Chromozomy fosilních rostlin vypadají moderně

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/8052/ přeložil M. T. – 4/2014. Překlad stál 117 Kč. Článek byl publikován na stránkách ICR 16. dubna 2014.)

Otcem evoluční fantazie je neúcta k pravdě,
matkou hromada omylů.

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.

Když rozumný a slušný člověk pozná fakta, která popírají jeho názor, změní názor.
Evolucionista popře ta fakta!

Pavel Kábrt

Jelikož jde o pouhé zlomky, prozrazuje nám většina fosilií jen náznaky dávných forem života, jako třeba jediný segment ze stopky lilijice či izolovaný hadrosauří zub. Ale na fosilizovaném kmenu stromové kapradiny, objeveném nedávno ve Švédsku, jsou patrné všechny podrobnosti, což do značné míry vypovídá o jeho původu.

V článku v časopisu Science popsali tři autoři ze Švédska výborně zachovanou (včetně struktur uvnitř buněk) podezřeň královskou (jde o kapradinu – pozn. edit.) v jurské hornině1. Voda bohatá na minerály infiltrovala její pletiva rychleji, než se vůbec mohla začít rozkládat.

Tým nařezal fosilii na tenké plátky a umístil je pod mikroskop; v buňkách kapradiny byla patrná „cytoplazma vázaná na membránu, granule cytosolu (a) možná i amyloplasty“. Stejně vzácný byl nález buněčných jader „s jasně zřetelnými jadérky“, drobnými strukturami ve všech jádrech.

Našli dokonce chromozomy strnulé v různých fázích buněčného dělení včetně profáze, telofáze, metafáze a možná anafáze.

Badatelé srovnali fosilní chromozomy s chromozomy současně žijících kapradin podezřeně královské a nenašli žádné rozdíly. „Přinášíme zde přímé paleontologické důkazy o dlouhodobé genomické stasi v této čeledi, patrné ze zvápenatělého rhizomu (drobná kořenová struktura) podezřeňovité rostliny ze švédské spodní jury, s dobře zachovaným původním buněčným obsahem, včetně jader a chromozomů“1.

Jak je to jen možné, že po údajných 180 milionech let evolučního kouzlení, neodarwinistický motor přírodního výběru prospěšných mutací nezpůsobil u této kapradiny žádné změny? Světe div se, tato rostlina zůstává stejná.

Během téhož údajného období prodělal prý nějaký chlupatý malý savec dlouhou cestu vývoje až k člověku – příběh z oblasti evoluční sci-fi, počítající se zásadní reorganizací desítek bytostně specifických tělesných orgánů - , zatímco u podezřeně královské se nezměnil ani jediný chromozom.

Autoři studie napsali, že tento fosilní nález „představuje pozoruhodný příklad evoluční stase mezi rostlinami“1. Místo slova „pozoruhodný“ snad měli použít slovo „nemožný“.

Navíc, není „evoluční stase“ oxymorónem? (oxymóron – protimluv, pozn. edit.) Evoluce by měla znamenat „stálou změnu“, zatímco „stase“ znamená „žádná změna“. Vypadá to, že se ve vědci, který vykládá totální nedostatek evoluce evolucí, odehrává něco nevědeckého.

Podobnost mezi živou podezření královskou a jejím fosilním protějškem zřetelně demaskuje problém evolučních milionů let. Proč jsou si tyhle kapradiny tak podobné? Protože jejich předky byly kapradiny, které Bůh stvořil před pouhými několika tisíci lety, podle svého vlastního autentického svědectví2.

Odkazy

1. Bomfleur, B., S. McLaughlin, and V. Vajda. 2014. Fosilized Nuclei and Chromosomes Reveal 180 Million Years of Genomic Stasis in Royal Ferns. Science. 343 (6177): 1376-1377.
2. Genesis 1:12.

PřílohaVelikost
00669-14.5.2014-chromozomy_fosilnich_rostlin_vypadaji_moderne.doc891 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Kvadrilion má 24 nul, trilion nul osmnáct

Nebo 15 a 12. Dokonce to může být 18 a 15...

Takže číslo, které uvádím je buď sedmdesát tisíc trilionů, nebo 70 triliard.

To nejsou jediné dvě možnosti...

Podle tohoto zdroje můžeme současnými dalekohledy pozorovat 70 000 trilionů hvězd

Přečti si ten zdroj pořádně...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Re: HMC

Odkud jsi utekl?

Ne nikoliv. Podle tohoto zdroje můžeme současnými dalekohledy pozorovat 70 000 trilionů hvězd.

A podle jinych zdroju ne.

