Další evoluční předpověď selhala

Dr. Jay L. Wile

(Z http://blog.drwile.com/?p=6828 přeložil Pavel Kábrt - 10/2015. Článek vyšel na stránkách Proslogion 12. ledna 2012, kde jsou uvedeny i další falešné evoluční předpovědi. Doporučuji přečíst si též komentáře pod článkem, podobnost s diskuzemi na tomto webu je "čistě evolučně náhodná".)

Jedna z nejdůležitějších věcí ve vědě, týkající se správnosti nějaké hypotézy, je schopnost této hypotézy dělat předpovědi, které se pak dají ověřit experimentem nebo pozorováním. Pokud nějaká hypotéza produkuje předpovědi (prognózy, predikce), které jsou poté potvrzeny experimentem nebo pozorováním, její vědecká hodnota je vysoká. Čím víc takových potvrzených predikcí hypotéza vyprodukuje, tím pravděpodobněji se jedná o dobré, vědecké vysvětlení nějakého jevu, který tato hypotéza popisuje. Pokud však nějaká hypotéza vyprodukuje předpovědi, které se pak na základě experimentu nebo pozorování ukážou jako falešné, její vědecká hodnota je pochybná.

Dr. Cornelius Hunter udělal vynikající práci, když detailně rozebral mnoho předpovědí evoluční teorie, které nevyšly. Na tomto blogu jsem rovněž některé prodiskutoval (zde, zde, zde, zde, zde a zde). Vůbec nepřekvapuje, že jak pokračuje další výzkum, stále více evolučních předpovědí je falzifikováno. Ta poslední se týká netopýrů a hmyzu.

Jak většina lidí ví, netopýři mají úžasný echolokační systém, který jim umožňuje lov za tmy. Vyšlou zvukové vlny o vysoké frekvenci, které se odrazí od předmětu před nimi. Tyto odražené vlny netopýři přijmou, pomocí složité matematiky je analyzují a určí všechny potřebné informace, jako je velikost, místo a rychlost předmětu před nimi. Tento úžasný echolokační systém umožňuje netopýrům lovit a jíst hmyz, i když je někde v povzdálí, ve tmě a černý jak uhel.

Jenže se ukazuje, že některý hmyz je schopen tyto vysokofrekvenční netopýří zvukové vlny slyšet. To hmyz varuje, že ho chce netopýr ulovit, a je tak schopen únikových manévrů. Po mnoho, mnoho let evolucionisti tvrdili, že tento způsob hmyzího slyšení se vyvinul až poté, co se vyvinuli netopýři. Například kniha, ve které se probírají echolokační systémy zjištěné v netopýrech a delfínech, říká:1

Vznik ultrazvukové citlivosti u nočního hmyzu se vyvinul jako odpověď na predační tlaky (tlaky lovení), v důsledku netopýří echolokace.

Jiná evolucionistická publikace uvádí podobný výrok:2

...než se vyvinuli netopýři...byly můry a další noční hmyz pány noční oblohy; hmyz si poletoval nerušen predátory. Jak se objevili netopýři, donutilo je to vyvinout si novou strategii proti netopýrům - způsob, jak uslyšet echolokační vysílání lovících netopýrů, vlastně takový radarový detektor.

Takže nám evoluční teorie předpovídá, že se schopnost slyšet vysokofrekvenční vlny vyvinula v určitém hmyzu až poté, co se vyvinuli netopýři, coby odpověď na nový způsob, jak si netopýři hledali mezi hmyzem svoji kořist.

Jako mnoho evolučních předpovědí, i tato se ukazuje jako naprosto špatná.

