Evoluce: jen změna v četnosti alel?

stockxpert.com

eyes-2

(Z http://creation.com/evolution-allele-frequencies přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 7/2015. Článek vyšel na stránkách CMI koncem června 2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com.)

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie. Od dubna 2015 pracuje několik překladatelů na překladu knihy Achillovy paty evoluce a doufáme, že Bůh dá, aby vyšla ještě tento rok i s DVD.

Pavel Kábrt

Kreacionionisté by se měli učit odhalovat klam dvojznačnosti— když někdo, proti pravidlům logiky, přepne uprostřed argumentace definici slova - využívání tohoto klamu je totiž běžnou evolucionistickou praxí. Pan S. U. ze Spojených států nás požádal o pomoc při odpovídání právě takovému evolucionistovi.

Nejprve popisuje oponenta, a pak uvádí svoji prosbu o pomoc:

Ale ovšem, že lidé jsou stále lidmi. Předpokládám, že slovem lidé máte na mysli rod Homo. Mluvil jste o 500 letech, a že my lidé jsme makroorganizmy.
„Žádná biologická evoluce“

Jak už jsem řekl předtím, evoluce je neustále probíhající proces. Náš poddruh se vyvíjí už 500 let. Vezměme si jako příklad měnící se rozšíření genetických nemocí. Protože je to způsobeno alelami (takže četnost příslušných alel se změnila), a evoluce je změna četnosti alel v genofondech během generací, tak právě toto je biologická evoluce.
Lidé jsou opice. Těm koncovkám na fylogenetickém stromu opravdu není tak těžké porozumět.

Tuhle odpověď jsem dostal od člověka, se kterým diskutuji a nejsem si jist, jak mu na tohle odpovědět. O četnosti alel jsem se neučil a tak si nejsem jist, co dělat. Mohli byste mi pomoct na to odpovědět?

z CMI odpovídá:

Ahoj S.U.,

rádi Vám pomůžeme.

Váš oponent skutečně žádný podstatný důkaz evoluce od mikrobů k člověku neposkytl. Všechno, co udělal, že jen poukázal na biologické variace, které kreacionisté potvrzují (ve skutečnosti očekáváme mnohem víc než jen variace), a tento člověk nedal žádné příklady nějakých významnějších změn, které darwinovská evoluce vyžaduje —jako je vznik nových struktur, které jsou vysoce složité a specifické.

Toto je běžná evolucionistická taktika, poukázat na příklady variací uvnitř nějakého druhu organizmu (v tomto případě u lidí), a pak tvrdit, že toto dokazuje, že všechny živé věci musely vzniknout ze společného předka (takže lidé jsou příbuzní dýním a dikobrazům). Tohle je však učebnicový příklad logického klamu, který se nazývá dvojznačnost. Podívejte se na článek Nenalétněte na trik návnady a pasti a Evoluční vlak přijíždí (pardon, jede v opačném směru).

Abych Vám pomohl pochopit, co vlastně ten kritik říká, dovolte mi vysvětlit jeho terminologii. Alela je jen varianta nebo prostě jen obměněná forma určitého genu. Například gen pro barvu oka může mít různé formy čili alely — někteří lidé mají alelu pro modré oči a jiní alelu pro hnědé oči. Četnost ukazuje, kolik lidí má v určité populaci tyto alely. Takže populace může mít 30 % hnědookých lidí a 70 % modrookých lidí. Změna četnosti by nastala, kdyby o několik generací později měla populace 15 % hnědookých a 85 % modrookých lidí. To se může stát velmi snadno, když se budou modroocí lidé brát spíše mezi sebou a budou mít v průměru více dětí než ti hnědoocí.

Takže ten Váš kritik definoval biologickou evoluci tímto typem změny —" změnou v četnosti alel". To je však ‘evoluce’ jen v tom nejtriviálnějším smyslu. Všimněte si v tom výše uvedeném příkladu: začali jsme s modrýma a hnědýma očima a skončili jsme s modrýma a hnědýma očima. Jediné, co se změnilo, bylo relativní procentuální zastoupení těchto alel v populaci. Jenže tímto procesem opravdu nikdy nezměníte rybu na rybáře! Ta forma evoluce, kterou popíráme—univerzální společný předek— vyžaduje mechanizmus, který musí udělat mnohem víc než jen zamíchat alelami uvnitř nějaké skupiny, nebo jen dát do oběhu nové alely tak, že ty původní rozbiju a zničím (viz články Tři R evoluce a Mohou mutace vytvořit novou informaci?). Takový mechanizmus by vyžadoval vygenerovat stohy nové genetické informace, charakterizované vysokým stupněm specifické složitosti.

Nenechte se tedy zastrašit silnými slovy. Důkaz evoluce, který Váš oponent uvedl, je beznadějně nedostačující. Pokud se seznámíte s výše uvedenými články, nebudete mít nejmenší potíž dát odpověď.

Podobné články v angličtině

Pro další četbu v angličtině

Videa v angličtině k tomuto tématu

PřílohaVelikost
00780-1.7.2015-evoluce-jen_zmena_v_cetnosti_alel-english-10152-czech-10251.doc185.5 KB
Průměr: 5 (1 vote)

Vlasta

Ideologie není nauka o myšlence. Přeji pěkný večer.

Děkuji KTE.

Ideologie je v podstatě nauka o myšlence, evoluční teorie je docela zajímavá myšlenka, takže je evolucionismus docela zajímavá ideologie. Přeji pěkný večer. Doufám, že mi také popřejete, abych přece jen neměl poslední slovo. Je třeba to zakončit nějak vědecky. Mějte se. Smile

Dneska bylo vedro ty jo.......

Ano

Víra v křesťanského boha není křesťanství, křesťanství není náboženství a světlo není vidět.

