Další špatné darwinistické předpovědi

Dobrá věda dělá dobré předpovědi, špatná špatné

Cornelius G. Hunter

Z https://sites.google.com/site/darwinspredictions/serological-tests-revea... přeložil Pavel Kábrt - 2/2017 - pavelkabrt@seznam.cz.

Sérologické testy odhalují evoluční vztahy

V počátcích 20. století studovali vědci krevní imunitu a jak mohou být imunitní reakce použity při srovnávání druhů organizmů. Krevní studie měly tendenci dávat výsledky, které byly paralelní k nejzřejmějším indikátorům plánu těla. Kupříkladu lidé se ukázali být bližší opicím než rybám či králíkům. Tyto nálezy byly vyhlašovány jako silné potvrzení evoluce. V roce 1923 H. H. Lane tato fakta citoval jako "fakt evoluce." (Lane, 47) I později ve 20. století stále ještě byly tyto nálezy citovány na podporu evoluce. (Berra, 19; Dodson a Dodson, 65)

Ale už v polovině století začaly být zjevné u sérologických testů rozpory s evolucionistickými očekáváními. Jak to vysvětlil J. B. S. Haldane v roce 1949: "Nyní každý druh savce či ptáka, které jsme až dosud zkoumali, vykázal na sérologických testech velmi překvapující biochemickou rozmanitost. Dotyčné antigeny se jeví jako proteiny, ke kterým jsou upevněny polysacharidy. (citováno v Gagneux a Varki)

A skutečně, tyto polysacharidy a glykany nesplňují evolucionistická očekávání. Jak to vysvětlila jedna studie, glykany vykazují "pozoruhodně diskontinuitní rozšíření přes evoluční linie." (Bishop a Gagneux) Glykany mohou být (i) specifické pro určitou linii, (ii) podobné ve velmi vzdálených liniích a (iii) zřetelně chybět pouze jen u určitých omezených taxonů.

Jiná studie popisuje nálezy kolem glykanů takto: "Neexistuje také žádné jasné vysvětlení pro extrémní složitost a rozšíření glykanů, které nalézáme v glykanových shlucích nebo v buněčném typu. Je obtížné uvidět nějaké jasné trendy nebo vzory, které by byly konzistentní s rozličnými evolučními liniemi, na základě omezených informací, které máme k dispozici o rozšíření a rozmanitosti mezi taxonomickými skupinami. (Gagneux a Varki).

Odkazy

Berra, Tim. 1990. Evolution and the Myth of Creationism. Stanford: Stanford University Press.

Bishop J., P. Gagneux. 2007. “Evolution of carbohydrate antigens--microbial forces shaping host glycomes?.” Glycobiology 17:23R-34R.

Dodson, Edward, Peter Dodson. 1976. Evolution: Process and Product. New York: D. Van Nostrand Company.

Gagneux, P., A. Varki. 1999. “Evolutionary considerations in relating oligosaccharide diversity to biological function.” Glycobiology 9:747-755.

Lane, H. 1923. Evolution and Christian Faith. Princeton: Princeton University Press.

Pro další četbu v češtině:

Tak i vy, pseudogeny? Další druh „odpadové“ DNA vyvrací darwinovské předpovědi
Základní předpověď Darwinovy teorie je vyvrácena degradací informace
Další evoluční předpověď selhala
Pózování evolucionistů po ENCODE: přepsání dějin nevymaže chybné evoluční předpovědi
Chybné evoluční předpovědi - evoluce proteinu
Studie zjišťuje pro ´redundantní´ kodony funkční význam, což naplňuje předpověď Inteligentního designu
Lidská DNA je mnohem složitější, než se dříve myslelo, což působí evolucionistům zmatek, jak přiznávají vědci ze Spojeného království
Bylo to stvořeno, nebo se to vyvinulo?
Úspěšné předpovědi kreacionistů
Nový výzkum chromozomů zpochybňuje tvrzení o podobnosti člověka a šimpanze
Evolucionistické datování zpochybněno
Převratné genetické objevy zpochybňují evoluční teorii od opice k člověku
Nový výzkum, založený na genetických hodinách, zpochybňuje miliony let
Špatné darwinistické předpovědi

PřílohaVelikost
1004-16._2._2017-dalsi_spatne_darwinisticke_predpovedi.doc39 KB
Průměr: 5 (1 vote)
Obrázek uživatele JHK

Re: - Telesto.

Vlasto, obávám se, že mlátíte slaměného panáka. Vymýšlíte si nereálný scénář, který na závěr defacto zhodnotíte jako nesmyslný/nelogický. Typický slaměný panák...

Co Vám nesedí Telesto na tom, co zde tvrdím? V.S.

Obrázek uživatele Telesto

Re: 51:27 - a následující poznámky .....

Vlasto, obávám se, že mlátíte slaměného panáka. Vymýšlíte si nereálný scénář, který na závěr defacto zhodnotíte jako nesmyslný/nelogický. Typický slaměný panák...

