Druhý termodynamický zákon vylučuje evoluci

Dr. Thomas Seiler, Ph.D., Mnichovská univerzita*

(Z http://sites.google.com/site/scientificcritiqueofevolution/abstracts přeložil M. T. - 9/2010)

NÁSLEDUJE POUZE VÝŇATEK z článku a přednášky, prezentované na kongresu katolických vědců v listopadu 2009. Kongres měl název:
„Evoluce je z vědeckého hlediska nemožná“
9. listopadu 2009
Libera Università degli Studi San Pio V
Via Cristoforo Colombo, No. 200
Rome

Souhrn

Fyzici tvrdí, že veškerá příroda se řídí „druhým termodynamickým zákonem“, tzv. větou o entropii, která říká, že „nemohou samovolně probíhat fyzikální procesy, při kterých klesá entropie (=teplo proudí samovolně vždy z teplejšího do chladnějšího tělesa, dva růz. plyny se mísí, ale nikdy se samovolně neoddělí)“. Entropie určuje směr, kterým se ubírají veškeré přírodní procesy: od méně pravděpodobných hustot rozdělení k pravděpodobnějším, od uspořádaných struktur k neuspořádaným a nikdy opačně.

Příkladem zákona entropie je genová degenerace biologického druhu vinou negativních mutací: kupříkladu na některých větrných ostrovech ztratily zcela jisté mouchy křídla. Vědci říkají, že to vlastně přináší mouchám výhodu – udrží se na souši v podmínkách, kde by je silné větry mohly zanést nad otevřené moře. Sled mikrozměn vedoucích ke ztrátě složitých orgánů je přírodním procesem stoupající entropie. Jeho opak – sled malých genových změn vedoucí díky přírodnímu výběru ke vzniku zcela nového orgánu – je neexistujícím procesem klesající entropie.

Proti tomuhle předpokladu lze namítnout, že omezení daná zákony termodynamiky neplatí pro biologické struktury, protože existují v otevřených systémech. „Otevřený“ znamená, že hmota a zejména energie může přecházet do okolního prostředí a naopak. Abychom ověřili platnost téhle námitky, musíme se důkladně zamyslet nad tím, co otevřené systémy umožňují.

Meze otevřeného systému můžeme znázornit na příkladu strojů snižujících entropii jako třeba ledničky. Ta odvádí teplo z chladného prostředí (její vnitřní prostor) do prostředí teplého (do místnosti). Tohoto vysoce nepravděpodobného procesu můžeme však dosáhnout pouze tehdy, jestliže už máme předem k dispozici složitý mechanismus uskutečňující automaticky chladicí koloběh. Takováto „zařízení“ redukující entropii nalézáme i v rostlinných chloroplastech. Dalším příkladem vzestupu uspořádanosti v otevřených systémech je tvorba krystalů, např. sněžných vloček. Když z nich vyprchá teplo, pozorujeme na nich díky proběhlému fázovému přechodu makroskopickou pravidelnost. Molekuly, jejichž pohyb se během ochlazování zpomalil, zkondenzují. Energeticky je výhodnější uspořádat je spíše do krystalových útvarů než je orientovat chaoticky – typický proces degradace energie.

Důvodem, proč údajná evoluce biologických orgánů nepatří mezi zmíněné procesy, je fakt, že ony procesy představují fyzikální způsoby, kterými je preexistující řád transformován z jedné úrovně na druhou. V těchto otevřených systémech nevzniká žádné skutečně nové uspořádání nebo informace. Buď byl informační obsah již přítomen ve složitém stroji, jako je třeba lednice či chloroplast, nebo již existoval v symetrii výchozích molekul, v meziatomových elektromagnetických silách, nastavených určitým směrem. /Kdyby tomu tak nebylo, kdyby tato uspořádanost nebyla předem naprogramovaná, nemohli bychom krystaly řadit stále a znovu do 7 soustav. Pozn. edit./

Další takovou kategorií by byl mechanismus zpětné vazby v takzvané „disipativní struktuře“. Ve všech těchto případech se neděje vůbec nic nepravděpodobného. Jde vždy o výsledek energetické nutnosti, na jejímž základě se předem naprogramované uspořádané soustavy objeví. Proto otevřené systémy nevytvářejí uspořádanost. Jen způsobují, že se skryté uspořádání stane viditelným.

