Co všechno musí žirafy zvládnout, chtějí-li se napít

Nathaniel Nelson

(Z http://www.apologeticspress.org/APContent.aspx?category=9&article=1391 přeložil M. T. – 1/2014. Vyšlo na stránkách Apologeticspress 8. ledna 2004.

Přeložení článku do češtiny stálo 241 Kč.
Děkuji všem, kteří se podílíte na zvěstování Kristova evangelia neposkvrněného evoluční lží! PK)

Při cestě po rozsáhlých afrických savanách se setkáte se zvířaty nejrůznějších tvarů a velikostí. Začnete-li je však porovnávat, zjistíte, že žádné z nich není tak vysoké jako žirafa. A věnujete-li se jí blíže, stanete se možná svědkem jednoho jejího neuvěřitelného výkonu – to když se sehne, aby se napila. Žirafa je nejvyšším suchozemským tvorem, jehož výška často přesahuje čtyři metry. Když se žirafa sehne, aby se napila, odehrávají se pod její kůží s překrásným vzorem některé zajímavé pochody. Jedním z orgánů, které se jich účastní, je její protáhlý krk. Evoluční teorie se po mnoho desetiletí snaží fenomén žirafího krku vysvětlit, ale podobné dohady se nemohou vypořádat s anatomickým i fyziologickým mistrovstvím uplatněným při jeho konstrukci. William R. Corliss poznamenal v knize Biological Anomalies: „Příroda je velmi nepravidelná, jinak řečeno, ještě jí dobře nerozumíme. Ještě zbývá vykonat mnoho práce“ (1995, slovo „velmi“ zdůrazněno již v originálu). Mohlo by to tedy mít nějaký důvod, proč jsou zvířata, jako třeba žirafa, tak neobyčejně odlišná?

Existují i jiná zvířata, která mají protáhlé krky. Jak píše dále Corliss: „U některých býložravých savců se vyvinuly obzvlášť dlouhé krky umožňující jim dosáhnout na listí vysoko na stromech; třeba u takových dibatagů či antilop žirafích“ (str. 106). Ze všech dlouhokrkých zvířat nás však žirafa patrně udivuje nejvíc. Corliss ji srovnává s dalšími podobnými tvory: „ Žirafí krk je však tak dlouhý, že během (údajné) evoluce z krátkokrkých zvířat podobných okapi muselo dojít k zásadní přestavbě těla“ (str. 106, slovo „údajný“ je v závorce již v originálu).

Předpokládejme na chvíli, že se žirafa opravdu vyvinula za určitý čas náhodnými procesy. Aby se tedy žirafí krk prodloužil, bylo by nutné, aby srdce pumpovalo zdatněji, protože by muselo zvládnout vytlačit krev tímto krkem k mozku. Bristol Fosterová v článku v National Geographic o žirafím srdci napsala: „Za účelem vyhnání krve k hlavě do třímetrové výšky je srdce neobyčejně velké a svalnaté, a krevní tlak – dvakrát či třikrát vyšší než u člověka – je zde patrně ze všech zvířat nejvyšší“ (1977, str. 409). Aby tedy byla žirafa životaschopná, muselo by se její srdce proměňovat zároveň s krkem.

Současně se zmíněnými změnami by se mohlo stát, že by se žirafa chtěla pořádně napít vody z blízkého jezera. A tak by při rozkročených předních nohou sklonila krk níže, než je rovina těla, aby se napila. Pokud se vám někdy stalo, že jste chvíli stáli na hlavě, pak znáte ten pocit návalu krve do hlavy. Stejně by se vedlo žirafě: její srdce je ovšem tak velké a silné, že by jí v takovém případě vystřelilo do mozku záplavu krve, což by možná vedlo k fatálnímu vzestupu krevního tlaku v hlavě. K tomu však nedochází díky zvláštním záklopkám přítomným v cévách žirafího krku. Ty zabrání pumpování krve k mozku po dobu, kdy žirafa pije. Nadto bychom očekávali, že zahlédne-li žirafa poté, co se sehnula, predátora, a pokusí-li se okamžitě o útěk, omdlí vinou náhlého poklesu krevního tlaku. Znovu však táž síť záklopek žirafu zachrání, když nasměruje krev tak, aby krevní tlak zůstal konstantní. Kde se tu tyhle záklopky vzaly? A jak to, že se vyvinuly zároveň se srdcem a krkem? Evoluce na to odpovědět neumí.

