Chromozomy fosilních rostlin vypadají moderně

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/8052/ přeložil M. T. – 4/2014. Překlad stál 117 Kč. Článek byl publikován na stránkách ICR 16. dubna 2014.)

Otcem evoluční fantazie je neúcta k pravdě,
matkou hromada omylů.

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.

Když rozumný a slušný člověk pozná fakta, která popírají jeho názor, změní názor.
Evolucionista popře ta fakta!

Pavel Kábrt

Jelikož jde o pouhé zlomky, prozrazuje nám většina fosilií jen náznaky dávných forem života, jako třeba jediný segment ze stopky lilijice či izolovaný hadrosauří zub. Ale na fosilizovaném kmenu stromové kapradiny, objeveném nedávno ve Švédsku, jsou patrné všechny podrobnosti, což do značné míry vypovídá o jeho původu.

V článku v časopisu Science popsali tři autoři ze Švédska výborně zachovanou (včetně struktur uvnitř buněk) podezřeň královskou (jde o kapradinu – pozn. edit.) v jurské hornině1. Voda bohatá na minerály infiltrovala její pletiva rychleji, než se vůbec mohla začít rozkládat.

Tým nařezal fosilii na tenké plátky a umístil je pod mikroskop; v buňkách kapradiny byla patrná „cytoplazma vázaná na membránu, granule cytosolu (a) možná i amyloplasty“. Stejně vzácný byl nález buněčných jader „s jasně zřetelnými jadérky“, drobnými strukturami ve všech jádrech.

Našli dokonce chromozomy strnulé v různých fázích buněčného dělení včetně profáze, telofáze, metafáze a možná anafáze.

Badatelé srovnali fosilní chromozomy s chromozomy současně žijících kapradin podezřeně královské a nenašli žádné rozdíly. „Přinášíme zde přímé paleontologické důkazy o dlouhodobé genomické stasi v této čeledi, patrné ze zvápenatělého rhizomu (drobná kořenová struktura) podezřeňovité rostliny ze švédské spodní jury, s dobře zachovaným původním buněčným obsahem, včetně jader a chromozomů“1.

Jak je to jen možné, že po údajných 180 milionech let evolučního kouzlení, neodarwinistický motor přírodního výběru prospěšných mutací nezpůsobil u této kapradiny žádné změny? Světe div se, tato rostlina zůstává stejná.

Během téhož údajného období prodělal prý nějaký chlupatý malý savec dlouhou cestu vývoje až k člověku – příběh z oblasti evoluční sci-fi, počítající se zásadní reorganizací desítek bytostně specifických tělesných orgánů - , zatímco u podezřeně královské se nezměnil ani jediný chromozom.

Autoři studie napsali, že tento fosilní nález „představuje pozoruhodný příklad evoluční stase mezi rostlinami“1. Místo slova „pozoruhodný“ snad měli použít slovo „nemožný“.

Navíc, není „evoluční stase“ oxymorónem? (oxymóron – protimluv, pozn. edit.) Evoluce by měla znamenat „stálou změnu“, zatímco „stase“ znamená „žádná změna“. Vypadá to, že se ve vědci, který vykládá totální nedostatek evoluce evolucí, odehrává něco nevědeckého.

Podobnost mezi živou podezření královskou a jejím fosilním protějškem zřetelně demaskuje problém evolučních milionů let. Proč jsou si tyhle kapradiny tak podobné? Protože jejich předky byly kapradiny, které Bůh stvořil před pouhými několika tisíci lety, podle svého vlastního autentického svědectví2.

Odkazy

1. Bomfleur, B., S. McLaughlin, and V. Vajda. 2014. Fosilized Nuclei and Chromosomes Reveal 180 Million Years of Genomic Stasis in Royal Ferns. Science. 343 (6177): 1376-1377.
2. Genesis 1:12.

PřílohaVelikost
00669-14.5.2014-chromozomy_fosilnich_rostlin_vypadaji_moderne.doc891 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Telesto

Můžete nám tady laskavě říct, jak byste si takové pozorování vzniku nové hvězdy představoval?

Nastavíte nějaký ten moderní dalekohled na určitý výsek vesmíru, uvidíte zářící hvězdy, která tam již jsou, nu a za nějaký čas tam uvidíte další zářící hvězdy, které tam, když jste dalekohled zaměřil, nebyly.