Dr. Roy E. Plotnick a dr. Dena M. Smithová studovali velmi dobře zachovalé zkameněliny cvrčků a sarančat z lokality Green River Formation na západě Spojených států. Podle pochybných evolucionistických datovacích technik se předpokládá, že jsou tyto zkameněliny staré 50 miliónů let. To je zhruba stejné staří, na jaké evolucionisté datují první nepochybné netopýří zkameněliny. A tak tedy...za předpokladu, že tento hmyz vyvinul svoji schopnost slyšet vysokofrekvenční zvukové vlny jako odpověď na objevení se netopýrů, co byste očekávali, že tito vědci zjistili, když studovali sluchové orgány nalezené v těchto údajně 50 miliónů let starých hmyzích zkamenělinách? Jistě byste očekávali, že sluchové orgány budou vypadat zcela odlišně od jejich protějšků u moderního hmyzu, že? Vždyť hmyz z těchto zkamenělin neměl ještě žádnou šanci vyvinout slyšení vysokofrekvenčních vln, za předpokladu, že tyto hmyzí zkameněliny jsou údajně stejně staré jako nejranější zkameněliny netopýrů.

Co však doktoři Plotnick a Smithová opravdu zjistili? Takto o tom mluví:3

Zde popisujeme a referujeme o výjimečně dobře zachovalých bubínkových uších u cvrčků a sarančat z eocenních vrstev koloradské formace Green River, které jsou prakticky stejné jako ty, které vidíme u moderních reprezentantů těchto skupin.

Jinými slovy fosilní důkazy ukazují, že cvrčci a sarančata měli v podstatě to samé slyšení jak před, tak i po údajné evoluci netopýrů. Pokud jsou analýzy dr. Plotnicka a dr. Smithové správné, pak hmyz nevyvinul svoji schopnost slyšet vysokofrekvenční zvuk jako odpověď na netopýří lov. Jak tedy evolucionisti teď vysvětlí existenci vysokofrekvenčního slyšení v některém hmyzu? Zde je to, co jeden článek na webu uvádí:

Vědci říkají, že tyto nálezy ukazují, že dotyčná skupina hmyzu vyvinula svoje supercitlivé slyšení dlouho před objevením se netopýřích predátorů.

"Jejich schopnost detekovat netopýry se prostě mohla ukázat až později," říká Smithová.

Naprosto typické a pohodlné. Prostě evoluce připravila tento hmyz na netopýří predátory dlouho předtím, než se netopýři skutečně vyvinuli! Opravdu velmi zajímavý způsob, jak se zbavit této nedávné falzifikace jedné z předpovědí evoluční hypotézy.

Odkazy v angličtině

1. Echolocation in Bats and Dolphins, Jeanette A. Thomas, Cynthia F. Moss, and Marianne Vater, ed., University of Chicago Press 2003, p 324.

2. Nicholas Wade, The Science Times Book of Mammals, Lyons Press 1999, p. 20

3. Roy E. Plotnick and Dena M. Smith, “Exceptionally Preserved Fossil Insect Ears from the Eocene Green River Formation of Colorado,” Journal of Paleontology, 86(1):19-24, 2012

NĚKOLIK KOMENTÁŘŮ

Nahomi Dhinakar

Ahoj, díky za článek. Použil jsem tyto informace pro svůj vlastní článek, kde jsem dal odkaz na tento tvůj. Ten můj je zde: http://couragetotremble.wordpress.com/2012/01/12/did-insects-evolve-befo...
Díky.

http://couragetotremble.wordpress.com

jlwile [=autor článku Dr. Jay L. Wile]

Jsem rád, Nahomi, že ti byl článek užitečný!

L. W. Dickel

Jak je obvyklé, tvoje kreacionistická tupost překrucuje informace.
"Hmyz vyvinul uši přinejmenším 17x v různých svých rodových liniích" - Dena Smithová, spoluautorka studie.

Hmyzí uši se mohly vyvinout v důsledku nejrůznějších vlivů, predátoři jako jsou netopýři, to je jen jeden z příkladů.

Ty máš ubohý předpoklad, že když se u jedné konkrétní teorie o tom, jak se jedna konkrétní část těla mohla vyvinout, ukáže jiné vysvětlení, pak jediné možné vysvětlení musí být "Bůh to tak udělal"!!!