(disipace = ztráta části energie nevratnou přeměnou na jiný druh energie, zejména v teplo. Pozn. překl.)

Na druhé straně těla živých tvorů představují skutečně novou informaci. Tato informace není obsažena v molekulární struktuře základních chemických prvků, ani tu není žádný stroj, který by byl naprogramován, aby tu novou informaci vyráběl. Neexistuje žádné fyzikální uspořádání, které by obsahovalo informaci nutnou k syntéze života z neživé hmoty, nebo nutnou ke vzniku složitých živých organizmů z těch jednodušších. Existence takového uspořádání je vyloučena druhým zákonem termodynamiky, protože ten právě nepatří k těm naprogramovaným strukturám, které mohou vytvořit otevřené systémy! Z toho plyne, že evoluce člověka z molekul je znemožněna základními přírodními zákony.

*Dr. Thomas Seiler má titul Ph.D. z fyziky; je absolventem mnichovské univerzity.

PřílohaVelikost
Druhý termodynamický zákon vylučuje evoluci.doc36 KB
Průměr: 5 (1 vote)

Re: Druhý termodynamický zákon vylučuje evoluci

Autor článku nerozumí fyzice a evoluci už vůbec ne. To, co píše o termodynamice je pravda. Jenže to platí pro izolovanou soustavu, a tou biologický systém není. Ale snaha se cení Smile)

Zdravím Stouru -

Díky za dobrou radu - Vaše doporučení jak hledat opravdu
bezpečně funguje !!

KTE - O.K., vše v pohodě

Tak je to nejlepší - vždy vše na rovinu - to je nejrychlejší domluva, jenom né chodit zbytečně kolem horké kaše.

Není to můj zákon, neobjevila jsem to - to je věc jiných
světových kapacit. Jedno je jisté- kdyby si největší mudrci
námahou hlavu zlámali, realita zůstane tak, jak je - lidé
na tom nemohou nic změnit.

Pro mě osobně z toho plyne: "Není velký výběr, jsou jen dvě možnosti - a proto dej si bacha na to, abys byla vždy na té
správné straně této vysoké hradby"

V kruhu se nemotám

Jsem promovaný fyzik z MFF UK (obor biofyzika a chemická fyzika) a tvrdím, že základní pointa výše uvedeného článku je pitomost.

Žádný termodynamický zákon evoluci nevylučuje.

Obrázek uživatele Stoura

to Klarisa - vyhledavani

Pomoci google se tu ale hledat da - zkuste dat do prikazoveho radku google treba retezec site:kreacionismus.cz Klarisa entropie

nebo nejaka jina slova, ktera maji byt v prispevcich , ktere hledate. site: zajisti, ze se hleda jen na tomto webu

Jinak - neni to uplne spolehlive, protoze zdejsi stranky jsou spatne sestavene po technicke strance (vizte vypis chyb na http://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fwww.kreacionism...)

KTE - Dokolečka dokola

Motáme se v kruhu. Právě tady jsme byli už letos na jaře, jestli se nemýlím.
Hledat zpětně tady na webu moc neumím, bere to čas..... ale "přelouskejte" si prozatím výše uvedený článeček- je krátký, stručný a jasný. Jako odpověd by to mělo zabrat. Je to od promovaného fysika z UNI Mnichov.

(Potřebujem najít přesně to, co už jsme měli na jaře dlouho
na programu.)

Pro Klarisu

Zákon o entropii nikde a nikdy "nepostuluje", že by sebeorganizace byla podmíněna programem. To není jeho job. Podle fyziků všechna příroda podléhá entropii bez výjimky. Jak živá, tak i neživá příroda se jím řídí.

