Co vám zkamenělina nikdy nepoví

Kyle Butt, M.A.

(Z http://www.apologeticspress.org/APContent.aspx?category=9&article=4537 přeložil Pavel Kábrt – 12/2013. Vyšlo na stránkách Apologeticspress 11. 1. 2012.)

Kniha Jerry Coyne Proč je evoluce pravdivá usiluje podat přehled velkého množství důkazů dokládajících, že evoluce je „fakt“. Kniha svůj účel nesplňuje, ale spíše nabízí jasný vhled do všech těch děr a hádanek, kterými je darwinistická evoluce prošpikována stejně jako způsoby myšlení jejích zastánců. Jedním z do očí bijících omylů, který je velmi snadno odhalitelný, je metoda, pomocí které evolucionisté „datují“ zvířata ve fosilním záznamu.

Přestože celý ten časový rámec miliónů let je vnitřně rozporný (viz DeYoung, 2005), budu ho v tomto článku používat tak, jak to dělají evolucionisté. A to proto, abych ukázal, že jejich vlastní myšlení postrádá logiku. To první, co nám evolucionisté připomenou jako fakt, je, že záznam v horninách, které obsahují zkameněliny, je pouhým zlomkem všech živočichů, kteří kdy žili na této planetě. Protože šance určitého organizmu zkamenět jsou nízké, Coyne uzavírá:

„Můžeme odhadovat, že fosilní doklady, které máme, tvoří jen 0,1 procenta až 1 procento všech druhů – to je stěží dobrý vzorek historie života!“ (2009, str. 22) Evolucionisti často tento druh výroku vkládají do svých publikací, aby se tak zbavili břemena, proč „přechodné“ zkameněliny, které by za předpokladu pravdivosti darwinistické evoluce měly vyplňovat horninový záznam v počtu miliard kusů, nejsou nikde k nalezení. A přesto, naprosto v protikladu k tomuto prohlášení, evolucionisté jako Coyne zacházejí se zkamenělým záznamem jako s perfektním reprezentantem života, „pokud se jim to hodí do krámu“. A klidně o tento záznam opřou svoje vyprávění, kdy se určité organizmy objevily a kdy opět zmizely z povrchu planety.

Tak například Coyne uvádí: „Až asi do doby před 390 milióny let jedinými obratlovci byly ryby. Ale o 30 miliónů let později nacházíme tvory, kterými jsou bezpochyby čtyřnožci: jsou to obratlovci mající čtyři končetiny, chodící po zemi“ (str. 36). A tak Coyne tvrdí, a zakládá to na zkamenělém záznamu, tedy na tom, kdy se v něm určité zkameněliny „objevují“, že žádní čtyřnožci neexistovali „před 390 milióny let.“ Jenže fosilní záznam může být použit k datování organizmů, které se v něm objevují, přece jen tehdy, pokud je perfektně kompletní. Není tedy možné, že čtyřnožci žili mnohem dříve, ale nezkameněli? Určitě to tak může být. Ve skutečnosti na podkladě standardního přístupu poznáváme, že když se zkamenělina „objevuje“ či „mizí“ z fosilního záznamu, absolutně nám to nic neříká o tom, kdy tento tvor ve skutečnosti žil.

Vezměme si jako příklad rybu coelacanth. Tato lalokoploutvá ryba měla údajně „zmizet“ ze země asi před 70 milióny let. Tento způsob uvažování byl odvozen z toho, že se na základě „datování“ tato ryba nenachází ve zkamenělém záznamu po celých 70 miliónů let až do současnosti. Avšak v roce 1938 objevili rybáři živou coelacanthu (Lyons, 2007). Coyne uvádí: „Skupiny jako jsou velryby a lidé se vyvinuly velmi rychle, zatímco jiní tvorové, jako je třeba ´živá fosilie´ coelacantha, jsou téměř identičtí svým předkům, kteří žili před stovkami miliónů let“ (2009, str. 4, zvýraznění dodáno). A tak tu máme rybu, která žila před ´70 milióny´let, a je pořád ještě dnes živá, a po ´70 miliónů let´po sobě ve fosilním záznamu nenechala ani stopu. Zapojíme-li kritické myšlení, nemohlo by to být tak, že tyto ryby žily ´70 miliónů let´předtím, než se objevily ve fosilním záznamu? Zcela jistě.