Vědci během 150 let od Darwinových dob přišli ve skutečnosti s různými pohledy na různé aspekty evoluce. Nikdy však neskončil konsensus vědecké komunity v názoru, že je třeba přistoupit na víru, že - "Dobře tedy, jediné racionální vysvětlení tohoto úkazu je, že to musel udělat neviditelný bůh na obloze!!!!!!" [kvůli vulgárnosti zde byla učiněna změna]. Opravdu vy Ježíšovi tupci nevidíte, jak jste trapně absurdní?

jlwile [autor článku Dr. Jay L. Wile]

Myslím si, L. W., že potřebuješ číst články pečlivěji. Nikde nic nepřekrucuji. Docela jasně ukazuji, jak evoluční předpověď zněla, tedy že hmyz, který může slyšet vysokofrekvenční zvuk, vyvinul tuto schopnost jako odpověď na evoluci netopýrů. Poté ukazuji, jak vědecká data tuto předpověď falzifikují. A také ukazuji, že evolucionisté nyní nemají žádné vysvětlení, jak u hmyzu vznikla schopnost slyšet vysokofrekvenční zvuky.

Určitě máte naprostou pravdu, že se "hmyzí uši mohly vyvinout v důsledku nejrůznějších vlivů." Nicméně platí, že ten vliv, který evoluční teorie uváděla, byl nyní falzifikován. A dále platí, že evolucionisté nyní nemají žádnou představu o tom, jaké ty "nejrůznější vlivy" mohly být.

Ještě jednou tedy, další pevná předpověď evoluční hypotézy byla vyvrácena. To je způsob, jak jsou ve vědě hypotézy testovány. Během času znovu a znovu evoluční teorie v těchto testech propadla. To je důvod, proč tento názor mnoho vědců opouští.

Také zcela jistě neříkám, že "když se u jedné konkrétní teorie o tom, jak se jedna konkrétní část těla mohla vyvinout, ukáže jiné vysvětlení, pak jediné možné vysvětlení musí být ´Bůh to tak udělal´!!!" Prostě jen říkám, že fakta ukazují, že evoluční vysvětlení, jak mohla vzniknout jedna část těla, je chybné. Nevím ovšem, proč tě to tak vydráždilo. Připouštějí to dokonce i autoři té studie!

A nakonec ti musím ještě znovu poukázat na to, že žádný křesťan nevěří, že Bůh žije na obloze. Už dříve jsem ti to řekl, ale zopakuji to, Bůh je všudypřítomný. Nežije na obloze. Je všude.

Prosím tě, snaž se zdržet se vulgarit. Je mi velmi proti mysli zasahovat do komentářů druhých lidí, aby tyto stránky byly slušné. Já chápu, že jsi frustrován. Je to bolestné zjišťovat, že důkazy podporují názorový pohled, který nejsi ochoten přijmout. Rád bych tě požádal, aby ses snažil zmírnit svoje projevy při komentářích. Velmi nerad bych tě tu zablokoval jen proto, že nebudeš schopen udržet svoji vzrůstající frustraci z toho, že důkazy stále více ukazují, že se mýlíš!

Waffles

Je také docela možné, že L. W. je čistě jen hlupák. Byl jsem takový kdysi sám, a přestože jsem nepoužíval osobní útoky (ad hominem), přesto mne těšilo obtěžovat lidi na internetu těmi nejzuřivějšími a ubohými výpady. Pokud to L.W. myslí vážně, pak se dopouští na kreacionistech úskočnosti (např. na Dr. Wile) tím, že je nazývá blázny. I KDYBY BLÁZNI BYLI, neznamená to nutně, že se mýlí. Duševní stav člověka nepopírá jeho tvrzení. Také nazývat někoho oklamaným je extrémně riskantní, protože existuje možnost 50/50, že ten, kdo jiného obviňuje z bláznění, je sám oklamán. Richard Dawkins v Expelled: No Intelligence Allowed (Vyobcován: Žádná inteligence není povolena) prohlašuje, že hypotéza inteligentního projektu je životaschopná - pokud jsme zde byli naplánováni životními formami, které se vyvinuly na jiné planetě. Takže se L. W. můžete mýlit, když tvrdíte, že nás nestvořilo nic nebeského.