Navíc si vůbec neuvědomujete, že v podstatě kritizujete spíše kreacionistický přístup. No schválně Vlasto. Můžu se vás zeptat na dvě otázky:

1) Je možné, aby život mohl vzniknout jen pomocí přírodních zákonů?

Případně ta druhá otázka:

2) Jak podle vás vznikl život?

PS: Omlouvám se, netýká se to úplně článku. Teď jsem si všiml, že to není v obecné diskuzi. Pokud Vlasto odpovědět chcete, tak prosím do obecné diskuze.

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Obrázek uživatele JHK

52:02 - důkaz toho, že to jde samo.....

https://youtu.be/zuQbpghs8Ic?t=3117

- protože jsme vytvořili mykoplazmu laboratorně - je možné, aby se to mohlo vytvořit samo.

Úžasná logika, není-liž pravda? My lidé - inteligentní - jsme vytvořili mykoplazmu svýma rukama - proto to musí jít i samo.

Ten mladší diskutér má moje sympatie. Ten starší je už velmi ovlivněn evolucionismem. V.S.

Obrázek uživatele JHK

51:27 - a následující poznámky .....

https://youtu.be/zuQbpghs8Ic?t=3087

- a hle, je tu evoluce. Protože není možné, aby něco mohlo mít "ihned" tu "neuvěřitelnou" DNA, pak je jediná možnost - evoluce. Se Stvořitelem se prostě nemůže počítat.

Otázka na evolucionistu - je možné, aby život mohl být stvořen?

Odpověď - ne.

Otázka na evolucionistu - proč ne?

Odpověď - protože to není možné.

Otázka na evolucionistu - proč to není možné?

Odpověď - protože to není možné.

P.S. - pokračování možných odpovědí....

Otázka na evolucionistu - jak víte, že to není možné, popřípadě - že to nejde.

Odpověď - protože se s Bohem ve vědě nepočítá.

Otázka na evolucionistu - postaví se dům sám?

Odpověď evolucionisty - ne.

Otázka na evolucionistu - není buňka takový velmi mistrně zkonstruovaný "dům"?

Odpověď - není.

Otázka na evolucionistu - proč tomu tak nemůže být?

Odpověď - protože to není možné. Je to čistě přírodními procesy.

Otázka na evolucionistu - jak to víte?

Odpověď - nevíme přesně, jak vznikl život, ale když vznikl, tak se potom vyvinul.

Otázka na evolucionistu - jak víte, že nemohl být stvořen?

Odpověď - protože složitost musí postupně narůstat - nemůže tu být hned.

Otázka na evolucionistu - Proč by nemohla být složitost hned?

Otázka na evolucionistu - protože to není možné.

Odpověď místo evolucionisty - protože by pak musel ateista skládat účty před Bohem. A to se mu nelíbí. V.S.

Obrázek uživatele JHK

Kolikrát mohl vzniknout život?

https://youtu.be/zuQbpghs8Ic?t=3060

či - kolik možností měl na to, aby mohl vzniknout? Viz. 51:00 - vypadá to, že pouze jednou. Neboli - vzniknout mohl pouze jedním jistým způsobem. To krásně ukazuje na "jednu" možnost - viz. v Bibli. V.S.

JHK

Děkuji, Vlasto, za to pěkné video: https://youtu.be/zuQbpghs8Ic?t=841, evolucionisté tam ukazují, co jsou za paka a jaké falešné evolucionistické předpovědi ohledně junk DNA vyprodukovali. Nevím, jestli tam dál přiznávají, že mnoho vědců z evoluční party se s výsledky ENCODE dodnes nesmířili a pořád drží (viz dávný hovor s blbem V.V. zde na těchto stránkách), že pořád existuje odpadní DNA, a basta, odpadní DNA existuje a basta. Oni ji totiž potřebují, protože to ukazuje, že evoluce nahromadila haldu zbytečností v lidské těle za milióny let - jsou umanutí jak opice. Dá se to pochopit, jestli evoluce je pravda, pak musela nahromadit v lidském těle spoustu zbytečností a odpadu - a nyní jim vlastní jejich bratrstvo říká, že ne, tak tomu není, veškerá DNA je užitečná a potřebná a často klíčová! - bodejť by evoši nezuřili, vždyť oni nenávidí pravdu a milují svůj mýtus a nyní proti nim stojí vlastní lidi. PK

Obrázek uživatele JHK

Dobrá věda dává dobré - správné - předpoklady.......

https://youtu.be/zuQbpghs8Ic?t=841

- zde se v 14:01 - říká, že věda předpokládala, že je spousty odpadní DNA - neboli - Junk DNA. Zjistilo se, že to není tak, jak se myslelo.

Je nutné ve vědě snad něčemu pouze věřit? Je to potom věda? V.S.

Customize This