Darwinovi šašci mají další problémy

Pavel Kábrt

Jedním z ostřílených triků Darwinovy party, který používá už mnoho let, je ignorovat nepříjemná fakta. Co ale mají dělat, když vědeckých faktů proti nějakému evolučnímu dogmatu přibývá a už je ignorovat nelze?

Pak by totiž hrozilo, že budou evolucionisté veřejně místo za vědce označeni za šašky – tedy to, co skutečně jsou, a co zatím vědí jen zasvěcenci. Ale i pro tento případ má evoluční parta svoje ostřílené a mnoha lety prověřené záchranné mechanizmy. Je to záchranný krok dva (krok jedna je fakta ignorovat) a tento krok dva nese krycí název „vývoj vědy“. Funguje to jednoduše – dogma se prostě změní. Evoluční báchorka dostane nový kabát.

Když v nějaké oblasti už dál nelze nová fakta ignorovat, jelikož je jich víc a víc, a už ani nepomáhá označovat vědce, kteří s nimi přicházejí, za náboženské fanatiky a neznalce „hloubky evolučního učení“, musí se přistoupit ke kroku dva: evolucionisté se překabátí, změní názor a nová fakta do staré evoluční báchorky prostě vstřebají. To je fígl, který se od dob teologa Darwina stále znovu opakuje - konec konců i sám název současné evoluční teorie je výmluvný: neodarwinismus.

Kdo neví, proč máme neodarwinismus (tedy starou báchorku v novém kabátě), tak jen připomenu:

Darwinisti ke konci 19. století nenáviděli závěry Mendelových výzkumů a dlouho je ignorovali, protože jsou v rozporu s jejich ideou postupného vývoje. Gregor Mendel objevil, že nové znaky ve fenotypu v dalších generacích nejsou důsledkem postupné evoluce, ale jen jiné kombinace a exprese původních informací, které se nevyvíjejí, ale jen jednorázově kopírují. To bylo ostře proti Darwinovu učení. Darwin dopis o těchto objevech od Mendela dostal, ale ani ho neotevřel.

Jenže ignorovat tyto objevy bylo časem těžší a těžší. Důkazů, že má pravdu Mendel a ne Darwin, začala věda přinášet víc a víc (to je ta skutečná věda, experimentální, ne evoluční dějeprava o dávných rybách chodících po souši s hlavou na krku a plícemi v hrudi). Co s tím? Nastal čas pro druhý krok k záchraně vadné hypotézy.

A tak se darwinisti začátkem 20. století pod tíhou důkazů překabátili a výzkumy svého odpůrce Mendela nabušili do evoluční fantazie – museli! Evolucionista profesor Jaroslav Flegr z UK o tom píše: „Když byly znovuobjeveny Mendelovy zákony a vznikla genetika, evolucionisté se pokusili Mendela s Darwinem skloubit...“ (http://www.vesmir.cz/clanek/ernst-mayr-a-teorie-prerusovanych-rovnovah). Dnes už od darwinistů samozřejmě uslyšíte otřelou mantru, že genetika je základní a nedílnou součástí evoluční teorie „a tak tomu vždy bylo“ – no, nebylo, rychle zapomněli.

(Mimochodem, Gregor Mendel byl též teolog; zároveň byl však i pečlivý vědec a matematik, na rozdíl od svého současníka Darwina, který byl jen povrchním výrobcem báchorek. Proto také z Mendela zůstalo ve vědě vše, na čem založil svoje zákony, a z Darwina nezůstalo ve vědě nic – jen ta báchorka v novém kabátě. Všechno ostatní, na čem tu báchorku založil, se ukázalo pozdějšími výzkumy jako naprostý omyl a nesmysl.)