Velmi správně. Chválím. Smile

Živé systémy jsou jakoby biologické stroje, které mají v sobě program života, to "know how" a proto na ně zákon entropie nestačí - vzdorují mu "sebeorganisací" = růstem a prosperitou.

I pro živé systémy či jakékoli jiné jakkoli složité systémy platí zákony termodynamiky beze zbytku. Geny, bílkoviny a všechen tenhle vercajk slouží jen k tomu, aby byly toky energií a látek usměrněny, například za účelem růstu a reprodukce.

Že živý organismus vzdoruje entropii, protože má v sobě program, je výrok obdobné informační hodnoty, jako že řeka vzdoruje entropii, protože prší. A řeka ke svému vzdorování žádný program nepotřebuje.

Opět, znovu, dokolečka dokola: V otevřených systémech v podmínkách termodynamické nerovnováhy vznikají stabilní objekty s vyšším stupněm organizace (nižší entropií) a žádné termodynamické zákony tomu nebrání. Že druhý termodynamický zákon vylučuje evoluci je v lepším případě omyl, v horším a pravděpodobnějším případě náboženská propaganda.

Obrázek uživatele Stoura

to Klarisa - podléhají entropii

Píšete že "Podle fyziků všechna příroda podléhá entropii bez výjimky. "

Ač fyzik-amatér, tak tomuhle vyjádření nerozumím. Entropie je fyzikální veličina, jejíž hodnota - konkrétní číslo, popisuje nějaký stav konkrétního objektu. Podobně popisují stav objektů veličiny, jako je teplota, hmotnost, objem hustota nebo třeba číslo bot. Není mi moc jasné, jak podle Vás (nebo těch neznámých fyziků, jimiž se zaštiťujete) může všechna příroda podléhat tomuto číslu.

Pokud máte na mysli "růst entropie", tak to ani zdaleka neplatí. Výjimek máte v této diskusi vyjmenováno hodně.

KTE - na Váš dotaz :

"Kde a kdy zákony termodynamiky (jmenovitě druhý termodynamický zákon) postulují, že schopnost sebeorganizace je podmíněna nějakým programem?"

1.Zákon je o přeměně energie, 2.je zákon o entropii=
=který Vás zajímá -
nikde a nikdy "nepostuluje", že by sebeorganisace byla podmíněna programem.To není jeho job.
Podle fyziků všechna příroda podléhá entropii bez výjimky. Jak živá, tak i neživá příroda se jím řídí. Ovšem mezi oběma systémy je jistý zásadní rozdíl:

V živých systémech stárnou geny a degenerují, zapříčiněno
je to negativními mutacemi stárnoucího organismu. Ale ted to přijde: Jsou to jakoby biologické stroje, které mají v sobě program života, to "know how" a proto na ně zákon entropie nestačí - vzdorují mu "sebeorganisací" = růstem a prosperitou. Velmi dobře to vysvětluje zdejší přednáška na kongresu vědců v Rímě. Stojí zato si to přečíst.

Pořád jak u blbejch

SAMOORGANIZACE je, jak už jsem řekl, zcela jistě záležitostí výhradně UZAVŘENÉ soustavy.

Kdo napíše tuhle hloupost po třech či více týdnech diskuse, toho poznání věru neosvítí ani v podružnostech. SAMOORGANIZACE je totiž zcela jistě záležitost OTEVŘENÉ soustavy. Ne nadarmo někteří kreacionisté považují nerovnovážnou termodynamiku za dílo ďáblovo.

Přečtěte si, Davide, ještě jednou pozorně můj původní příspěvek (17.9.2010) o termodynamické nerovnováze a stabilitě v (organizovanějším) stavu s nižší entropií. A nevysmívejte se hrncům, kterým nerozumíte.

Budete-li nadále přesvědčen, že SAMOORGANIZACE nastává v UZAVŘENÉ soustavě, nasaďte si na hlavu igelitku a na několik desítek minut si s okolím přestaňte vyměňovat plyny. Pak nám přijďte říct, jak báječně jste se v UZAVŘENÉ soustavě SAMOORGANIZOVAL.

Customize This