Mnoho nemocnic používá takzvané kompresivní punčochy a jiné podobné pomůcky. Ty brání městnání tekutin (otokům) dolních končetin. Žirafa má vestavěnou antigravitační kombinézu, která brání hromadění krve a otoku. Dvě vlastnosti žirafího těla, které napomáhají fungování tohoto systému, tvoří její pevná kůže a její pojivová tkáň. Takže za účelem přežití se musel u žirafy vyvinout delší krk, srdce, které by do něj dokázalo vytlačit krev, zvláštní záklopky k udržování stabilního krevního tlaku a antigravitační kombinéza, která by odolala extrémnímu tlaku, který je u žirafy běžný. Vznikly tyhle struktury jen tak?

Seznam toho, co se muselo „synchronizovaně“ vyvinout spolu se zbytkem žirafí anatomie, je pořádně dlouhý a udivující. Evolucionista Robert Wesson napsal:

Protožirafě se nejen musely prodloužit krční obratle (těch mají savci sedm), nýbrž muselo zde dojít ke všem následujícím úpravám, a to ke všem současně: hlava se za účelem udržení na dlouhém krku relativně zmenšila…Byly zapotřebí velké plíce, aby zvládly dýchání skrze třímetrovou trubici; musela se harmonicky přizpůsobit spousta svalů, šlach i kostí; přední nohy se prodloužily a současně se příslušně restrukturovala páteř; a muselo se přestavět mnoho reflexů (1991, str. 226, výrazy v závorce převzaty v této podobě z originálu).

Jak poznamenal Wesson, ke všem těmto procesům muselo dojít zároveň! Hlava se musela zmenšit, aby se udržela na vrcholu čtyři metry vysokého obra. Navíc jsou žirafí plíce osmkrát větší než plíce průměrného člověka, aby žirafa mohla dýchat tři metry dlouhou průdušnicí. A všechny podpůrné struktury se musí přestavět, aby se hodily k nově zformovanému krku. Všichni statistici (či fyziologové) by couvli, kdyby měli prohlásit, že je pravděpodobné, aby se vyvinul takový tvor s tak extrémními vlastnostmi.

Evoluce tvrdí, že prý příroda „dala přednost“ těmhle dlouhokrkým mutantům před těmi, kteří nedosáhli na listí vysoko na stromech (viz Corliss, str. 106). To by pak ale znamenalo, že by přežili jen žirafí samci (kteří jsou něco přes půl metru vyšší než samice), ale nižší samice by vymřely. My se však dnes stále setkáváme jak se živými samci tak samicemi. Navíc stále nemáme v rukou fosilie, které by dokumentovaly žirafí evoluci. Francis Hitching konstatoval: „Neexistují přechodné fosilie vykazující žirafí krk o čtvrtině jeho současné délky“ (1982, str. 30). Důkazy neúprosně vylučují evoluci. Koordinované inovace žirafího těla svědčí o přítomnosti plánu ve zvířecí říši. Od dlouhého krku po kůži v podobě antigravitační kombinézy se specifická morfologie žirafy vysmívá evoluční teorii, a místo toho dává za pravdu opačnému pojetí – plánu.

Odkazy

Corliss, William R. (1995), Biological Anomalies: Mammals I (Glen Arm, MD: The Sourcebook Project).
Foster, Bristol (1977), “Africa’s Gentle Giants,” National Geographic, 152[3]:402-417, September.
Hitching, Francis (1982), The Neck of the Giraffe (New York: Ticknor and Fields).
Wesson, Robert (1991), Beyond Natural Selection (Cambridge, MA: MIT Press).

