Co je to? Kreacionisté to milují a evolucionisté z toho mají hrůzu. Ano, správně: DNA!

Pavel Kábrt

„Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh....A to slovo se stalo tělem...“ Zde máme stručný popis Bible nejen ohledně spasení, ale i původu světa a života, reprodukce genetické informace (řec. LOGOS - slovo/informace/plán/program), její transkripce a translace. To vše je dnes mocně potvrzeno moderní vědou a je v příkrém rozporu s evoluční fantastickou dějepravou, jak všechno na tomto světě začalo bez informace, bez života, bez inteligence, bez know-how a konvertibilních mechanizmů (např. ribozomů).

Současné výzkumy vědy jsou noční můrou pro evoluční pohádku, zvláště v oblasti molekulární genetiky zabývající se DNA. V DNA se nebe stýká se zemí, duch s hmotou. V DNA je zapsána nehmotná (duchovní) informace na hmotném nosiči, neodvoditelná z hmoty či zákonů přírodovědy. DNA je sdělení, informace, je to manuál ke stavbě fungujícího mechanizmu. Je na stejné sémantické (významové) úrovni, jako každé jiné sdělení třeba mezi lidmi, které nelze pochopitelně nižádným způsobem odvodit ze svého nosiče (tedy z hardwaru: z papíru, tužky, DVD, flešky, klávesnice, procesoru, chromozómu, nukleových kyselin, kodonů, ze zákonitostí fyziky, chemie nebo informatiky, shody okolností, náhody nebo z miliónů let).

S tím si evolucionisté nevědí vůbec rady a na DNA si vylámou všechny zuby! Informace v DNA totiž existuje dřív než její realizace, a často ani realizována není! To je darwinistickými procesy „mutace-selekce-pohlavní výběr“ nevysvětlitelné! Proč by někde měl být uskladněn program, který není používán, a možná ani nikdy realizován nebude, nebo až v budoucnu? Jak a proč by se tento program v tomto úložišti dopředu „vyvinul“ bez evolučních mechanizmů, navíc jde-li o nehmotnou smysluplnou sekvenci znaků, která svému organizmu není zatím vůbec k ničemu? Na to všechno nemá a z principu ani mít nemůže evoluční teorie odpověď. Proto jsou i hluboce mylné a zcela nevědecké evoluční pohledy na příbuznost šimpanzů a lidí a jejich údajně téměř stoprocentní podobnost v DNA – tento nesmysl dlouho tvrdili a ještě tvrdí jen proto, aby mohli dovozovat společného předka a trvat na dogmatu evoluce. Současné genetické výzkumy jsou však pro tyto jejich fantazie děs a běs.

Zoolog profesor Jan Zrzavý je jeden z českých „nejzvukomalebnějších evolučních tlučhubů“. Přečtěme si, co napsal před více jak deseti lety do časopisu Vesmír o DNA:

„Zvířata jsou hloupí lidé, nikoliv stroje…Měl jsem jakési tušení, že lidé se od šimpanzů neliší vůbec ničím – je-li genetická shoda lidí a šimpanzů přibližně 98,5 % (tedy větší než shoda dvou středoevropských druhů budníčků), bylo by hodně divné, kdyby lidé a šimpanzi nebyli úplně stejní ve všem všudy…zdůrazňovat zvláštní a ´kvalitativně´ odlišnou podstatu člověka už není jenom nabubřelý, ale především nesmyslný žvást.“ (Vesmír 3/2001/str. 168)

Tak tihle nabubřelí hlupáci tato svoje fantazmagorická tušení vyučují jako vědu (sic) mladou generaci na vysokých školách! A není jich málo, mohl bych probrat UK a byl by to celý seznam jmen darwinistických zombií. Pak nemáme plakat nad úrovní našeho školství. Škoda, že nám „moudrý vědec“ pan Zrzavý také nevysvětlil, když je tak velká shoda mezi šimpanzem a člověkem, proč se nemohou křížit, zatímco budníčci ano. Jestli by si tedy vzal za manželku šimpanzici, když jsme totéž. To bychom slyšeli žvástů – před lety jsem si s ním na toto téma vyměnil asi dva tři emaily a v Literárních novinách z roku 2005 vycházela na pokračování naše polemika na téma "Je kreacionismus alternativou evolucionismu?" (http://kreacionismus.cz/kreace/Zrzavy.htm)

Zrzavý je samozřejmě jen českým outsiderem. To jeho anglický kolega, zoolog Richard Dawkins, „Velekněz světové evoluční církve“, to je větší formát evoluční hlouposti. Zde je video o Dawkinsově prolhanosti, kde jsou porovnávány jeho současné výroky s jeho výroky z předchozích let o podobnosti DNA člověka a šimpanze. O moc se to neliší od Zrzavého, je to jeden velký evoluční děs a běs. Toto video je jen v angličtině:

http://www.youtube.com/watch?v=G3bUiyKEG9w

Věda je dnes zase o mnoho blíž kreacionistickému pohledu na lidskou a šimpanzí DNA než staré evoluční slátaniny o zbytečné (junk/redundant) DNA a její téměř stoprocentní shodě mezi člověkem a šimpanzem – cha, cha!

