Chromozomální inverze – pericentrické a paracentrické

The New Creationist, článek zaslal Eugene

(Neděle, 6. března 2011 – z http://newcreationist.blogspot.com/2011/03/chromosomal-inversions-perice... přeložil M. T. - 4/2011)

Pericentrické inverze jsou strukturální chromozomální odchylky způsobené dvěma zlomy, po jednom na každé straně centromery téhož chromozomu, následovanými otočením o 180° a opětovným spojením invertovaného segmentu. Mohou narušit spermatogenezi a vést ke vzniku nesouměrných gamet vytvořením inverzní smyčky.

Paracentrická inverze:

Chromozomální inverze_1.jpg

Invertovaná oblast může fungovat zcela normálně, jde-li o inverzi vyváženou, ale nemusí, jde-li o inverzi nevyváženou. Mohou nastat rovněž další komplikace. Problémy, které mohou vzniknout při inverzích, se často projevují během embryonálního vývoje vrozenými vadami způsobenými vadnou diferenciací kmenových buněk. Problémy se objevují i v buňkách somatických a způsobují nemoci jako třeba rakovinu. Samozřejmě je-li inverze vyvážená, pak je chromozomální funkce často celkem normální, protože i když je invertována jistá oblast, všechen materiál je stále na místě. Je to trochu jako když zaparkujete auto na nesprávné straně ulice; auto bude stále fungovat normálně, je jen otočeno do protisměru. Když z něj však vyndáte motor a otočíte ho, pak už budete mít s jeho fungováním potíže.

Jisté inverze DNA studované na lidech a šimpanzích představují dost značný problém pro evoluci. Například při srovnávání lidského chromozomu 5 a šimpanzího chromozomu 5 byla zjištěna v obou případech významná inverze. Je pozoruhodná svou velikostí i postiženými geny jako je třeba CDK7, který kóduje protein zapojený do procesu buněčného dělení, což je životně důležitá funkce. Fakta ukazují, že konkrétní menší inverze na chromozomu 5 postihující zmíněný gen způsobuje možná mužskou neplodnost.

Chromozomální inverze_2.jpg

Abstract: Pericentrická inverze chromozomu 5: možná hrozba pro mužskou plodnost
Simi P., Voliani S., Rossi S., Olivieri L., Menchini Fabris F.
Laboratorio di Citogenetica, Universita di Pisa, Itálie.

Pericentrická inverze chromozomu 5 (inv(5)(p12,q13) byla diagnostikována u dvou nespřízněných mužů s normálním fenotypem léčených na neplodnost. Příčinou špatné spermatogeneze u těchto pacientů může být bivalentní chování X-Y v případech některých vyvážených strukturálních přeskupení chromozomů. Autoři předpokládají možný negativní dopad inv(5) na produkci mužských gamet a doporučují širší využívání chromozomové analýzy při studiu mužské neplodnosti. PMID: 1746213 [PubMed – registrováno pro MEDLINE]

Takže v tomhle případě svědčí důkazy proti původu lidí a šimpanzů ze společných předků, protože blízká podobnost obou druhů mluví pro to, že zmíněná inverze, způsobující neplodnost u lidí, způsobuje zřejmě rovněž neplodnost u šimpanzů. Tahle skutečnost se pak stává důkazem pro stvoření, neboť nemohou-li se jedinci nějakého druhu vinou téhle specifické inverze množit, pak druh jiný nemohl uvedenou inverzi zdědit a geneticky získat. Proto musel být od počátku stvořen odlišně.

Navíc, uvážíme-li, kolik stovek možných uspořádání by mohlo a mělo vzniknout z přeskupení chromozomů zaviněných inverzemi i dalšími událostmi, zjišťujeme nápadné chybění dalších možných konfigurací.

Jestliže jsme sdíleli se šimpanzi společného předka, měli bychom najít lidskou subpopulaci, která by s nimi nesdílela srovnatelnou pericentrickou inverzi zjištěnou na chromozomu 5 jakož i další zjištěné na chromozomech 4, 12, 15, 16, 17, 18 a 19, pokud tyhle inverze vznikly vinou zvláštních událostí a předávaly se rozsáhlým křížením po miliony let.

(Pozn. edit: protože tento typ inverzí je nedědičný a vzniká jen na základě mimořádných událostí během historie generací lidí/šimpanzů, není tedy pravděpodobné, že by se tyto inverze udály u všech generací a jedinců a nenašli se žádní jedinci bez nich, jak u lidí, tak u šimpanzů)

Kde jsou lidé geneticky podobnější šimpanzům?
Vypadá to určitě, že neexistují, rozhodně žádné nenacházíme.
Je to, jakoby lidé a šimpanzi byli stvořeni od počátku odlišně.
Ano, a to samozřejmě byli.

