Drak

Drak je společný název pro řadu velkých tvorů (plazů, hadů, ptáků, veleještěrů), které znali lidé ve starověku. Draci jsou součástí legend mnoha národů. Slovo pochází z řeckého: δράκων, Drakon, latina: Draco, což znamená "had obrovské velikosti".

Přestože většina evoluční vědců odmítá draky jako mýtus, existuji relavantní historické zmínky různých kultur (např. Anglie, Čína, Skandinávie, Francie, Indie, Egypt a Arábie) na jejichž základě lze nedávnou historii darků předpokládat. Přestože draci v různých vyprávěních vykazují odlišnosti, lze mezi nimi vypozorovat určité shodné znaky. Mnoho z těchto tvorů bylo dravých a škodilo chovu hospodářských zvířat. Zaměřovali se na ně lovci, kteří je hubili.

Historické zmínky o dracích:

Herodotus (5. století před Kristem)
- spatřil okřídlené vodní neopeřené hady poblíž města Boto v Arábii

Alexand Veliký (330 př. n. l.)
- informuje o syčícím obřím hadovi žijícím v jeskyni, kterého lid Indie uctíval jako boha
- pobočník makedonského krále Onesicritus uvedl, že indická královna Abisarus vlastnila hady o velikosti 120 až 210 metrů.

Morvidus (341-336 př. n. l.)
- anglický král, který podlehl v boji obrovskému mořskému hadovi

Beowulf (495-583 n.l.)
- legendární anglický hrdina, který porazil obrovského ptakoještěra

Drak Kroków (8 stol. n. l.)
- žil na břehu řeky Visly v jeskyni u Krakowa, příšera pojídala dobytek a nešla zabít, nakonec jej otrávil Krakus, podle kterého bylo pojmenováno město

Svatý Jiří (město Silene v Lybii)
- obyvatelé krmili draka ovcemi, až došly, tak dcerami
- Jiří probodl draka kopím a zachránil princeznu

Marco Polo (1271-1291)
- popsal draky v provincii Karajan
- zvířata byly 10 mětrů dlouhá se silnými čelistmi a mohli spolknout člověka

Bible
- Job 41:4
- Izajáš 27:1
- Žalm 74:13-14
- Zjevení 12:7-9
- Izajáš 14:29
- Izajáš 30:6
- apokryf ke knize Daniel (Daniel 14:23-27)

Více informací o dracích naleznete zde:
http://kreacionismus.cz/memento/bdhap1.htm
http://kreacionismus.cz/content/problem-dinosaurich-mekkych-tkani-nadale...

Štítky:
Customize This