Ve své diskuzi o lalokoploutvých rybách a suchozemských obratlovcích, Coyne píše: „Pokud tu před 390 milióny let existovaly lalokoploutvé ryby, ale žádní suchozemští obratlovci, a zcela jasně suchozemští obratlovci existovali před 360 milióny let, kde byste asi očekávali, že najdete přechodné formy? Asi někde v této mezeře“ (str. 37). Ale moment: proč vlastně Coyne tvrdí, že tu před 390 milióny let nebyli žádní suchozemští obratlovci? Tvrdí to proto, že jsme žádné ve zkamenělém záznamu nenašli. To ale přece vůbec nic neznamená vzhledem k omezením fosilního záznamu, na což Coyne a zástup jemu podobných vědců rychle poukáže, když mají vysvětlit nedostatek přechodných forem.

Mohlo by to být tak, že suchozemští obratlovci žili „70 miliónů let“ předtím, než je nalézáme ve zkamenělém záznamu? Zcela jistě by to tak mohlo být. „Když“ vidíme organizmus ve zkamenělém záznamu, má to pro naše porozumění tomu, kdy se tento organizmus skutečně na zemi objevil a kdy zmizel, zcela nulovou hodnotu.

A znovu Coyne tvrdí: „Lidé jsou na této scéně nováčky – naše linie se od primátů odděluje někdy před 7 milióny let, což je v evolučním čase pouhý drobek“ (str. 28) Ale ani Coyne ani jemu podobní nemohou být důslední: ve skutečnosti by nám totiž na základě chybějících lidských zkamenělin v daných vrstvách neměli povídat vůbec nic o nějakém „oddělení se“ od primátů.

Můžeme se tedy oprávněně domnívat, na základě jejich přístupu, že zkamenělý fosilní záznam je nedokonalý, že tu lidé žili už milióny let předtím, než nalézáme jejich pozůstatky ve zkamenělém záznamu? Zcela jistě můžeme.

Tohle evidentně děravé evoluční myšlení je velmi dobře vidět i na Coynově tvrzení ohledně lidských stop v Laotoli. V roce 1976 našel Andrew Hill 25 metrů dlouhou řadu otisků lidských chodidel, a tyto otisky byly „naprosto shodné s otisky, které moderní lidé udělají při chůzi do měkkého podkladu“ (Coyne, 2009, str. 202) A přestože se tyto otisky shodují s otisky moderních lidí, evolucionisté je přiřkli druhu Australopithecus afarensis. Coyne to vysvětluje: „stopy jsou staré kolem 3,6 miliónu let, což je doba, kdy A. afarensis byl jediným hominidem ve fozilním záznamu“. (str. 202, zvýraznění dodáno)

Pokud je fosilní záznam tak moc neúplný, že lalokoploutvá ryba může zůstat nepovšimnuta po 70 miliónů let, nemohlo by tomu být tak, že „moderní lidé“ tu pobývají o nějakých tři čtyři milióny let déle než ukazuje jejich zkamenělý záznam? Ovšemže tomu tak může být. Takže co dává větší smysl: 1) to, že moderní lidé žili „před“ svým prvním objevením se ve fosilním záznamu, nebo 2) to, že šimpanzovi podobná stvoření jako je A. afarensis vyšlapala 25 metrů dlouhou linii stop, které jsou „naprosto shodné se stopami moderních lidí učiněných do měkkého podkladu“? Protože víme, že když se ve fosilním záznamu objeví nějaké stvoření, nic to neříká o tom, kdy se toto stvoření objevilo na zemi, pak rozumný závěr je, že „moderní“ lidé tu byli dřív než to tvrdí evolucionisté – a tím pádem nemohou být příbuzní s Australopitheky.