V překabátěném darwinismu (neodarwinismu) se už tedy tvorové nevyvíjejí á la Darwin. Třeba tak, že když se tisíce let praktikuje obřízka, budou se jednou muži rodit bez předkožky (protože Darwin učil nesmysl o dědičnosti získaných znaků předávané krví); překabátění Darwinovi ctitelé dnes učí, že neustálým odstraňováním nemůže předkožka zmizet ani atrofovat, jak si myslel chybně jejich vousatý praotec-zakladatel, ale že se musí nejprve změnit geny pro ni – no, a protože ty geny pro předkožku se nám zatím nezměnily tak, aby se její vymizení stalo selektivně výhodné a přispělo k četnější populaci Židů či Arabů, tak se nám holt židovští a arabští chlapci stále rodí s předkožkou – jak vidno, ani překabátěný darwinismus nefunguje. A za milióny let se asi také nic nestane, protože politický tlak chce obřízku zakázat. A tak zůstane neodarwinismus opět bez důkazu, jako dosud.

Situace je však o moc horší. Jak ukazují další objevy vědy, evoluční příběh o tom, jak se kdysi kamení polité vodou měnilo postupně za slunečního svitu na lidi a přírodu, je znovu ve velkém ohrožení. Šašci by si pro svoji starou báchorku měli připravit další nové kabáty.

Na povrch se teď začíná dostávat to, co kreacionisté tvrdí už desítky let, a co se zatím darwinistům dařilo dlouho ignorovat: pylová zrna kvetoucích rostlin se nacházejí dokonce už v prvohorách, tedy ve vrstvách, kde by kvetoucí rostliny, dle evoluční báchorky, neměly co dělat. Jak mne upozornilo několik lidí emailem, nyní tuto hranici (existenci kvetoucích rostlin) už posunují darwinisté zpět, zatím neochotně jen o „pouhých“ sto miliónů let, ale závěrečný článek zde ukazuje drastičtější scénář.

Cituji z jednoho emailu:

„...vědci si nevědí rady nejen s vývojem počasí, ale s mnohým dalším. Dokladem je například tento rozšiřující návazný článek. Nějakých 100 000 000 let šup sem šup tam. Celý článek dle mne dobře demonstruje neudržitelnost současných představ, vybírám:

"Nynější odskok je totiž „sto milionový“. Posouvá vznik kvetoucích rostlin až do doby rozpadu Pangey a doby před alpinskohimalájské vrásnění, tedy zrození Alp, Himalájí, Karpat, Kavkazu a Kordiller."

Jaké problémy s tím souvisí přirozeně autor článku, Josef Pazdera, neřeší. Za to ale nabízí jednoduché řešení, cituji:

"V každém případě je na čase vyndat z poličky encyklopedie a opravit si v nich údaje týkající se vzniku květů. Nemusíme naštěstí škrtat všechno, stačí jen to první číslo udávající stovku milionů let, přepsat z jedničky na dvojku."

Ano, takto se vyvíjí věda. Teda přesněji myšlení mnohých lidí, v tomto případě vědců...“.

http://osel.cz/index.php?obsah=6&akce=showall&clanek=7178&id_c=124133#di...

Jak bylo řečeno, kreacionisté už desítky let upozorňují ve svých výzkumech na nálezy pylových zrn v prvohorách. Následuje o tom krátké pojednání, které jsem přeložil z přehledu kreacionistických výzkumů z časopisu CRSQ (Creation Research Society Quarterly, Part I, napsal Duane T. Gish, Ph.D., CRSQ 12(1):34-46, June, 1975 – přeložil Pavel Kábrt – 10/2013, z http://www.creationresearch.org/crsq/articles/12/12_1a1.html).

Palynologie

Palynologie studuje fosilní pyl a spóry. Burdick /Jde o Clifforda Burdicka, vynikajícího vědce, který působil na univerzitě Wisconsin a Arizona, jehož kariéru zničili zuřiví evoluční ateisté poté, co zjistili, že Burdick je svým smýšlením kreacionista, viz (1) – pozn. Pavel Kábrt/ podal zprávu ze svých palynologických studií formací ve Velkém kaňonu (Grand Canyon). Šokujícím faktem v jeho závěrech je přítomnost fosilních pylových zrn rostlin v sedimentárních vrstvách, které byly údajně usazeny stovky miliónů let předtím, než se věří, že se rostliny vyvinuly. Například referuje o nálezu fosilního pylu gymnospermních rostlin (nahosemenné), z nichž mnohé jsou jehličnany (borovice), a také o pylu angiospermních /krytosemenných/ rostlin (kvetoucí rostliny) ve vrstvách kambria a prekambria.