PřílohaVelikost
Chromozomální inverze – pericentrické a paracentrické.doc565 KB
Průměr: 3 (5 votes)

nebo...

nebo zjistit jak rychle roste v dané oblasti korál a pak najít ten se správnou výškou. "Vědecky" vše zdokumentovat.
Nejlépe v oblasti kde není možné z důvodu ochrany přírody provádět hloubkové vrty... Smile

Palo

když si předem stanovili hypotézu, která je ze své podstaty nevyvratitelná

To je samozřejmě nesmysl, evoluce se dá vyvrátit celou řadou způobů... stačilo by třeba nacházet promíchané fosilie bez ladu a skladu... pozorovat v přírodě, jak se z ryby vmžiku stane ještěrka... nalézt fosilii dávného tučňáka někde v arktidě, nebo fosilii pravěkého klokana v Německu... nacházet ve fosiliích recentní druhy... no, větší odborníci by zajisté přišli na další možné způsoby falzifikace Smile

Omlouvám se ale nepochopil

Omlouvám se ale nepochopil jsem o jakou "nevyvratitelnou" hypotézu v případě evolucionalistů jde. Mám za to že -zjednodušeně- věda obecně předpokládá že její závěry mohou být mylné (jako už tolikrát v historii) ale pokud nenajde jiné vědecké vysvětlení (doložitelné pokusem) tak platí to co bylo prokázáno. V ostatních případech jde pokud se nepletu o teorii.
Můj názor: snaha přizpůsobovat poravdu není hledání pravdy

TENDENČNÍ vysvětlování a modifikace postojů je PROPAGANDA

Přestože se evolucionisté

Přestože se evolucionisté zaštiťují vědeckým přístupem, nepochopili, že věda se nevyvíjí procesem schvalování hypotéz, ale jejich vyvracením. Pokud si budou vzájemně hodnotit a tisknout články, které všechny do jednoho odkývají Darwinovi, nebudou to moci vědou nikdy nazývat (i když v jejich případě jim ani nic jiného nezbývá, když si předem stanovili hypotézu, která je ze své podstaty nevyvratitelná).

Přepis: Přestože se

Přepis:

Přestože se kreacionisté zaštiťují vědeckým přístupem, nepochopili, že věda se nevyvíjí procesem schvalování hypotéz, ale jejich vyvracením. Pokud si budou vzájemně hodnotit a tisknout články, které všechny do jednoho odkývají Bibli, nebudou to moci vědou nikdy nazývat (i když v jejich případě jim ani nic jiného nezbývá, když si předem stanovili hypotézu, která je ze své podstaty nevyvratitelná).

http://pinus.bloguje.cz/532908-kreacioniste-na-to-jdou-pres-vedu.php

Obrázek uživatele Helo

KTE

Big smile

5. Jan Tleskač zatvrzele mlčí...

4. Záleží na tom, co jste za druh. Smile

3. Protože by pak nemohl vznikat Problém Pro Evoluci

1. a 2. myslím, že obojí je možné. Ale pokud jde v obou případech o naprosto stejnou mutaci, považuji 1. za pravděpodobnější.

Say it with a pick up truck: MAN-LOVE RULES OK

KTE

- 4. Jsem vůbec plodným samcem, když mám dvě děti?
.................................
Obracíš se s touhle otázkou na Helo, omlouvám se, ale to nešlo odolat....: -))))))))))))))))))))))))))))))))))))

KTE - raději po tom moc nepátrej.......Smile)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Pěkný víkend...Smile

Helo

Koukám, že základní princip problému nám stále nikdo nevysvětlil.
Smile

Helo

Osobně článku sice nerozumím, ale zeptám se. Velmistr PK článku také nerozumí, ale pro jistotu ho nechá přeložit a publikuje, protože článek je (kábrtovsky neodolatelně) proti evoluci.

Mně prostě z článku neplyne princip problému.

1. Ta podivnost s neplodností samců se dědí od společného předka lidí a šimpanzů?

2. Nebo se dispozice pro neplodnost samců lidí a šimpanzů jen podobají a mohly vzniknout obdobným mechanismem prakticky kdykoli?

3. Proč by neplodnost samců nesměla být dědičná po samičí linii?

4. Jsem vůbec plodným samcem, když mám dvě děti?

5. Co na to Jan Tleskač?

...

V knize Evoluce: Pozoruhodný příběh dějin vědecé teorie od historika vědy Edwarda J. Larsona jsem se dočetl, že Darwin tvrdil, že lidé a opice mají společného předka, čili to byl je historik amatér, ten Larson Smile Tak může se k tomu někdo jiný vyjádřit, co vlastně Darwin říkal?
Jinak genetice moc nerozumím, v kreacionistickém podání už vůbec ne, ale hledat chyby pana Kábrta, to mě baví

Customize This