jlwile [autor článku Dr. Jay L. Wile]

Možná máš, Wafflesi, pravdu. Ať tak či onak, bude-li sem dál psát, budu se snažit L. W. věci vysvětlovat, pokud přestane s vulgaritami.

Calvin

Dr. Wile,
tleskám tvým trpělivým odpovědím L. W.

jlwile [autor článku Dr. Jay L. Wile]

Díky, Calvine.

W. Brown

L. W., to je ubohé. Doktor Boha nikdy vůbec nezmiňuje. Ukazuješ, že ani neumíš pořádně číst. Jen zmínil to, že hypotéza předpovídala něco nesprávně, což je pravda. Máš problém s vědeckými fakty, která se ti nelíbí? Domnívám se, že tornádo, které se přežene vrakovištěm a vytvoří složitou radarovou technologii, je takový docela normální úkaz, který nezpůsobí, že si bude mnoho lidí ťukat na čelo.

W. Brown

Souhlasím s Calvinem a zalezl jsem pod stůl, když jsem si přečetl svoji vlastní odpověď. Obávám se, že jsem byl příliš jedovatý. Omlouvám se.

L. W. Dickel

O. K. vy Ježíšovi tupci, zkusím vám to vysvětlit ještě jednou.

Jen proto, že v současné době nemůžeme vědět zcela jistě, jak určitý živočišný znak vznikl, to neznamená, že někdy v budoucnu odpověď znát nebudeme. Nebo, že ta odpověď nebude zcela v souladu s biologickou evolucí.

A jestliže to nebude v souladu s evolucí, pak se tyto teorie budou diskutovat a vědecky prověřovat.

A ta odpověď určitě nepřijde z vaší starobylé knihy mýtů!

jlwile [autor článku Dr. Jay L. Wile]

L. W., obávám se, že jsi pořád ještě nepochopil základní myšlenku toho článku. Domnívám se, že je to způsobeno tím, podobně jako u informací, které jsem ti zprostředkoval v jiných komentářích, že jsi to prostě nečetl. Nikde nenaznačuji ani v nejmenším, že jen proto, že v současnosti nevíme jistě, jak vzniklo u hmyzu slyšení vysoké frekvence, nebudeme mít někdy v budoucnu na tuto otázku odpověď. Ani nenaznačuji, že odpověď nebude v souladu s biologickou evolucí. Jediné, nač poukazuji, je, že pochopení současných faktů je v rozporu s předpověďmi evoluční hypotézy. A toto není, pochopitelně, nějaký izolovaný případ. Znovu a znovu fakta ukázala, že předpovědi evoluční hypotézy jsou chybné. Všechny tyto chybné předpovědi naznačují vědeckou slabost této hypotézy.

mark c

Znovu děkuji dr. Wile za uveřejnění tohoto zajímavého nálezu. Lidé v RTB (Reasons to Believe - Důvody k víře) budou rádi, že mohou toto vtělit do svého modelu. Nepídil jsem se zjišťovat, co obnášejí "evoluční datovací metody". Jsem velmi rád, že existuje významná shoda mezi mnoha solidními datovacími metodami, které ukazují na zemi a vnější sluneční svět nepoměrně větší než 10 000 let. Soli Deo Gloria (Samotnému Bohu Sláva).

jlwile [autor článku Dr. Jay L. Wile]

Vítej, Marku. Myslím, že tato data jsou již v souladu s modelem RTB, protože jejich model nevyžaduje existenci predátorů, aby vysvětlil, jak se schopnost úniku před predátorem objevila.