Gymnospermae, nebo rostliny rozmnožující se semeny, se údajně vyvinuly až dlouho poté, co byly naneseny vrstvy kambrických hornin, a angiospermae se vyvinuly údajně ještě později. Evolucionisté věří, že v období kambria neexistovaly žádné suchozemské rostliny ani živočichové, byla to prý doba, kdy existovali jen mořští a sladkovodní bezobratlí.

Zpráva Rusche /Dr. Wilbert Rusch, palynolog CRS – pozn. Pavel Kábrt/ v CRSQ (14) se vztahuje ke skutečnosti, že z nedávných let existuje nesčíslné množství zpráv o nálezech fosilního pylu dřevin, včetně jehličnanů, které našli v kambriu evoluční geologové. Dokonce byly nalezeny v kambrických horninách i úlomky dřevin.

Tyto nálezy naprosto protiřečí evolučnímu pořádku a časování evoluce rostlin, jak ji podává téměř většina knih o geologii, paleobotanice a evoluci. A tato fakta nejsou známa ani velké většině geologů a biologů. Když jsem například uvedl tato fakta ve známost posluchačům v sále /píše dr. Duane T. Gish/ během svojí debaty se světově známým botanikem a evolucionistou, dr. G. Ledyardem Stebbinsem, byl ohromen a požadoval dokumentaci. Jeho úžas se ještě zmnožil poté, co jsem mu ochotně dokumentaci dodal včetně zprávy jednoho jeho kolegy a blízkého přítele z Univerzity California v Davisu, geologa dr. Daniela Axelroda!

Odkazy

1. Evolucionisté zničili kariéru velmi nadaného vědce Clifforda Burdicka poté, co se dozvěděli, že je smýšlením kreacionista. To je pouze jeden z mnoha případů, které Jerry Bergman dokumentuje ve své knize Slaughter of the Dissidents. O pronásledování kreacionistických vědců je též video Expelled. Krátký popis pronásledování Clifforda L. Burdicka evolucionisty si můžete přečíst (anglicky) zde:

https://www.creationresearch.org/creation_matters/pdf/2010/CM15%2004%20l...

PřílohaVelikost
00596-4.10.2013-darwinovi_sasci_maji_dalsi_problemy.doc47.5 KB
Průměr: 3.7 (9 votes)
Štítky:

Sriber

Není pravda, že "evoluce musí být zásadně neřízená". Nemusí...
Typické pro evoluční lháře! Když už musí připustit nejen výsledky vědeckého bádání, když už musí uznat kauzalitu, když už se někdy musí vypořádat i s námitkami zdravého rozumu, nakonec popřou základy evoluční teorie, ale "jedou" dál. Pokud připouštíš, že evoluce je řízena, dostáváš se do problému se 7.pádem "Kým, čím". A jsi opět tam, jak se říká na dosah ruky

Hrabě

"Evoluční teorii samozřejmě nelze použít nikde. Všechnou jsou to jen vaše utkvělé představy a rétorická cvičení. "
Samozřejmě se opět pletete a váš omyl je typicky kreacionistický. Léčba a prevence rakoviny jsou problémy řešitelné HLAVNĚ pomocí evoluční biologie. Zkuste si někdy přečíst jako se chovají rakovinné buňky - vemte do ruky např. Cairnsův článek ze 1975 v Nature, nebo Nowellův ze 1976 v Science, pak si přečtěte něco o strategiích léčby od Forresta v Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention z roku 2004.

"Co to je : řízená evoluce ....???"
Aplikace základních principů evoluční teorie člověkem na molekulární úrovni (obvykle na úrovni proteinů či nukleových kyselin. Chctete-li si přečíst více, stačí do googlit keyword "directed evolution". Doporučuji k přečtení
Turenrův článek z roku 2003 v Trends in Biotechnology, Hibbertův z Microbial Cell Factories (rok 2005), či Cherryho z roku 2003 v Current Opinion in Biotechnology, ten se alepspoň přímo zabývá průmyslovou aplikací. Tyto technolgoie mohou vést v konečném důsledku například k produkci bezpečnějších a levnějších léčiv.