Hrabe

Jistě tě to nechává ledově chladným....

Samozrejme.
Je to pro me jen zajimave tema.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Telesto

A to je ten problém. Jen ty největší dalekohledy dokáží rozeznat jednotlivé hvězdy v tak vzdálených objektech. A přestože může mít galaxie v Andromedě 350 miliard hvězd, tak i Hubblův teleskop je jich schopen rozeznat naprostý zlomek. Možná právě to 0,01%, které já rozeznám hvězd z naší galaxie.

Ne nikoliv. Podle tohoto zdroje můžeme současnými dalekohledy pozorovat 70 000 trilionů hvězd.

Tudíž, v tomto pozorovatelném prostoru muselo od velkého třesku za dobu 14 000 000 000 let vznikat každý den

13 698 630 136,99 nových hvězd.

Jak je možné, že to dnes nepozorujeme ???

A kdy ty hvězdy začaly všechny svítit. Pokud průběžně, tak od počátku vzniku vesmíru, kdyby na toto pozorovací pole někdo hypotetický nastavil hypotetické dalekohledy dnešního typu, musel by každý den od velkého třesku pozorovat rozsvěcování necelých 14 miliard hvězd. Proč to dnes nepozorujeme ???

Pokud najednou a zároveň všechny ty hvězdy vznikly, kdy ??? Pak by jejich přibývání muselo být ještě rychlejší. Čím byly podmínky natolik odlišné, než dnes, že jich vznikalo takové obrovské množství najednou ???

Celkový počet pozorovatelných hvězd:
4,244,260,204,081.63

Ne tento předpoklad je špatný. Vycházel jsem z výše uvedené extrapolace Simona Drivera.

Tento odhad mluví o čísle nižším, ale rovněž o viditelném vesmíru. I tak by muselo hvězd každý den vznikat skoro dvě miliardy, ale stále se pohybujeme ve viditelném vesmíru.

Navíc, jak je možné, jako ostatně je běžné v evoluční ideologii, že za celý lidský život se nerozsvítí nějaká nová hvězda přímo nad našimi hlavami na pouhým okem pozorovatelné noční obloze ??? Proč je vznik necelých 14 miliard hvězd omezován, opět jako na potvoru, někam kde není vidět. Pokud hvězdy vznikaly v celém vesmíru po dobu 14 miliard let, v tempu
13 698 630 136 nových hvězd,
statisticky by měly vznikat všude, protože v minulosti tomu očividně tak muselo být. Aspoň jedna hvězdička třeba za sto či tisíc let. Dokumentoval někdo něco takového??? Zase opět - kde nic, tu nic.

Počet vzniknuvších hvězd ročně celkem v námi pozorovatelné oblasti při schopnosti tuto hvězdu uvidět:

A poslední otázečka, když jste na tom s pozorováním nově vzniklých hvězd tak špatně, jak jste barvitě vylíčil, na jakých důkazech vůbec evolučníci zakládají svá tvrzení o stále vznikajících, nových hvězdách ....???

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Šriber

Kvadrilion má 24 nul, trilion nul osmnáct. sedmdesát tisíc je sedmička a za ní 4 nuly. Ať počítám, jak počítám, 4+18 = 22, takže mi to nějak na kvadriliony nevychází. Trilion má 18 nul a další číslo je triliarda s 21 nulami. Takže maximálně by to mělo být 70 triliard.

Takže číslo, které uvádím je buď sedmdesát tisíc trilionů, nebo 70 triliard.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Re: HMC

Tak jeste jednou a pomalu.

Otazka znela kolik tam vidis hvezd?

George & Hrabě Monte Cristo 2011

V našem kulturním okruhu je ten ukvapený předpoklad, že vždy jde o nábožensky motivovaný zvyk, asi daný nesprávným zobecněním biblických textů, podle kterých samotný Bůh přikázal mužskou obřízku jako znamení smlouvy:

Znamením mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým potomstvem, kterou budete zachovávat, bude toto: Každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví, bude obřezán.
Gn 17,10

Zajímavá je tahle bizardní historka:

Hospodin dále Mojžíšovi poručil: "Až se vrátíš do Egypta, hleď, abys před faraónem udělal všechny zázraky, jimiž jsem tě pověřil. Já však zatvrdím jeho srdce a on lid nepropustí. Potom faraónovi řekneš: Toto praví Hospodin: Izrael je můj prvorozený syn. Vzkázal jsem ti: Propusť mého syna, aby mi sloužil. Ale ty jsi jej propustit odmítl. Za to zabiji tvého prvorozeného syna." Když se na cestě chystali nocovat, střetl se s ním Hospodin a chtěl ho usmrtit. Tu vzala Sipora kamenný nůž, obřezala předkožku svého syna, dotkla se jeho nohou a řekla: "Jsi můj ženich, je to zpečetěno krví." A Hospodin ho nechal být. Tehdy se při obřízkách říkalo: "Jsi ženich, je to zpečetěno krví."
Ex 4,21-26

Obrázek uživatele Ondra

Hrabě

To jistě. Ale v jakém podrobném rozsahu, to v Bibli není.

