evoluce,kreace...Smile )

Milá čtenářko,

z pana Kábrta si nic nedělejte, on neumí otevřít oči ani sám sobě. Dokazuje to svými články Puzzled

Nazi & Darwin?

Opět to zjednodušování - tentokrát z opačného extrému !!!
Tady prostě buď někdo tvrdí, že všichni evolucionisti jsou vrazi a potencionální náckové, nebo zase někdo jiný jde do opačné krajnosti a tvrdí tu buď, že hitler neměl nic společného ani s křesťanstvím, protože byl TYPICKÝ mystik, nebo jiná varianta = že neměl VUBEC nic společného s myšlenkou sociálního darwinismu.

To všechno jsou jednostranná a černobílá hodnocení Hitlera, která zjednodušují jeho profil hlavně coby politika jehož hlavnín nástrojem je jak známo intrika = Hitler pochleboval všem, které potřeboval k vzestupu k moci a když je už nepotřeboval, poslal je klidně do plynu. Takže spekulovat co měl v hlavě je zbytečné - stačí se podívat na následky jeho činů a motivy jimiž to alespoň navenek ospravedlňoval.

To, že kniha O původu druhů byla v německu na indexu, vůbec nedokazuje, že by jí Hitler nemohl být ovlivněn - jak známo panovníci často sami jedli zakázané ovoce. A důvod zákazu nebyl ten, že by se Hitler nestotožňoval s určitými pasážemi darwinovy knihy. On ji ani nemusel číst -už mu ji předžvýkali jiní před ním, kteří jí byli nadšeni, jako byl Marx, Nietzsche, ba i slavný Hitlerův oblíbený skladatel Richard Wágner. A důvod zákazu : knihy se ze stejnou propagandistickou vervou chytli němečtí komunisté - což byla v německu druhá nejsilnější strana - ta, která by v případě regulérních voleb mohla jediná zmařit Hitlerovy plány na cestu k moci.

Ne nadarmo už Lenin ve Švýcarsku očekával, že socialistická revoluce začně nejprve v Německu - tak "nadějně" to tam vypadalo - rozhodně pravděpodobněji než v Rusku, kde bolševici tvořili menšinu. Komunisté byl jen zrcadlový odraz fašistů, jen více vlevo. Ne nadarmo se Hitlerův režim jmenoval Národní socialismus. A tihle konkurenti z Darwinem už od doby Marxe mistrně operovali a ospravedlňovali své plány ( které se sice hrubostí a cynismem nijak nelišily od Hitlerových, ale konkurence je holt konkurence - a to platilo i mezi katolíky a protestanty, kteří měli jednu Bibli a přece vyvolali třicetiletou válku. a hle PARALELA : Jedni taky Bibli zakazovali číst, zatímco druzí ji studovali !!!

Pro větší ROVNOVÁHU a VYROVNANOST mezi různými krajními pojetími Hitlrea bych jen připoměl tento příspěvek :

Co dodat ...

http://kreacionismus.cz/node/348?page=2

Roman Cardal Nové čtení Adolfa Hitlera - Recenze knihy Jana Horníka : Proč holocaust. Hitlerova vědecká mesianistická vražda.

Děkuji předem těm, kdo budou Hitlerovy činy posuzovat v kontextu všech dobových reálií a nevytrhávat z kontextu jen to co se jim zrovna hodí do argumentace.

Obrázek uživatele V.V.

Nazi & Darwin?

http://www.library.arizona.edu/exhibits/burnedbooks/documents.htm#guidel...

zajimave, ze udajny hlavni inspirator koncentraku Darwin byl za Treti rise na seznamu zakazanych autoru, viz:

"6. Writings of a philosophical and social nature whose content deals with the false scientific enlightenment of primitive Darwinism and Monism (Haeckel)"

"Přeji si, abyste mi říkali Velký vezíre."

