Design člověka: žádné stopy po evoluci

Design člověka-žádné stopy po evoluci.jpg

Design člověka-žádné stopy po evoluci_2.jpg
Frank Sherwin, M. A.

(Z Acts and Facts –January 2011 přeložil M. T. – 3/2011)

Člověk se buď pozvolna vyvinul z prvotního kalu před několika miliardami let – nebo byl stvořen k obrazu Božímu. Seznam důkazů svědčících údajně o vývoji člověka z „nižších“ forem života se během mnoha desetiletí poctivého vědeckého bádání scvrkl na nulu. Od střechy po základy se nám tak konstrukce „evoluce člověka“ před očima rozpadá.

Zubaři zastávající darwinovskou filozofii by například mohli navrhnout vytrhat člověku zuby moudrosti vzhledem k „evoluci“ lidských čelistí. I když je opravdu třeba nějakou tu stoličku občas vytrhnout, nemá to prokazatelně s evolucí co dělat (1).

Mnozí evolucionisté poukazují na chronické bolesti zad jako důkaz toho, že lidé začali na rozdíl od svých čtyřnohých předků chodit zpříma. Nejenže je však lidská páteř zcela jasně konstruována pro vzpřímenou chůzi, potíže se zády však zjevně souvisejí se špatnými návyky, zraněními či jinými poškozeními. Bolesti zad tak nemají s evolucí nic společného (2).

Evolucionisté nepřestávají tvrdit, že vývoj lidského embrya v matčině lůně zrcadlí evoluční minulost člověka, kdy měl žábry jako ryba či žloutkový vak jako kuře. S podobnými nevědeckými tvrzeními přišel jako první německý zoolog Ernst Haeckel, když formuloval svůj nechvalně známý „biogenetický zákon“. Evolucionisté se stále (na škodu poctivé vědě) téhle překonané nauky drží, ačkoli byla tato „rekapitulační teorie“ již dávno zcela vyvrácena (3).

V mnoha světských školách se stále učí nevědecká koncepce, podle které jsou struktury jako krční a nosní mandle a apendix bezcennými pozůstatky naší evoluční minulosti (4). Roku 2010 však označili čtyři evolucionisté zmíněné mandle za „velké soubory imunologicky aktivních lymfatických tkání“ (5). Jde tedy o dynamické součásti imunitního systému! Roku 2009 prohlásil jeden imunolog-evolucionista:

Kdyby Darwin věděl o tvorech, kteří mají apendix u tlustého střeva, a kdyby věděl o mnohostranné účelnosti apendixu, nepovažoval by ho patrně za pouhý pozůstatek po evoluci (6).

Neexistují fosilní důkazy toho, že se člověk vyvinul z nějakého nižšího tvora. Jak to vyjádřil jeden autor populárněvědecké literatury, „Poslední společný předek šimpanzů a lidí zůstává pro vědu svatým grálem“ (7) – jde tu o metaforu implikující marné hledání iluzorního pokladu nebo prostě čehosi velmi cenného, hledání, které nemá absolutně žádnou šanci na úspěch. Doklady údajné evoluce na tomto poli totiž nevyhnutelně vnášejí do celé problematiky jen zmatek. Podtitul v Newsweeku to vyjadřuje lakonicky: „Objev fosilie neznámého předka člověka otřásá představami o lidské evoluci“ /8/.

Například nedávno objevené stopy nohy vypadají překvapivě lidsky a kreacionisté tedy navrhují nemyslitelné – totiž že jsou skutečně lidské (9). Ostatní autoři tančí kolem pravdy:

Jedná se o nejstarší stopy nohou, vytvořené před 1,5 miliónem let, které vypadají jako stopy pocházející od moderních lidí. Vědecký tým…našel tyhle cenné fosilizované stopy roku 2009 ve vyschlém blátě…Na první pohled jsou totožné se stopami, které zanecháme, jdeme-li po písku (10).

Evolucionisté nemohou přijmout, že zmíněné stopy zanechali lidé, a tak bez zjevného vědeckého důvodu věří, že patří méně vyvinutému předku člověka, jímž prý byl Homo erectus.

Písmo v Genesis 1 jasně učí, že Bůh stvořil rostliny i zvířata „podle jejich druhu“ – a stejně tak člověka, unikátního tvora stvořeného k obrazu Božímu (Genesis 1:27).

Odkazy:

1. Sherwin, F. 2003. The Whole Tooth about Wisdom Teeth. Acts & Facts. 32 (3).
2. Morris, J. 1998. Do Back Problems in Humans Prove Evolution from Animals? Acts & Facts. 27
(12).
3. Morris, J. 1989. Does the Human Embryo Go through Animal Stages? Acts & Facts. 18 /8/.
4. Sherwin, F. 2003. For Every Structure There Is a Reason. Acts & Facts. 32 (11).
5. Barrett, K. E. et al. 2010. Ganong’s Review of Medical Physiology. New York: McGraw-Hill Medical,
605
6. Choi, C. Q. The Appendix: Useful and in Fact Promising. LiveScience. Posted on livescience.com
August 24, 2009, accessed November 11, 2010.
7. Viegas, J. The Human Family Tree. Discovery News. Posted on
discovery.com, accessed November 11, 2010.
8. Begley, S. Welcome to the Family, Missing Link. Newsweek, April
8, 2010.
9. Thomas, B. Human Evolution Story Stumbles over Footprints.
ICR News. Posted April 6, 2010, accessed November 10, 2010.
10. Hirji, Z. Footprint Fossils Analyzed for Ancient Human Gait.
Discovery News. Posted on news.discovery.com July 22, 2010, accessed
November 11, 2010.