V únoru 2006 nás média zaplavovala zprávami o Castorocauda lustrasimilis, zvířeti podobnému bobru, které mělo údajně žít před 164 milióny let. Zájem byl proto tak vysoký, protože se jeho datování neshodovalo s dosavadním názorem o 100 miliónů let. Evoluční myslitelé měli za to, že takovýto tvor neexistoval dřív jak před 64 milióny let, což bylo opřeno o fosilní záznam (Butt, 2006). Coyne uvedl: „Před šedesáti milióny let tu existovalo mnoho zkamenělých savců, ale žádné zkamenělé velryby. Tvorové, kteří se podobají moderním velrybám, se objevují až o 30 miliónů let později.“ (2009, str. 49) Tento výrok by měl vlastně znamenat jen to, že se velryby „objevují“ ve fosilním záznamu až o 30 miliónů let později. To však absolutně nic neříká o tom, kdy žily. Mohly být na zemi už „70 miliónů let“ předtím, než se objevily ve fosilním záznamu (při použití jejich pochybného, milióny let dlouhého rámce). Jestliže tedy Coyne tvrdí, že ví, kdy se velryby objevily na zemi na základě jejich objevení se ve fosilním záznamu, pak nejde o nic jiného než vlastně o druh podfuku, vycházíme-li z jeho vlastního tvrzení, že zkamenělý záznam je nekompletní.

/ Už víte, proč evolucionistům říkám Darwinovi darebáci? - Pozn. Pavel Kábrt/

Vidíme tedy, že evolucionisté nám nemohou říct ani jednu věc o tom, kdy na této zemi nějaké stvoření vzniklo – pokud to odvozují z jeho zkamenělin. Stejně tak nám evolucionisté nemohou nic říct ze zkamenělin, kdy který tvor vyhynul. Zkamenělina Vám nikdy neřekne datum „začátku“ a datum „konce“. A přesto nejvzdělanější a nejoslavovanější evolucionisté na světě, jako je Jerry Coyne, falšují svoje informace tvrzením, že oni toto všechno vědí na základě zkamenělin. Tím, že Coyne tvrdí, že „všechny důkazy – ty nové i ty staré – ukazují neklamně k závěru, že evoluce je fakt,“ a zároveň pro toto tvrzení používá tak iracionální „důkazy“ ukazuje, že on sám má zcela zmatenou koncepci toho, co je to skutečný „fakt“.

Odkazy

Butt, Kyle (2006), “One Little Beaver Demolishes 100 Million Years,” http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=9&article=1787.
Coyne, Jerry (2009), Why Evolution Is True (New York: Viking).
DeYoung, Don (2005), Thousands...Not Billions (Green Forest, AR: Master Books).
Lyons, Eric (2007), “What Else ‘Living Fossils’ Reveal,” http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=9&article=2294.

PřílohaVelikost
00607-9.12.2013-co_vam_zkamenelina_nikdy_nepovi.doc115.5 KB
Průměr: 3 (2 votes)

Trituruss

Ale to jen na okraj, protože tohle jsem zde hlavně s Georgem mnohokrát řešil, takže není důvod si dávat další kolečko v křečkově bubínku.

Hele, ja mam svedomi ciste. Nejen howto tu porad kricel, at teda napisu nekam jak to s tou ET vlastne je/neni, co z ni plyne/neplyne, co rika/nerika - to jsem udelal (alespon ty hlavni veci, resp. ty co pokladam za dulezite ja), finito. Jak znovu opakuju, nikdo na to nereaguje (ne, ze bych cekal opak), neustale tu reagujete na sve vlastni predstavy o ET (potomci fakt nemaji vypadat uplne jinak nez jeho rodice, evolucne-biologicky pohled je neco jineho nez taxonomicky, prechodne clanky... atd.). Nevim co dodat.