Velmi ostře nesouhlasím, že existuje " mnoho solidních datovacích metod, které ukazují na zemi a vnější sluneční svět nepoměrně větší než 10 000 let." Ve skutečnosti mám ten názor, že i když existuje několik málo náznaků z dat, které naznačují starobylost země a slunečního systému, ve skutečnosti věda jako celek ukazuje velmi důrazně, že země je stará zhruba 10 000 let.

Další komentáře v angličtině pokračují zde.

PřílohaVelikost
0800-3.10.2015-dalsi_evolucni_predpoved_selhala.doc78.5 KB
Průměr: 2 (3 votes)

Re: MB

Ano, pochopil jsem to přesně tak, že nejste ochotni uznat, že to, co je v článku vydáváno za předpověď evoluční teorie, není předpověď evoluční teorie.
Lépe už to vysvětlit nedokážu, zbytek je na vás.

MB

Vaše odpovědi a komentáře zde, i když se týkají myšlenek v článku (proto jsem je nesmazal), považuji za natolik trapné a bezzubé (přihlouplé, naivní), dokonce si v nich i sám sobě zjevně odporujete, že odmítám Vás vůbec číst, natož odpovídat. Je mi jasné, že tento můj komentář pochopíte tak, že jste vyvrátil tento článek a kreacionisté nejsou schopni Vám odpovědět - prožívejte naplno blaženost tohoto pocitu. Tipoval bych Vám 12 let. Doporučuji:

1. dokončit zbylé tři třídy základního vzdělání, pak se
2. pár let věnovat evoluční teorii (ET), o čem to je (děkuji, že jste pochválil naše znalosti ET, je vidět, že jste hodný člověk)
3. důkladně si pročíst všechny články zde na tomto webu
4. požádat někoho, aby Vás naučil vést konstruktivně a poctivě debatu, jak na základě faktů, které si osvojíte, tak i s poctivým a pozorným přemýšlením, co druhý diskutér (nebo autor článku) vlastně řekl a sděluje, co je hlavním smyslem jeho tvrzení - a při odpovědi toto nezamlžit nějakou prázdnou frází a z vody uvařeným argumentem, které vytahujete narychlo ze svých prázdných kapes.

Tak to jen přátelská rada, jejíž hlavní myšlenkou byla omluva, proč Vás už dál nehodlám v nejbližší době číst a počkám si, až dozrajete.

Děkuji za pochopení, PK

Hrabě

Jeden z mechanismů evoluce, přirozený výběr, skutečně říká, že nějakou tu změnu by měl vyvolat selekční tlak. Těší mě, že vidím nějakou znalost toho, co ET říká.

Nicméně to, že tím evolučním tlakem ke schopnosti hmyzu slyšet ultrazvuk, byl zrovna netopýří sonar a nic jiného, je jen nějaká domněnka.

Předpověď evoluční teorie je pouze obecné tvrzení, že nějaký selekční tlak tam musel být, tedy že ta schopnost nevznikla jen tak. Už ale pochopitelně neříká nic o tom, co tím tlakem v tomto konkrétním případě bylo. To je věc konkrétního výzkumu a ten závěr se může dost dobře měnit. Na to, aby článek skutečně nějak zaútočil na přírodní výběr potažmo evoluci, by někdo musel dokázat, že tam žádný jiný důvod nebyl a že to vzniklo jen tak.
Problém je, že ty selekční tlaky lze jen těžko nějak zpětně dohledat, to jsou obvykle jen pouhé spekulace. Myšlenka přírodního výběru tedy plyne spíše z pozorování současné přírody a vzhledem k tomu, že byl pozorován i naživo, tak o jeho fungování nejsou žádné pochybnosti. Teď mi sice jako vždy odepíšete, že nebyl, protože z ideologických důvodů odmítáte existenci těch pokusů vzít na vědomí, ale prostě byl.
Falzifikovat přírodní vývěr lze tedy těžko, ale pochopitelně to jde. Takovým případem by bylo třeba zrovna to, kdyby se u populace hmyzu, která bude velmi silně vystavena útokům netopýrů (uvažujme jen tento selekční tlak), ztratila ta schopnost slyšet ultrazvuk a přitom by jedinci s touto mutací šířili své geny do populace úspěšněji, přestože by byly mnohem častěji loveni.
Kdyby byl takový případ pozorován, tak ano, to by byl pro přírodní výběr jako obecný mechanismus problém. To, co je v článku, není této povahy.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Re: Drsoňman