Mělo by jich být totiž obrovské množství a pokud na všechny ty hvězdy bylo jen 14 000 000 000 let času, pak musely vznikat opravdu, ale opravdu velmi, velmi překotně...

brutto

7 651 313 206 620 330 000 000 000 000,00 denně

Proč se to dnes již neděje Quest

Smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Hrabě Monte Cristo 2011

Hrabě: Je třeba, aby proběhl soud a lidské viny a zlo, které bylo pácháno, bylo jasně zjeveno a pojmenováno.

To říkáte dnes, protože v biblických textech je házení do jezera více čitelné než věčná muka a neumíte to zatím překroutit, ale časem se vám i to vzkříšení a následné házení do ohnivého jezera v pláči za skřípění chrupu "kvůli pojmenování" přestane líbit, uvidíte

Smile

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Ondra

Ano, pojmenoval všechny ovšem jaký byl rozsah tohoto pojmenování není známo. Například kdybychom si to představili dnes, tak Adam nemusel pojmenovávat všechny plemena různých psů, ale stačilo čtyřnohé štěkající zvíře pojmenovat jako psa.

Stejně to mohlo být i v případě dinosaurů. Všechna ta monstrózní zvířata mohla být pojmenována jako Behemót, všichni létavci mohli být pojmenováni jako ptáci, lvy, tygry jako kočky a tak dále.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Telesto

Hrabě

Hrabě, to myslíte vážně tady s těmi pseudovýpočty ohledně pozorování vzniku nových hvězd? Nebo si hrajete na hloupého. Obávám se však, že ve vašem případě se o předstírání nejedená...

Můžete nám tady laskavě říct, jak byste si takové pozorování vzniku nové hvězdy představoval?

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Obrázek uživatele Ondra

Hrabě, letec, PK

Hrabě, Letec
Napsal uživatel Ondra dne Čt, 05/29/2014 - 15:16.

Odpovězte prosím ANO/NE.

Genesis 2/19(Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenuje. Jakkoli pak Adam nazval kterého živočicha, tak se jmenoval. 20Adam tedy pojmenoval všechen dobytek, nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora.)

Týká se to podle Vás i dinosaurů či ptakoještěrů?

-----------------------------------------

Stále nemám odpověď...Možná pan Kábrt by věděl. Děkuji.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

jk

Ničemu nerozumíte. Je třeba, aby proběhl soud a lidské viny a zlo, které bylo pácháno, bylo jasně zjeveno a pojmenováno.

Zlé činy některých lidí, v tomto lidském věku, ani nemusely vyjít najevo. Tudíž bude soud očišťující. Konečné zúčtovaní! Předložen účet. To je velmi důležité. Poznání za které jsou lidé odsouzeni k věčné smrti.

Proto proběhne vzkříšení k soudu. Ale žádné místo věčných muk Bůh nestvořil. Bible zcela jasně mluví o druhé smrti a rovněž dostatečně jasně popisuje, co to slovo SMRT znamená!

Smrt nerovná se život a slovo utrpení dává smysl jen tehdy, pokud předpokládáme život. Lidé kteří se nenarodili netrpí neboť nežijí. Trpět může jen ten, kdo žije.

Na věčné utrpení bychom tedy museli předpokládat rovněž věčný život. To by byl základní předpoklad věčného utrpení. Což je ovšem v rozporu s mnoha biblickými verši, kde se jasně uvádí, že věčný život je odměnou pro vykoupené a staví tuto odměnu do protikladu se zatracenými.

Tudíž život a smrt jsou protiklady. Jedno je pravý opak druhého! Přičemž smrt bude trestem za hřích. Nic více, nic méně.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Ondra

Šriber

Jsi pro zákaz kouření v restauracích?

Pokud stále existují restaurace, které mají oddělené prostory (kuřáci/nekuřáci), tak je to pro mě vyhovující a odpověď je tedy NE.

Když Bůh/Ježíš říká "nedělejte X", jsem si celkem jistý, že je to zákaz...

Jistě. Zákazy tam jsou.

Však taky je. Není mi však jedno, že jistým křesťanům není jedno, že je mi jedno, co Bůh údajně zakazuje, a otravují s tím, případně se snaží ty zákazy převést do našeho právního řádu...

Tak snažit se můžou, ale to je asi tak vše... Pochybuji, že se jim to povede. Jinak nicméně nechci takhle psát obecně. To by křesťané museli přijít s tím, co chtějí do právního řádu přidat, abych se k tomu následně osobně mohl vyjádřit.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Phobos

Fakt meleš nesmysly a nečteš, co ti tady ostatní už odpověděli.