"Myslím, že si poněkud protiřečíte...., neb evoluce musí být zásadně neřízená."
Byla řeč o tom, co přinesla evoluční biologie (potažmo studium evolučních mechanismů), nikoliv o tom, jak probíhá evoluce v přírodě, tudíž tento Váš v argument opravdu nemá váhu. Mimochodem, když některé organismy ve stresu (biologickém, nikoliv psychologickém) cíleně zvýší svoji tendenci mutovat, je to řízené, nebo neřízené?

"Čili vše co jste uvedl, jsou jen vaše podlá rétorická cvičení"
Dojmené ... víte, že 3/4 vašeho příspěvku byly ofttopic polívčička a mně říkáte, že dělám rétorická cvičení?

"Kreacionismus může přivést lidi k víře v našeho Spasitele Ježíše Krista a tím zachraňuje ŽIVOTY!"
Tohle je kouzelný ...

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Co píše jakýsi politický žurnalista, je irelevantní...

P.S.
1. Není pravda, že "evoluce musí být zásadně neřízená". Nemusí...
2. Jako praktický přínos kreacionismu uvádíš něco, o čem jen věříš, že je pravda...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Liam S.

Evoluční teorii lze např. využít v medicíně - Šriber již zmiňoval aplikaci při léčbě rakoviny (např. strategií sucker's gambit)

Evoluční teorii samozřejmě nelze použít nikde. Všechnou jsou to jen vaše utkvělé představy a rétorická cvičení. Pokud jde o vámi uvedenou metodu, dočetl jsem se pouze něco o aplikaci myšlenky přirozeného výběru, který však kreacionisté nezpochybňují, pouze v něm nevidí ten konstruktivní potenciál jako vy! Zapálení evolucionisté....

Rovněž se využívá i v genetickém inženýrství, konkrétně jde o řízenou evoluci

Co to je : řízená evoluce ....??? Laughing out loud Big smile

Myslím, že si poněkud protiřečíte...., neb evoluce musí být zásadně neřízená. Pravděpodobně se trapně snažíte sdělit, že v "genetickém inženýrství" (Genetické inženýrství (genetická modifikace, genové inženýrství) je přímý zásah člověka do genomu) ...

Ach tak! Big smile a tomuhle říkáte evoluce ...? Musím vás bohužel zklamat, ale vše co uvádíte jsou příklady kreace. Neb jak v tom pojmu "řízená evoluce" tak v genetickém inženýrství je nezbytně použita inteligence člověka! Jakmile je někde použita předchozí inteligence, nemůže se jednat o evoluci, kterou nám tady pořád cpete jakožto proces původu všeho živého! To co uvádíte za příklady, jsou příklady kreace, neb evolucionisté INTELIGENCI ve svých báchorkách zásadně odmítají!

Čili vše co jste uvedl, jsou jen vaše podlá rétorická cvičení, kdy k projevům cílevědomého tvůrčího počínání přidáte přívlastek "evoluční" a přestanete se pak cítit jako méněcenný vědec.... Crazy

Tak mě napadá, jaký je praktický užitek kreacionismu?

Kreacionismus může přivést lidi k víře v našeho Spasitele Ježíše Krista a tím zachraňuje ŽIVOTY! Smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

A jaký je praktický užitek kreacionismu?

Tak především, noří člověka do obrovských problémů, neboť z člověka dělá ignoranta. Pak z něho dělá i hlupáka, neboť musí jít proti jasným faktům, která svědčí pro starý svět, dále z člověk dělá potenciální terč k výsměchům a to i k výsměchům z vlastních řad, tedy z řad těch, kteří by měli zastávat stejná stanoviska. Dalším praktickým užitkem je probém s tím, jak se vyrovnat s některými věcmi okolo vědy. Takové klonování, anebo pěstování lidských orgánů, je dost velký problém, tedy pro kreacionistu, samozřejmě.
Mohl bych pokračovat dál a dál, od výsměchu, nepochopení, nebo nadávek k ironii, zesměšňování, anebo i k odmítání.
Takže na konec, velmi bych si rozmyslel, zdali toto zastávat, nebo toto provozovat. Nejsou to totiž dost blahé věci, některé jsou i dosti nepříjemné.