Nehledě samozřejmě na to, že onu předpověď vyslovili lidé právě na základě evoluční teorie. Tedy lidé věřící v evoluční ideologii a její správnosti.

Jistě by se ve vědě dalo najít přehršel podobných analogií. Dílčích předpovědí, praktických postupů, aplikací, nebo predikcí, které jsou vysloveny na základě nějaké teorie. Tedy něco pokud platí A -tak se musí fungovat B.

Avšak pouze s tím rozdílem, že v případě skutečné vědy se taková předpověď skutečně osvědčí, zatímco v evoluční mytologii se nedaří vůbec nic a je to nepřetržitý řetězec omylů za omylem, honosně nazývaný "pokrok vědy". Big smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Drsoňman

Evoluční teorie postuluje mechanismy evoluce, z čehož skutečně vyplývají nějaké predikce.

A je součástí postulovaných mechanismů evoluce také nějaká časová posloupnost...??? Nebo je to jedno, co bude dřív? Jestli netopýr a teprve potom hmyz. Nebo prvně sonar a potom netopýr? Big smile

Nepostuluje náhodou "selekční tlak" už nějakou posloupnost sám v sobě. Obrana před netopýřím echolokátorem by asi měla být odpovědí na ten sonar - změněné podmínky pro hmyz a snaha přežít, přizpůsobení se a získání výhody. Pokud tedy vyjdeme jen z prosté časové posloupnosti a prostředí, jako filtr novinek pro přežití (přírodní výběr), pak se předpověď musí jevit jako logická, avšak logické neznamená vždy správné, a tudíž ji musíme rovněž považovat za nesplněnou, neb taková posloupnost nebyla objevena.

To je proto, protože se žádná evoluce nikdy nekonala.

Crazy

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Re: Pavel Kábrt

Tušil jsem to, že se pro Vás celá evoluční teorie zcvrkne na Vámi zbožňovaný všemohoucí přírodní výběr. Mohl bych vědět, jak by šel přírodní výběr falzifikovat? To je asi jako falzifikovat gravitaci. PK

MB

Fíjó,
takových přesných predikcí, z toho bude Hrabě hotovej, snad se mi nestane evolucionistou.

Už to první je perla. Najdu zkamenělinu trilobita, jsou to prvohory, najdu koně, jsou to třetihory. A nyní si zaprorokuji evolučně: prorokuji, že kostru zebry (koňovití) najdu jen ve třetihorách. A opravdu, proroctví vychází - našel jsem zebru, označil vrstvu jako třetihory - a proroctví vyšlo. Škoda jen, že nám to kazí kambrická exploze, kde jsou téměř všechny kmeny zastoupeny už v prvohorách, malér, se kterým ani Darwin ani dnešní evolucionisté dosud nehnuli (MB bude jistě mít vysvětlení). Tam předpověď nevyšla, ale naštěstí, jak by řekl Drsoňman, nebylo to součástí kadlubu ET, jede se dál.

A ty další perly: dělení zkamenělin do větví - to předpověděl kdo? A do jakých větví se dělí třeba ptakopysk? Nebo pozorování změn "naživo" - fíjó, to jsou pecky. Nebo mrtvé geny v DNA - nezaspal jste dobu, příteli? Máme už 21. století..