Všechna zvířata = všechna zvířata.

Dokáže to tvoje hlavička pochopit?

(Nebo že by Adam nějakým způsobem zapomněl na dinosaury? Asi je nechtěl pojmenovat, když třeba věděl, že po celosvětové potopě stejně dinosauři vyhynou, že....)

O dinosaurech se mluví v mnoha kulturách i v Bibli jsou zmínky o dracích.

Proč furt narážíš na draky? Mě draci nezajímají. Jak drak vypadá, to vím. Nebo mi chceš naznačit, že v SZ a NZ existovali draci a plivali oheň?

V Bibli se píše o x zvířatech - viz http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_animals_in_the_Bible

Kde jsou probůh ti dinosauři či ptakoještěři????

Dále se našly měkké tkáně dinosaurů, které rozhodně nemohly vydržet několik desítek milionů let v měkkém stavu.

Red herring. Odbíháš...

Tyto příměry by nedávaly smysl, kdyby lidé pro takového draka naznali žádný příklad z přírody. V mnoha kulturách jsou draci i u Joba je zmínka o zvířeti, které mělo ocas jako cedr.

Ale drak se nerovná jako každý dinosaurus...

Navíc to nic nedokazuje. Obraz draka mohl vzniknout buhví z čeho. Třeba z nalezených kostech - viz jak jsem psal, že kolem roku 300 n. l. Číňané již objevili kosti nějakých dinosaurů.

Takže důkazů a indicií, že dinosauři žili společně s lidmi, je přehršel!

Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud
Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud
Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud
Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud
Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud

Těch důkazů je tooooooooooolik, že každý odborník na historii, paleontologii, geologii apod. vidí na první pohled!!!! (ironie) Eňoňůňo! Ty jsi fakt chudinka...

To, že existuje Bigfoot (a chodí v Rusku nebo Norsku) je svým způsobem silnější "důkaz", než to, o čem výše píšeš. To samé i Nessie, která je na tom lépe, než ten tvůj model.

Ty vidět nechceš a tak se pořád přesvědčuješ o opaku. Ale mě to je celkem lhostejné. Je to tvůj boj. Nikdo ti tvé (mylné)přesvědčení nebere. Nemusíš své pseudoargumenty pořád někomu cpát. Zůstaň si s tím, co ti vyhovuje.

Ty jsi ignorantík. Co já bych z toho měl? Psal jsem ti, že bych byl radši, kdyby koncept stvoření (mlado nebo staro) byl pravdivý a byly by pro něj důkazy = je mi to blíž, než pohled ET. Chápe to tvůj mozek? Už jsem ti to dvakrát psal. Nicméně důkazy pro tvůj model nejsou. Já za to nemůžu. Ani ta Bible to nepodporuje.

Člověk, který vidět chce, tak vidí a udělá si obrázek o minulosti této planety a odmítne evoluční fantasmagorie.

Pochopitelně. Fanatik uvidí cokoliv, jen ne důkazy...Ten důkazy nemá, jenom fanatický zaujatý postoj....

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Nevím, co pořád meleš o nějakých kvadrilionech. Maximálně sedmdesát triliard, podle dlouhého systému. Já však píšu 70 tisíc trilionů.

Tisíc trilionů je kvadrilion, s triliardami a dlouhým počtem jdi někam...

Podle tohoto zdroje, vidíme. 70 000 trilionů

Podle toho zdroje možná, ale v reálu tedy ne. 7e22 jednotlivých hvězd opravdu vidět není...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Belfi

Mne by zajimalo kolik tady vidis hvezd genie!!!

Ty génie. Když evolučníci tvrdí, že vidí hvězdy vznikat a fotí nějaké rozmazané mlhoviny, pak by měli být schopni vyfotit i plnohodnotnou hvězdu, která teprve včera zasvítila.

Pokud nejsou schopni vyfotit plnohodnotnou, právě vzniklou, hvězdu, v tom případě nemohou dokladovat vznik nových, z nějakých nejasných hvězdných mračen, které se musí dokladovat o poznání hůř, než hotová hvězda!

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Customize This