Milá čtenářko,

neumím otvírat oči slepým. O to si řekněte Ježíši Kristu, ten to umí. Pokud jste na našich stránkách a v mém článku nenašla žádný solidní argument proti darwinismu, pak se Vám omlouvám, Vaše oči otevřít neumím. Doporučuji však nevzdat to s hledáním pravdy: jsem nadšen, že se chcete o kreacionismu něco dozvědět. Možná mi po pár letech napíšete poděkování, že Vám nakonec Ježíš přece jen ty oči otevřel. Moc Vám to přeju.

Pokud si chcete přečíst ještě něco víc o vztahu nacismu a darwinismu, najdete to zde: http://www.kreacionismus.cz/taxonomy/term/12 - článek "Proč holocaust". Také si můžete sehnat film "Konference ve Wannsee", je to dokument podle nalezených nacistických dokladů. Odvahu při hladání pravdy Vám přeje
Pavel Kábrt

Dobrý den, navštívila jsem

Dobrý den, navštívila jsem vaše stránky poprvé a nestačím se divit. Jsem sice, jak Vy říkáte, "evolucionista" ale o kreacionismus se taktéž zajímám, alespoň z toho důvodu, abych zjistila, v co vlastně věříte a jaké máte názory...Nicméně tento článek je hnusný. Do vědeckého článku má hodně daleko, je nenávistný a nepředkládá žádné důkazy. Nikde jsem zde nanerazila na alespoň sebemenší důkaz toho, že evoluční teorie napomohla ke genocidám 20.století. V tomto případě by si měl milý autor článku spíše nastudovat historii, trošku se zorientovat v tématu a pak si do toho zkusit nainstalovat evoluční teorii.
Pořád se zde opakujete a jen vyléváte svou nenávist, zášť, co já vím, co k evoluční teorii cítíte. Takže bych navrhovala změnu v jednání.
Měl byste si uvědomit, že evoluční teorie je právě ta teorie, žádné dogma i když Vy tvrdíte opak. Pokud přijdete s jiným návrhem, který ale bude zpochybnitelný a bude se o něm moci diskutovat, prosím. Zatím se ale Vaše články blíží právě tomu dogmatu-žádné argumenty, jen plamenné hájení vlastních pravd a tím jste si mě rozhodně nezískal-diskuzi jsem otevřená,ale opravdu rozumné diskuzi, ne pseudoargumentům typu "já mám pravdu". Jsem zvědavá na Vaše další články, s pozdravem
Čtenářka

Re: nenávistný Pavel Kábrt

Zdravím,

ne že bych se chtěl zastávat tady kriminálního živla Pavla Bokaje, ale opravdu musím říci, že některé příspěvky Pavla Kábrta mohou na někoho působit nenávistně.

Jako já vydržím dost, ale jiný člověk by možná neunesl, když mu Pavel Kábrt dává za vinu všechny zemřelé v koncentračních táborech, gulazích a jiných táborech smrti. A to ne nějak nepřímo (ti evolucionisté mohou za...), ale bez obalu, jako bych já přímo byl organizátor takových táborů (vy evolucionisté můžete za ...). Pevně věřím, že takové výlevy jsou jen úlety, a že to Pavel Kábrt ve skutečnosti tak nemyslí, že jen podlehl náhlému rozčilení, když když někdo použil pro něj absurdní argument.

S pozdravem

vitas

Pavlu Bokvajovi

Ať to pročítám zepředu i zezadu, nemůžu na páně Kábrtových argumentech najít nic moc nenávistného, i když Pavel Bokvaj slovo nenávistný uvádí v každém svém příspěvku minimálně jednou. Pročítám si to tady jako interesovaný materialista, který nechce umřít zcela hloupý a chce si vyslechnout názory obou stran. Kábrtovy články i příspěvky jsou poučné, byť silně zaujaté proti evoluci (jak jinak, proto ty stránky dělá) a jeho vyjadřovací podtón prozrazuje zklamání, že ten svět nemůže změnit. Bokvajovy příspěvky prozrazují mnohem menší šíři informovanosti a jeho vyjadřovací podtón se podobá chlapečkovi, kterému velcí kluci na pískovišti šlapou na bábovičky. Pavle uvolněte se prosím Smile

