Co je to baramin?

Baramin je prapůvodní Bohem stvořený organizmus. Slovo baramin bylo ve vědeckém kreacionismu vytvořeno kombinací hebrejských slov označujících stvořit (bara) a druh (min), aby se tak odlišil moderní pojem pro druhy (species) v současné biologii od pojmu pro druhy původně stvořené (angl. kind, hebr. min). Místo slova baramin se někdy mluví jen o "původně stvořených druzích" nebo "stvořených typech". Baraminologie je v současném kreacionismu rozvíjející se obor biologie, a postupně nahrazuje původní linnéovskou taxonomii, dnes už silně zaplevelenou darwinismem. Tvrdí-li tedy evolucionista, že "druhy se vyvíjejí a můžeme to v současné přírodě stále vidět na vlastní oči", ve skutečnosti nám pak ale "k vidění" předloží jen odlišnou formu původně stvořeného druhu (baramin), tedy důsledek variability, nikoli druh nový s novými geny, nikoli tedy důkaz evoluce. Jde tedy jen o kombinaci genů původních, která se nyní prosadila/exprimovala (ve fenotypu). A tuto novou varietu (vlastně rasu) označí evolucionista slovem "nový druh" (species) a dá mu nové latinské jméno. A onen proces selekce (tedy pouze výběr z už existujících možností ve stvořeném baraminu) pak neprávem označí slovem evoluce. Jde o zcela chybné chápání změn, které v přírodě běžně probíhají, ale nevedou ani ke vzniku nových genů, ani ke vzniku nových orgánů, ani ke vzniku nových druhů.

Pro další informace:
http://www.memento.junweb.cz/jakse/omyl28.htm
http://kreacionismus.cz/content/zivot-buh-ho-navrhl-k-adaptaci

Štítky:
Customize This