Obrázek uživatele Eva

Re: Eva/Trit

Neměl byste věnovat tolik energie a pozornosti téhle debatě...ale to Vám neříkám nic nového, takže zbytečné...
Jde o to, že jste oproti ostatním kreacionistům handicapovaný v tom, že víru v Boha "berete vážně", že je pro vás bytostně důležitá. Pro ostatní kreacionistické panoptikum je to jen sport, boj a aréna...absolutně nesourodá společnost. Co Vás vyčerpává, je nabíjí.
Proti zvrácené kreacionistické ideologii se bojuje strašně lehce, k tomu není potřeba téměř žádná energie, pro rozumně uvažující lidi je to naprosto nedůstojný soupeř v debatě, snad jen jako trochu perverzní druh "zábavy"....potíž je v tom, že se do té žumpy spláchnou i ti upřímní a zranitelní, kteří mají potřebu "vysvětlovat".
Jediná možnost jak se chránit, je NEÚČAST.
Nepřidáš se k většině, která páchá zlo.....

PS - Dobyvatelé - krásné...

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Re: Trituruss

Smiř se s tím, že ty jí opravdu nerozumíš...

To zákonitě nikdo z jejích oponentů. Toto poznání je jen pro vyvolené, kteří se opevnili za tuhle frázi, když útoky barbarů začaly dotírat příliš blízko. Je to vlastně geniální způsob, jak oponentům zavřít hubu. I když nejde vůbec o nic nového - vypůjčeno od jiného náboženství.. ET není nic konstantního, ale její tvrzení se stále mění, proto je těžké něco tak slizkého uchopit do ruky .. ona popře i svá vlastní tvrzení, takže kdybychom se bavili o poznání ET, museli bychom si nejprve ujasnit, kterou její vývojovou fázi, kterou její dočasně platnou variantu. ET už dávno ztratila v některých oblastech kontakt z realitou, žije sama pro sebe, sama ze sebe, stala se důkazem sama sebe, je ve fázi, kdy důkazy už nepotřebuje..

Fosilie nejsou jediné důkazy. Nejsou ani hlavní důkazy...

Tak kdysi ET tvrdila, že jsou. Ale nesplnily očekávání = jednoznačně ji nepotvrdily a tak se Matrix vyvlekl ze závislosti na lidských tělech, fosilie poslal k šípku a vymyslel si jiné mnohem interpretačně nepřehlednější důkazy v genetice, které by ovšem obětoval stejně tak rychle, kdyby nepřinesly to co se očekávalo a vymyslela by se další verze pohádky.. jen nechápu, proč si někteří myslí, že jsou oponenti a laikové to pozorující naprosto blbí ..

Obrázek uživatele Telesto

Fotonovi

3) Nepsal jsem 208 304 let ani 384 254 let ani 185 524 let. Psal jsem několik stovek tisíc let. Což může být 200, 300, 400 nebo i 500 tisíc let. Nicméně nikoliv 3,6 milionu let.

Nikdo netvrdí, že datování pomocí molekulárních hodin je zcela přesné.

1) http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-481-9956-3_4#page-1

"The fact that the new dating results are generally in good agreement with the prior ages points to the consistency of the overall dating effort across multiple techniques and researchers, encompassing a period of more than three decades"

2) Jak souvisí tvrzení:

"V té době (3,9 - 2,9 mil. let) jediné fosilní důkazy hominidů v té oblasti patří rodu Australopithecus."

s tímto:

"Přes všechny nálezy a teorie není dosud jednoznačně prokázáno, který australopithecus je předkem člověka a jestli vůbec nějaký."

Nechápu...

5) To nevadí. Afarensis je vymretý druh šimpanza.

a) Není. Obrázek ukazuje jasné rozdíly. Nehledě na to, že zbytek kostry má mnohem výraznější rozdíly.
b) Jak to souvisí s tím, že stopy byly pravděpodobně vytvořeny australopitéky?

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Pro George.

No a tvuj Buh (pokud existuje) musi mit zase uzasne perverzni smysl pro humor, s prihlednutim k tomu co se momentalne deje v mem zivote... taaakze jsme si kvit.