Ta skutečná, experimentální věda, věda faktu a reality, bez darwinovských fantazií a nesmyslů, ví dnes o genomu šimpanze a člověka zase o něco víc. Jak už jsme zvyklí, evolucionisté svoje hlouposti jako vždy pod tlakem nových faktů opouštějí, překabátí se a označí tuto svoji vynucenou metamorfózu za „pokrok vědy“ - a jedou bujaře dál na dávno chcíplém a už pohřbeném koni! Podívejme se nyní nejprve v textu, a poté ve videu, na nová fakta o DNA. Mějme na mysli, že skučná věda (nosná hypotéza) se vyznačuje také tím, že umí predikovat, tedy odvozovat (extrapolovat) s vysokou pravděpodobností výsledky budoucích výzkumů. V tom se kreacionisté už mnohokrát ukázali jako spolehliví vědci (http://www.answersingenesis.org/get-answers/features/successful-predictions), kteří v protikladu k evolučním nesmyslům o téměř 100 % shodě šimpanzí a lidské DNA tvrdili, že rozdíly budou mnohem větší. Když spočítáme, co všechno „nově překabátění darwinisti“ (=neodarwinisti) museli ze svých představ a tvrzení opustit, pak je opravdu s podivem, že někdo tyto hokynáře může ještě dnes brát vážně a nazývat vědci.

Úplná analýza šimpanzích a lidských chromozomů dává průměrnou podobnost DNA 70 %

Jeffrey P. Tomkins

(Z http://www.answersingenesis.org/articles/arj/v6/n1/human-chimp-chromosome přeložil Pavel Kábrt - 2/2014. Vyšlo na stránkách AiG 20. února 2013.)

Přehled

Od původní zprávy z roku 2005, kdy byl zpracován soubor šimpanzího genomu (hrubé načtení 5X), byl ještě dodatečně pokryt jeden redundantní souhrn. Při použití nového šimpanzího souboru 6X, bylo provedeno sekvenční porovnání k lidskému genomu na podkladě jednotlivých chromozomů. Šimpanzí chromozomy byly rozděleny na nové, jednotlivě zkoumané části různě dlouhých řetězců, a pak porovnávány s lidskými chromozomálními homology užitím algoritmu BLASTN. Při tomto přístupu mohly být zkoumané části optimalizovány pro každý chromozom bez ohledu na lineární uspořádání jeho genů či znaků. Písmena non-DNA (N vyplňující mezery) byla ze srovnávaných datových částí odstraněna a nezahrnuta do analýzy. Kritériem podobnosti pro každý chromozom bylo procentuální množství optimálně přiřazené šimpanzí DNA. Toto vymezení je chápáno jako standardní, protože nezahrnuje to množství lidské DNA, které u šimpanze chybí, ani DNA šimpanze, která nebyla přiřazena souboru lidského genomu (neukotvené sekvence segmentových překryvů, contigů).

U šimpanzích autozomů poskytla optimálně seřazená sekvence DNA podobnost mezi 66 a 76 %, podle toho, o jaký chromozom šlo. Celkově platí, že čím je chromozom menší a genová hustota vyšší, tím je DNA podobnější – i když i toto pravidlo mělo několik pozoruhodných výjimek, které tento trend popírají. Pouhých 69 % šimpanzího chromozomu X bylo podobných lidskému a pouhých 43 % podobnosti vykázal chromozom Y. Z hlediska celého genomu pouhých 70 % šimpanzí DNA je podobných té lidské, a to za předpokladu těch nejoptimálnějších podmínek pro sekvenování a stříhání řetězců. I když šimpanzi a lidé sdílejí mnoho oblastí, kde jsou vysoce podobné kódovací úseky pro proteiny, celková obrovská nesouvislost mezi oběma genomy popírá evoluční časový rámec a dogmatické tvrzení o společném předku.

Tento článek s mnoha dalšími detaily pokračuje v angličtině zde:
http://www.answersingenesis.org/articles/arj/v6/n1/human-chimp-chromosome

Poznámka Pavla Kábrta: Genetici samozřejmě vědí, že nad určitou hranici rozdílnosti nelze z principu jít (tj. aby byla rozdílnost třeba stoprocentní), vždyť lidé a šimpanzi (a ostatní organizmy) žijí na stejné zemi, metabolizují podobnou potravu, mají podobná těla, dýchají tentýž vzduch, mají velmi mnoho podobných fyziologických funkcí a podléhají stejným zákonům fyziky a chemie. Proč by měl Tvůrce programovat zcela jiný kód pro stejné proteiny či podobné orgány? Jen aby evolucionistům zavřel pusu? Těm ji nezavře vůbec nic! Je to analogické našim moderním technologiím, kde v různých výrobcích najdeme podobné či stejné a dokonce zaměnitelné součástky! Jak by tyto podobné či stejné součástky mohly mít naprosto rozdílné vstupní informace při jejich výrobě? Mohli bychom tedy rovněž, jako u DNA, porovnávat programy pro realizaci našich výrobků a odvozovat z toho procentuální shody. Ale odvozovat z toho evoluci? To může jen hlupák!