pan Bokvaj

Milý pane Bokvaji,

otevřete oči a srdce, ne svoji mysl. Evoluční bláboly o mezigalaktických miliardách let, srážení asteroidů do planet a čiperných molekulách v teplé kaluži před stovkami miliónů let na planetě Zemi znásilňují přirozené vnímání dětí v širších souvislostech, zpochybňují hodnotu a pravost láskyplných mezilidských vztahů a odstraňují z myšlení lidí jakékoliv vědomí vlastní hodnoty - už předem, zcela zbytečně a pod nálepkou "neutrální věda".

"Neutrální" je slovo, které k evoluční teorii vůbec nepatří. Evoluční teorie má morální náboj, ať se Vám (nám) to líbí nebo ne, a to značný - většinou značně negativní!

Podle Vašich představ bránících "neutrální evoluční vědu - resp. ideologii" se Hitler, Stalin a jim podobní zřejmě zničeho nic začali zajímat o systematické vyvražďování lidí ve vlastní a posléze i okolních zemích ... aniž by měli jakékoliv pokřivení svého vnímání člověka a hodnoty života odvozovaných z náhody, miliard let, výbuchů, soupeření a smrti.

Není vůbec těžké si uvědomit, že pokud člověk uvěří tomu, že jeho život zde na Zemi jest vše - a že jeho hodnota vychází z náhodného slepování atomů a molekul neosobními přírodními silami (což je přírodovědecký nesmysl!) - potom už je to jen otázka času a "správné" příležitosti, kdy takový člověk začne pohrdat, posléze nenávidět a následně vraždit lidi, kteří s ním nesouhlasí nebo kteří mají jinou národnost. Ani nejlepší výchova a humianismus "at its best" jsou bezmocné ... pod tlakem každý člověk selže a nakonec zvolí cestu vlastního pohodlí, vyvýšení a nezájmu o druhé. Pokud je předem morálně oslaben vírou v evoluci, je tento proces daleko snažší a rychlejší, než v případě víry ve stvoření světa Bohem, který má s námi určitý konkrétní a dokonale ušlechtilý záměr.

Spojitost mezi evoluční teorií a válečnými běsněním v nedávné minulosti je potvrzená z historických skutečností, proto Vaše reakce na článek člověka skutečně zaráží.

Článek vůbec neříká, že každý evolucionista musí stavět koncentráky a vraždit lidi. Také snad nikdo nepochybuje o tom, že zlé věci (dokonce i vraždu) vykonali a konají lidé, kteří se hlásili nebo hlásí k Bohu a stvořitelském modelu světa - z přírodovědeckého hlediska jsou na tom dobře narozdíl od evolucionistů - to ovšem neznamená, že jejich morální statut je automaticky správný.

Není ani tak důležité věřit v Boha, jako mít jasno v tom, kým Bůh je. Víra v Boha Stvořitele je sama o sobě správným krokem a z přírodovědeckého hlediska mnohem blíže pozorované skutečnosti - ale pokud nemám jasno v Božím charakteru a způsobu jednání s člověkem a světem, potom se vystavuji nebezpečí, že svoje představy prohlásím za Boží představy a svoje měřítko správnosti prohlásím za Boží měřítko správnosti ... náboženských fanatiků vraždících nevinné lidi ve jménu svého Boha je na světě velmi mnoho a jsou na tom morálně asi tak stejně jako evoluční ideologové ... ti si mohou přidat humanismus, psychologii a etiku navíc ... i velmi ušlechtilou ... ale problém je v jejich schizofrenii ... protože morálka a etika se s evoluční teorií vylučuje ... takže kdokoliv je morální a věří v evoluci, vlastně v evoluci nevěří.

Z morálního hlediska není tolik důležité, že svět, život a člověka stvoříl Bůh, ale že tento Bůh je osobní, živý, věčný, všemohoucí, milující a spravedlivý - jak řekl Ježíš Kristus. Tyto jeho charakterové vlastnosti z člověkem poškozené přírody není možné odvozovat. Stejně jako nelze odvozovat charakter stavitele z fotografií rozbombardovaného chrámu, který postavil.