PřílohaVelikost
00620-20.1.2014-co_vsechno_musi_zirafy_zvladnout_chteji-li_se_napit.doc72 KB
Průměr: 4.2 (5 votes)
Obrázek uživatele Samain

Pozor, abyste si nepoprskal bryndák.

zbabělý alibismus. Co na tom, že nejste "evoluční biolog".

Ne, to není vůbec žádný alibismus. Natožpak zbabělý. Já zkrátka na rozdíl od vás, nejsem odborník na všechno a klidně to přiznám.

Víte jak to údajně "nejde"!?

Můžete vyhodit to údajně a u nejde ty uvozovky a bude to správně.

Jenže to je málo! Zoufale málo. Musíte být konzistentní ve své ateistické víře,

Až se dostanete na úroveň šimpanze, možná vám konečně dojde, že já žádnou ateistickou víru nemám. Nemodlím se k ní, nečtu žádnou ateistickou příručku, na tož abych jí brala doslova a nedštím síru, hromy a blesky na na věřící za to, že věří.

když máte plnou h**u jak to "nejde", musíte také říct jak to JDE!? Čemuž se však plná strachu vyhýbáte, jak čert kříže..

Já samozřejmě - v mém oboru velmi dobře vím jak to jde.
Plná strachu opravdu nejsem - vzhledem k tomu, že vím že vršení incestů nefunguje, používám stabilně příliv nové krve a tudíž se nemusím obávat degradace, inbreední deprese, ztráty fertility a následně natality.
Vaše dožadování jak to bylo na začátku - jednu hypotézu jsem vám nadhodila, byla to hypotéza laická a jiné vyhledávat nehodlám, protože se to opravdu netýká mého oboru Cool

Není divu. Domyšlení všech souvislostí by vám mohlo způsobit děs! To chápu...

Ne, opravdu by mi to nezpůsobilo děs. To je váš způsob myšlení. Já si domeček z karet nestavím. Pokud se pro vaše tvrzení objeví alespoň stejně hodnotné důkazy, jako mám já pro to svoje, jsem ochotná se nad tím vážně zamyslet. Zatím se nic takového nekoná.

P.S. samozřejmě, že jsme na vrcholu evoluce. V časové řadě vždy na konci. Tedy na vrcholu. Plynutí času se počítá do plusu, pokud vám to uniklo. Kde je vrchol času je i aktuální vrchol evoluce.

To je sice správně, ale pak jste špatně formuloval. Nikoli jsme, ale všechny současné organismy jsou.

Dancing with the moonlight knight.

Howto

V učebnicích se musí přísně zdůrazňovat, co je fakt a co jen domněnka. Ono se to zdá jako zbytečné, ale pokud věda nezpřísní kritéria na všelijaké senzační teorie a důkazy, může si být jistá, že napětí tu bude nadále.

Co kdybychom bez velkých proklamací začali u sebe. Možná by nebylo od věci, aby kritéria (co je fakt a co jen domněnka) zpřísnil například Pavel Kábrt při výběru článků pro kreacionismus.cz. Že je kreacionistická "populační statistika" naprostá pitomost, je FAKT. Zkus ale zajít za Kábrtem, když je to tvůj kamarád, a trpělivě mu problematiku "populační statistiky" vysvětlit tak, abych ji pochopil. A nenech se odbýt, neustále se připomínej, úloha je dostatečně jednoduchá, aby ji pochopil opravdu každý, kdo není na šrot hloupý. Začít se totiž musí od věcí jednoduchých, shledávám dost dobré důvody, proč se na prvním stupni základní školy nevyučují například diferenciální rovnice. Teprve poté, co Kábrt pochopí věci jednoduché, můžeme se pobavit o problematice o stupínek složitější - například proč je tenhle svět mnohem starší než šest tisíciletí.

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Jak to, že se tehdy její potomstvo mohlo křížit a rozmnožovat mezi sebou

Její potomstvo se rozmnožovalo dělením, tupče...

Když jsme na vrcholu evoluce?