Aha, takže pro Vás je v podstatě to to samé?

Tak to jo. Já myslel, že si nerozumíme ohledně pojmů. V.S.

Pro mě je to prakticky to samé

Věda není určena lidem, kteří chtějí mít absolutní jistotu. Kdo takovou jistotu ke svému životu nutně potřebuje, hledá ji obvykle ve víře v boha (bohy), nikoli ve vědě, přičemž nesmí vadit, že vírou v boha (bohy) zprostředovaná jistota je s velkou pravděpodobností klamná.

Mluvil Jste o náboženství.

V náboženství opravdu žádná jistota není KTE.

Ty nemáš absolutní jistotu, že ten tvůj bůh existuje?

Ne o Bohu.

Věda není určena lidem, kteří chtějí mít absolutní jistotu. Kdo takovou jistotu ke svému životu nutně potřebuje, hledá ji obvykle v náboženství, nikoli ve vědě, přičemž nesmí vadit, že náboženstvím zprostředovaná jistota je s velkou pravděpodobností klamná.

Vlasta

V náboženství opravdu žádná jistota není KTE.

Ty nemáš absolutní jistotu, že ten tvůj bůh existuje?

Přesto ji takto tady kdekdo tak prezentuje.

Věda není určena lidem, kteří chtějí mít absolutní jistotu. Kdo takovou jistotu ke svému životu nutně potřebuje, hledá ji obvykle v náboženství, nikoli ve vědě, přičemž nesmí vadit, že náboženstvím zprostředovaná jistota je s velkou pravděpodobností klamná

V náboženství opravdu žádná jistota není KTE. To si něco jistě špatně vysvětlujete. Nebo to trochu jinak chápete, než by se chápat mělo. To záleží také na tom, jaké náboženství máte na mysli.

Samozřejmě z pohledu křesťanské víry to si asi neporozumíme. Má víra je osobní záležitost mezi mnou a Kristem zprostředkovávaná Duchem Svatým. Jedná se o trochu jiné záležitosti než v jiných "náboženstvích".

Jinak jsem samozřejmě rád, že vědu stavíte do toho správného světla, že to je také pouhá víra. Sice pravda - je to víra v určité vysvětlování - určitých faktů - to ale na věci nic zvlášť nemění. Interpretace je již pouze věcí osobních postojů a názorů, jak by se to mělo - ta zkoumaná věc - vysvětlovat - ve světle našich každodenních zkušeností. Což je pak ryze osobní záležitost každého člověka. Pokud však někomu pomůže, že se na věci shodne více lidí než jen jeden, pak ano - může se to považovat za něco ověřeného.

No ale pak přijde pohled z jiné strany - kreacionismus - a člověk musí tato zjištěná fakta - zkoumat také z jiné stránky. No a pak si samozřejmě vybere. Anebo také nevybere, to už je věc další.

Jak je vidět, Vy KTE, Jste si zřejmě již vybral. Je třeba ale přemýšlet nad věcmi i trochu jinak, než jen evolučním pohledem a vydávat to za objektivní fakta. Ono - za doby faraona bylo také objektivním faktem, že farao je ztělesněný nějaký Bůh, kterého všichni uctívali. No a chudák matka, která toho - boha - zplodila, nemohla k tomu nic říci, že to je zcela normální člověk, jako každý jiný.

Vida, teď jsem si uvědomil, jak to Bůh dobře učinil. Všichni lidé - ať muži, či ženy, se rodí z matky a ne z muže. A jen matka ví, že to, co zplodila je to, z čeho to vyšlo - tedy z muže a ženy. Maria také věděla, že to, co počala - Krista - je z Ducha Svatého. Proto tu máme její svědectví, - že počala z Ducha Svatého. Neboli - Kristus se narodil jako člověk, ale byl počat samotným Bohem. Bůh způsobil, že se vajíčko začalo vyvíjet v plnohodnotného člověka. Kristus byl člověkem, ale základ byl Boží.

Už od druhé věty KTE to není pro Vás. To aby Jste zase nedělal poznámky o těch kecech. V.S.

...

Rozhodně však nelze mít absolutní jistotu.

Věda není určena lidem, kteří chtějí mít absolutní jistotu. Kdo takovou jistotu ke svému životu nutně potřebuje, hledá ji obvykle v náboženství, nikoli ve vědě, přičemž nesmí vadit, že náboženstvím zprostředovaná jistota je s velkou pravděpodobností klamná.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

KTE

Je velký třesk dokazatelný/vyvratitelný? Má kosmologie bez velkého třesku smysl? Kdo rozhoduje o tom, zda je (makro)evoluce falzifikovatelná? Co na to Jan Tleskač?

Řekneme, že jsme na tom stejně, jako u otázky viny v současnosti nejsledovanějšího soudu v Česku. Jinými slovy, jsme ve stejné pozici, jako soudce, obhájce či žalobce, jako vždy, když jsme u něčeho nebyli přímo účastni.

Můžeme tedy jen na základě nepřímých indicií, přiklonit svou víru k takovému či onakému závěru. Rozhodně však nelze mít absolutní jistotu.

Proto je odsouzeníhodné, že evolucionisté vydávají svou báchorku, o povstání světa z ničeho a bez nikoho, za fakt. A za pravdu s vyšší přidanou hodnotou, než je jen pouhá víra.

Už toto evolucionistické chvástání dělá z evolucionistů lháře!

Teze o možnosti, jak veškerá existence mohla povstat z absolutní neexistence a veškerý smysl z absolutního bezesmyslu, je možno velkoryse a s politováním brát jako víru, při pohledu na tímto postižené věřící. Avšak rozhodně ne, jako prokázaný vědecký fakt.

Steve

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Customize This