Mám hrozný strach, až si to Hrabě přečte, že konvertuje na darwinistu, ovšem hrubšího zrna. Já být Vámi, tak ho nepřijmu, on by Vám Vaše poklidné tiché evoluční vody mohl dost rozbouřit, je občas takový prudký a zvídavý a zvídavé lidi Vy evolucionisti nemáte moc rádi. PK

Drsoňman

Takže už toho nechme, odpověď z Vás nevypáčím, kde je popsaná ona falzifikovatelná část ET. Nikde. A tak je to i s predikcemi: když něco vyjde, ET je potvrzena, když něco nevyjde, nebylo to částí ET, nebylo to závazné. Už jsem to pochopil, děkuji. PK

Pavel Kábrt

A moje otázka zní (a zněla): kde najdu popsanou závaznou evoluční teorii popisující, jak a proč se vyvinul sluch hmyzu snímající vysoké frekvence, když dle Vašeho tvrzení názory odborníků EVOLUČNÍ TEORIÍ NEJSOU a evoluční teorie (jakási kdesi, na to se právě ptám) je na těchto názorech, dle Vašeho tvrzení, nezávislá? Pochopil jste otázku?

Nenajdete. ET nepopisuje ani nepostuluje, zda je ten který znak důsledkem driftu či selekce, natož pak případné konkrétní selekční tlaky, které k vývoji daného znaku vedly. Už je to potřetí, co se vám to snažím vysvětlit. ET pouze říká, jakými mechanismy evoluce probíhá (velmi zjednodušeně řečeno selekce nebo drift), nikoli, jak se co v konkrétním případě stalo. To už není problematika ET.

Jestli chcete vědět, jaké jsou současné hypotézy či teorie o vzniku či evoluci sluchu u hmyzu, tak zkuste googlit třeba "insect ear evolution" nebo něco takového.

Protože jinak by ET byla nefalzifikovatelná: když by něco vyšlo, vykřikovali byste "koukejte se, jak jsou predikce ET potvrzeny", a když by něco nevyšlo, jako nyní, tak vykřikujete "tato předpověď nebyla platnou součástí ET".

Nic nevykřikujeme. Pochopte konečně, že ani když se ukázalo/tvrdilo, že sluch hmyzu se vyvinul v reakci na netopýří predaci, nikdo nejásal, že se predikce ET naplnila, protože ET nic takového nepredikovala. Znovu žasnu nad tím, že po padesátiletém studiu evoluce nevíte, co to je ET a co postuluje.

Drsoňman

Děkuji za odpověď, škoda, že není na to, nač jsem se ptal. Zkusím to znovu a trochu jinak:

Napsal jste: ... to, že se sluch onoho hmyzu vyvinul v reakci na netopýří predaci, není predikcí evoluční teorie, jak se chybně tvrdí v článku.

A moje otázka zní (a zněla): kde najdu popsanou závaznou evoluční teorii popisující, jak a proč se vyvinul sluch hmyzu snímající vysoké frekvence, když dle Vašeho tvrzení názory odborníků EVOLUČNÍ TEORIÍ NEJSOU a evoluční teorie (jakási kdesi, na to se právě ptám) je na těchto názorech, dle Vašeho tvrzení, nezávislá? Pochopil jste otázku?

Není to přece ode mne žádné hnidopišství: když mi napíšete, že evolucionistické předpovědi (uváděné v článku) nejsou žádnou závaznou evoluční teorií, tak chci přirozeně vědět, kde ta závazná a platná evoluční teorie je popsaná, to dá přece rozum? Protože jinak by ET byla nefalzifikovatelná: když by něco vyšlo, vykřikovali byste "koukejte se, jak jsou predikce ET potvrzeny", a když by něco nevyšlo, jako nyní, tak vykřikujete "tato předpověď nebyla platnou součástí ET".

Tak kde je ta platná a falzifikovatelná ET,nezávislá na názorech evolučních odborníků? Dozvím se to? Děkuji, PK

Customize This