PřílohaVelikost
00635-17.2.2014-co_je_to-kreacioniste_to_miluji_a_evolucioniste_z_toho_maji_hruzu.doc82 KB
Průměr: 4.2 (5 votes)

Re: Odhalovat lži je trestné

Pokud tomu někdo rozumí, tak rozuměj.. Jako každá lidská konstrukce má svou propast, díru, chybějící článek. Pokud se kreacionizmus zabývá vlastně čistě technickým zpracováním Stvoření, postrádá nutně něco, co neupírá zvířatům jejich duši, ať si pod tím pojmem představuje cokoli. Genesis nazývá každého tvora duší živou. Kreacionizmus je vlastně jen materializmus zabalený do duchovního boha.

Vlasta

Nedávno som v TV odsledoval zaujímavý dokument o chytrých zvieratách.
Napríklad jeden malý ptáček (rodové ani druhové meno si už nepamätám)sa poflakoval na brehu jazierka kde ľudia krmievali labute. Rýchlo uchmatol kúsok pečiva určený labutiam a pobral sa na opustené miestečko, kde svoju návnadu položil na hladinu. Na tú si samozrejme prišli pochutiť malé rybky, ktoré ptáček vyzobával ako vo fast fúde. Keď sa náhodou chcela priživiť príliš veľká ryba, ptáček decentne zdvihol pečivo z hladiny a počkal si až odpláve.
Celkom úspešne dokázal vo svojom miniatúrnom mozečku plánovať, pripraviť postupnosť krokov vedúcu k cieľu. Alebo to bola len melánž pudov a reflexov ?

Slon, šimpanz, delfín, vrána...

a ty ostatní teda nejsou zvířata? Co to tedy pak je. Jsou to prvoci? V.S.

Takže to také dokáží dát najevo srozumitelnou řečí?

Tak, aby to pochopili i ostatní zvířata? V.S.

Obrázek uživatele Samain

Re: Že by člověka a zvířata oddělovalo jen vědomí toho, kdo ...

Je prokázáno, že i některá zvířata si zcela jasně uvědomují "kdo jsem"
Slon, šimpanz, delfín, vrána...

Dancing with the moonlight knight.

Obrázek uživatele Eva

Re: Odhalovat lži je trestné/ Pacák

ad - Evo, máte pravdu, výraz kreacionista je tady kontinuálně diskreditován. Vhodnější je označení křesťan. Příště mu dám přednost.

Pravda je spíše tam, kam ukazuje Honza:
Proč slovo "kreacionista", "křesťan", "evolucionista", vytlačuje a vytlačilo slovo ČLOVĚK?

Slovo Člověk - tím je samo o sobě řečeno všechno potřebné. Škatulkováním se věci komplikují, dostáváme se do pastí definic. Kreacionista vlastně nemusí být křesťan, a tzv křesťan vůbec nemusí být Člověk.
Slova mají dvě vrstvy. Ta první, vnější, určuje prostou popisnost. Ta druhá odhaluje vlastní duchovní náplň řeči a prapůvodní obsah a smysl, který často není na první nástřel vidět, vyjevuje se až při pozorném zkoumání. Talent pro vnímání tohoto OBSAHU slova mají malé děti, které ještě nemají zažité a zakořeněné myšlenkové vzorce a nedělá jim problém pohybovat se v abstrakci, které intuitivně rozumí. Dokládají to ony pověstné "dětské hlášky".

Nahlédněme do knihy knih - a hned v úvodu je psáno:
Bůh stvořil Člověka (Adama).
Tedy Člověka - nikoliv křesťana, kreacionistu, ateistu, atd atd. Škatulky jen staví lidi proti sobě, nálepkují, oblékají je do dresů....

PS pane Pacáku, jedna otázka na Vás: máte potíž s porozuměním, s pochopením mých myšlenek, příspěvků? Poslední dobou si spolu povídáme častěji než dřív, tak chci předejít nějakému "problému"....viz předchozí "stížnosti" od některých přítomných diskutujících......

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Že by člověka a zvířata oddělovalo jen vědomí toho, kdo jsem?

Ovšem jak pak to potom chytit za pačesy? Jen čistě materialisticky? V.S.

Re: Pacák Telesto

O.k. Smile

Pacák

pro Evu

Proč slovo "kreacionista", "křesťan", "evolucionista", vytlačuje a vytlačilo slovo ČLOVĚK?

Obrázek uživatele Telesto

Pacák

Omlouvám se, ale asi to často zevšeobecňuji. Já považuji za kreacionisty hlavně mladokreacionistické fanatiky. Asi to není úplně fér, ale prostě si to zjednodušuji. Označením kreacionista tedy primárně myslím ty, co zastávají doslovný výklad Bible se vším co k tomu patří. Hlavně jmenovitě PK, Hrabě, Host, Nosotonda, atd. Dále pak organizace jako AiG apod.

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Customize This