Jediné, co však lze také řici, a to dost podstatné je to, že kreacionismus jen připomíná to, co je v Bibli psáno. To, jestli to ustojí a zůstane této zvěsti věrný, ukáže čas. Přál bych si, aby nejen ustál, ale aby zůstal věrný. Neboť potkat se s Tím, který toto všecho učinil a pohovořit si s Ním o tom, jak to udělal, je zajisté jeden z dobrých cílů kreacionismu. Dokazovat to, že Bůh existuje a že má co lidem říci. A to právě ty nejpodstatnější věci. Věci týkající se života. Ne smrti. A to pro jméno Toho, který na tento svět přišel, aby ukázal, že ten, kdo mluvil dávno, je pravdivý a nevymýšlí si. Neboť nemůže lhát. Ne těm, které stvořil, kterým dal život a kterým řekl, že je zachrání, když se vydali cestou, odkud není návratu. V.S.

Kreacionismus je pevně spjat s křesťanstvím

neboť z křesťanství vychází. Souhlasit není třeba. Není s čím nesouhlasit. Kreacionismus vychází z Bible a je na ní postaven. Má tedy dobrý fundament. Zase není třeba souhlasit. To souhlas člověka nevyžaduje. To že to je tak, není proto, že by to nějaký člověk řekl. Řekl to totiž Bůh sám. Hned na začátku Bible je o tom psáno hodně. Pokud zase někdo nesouhlasí, nemusí. Bůh nevyžaduje souhlas člověka. Kdyby vyžadoval, stvořil by nejdříve člověka a pak by se ho ptal, zdali chce takový svět, jaký by Bůh rád. Ale člověka stvořil až na konec. Trochu ironicky by šlo podotknout, že věděl, proč člověka tvoří až nakonec. Ale zanechme ironie.

Protože to tak Bůh učinil, nechal to i tak napsat. Tak, aby to pochopilo každé malé dítě a dokázalo o tom potom celý život přemýšlet, aniž by se dobralo "nějakého rozumného konečného vědeckého výsledku" a zůstalo při tom, aby toto dílo mohlo stále v každou chvíli obdivovat, ať už z jakéhokoli úhlu pohledu. Což je naprosto v pořádku, neboť tak Bůh učinil zemi a nebe, aby to bylo svědectvím o Jeho moci a síle. Aby to bylo jasným a neoddiskutovatelným důkazem před očima člověka. Ať v minulosti, ať v budoucnu.

A toto dosvědčuje kreacionismus. Tedy alespoň to tak vidím já a mám za to, že by toto mělo být jeho náplní. Ukazovat Boží moudrost a rozumnost na tom, co stvořil a co jako lidé zkoumáme. To, jakým způsobem toto činíme už záleží na tom, co si představujeme pod slovem "kreace". Já osobně jen to, co je psáno v Bibli. Nemám totiž nic jiného na výběr. Nic rozumějšího, nic pravdivějšiho, nic pravděpodobnějšího, nic jiného lepšího, nic jiného skutečnějšího. Evoluce totiž dokázala jen to, že nic nemůže dokázat.

Bůh je v tom úplně naopak. Nejen že dokazuje, ale také i dokáže mluvit a dokázat to, co řekl.

Bohužel evoluce je mrtvá, hluchá, slepá a nemluví. Proč taky, když neexistuje. Existuje jen tehdy, když ji někdo tak pojmenuje, mysle si pod tímto pojmem vznik života z buňky.

Bůh podle mě nemyslel na buňku. Bůh myslel na již kompletní organismus připravený k tomu, aby splnil to, co mu Bůh přikázal. Ploď a množ se a naplň zemi.