Odpovídají zpravidla na otázky, které jsem nepoložil a na ty, které jsem položil neodpovídají. To je tak vždycky, když nevědí jak mají odpovědět. Big smile

Jak napsal Šriber, sledujeme ve vesmíru rodící se hvězdy ve všech stadiích.

Potíž je v tom, že šnečím tempem, kterým se mě tady snažíš "ohromit", "ve všech" údajných stádiích, bys za 14 miliard let rozhodně nezaplnil celý námi pozorovatelný vesmír září 70 000 trilionů hvězd.

Prostě by na to nebylo dost času a skutečné hvězdy by musely každý den začínat svítit. Proč se tak v současnosti každý den neděje????

A zároveň sledujeme i to, jak umírají.

Ano, smrt a zmar, to je jediné, co evolucionista umí uvést na podporu své báchorky. Jenže já se neptám, jak se to zničí? Nýbrž na to, jak se to postaví? Mezi konstrukcí a destrukcí je přeci jen propastný rozdíl. Evolucionisté zaměnili destrukci za konstrukci a tím matete lidi. Mě však nikoliv.

Krásná malebná simulace vzniku Slunce a jeho soustavy:

Ateistická lidová tvořivost.

Mě však nezajímají vaše animované malůvky. Já bych chtěl vědět, kdy začaly svítit všech těch 70 000 trilionů hvězd ??? Najedou v jednom krátkém období nebo průběžně??

Pokud najednou, proč takový překotný vznik a čím byla situace ve vesmíru jiná, na rozdíl od dneška, že tehdy vznikaly hvězdy každý den v počtech desítek až stovek miliard a dnes již nevznikne ani jediná za rok či za délku lidského života??? Čím to bylo způsobeno ???

Pokud průběžně, proč takový pokles rychlosti vzniku, když během 14 miliard let bychom museli sledovat v námi pozorovatelném prostoru každodenní vznik asi':

7 651 313 206 620 330 000 000 000 000,00 nových hvězd, které by navíc byly daleko snáze pozorovatelné, než vaše rozmazané mlhoviny, ke kterým vždy musíte dodat ještě svůj výklad, co že to vlastně znamená ?

Jenomže v minulosti by to vůbec nemělo být, neb dnes existuje 70 000 trilionů plnohodnotných hvězd, které svítí.

Tudíž každý den muselo zazářit nových hvězd výše uvedené číslo a bylo by nad veškerou pochybnost dokázáno, že hvězdy vznikají jak na běžícím pásu. Vaše šnečí tempo jakýchsi mlhovin, je zoufale nedostatečné.

Nuže, proč ten pokles tempa ??? On rozdíl od každodenního počtu nově vzniknuvších:

7 651 313 206 620 330 000 000 000 000,00

nových hvězd k dnešní holé nule

je přeci jen dosti citelný...

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Letec & Hrabě Monte Cristo 2011

Hrabě Bát se milujícího otce je přeci jen trochu jiný druh strachu, než ze sadisty, který se celou věčnost vyžívá v pohledu na živé tvory, kteří se pečou na rožni a jejich utrpení nikdy neskončí.

To říkáte dnes, pane Hrabě, ale už zítra nejspíš budete odmítat i svůj dnešní podivný obraz Boha, milujícího Otce, který na konci světa nenechá zemřelé zatracené tak, jak jsou, ale vzkřísí je k poslednímu soudu jenom proto, aby je sadisticky uškvařil v ohnivém jezeře a vychutnal si jejich pláč a skřípění zubů.

Big smile

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Letec

Není bázeň jako bázeň, těmi texty rozhodně nemůže být míněn chorobný strach z tak mstivého, odporného a ohavného trestu, kterým Boha lásky nauka o věčném utrpení představuje.

Bát se milujícího otce je přeci jen trochu jiný druh strachu, než ze sadisty, který se celou věčnost vyžívá v pohledu na živé tvory, kteří se pečou na rožni a jejich utrpení nikdy neskončí. Při takovém trestu by byli nacistické koncentrační tábory procházkou růžovým sadem!

Bůh sám dal kdysi lidem zásadu: oko za oko, zub za zub.

To mimo jiné znamená, že trest má být adekvátní k míře provinění a pokud hledají právo a spravedlnost i nedokonalí a hříšní lidé, tak tento princip také ctí a snaží se, aby trest nebyl příliš tvrdý k druhu provinění!

Nauka o věčném trápení hříšníků je ohavná, nebiblická a já ji nikdy nebudu akceptovat !!!! Angry

Bible zná jediný druh Božího konečného trestu. A tím je trest smrti.

Římanům 6:23 Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Tím to zvadlo.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Customize This