To ani trochu Georgi, ani trochu. Ani čirou náhodou. Bůh si srandu z nikoho nedělá pro tu srandu. Bůh si, jak je psáno, teď přesně nevím kde, ale tuším, že zrovna z Izraele dělá jako srandu, proto, protože oni nebyli schopni jej poslechnout a přijmout od Něho radu a pomoc, a hledali tu pomoc někde jinde, proto jim Bůh skrze proroka řekl, že až oni budou vzdychat a trápit se, protože vlezli do pasti a chytili se, tak jim Bůh dal najevo, že stejně jako se oni smáli tomu, co po nich Bůh chtěl, tak se i on v čase jejich bolestí bude smát jim. Toto Bůh dával najevo, jaký postoj k situaci neposlušných Izraelců zaujímal, aby si uvědomili, co dělali, co dělali špatně.

V dnešním čase je to hodně jiné.

Ovšem chápu, co je pro Tebe divné a proč je to divné. Ano, je to tak. Bez Boha je to divné. S Ním ne. Neboť On by Ti ukázal, proč to tak je, stejně jako nám.

Máš hodně práce koukám. V.S.

Obrázek uživatele Šriber

Eva

No vždyť

Co "no vždyť"?

tak nechtějte po jiných, aby formulovali výroky, které pocházejí z dílny jiných

Nějaká informace je nějak sdělena. Někomu se nelíbí, jak je ta informace sdělena. Chci tedy vědět, jak by měla být ta informace sdělena, aby byl ten někdo spokojen. Evidentně je to problém...

Nevytvářela bych nic, co by podněcovalo k podprahovým obrazům

Fajn. Co byste tedy vytvářela? Zatím jsem toho četl spoustu o tom, jak je to špatně, ale ani jeden o tom, jak to má být správně...

Výrazy jako je "možná", "pravděpodobně", "mohlo by" jsou úplně mimo jakákoliv fakta

Pokus je u něčeho napsáno "možná", tak to znamená možná. Když "možná", tak ne "určitě". Z toho by mělo být jasné, že se nejedná o fakt, ale o vyjádření možnosti...

Mýty jsou totiž neměnné, přenášejí se v takřka nezměněné formě

Proto téměř od každého existuje několik verzí? Mýty mají do neměnnosti daleko...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Eva

Copak......Death Ti poslala letenku?

Tak to uz bych tu davno nesedel... vubec by nebylo o cem premyslet.

Eva

Díky Evo, vyjádřila jste to, nač jsem já dnes nenacházel nervy, energii a slova.

Dobrou

PS : mě strašně vyčerpává, že se nepočítá dřívější nahrané skóre, ale kdejaký kecal ho může smazat a začínat stále odznovu. On mě pak neumoří fakty, ale tím, že mi dojde energe. A to je to co mě hrozně dráždí - že se nikam v dokazování neposunujem a že vydobyté mety jsou ztraceny a žačíná se stále dokola znovu jako ve filmu Na hromnice o hodinu více. Asi na to někteří zdejší demagogové spoléhají, že se zapomene a oni budou moci stále odznovu opakovat ty svoje podprahovky, mnohdy zastaralé i v rámci ET, možná je to i cíl ..

Tady se nehraje férová hra a k tomu ještě ta de.bil.ní capscha - na to fakt nemám..

Obrázek uživatele Eva

Re: Trituruss

ad - No a tvuj Buh (pokud existuje) musi mit zase uzasne perverzni smysl pro humor, s prihlednutim k tomu co se momentalne deje v mem zivote... taaakze jsme si kvit.

Copak......Death Ti poslala letenku?
Love

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Obrázek uživatele Šriber

Trituruss

Takže když se obejde bez jakýchkoli dílčích důkazů, na čem vlastně stojí ?

Fosilie nejsou jediné důkazy. Nejsou ani hlavní důkazy...

ty et prostě nerozumíš ty et prostě nerozumíš ty et prostě nerozumíš ty et prostě nerozumíš ty et prostě nerozumíš

Smiř se s tím, že ty jí opravdu nerozumíš...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Customize This