PřílohaVelikost
Design člověka - žádné stopy po evoluci.doc304.5 KB
Průměr: 3 (2 votes)
Štítky:

Návrh je to dobrý. Bohužel má

Návrh je to dobrý. Bohužel má jednu nevýhodu – stárnutí bez možnosti repase.

Jinak píši skoro každý člověk

zcela úmyslně.Neb koho zajímají jen nákupy,Blesk a rodinné seriály ,tak zrovna tak tato netečná většina svým jednáním Boží slovo odmítá.Ač minimálně vzdáleně tuší,že něco takového je.

Bahnoure ,Bahnoure

Lucy je sice také předpotopní opice,ale nepovažuji ji za předpotopního paviána.Ono je to totiž celkem jedno .Jak objeví archeologové nějakého předpotopního lidoopa tak křepčí radostí a myslí si ,že zase mají nový vývojový článek mezi opicí a člověkem.Ve svém nadšení si neuvědomují základní věc a to,že jen našli pozůstatky dalšího vyhynulého lidoopa.

Obrázek uživatele Bahnour

skoro každý

já píšu každý jen trochu soudný člověk a ty píšeš, že skoro každý, což je většina, což znamená, že pokládáš většinu za soudnou, jenže většinu tento spor vůbec nezajímá, ona žije tím, kde v Kauflandu nakoupit ten nejlevnější cukr, olej a banány, čte Blesk a tetelí se v tom hnoji, co je v něm k mání. O tu většinu mi vůbec nejde. Mi jde o soudné lidi, kteří se zajímají o to, kdo jsou a nevadí jim, že jsou spříznění s Nxpratetou Lucy, kterou ty nazýváš předpotopním paviánem, ty bláhový Kreacionistický Mladozemče! Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské.

Takže závěrečná zpráva je

,že dle Tebe Bahnoure zjevené Boží slovo odmítne skoro každý neb jeho soudnost ho přesně slovy Bible vede do bláznovství.Skutečně Ježíš Kristus musel se obětovat z lásky k lidem neb už dávno by Bůh lidský věk ukončil.

Obrázek uživatele Bahnour

to V.Dostál

nabízené Slovo odmítne a postaví se PROTI Bohu
Jestli je tím nabízeným slovem Genesis a Potopa, pak to odmítne každý jen trochu soudný člověk, věřící nebo nevěčící.

Ostuda?

Ve zdejší diskuzi se už několikrát objevil názor, že kreacionismus (mladé Země) je ostudou křesťanství. Existují křesťané, kteří jsou přesvědčeni, že počáteční verše Bible jsou jenom hymnem, který zapsal dávný "pěvec" k oslavě Boží a že slovo "den" nemáme, podobně jako jiná slova v jiných básních, chápat doslova. Myslí si, že jde jen o alegorii, že toto slovo tedy může znamenat neurčitě dlouhé období (tedy i miliardy let). Kreacionisté, kteří jsou mezi křesťany ve velké menšině, jsou však - podle mnoha známek - přesvědčeni, že první kapitola Genesis je sice oslavná píseň, ale současně je také zprávou určenou nám lidem, zprávou potřebnou pro naše chování (např. svěcení svátečního dne). Považují (podobně jako křesťanští evolucionisté) slova Bible za Slovo Boží, které má daleko větší váhu než výpovědi lidského zkoumání. Text Bible se může Slovem Božím stávat různým způsobem, dokonce i jako meč odsekávající ateistu od reality. Právě na začátku Bible je jasně sděleno, že člověk je svobodný tvor, což ovšem může znamenat, že nabízené Slovo odmítne a postaví se PROTI Bohu.
Samozřejmě, že slovo "den" také znamená jas, jasnost, vysvětlení, záři, apod. Narozdíl od toho "noc" také znamená "tmu, zatemnění, bloudění, nebezpečí". Každý si může vybrat. TOTO je podstatné. Takže než někoho nějak označíme (nebo označíme jeho výpovědi), tak rozvažujme. Jestliže se může KAŽDÝ mýlit, pak se mohu mýlit i já, který někoho odsuzuji! Bez ohledu na množství "důkazů".(Navíc: Jak hluboce jsem si tyto důkazy ověřil?)

No Lucy

je spíše předpotopní opice.Nic společného s člověkem.Ovšem pro hledače hypotetického vývoje člověka bude dobrá i pánevní kost předpotopního paviána.

ondro: piti krve

to je jen v tve hlave Wink

Obrázek uživatele Ondra

Prosektorovi

Ondro to už je ale fakt na nějaké tabletky. z toho cholerického rozčilování ti hrozí vysoký tlak a případně i úmrtí v mladém věku. TO CHCE KLID!!!

Já jsem klidný. Akorát Death mi pije krev... Smile

Customize This