Nejsme na vrcholu evoluce, evoluce vrchol nemá. Kolikrát se ti to ještě musí zopakovat?

samozřejmě, že jsme na vrcholu evoluce. V časové řadě vždy na konci. Tedy na vrcholu. Plynutí času se počítá do plusu, pokud vám to uniklo. Kde je vrchol času je i aktuální vrchol evoluce

V takovém případě je vše, co dnes žije, vrcholem evoluce. Snad je ti to jasné...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Alibismus, Šamanko

zbabělý alibismus. Co na tom, že nejste "evoluční biolog". Víte jak to údajně "nejde"!? Jenže to je málo! Zoufale málo. Musíte být konzistentní ve své ateistické víře, když máte plnou h**u jak to "nejde", musíte také říct jak to JDE!? Čemuž se však plná strachu vyhýbáte, jak čert kříže..

Není divu. Domyšlení všech souvislostí by vám mohlo způsobit děs! To chápu...

P.S. samozřejmě, že jsme na vrcholu evoluce. V časové řadě vždy na konci. Tedy na vrcholu. Plynutí času se počítá do plusu, pokud vám to uniklo. Kde je vrchol času je i aktuální vrchol evoluce.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Samain

Vlasta - ještě ta slovíčka

creation

stvoření, tvorba, vznik, výtvor, tvoření, kreace

origin

původ, vznik, počátek, zdroj

evolution

vývoj

Jenom abychom si ujasnili, o čem vlastně diskutujeme.

Dancing with the moonlight knight.

Obrázek uživatele Samain

Vlasta

jako člověk, který se rozhodl říci Bohu, hele, já jsem se učil ve škole, že pocházíme z určitého druhu společného předka zvířat, tak na mě s nějakým stvořením jako nechoď, jinak tě pošlu do ........

No, pokud s tímto postojem člověk k Bohu příchází, pak to jest vskutku situace nezáviděníhodná, neboť rozpory v tomto bodě jsou vskutku, velmi těžké pro další kroky ve víře.

To mně zajímá - vy se takhle bavíte s bohem? A co vám odpovídá? Nešlo by to nahrát a uploudnout třebas na youtube?

A co když zkrátka člověk na vaše středovýchodní božstvo nevěří? Třebas jako já, dávno před nějakou výukou o evoluční teorii mi neseděly rozpory v bibli.
Koho mám poslat do...? Cool

Dancing with the moonlight knight.

Obrázek uživatele Samain

Zase delírko hned po ránu?

Když jsme na vrcholu evoluce? A tenkrát to šlo? Co bylo tehdy jiné? Crazy

Na vrcholu evoluce rozhodně nejsme.Jsme na vrcholu potravinového řetězce.
A pro retardované, po stopadesáté páté - nejsem evoluční biolog.
Možná, až vás pámbů vyzvedne na úroveň opičáka, tak to konečně pochopíte.

Dancing with the moonlight knight.

Obrázek uživatele Samain

Vlasta

Evoluce je vývod z toho, že skládám některé skutečnosti dohromady, neboť přece nehledám jak to funguje, ale proč to tak fungovat začalo. Nebo mám špatný dojem?

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi...

Dancing with the moonlight knight.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Samain

už víte kde se vzala veškerá rozmanitost z jedné jediné praprabuňky??? Jak to, že se tehdy její potomstvo mohlo křížit a rozmnožovat mezi sebou a vznikla z toho, údajně, tak obrovská rozmanitost? Jak to že to dnes nejde? Když jsme na vrcholu evoluce? A tenkrát to šlo? Co bylo tehdy jiné? Crazy

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Samain

K.T.E.

Udělej si malý pokus. Nechej vyrůstat nějakou rychle rostoucí kytku v uzavřené nádobě, kde ji budeš krmit CO2 pouze ze spáleného uhlí. Hádej, jaký dostaneš výsledek?

Tohle na úrodnou půdu nepadne. Také jsem navrhovala jednoduchý pokus - jenže on by výsledek mohl Hráběti zbořit jeho domeček z karet.

Dancing with the moonlight knight.

Customize This