A jakkoli se to zdá nemožné, jakkoli se to zdá neuvěřitelné, Bůh to takto dokázal. Už o tom nemůžeme mít zprávu, nikdo to nikdy neviděl, jen Bůh sám. Nikdo to na vlastní kůži nezažil, kromě Adama, když k němu Bůh přivedl ženu, z jeho žebra. No, máme na výběr, tak jako i Adam, můžeme si vybrat. Buď živého Boha, anebo jen proces, jen označení něčeho, co jsme si jako lidé pojmenovali, abychom nemuseli říkat, lidé tu vznikli z nějaké buňky. Nuž vybírejte, vybírejte. Možností je i více, původů můžeme mít hned několik. V.S.

Hrabě

"Zpochybňuje také postulovaný rozsah praktického užitku pro lidstvo, který prý přinesla evoluční teorie"

Pochopitelně, když o tom nemá ani páru.

Evoluční teorii lze např. využít v medicíně - Šriber již zmiňoval aplikaci při léčbě rakoviny (např. strategií sucker's gambit). Rovněž se využívá i v genetickém inženýrství, konkrétně jde o řízenou evoluci, která mj. umožňuje zdokonalovat vlastnosti enzymů, které se používají v průmyslu (biokatalýza), jsou popsány studie, kdy šlo z neselektivního wild-type enzymu udělat enantioselektivní, což je IMHO poměrně dost dobrá věc. Ani jsem nezmínil možnost využití evolučního algoritmu v inženýrství/počítačových vědách, kdy tyto algoritmy lze využít například pro návrh některých strojů. Pokud se nepletu tak také existuje dost plodin, které byly vyšlechtěna na bázi indukování mutací např. zářením a následné selekci.

Praktický užitek je rozsáhlý. Kdo to nevidí, tak to vidět nechce.

Tak mě napadá, jaký je praktický užitek kreacionismu?

Ano, zajímavý problém. Zákon říká, že ten muž je mrtev

http://www.novinky.cz/diskuse?id=337210&articleId=/koktejl/315895-podle-...

Ale není. Co s tím? Je stále mrtvý, anebo živý? A jaké to más důsledky v životě? Různé. Lidé přijdou na všechno. Stačí si přečíst diskuzi. Příjemné čtení přeji. V.S.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Šriber

Ne, ten přívlastek "evoluční", je tam proto, že se zabývá evolucí a poznatky o ní lze využít třeba při té léčbě rakoviny. Tvůj souhlas není potřebný...

Recenze knihy Politický gen: jak Darwinovy myšlenky změnily politiku od Dennise Sewella

Zpochybňuje také postulovaný rozsah praktického užitku pro lidstvo, který prý přinesla evoluční teorie, a uzavírá své úvahy konstatováním, že darwinizmus nemá žádnou významnou pozici ve vědě, ve srovnání s objevem DNA a antibiotik, vynálezem tranzistoru a zobrazování pomocí magnetické rezonance, či dokonce internetové revoluce. Sewell pak také namítá, že darwinizmus nevynesla na výsluní zájmu médií ani mu nevydobyla uznání vědců vědecká fakta či pracovní výsledky, nýbrž že se tam vyšvihl pomocí nákladné reklamní kampaně zaplacené z kapes daňových poplatníků.

Big smile Big smile Big smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Nosotonda

Jura, George

Proti neempirickému poznání fanatismus ateistu, proti lásce bezcílný svět vesmírných dálav a pustého srdce, proti pravdě stupidita samoorganizace a vzniku života z hromady kamení polévaného vodou, proti stvoření blouznění o boji o přežití, což vyžaduje zpětnou vazbu a tudíž by se muselo realizovat na základě informace, tedy ignorance zdravého rozumu, učení církve, vědeckého poznání ve jménu smrti Boha /Nietzsche/.
Modlíme se především za ty jejichž duše Božího milosrdenství nejvíce potřebují! Ale není jisté, zda jsou to duše našich oponentů nebo naše vlastní. Ještě, že je vše v Božích rukou, chlapáci!

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Customize This