Shrnuto:

Pokud člověk věří v evoluci - musí dát lidskému životu hodnotu uměle ... jako něco navíc ... co si sám nadefinuje podle své výchovy, svých tužeb, představ či poznání. Co člověk, to jiná výchova, to jiné touhy a představy - výsledkem je chaos, který dnes máme ve společnosti - a vítězí opět ten, kdo má ostřejsí lokty, delší ruce a rychlejší nohy. Vypadá to jako svoboda, ale je to v podstatě řízená anarchie zájmovými skupinami, které si vymýšlejí zákony tak, aby jim to vyhovovalo. Evoluční teorie vytváří předem v hlavách lidí morální bloky ... maji v hlavách zaseto semínko morálního relativizmu ... a tak ochotněji a snáze přijímají názor většiny. To se stalo právě za Hitlerovského Německa, kdy přišla hospodářská krize, ve školách se rozmáhala evoluční teorie a do toho přišel uřvaný Hitler, který lidem sliboval, že všechno ihned vyřeší. Protože Hitler mluvil k lidem bez správného vědomí vlastní hodnoty, bez neochvějné víry v lásku, čistotu, spravedlnost a milosrdenství, k lidem věřícím v náhodný původ života, k lidem, které zajímá akorát to, jak se mít na světě dobře ... padla jeho zrůdná ideologie na úrodnou půdu. Evoluční teorie tedy připravila určitým způsobem živnou půdu pro zvěrstva, která Neměcko páchalo na okolních národech i na vlastních lidech. Podobné to bylo v Rusku, v Itálii i ve Francii. A dnes jsme ve velmi podobné situaci.

Je hospodářská krize, morální úpadek, lidé se chtějí bavit, chtějí se mít dobře, užívat si, topit se v luxusu a majetku, mít moc nad druhými, sbírat zážitky ... k tomu mají v mozku implantovánu evoluční ideologii, která jim brání v uvědomění si svého skutečného vznešeného původu jakožto Božího stvoření nesoucího Boží Obraz - Obraz Lásky. Dnes si naši politikové tvoří zákony tak, aby jim to vyhovovalo a široké masy lidí jsou v podstatě paralyzovány ... každý se stará jen o sebe jsa posilován evolučním blábolem o nutnosti soupeření a urputného boje o holý život.

Tak bojujme o holý život se zatnutými pěstmi proti svým spoluobčanům ... přesně podle evolučního návodu ... a za pár let tady bude další světová válka.

Pokud člověk věří ve stvoření - může i v takovém případě udělat tu chybu, že si definuje podle sebe (nebo nějaké společenské dohody) co je správné a co nikoliv. Výsledek je, že prosazuje opět své vlastní představy - tentokrát především o Bohu, dále o lidech, o přírodě, o sobě a může být morálně na tom stejně špatně, jako evolucionista, který Boha odmítá a priori - tj. předem.

V tomto článku jsme se však dověděli, že evoluční teorie automaticky poskytuje morální relativitu a vyzývá VĚTŠINU k nadefinování si toho, co je správné a co nikoliv. Nejen, že je evoluční teorie přírodovědecký nesmysl, ona poskytuje lidem myšlenkové schéma, kterým si ospravedlňují pohrdání životem - druhých lidí i svým vlastním.

Proto Vás pane Bokvaji chápu, že se bouříte proti představě, že by POUZE evolucionisté byli zlí lidé stavějící koncentráky - to samozřejmě není pravda - jen je to přímočařejší, snazší a v souladu s hodnotou, jakou člověku přisuzuje evoluční teorie - přestože jste prohlásil (dle mého názoru mylně), že je to neutrální věda.

Srdečně zdraví

Libor V. Votoček

Nerozumím, co Vám na tomto

Nerozumím, co Vám na tomto přijde nebezpečné. Evoluce nacismus umožnila, tvořila mu živnou půdu.

Customize This