Chlapec, který je pyšný na to, že je vrah

Will Cornick zavraždil učitelku před zraky svých spolužáků v Leedsu v Anglii

Přeložil Pavel Kábrt

(Z http://creation.com/will-cornick-murders-teacher přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 1/2015. Translated with permission from creation.com - přeloženo s povolením od creation.com. Článek vyšel na stránkách CMI 22. ledna 2015.)

Příšerná vražda ubodáním1 učitelky v Anglii na střední škole a komentáře, které pak pachatel pronesl, jsou velmi přesvědčivou připomínkou toho, jaký účinek na vnímavou osobnost může mít evoluční způsob myšlení.

Zde jsou některé hnusné komentáře, které student–teenager pronesl po své vraždě:

„Nebyl jsem v šoku, ale šťasten. Cítil jsem se hrdě. A stále se tak cítím.

„Vím, že je to nekulturní, ale vím, že je to neuvěřitelně pudové a lidské. Pro minulé generace bylo zabíjení životní cestou k přežití.

„Zabij, nebo budeš zabit, tak to je. Neměl jsem na výběr. Bylo to ´buď ji zabij, nebo si vem život´.

„Vím, že rodina té oběti bude naštvaná, ale to je mi fuk. Z mého pohledu všechno, co jsem udělal, je vynikající a parádní.“1

Už předtím na Facebooku o této učitelce prohlásil, že „si zaslouží víc než jen zemřít, víc než jen trpět a víc než cokoliv, co vůbec můžeme pochopit“.1

Jednotlivé detaily této vraždy jsou hrozným čtením. Vše se stalo v Anglii, na Katolické střední škole v Leedsu (28. dubna 2014-pozn. PK), když teenager popošel za záda 61leté učitelky, zamrkal na studenty a poté ji smrtelně pobodal.

Nato byl chlapec Will Cornick uvězněn a u soudu vyšly najevo detaily jeho připravovaného útoku a bezohledného, necitelného postoje. Na jedné straně je nemožné vědět, jaké vlivy působily na zabijáka a vyvrcholily v tyto psychopatické postoje, na druhé straně jeho výroky, že „je to neuvěřitelně pudové a lidské“ a že „zabíjení je životní cestou k přežití“ mají jasně evoluční podtext.

Vím, že je to nekulturní, ale vím, že je to neuvěřitelně pudové a lidské. Pro minulé generace bylo zabíjení životní cestou k přežití-Will Cornick

Nakrásně, v srdci Darwinovy filozofie, která převládá ve výukovém systému i v širších vrstvách společnosti, existuje víra, že nejsme nic jiného než biochemie – že všechny naše myšlenky, city a skutky jsou jen prostým výsledkem našich genů a prostředí.2

Stejně tak jsou Cornickovy výroky do určité míry podobné výrokům notoricky známého sériového vraha, Američana Jeffreye Dahmera, který jednou řekl: „Konec konců, pokud si nějaký člověk nemyslí, že existuje jakýsi Bůh, kterému je odpovědný, potom – potom, proč se nesnažit přizpůsobit své jednání tomu, v čem si bude udržovat přijímané mantinely? Ať je to jakkoli, takto jsem uvažoval. Vždy jsem věřil, že teorie evoluce je pravdivá, že jsme všichni vznikli z nějakého slizu. A poté, poté co umřeme, jak víte, je to všechno pryč, nic už pak není…“3

Po masakru v Americe v roce 1999, ve kterém teenageři Eric Harris a Dylan Klebold postříleli 12 studentů a učitele, a poté obrátili zbraně proti sobě, se lidé ptali, ´Jak to jen mohli udělat?´4 Zabijáci byli posedlí videohrou, která byla promočená krví a divokým umíráním. Fascinovala je též víra německých nacistů, živená myšlenkami darwinistického boje ´panské rasy´.5

To, že se Cornickův útok odehrál na katolické střední škole jen hovoří o způsobu, jakým většina církví vstřebala evoluční teorii a dala jí přednost před záznamem o stvoření v Genesis.

Pouze morální a právní kodex, založený na křesťanské mravnosti, bude působit jako určitý druh mantinelu vůči podobným sklonům. Jakmile tu však bude ospravedlnění typu ´je přirozené´zabít, bude se toto dít víc a víc. Můžeme zde učinit určitou analogii mezi depresí a sebevraždou; i když bude v nějaké kulturní oblasti zůstávat deprese na stále stejné úrovni, i tak procento těch, kteří to vzdají a podlehnou svému nutkání se zahubit, bude vyšší, pokud si lidé budou myslet, že život nemá žádný smysl a po smrti už nic není.

To, že se Cornickův útok odehrál na katolické střední škole jen hovoří o způsobu, jakým většina církví vstřebala evoluční teorii a dala jí přednost před záznamem o stvoření v Genesis. Některé církve tvrdí, že věda ukázala, že záznam o stvoření v Genesis je nesprávný a je tedy vhodné se na vše dívat odlišně.2

A tak když i v církevních školách je dětem říkáno, že člověk je jen zvíře, že smrt a násilí jsou jen přirozené součásti evoluce a že ´jen ti nejzdatnější přežívají´, není pak divu, že se mladí lidé utápí v těžké beznaději.5

V hnutí CMI tvrdíme, že věda a Písmo nejsou v žádném konfliktu, a že tedy není nutné dělat nějaké kopromisy – to je pohled, jehož rozumnost ukazuje bezpočet článků na tomto webu.2 Tomu, co Bible říká o historii Země, můžeme absolutně věřit. A stejně tak můžeme věřit i všemu ostatnímu, zvláště když říká, že zabít jinou lidskou bytost je špatné. A to bez ohledu na to, jestli se nějaké rozhárané individuum ve své mysli upsalo názoru, že ´je to neuvěřitelně pudové a lidské´ spáchat takový skutek.

Odkazy a poznámky

  1. Od reportéra Gordona Raynera: Šestnáctiletý chlapec zamrkal na spolužáky, a pak smrtelně pobodal učitelku Ann Maguire, která se snažila utéct-telegraph.co.uk, 3. listopadu 2014. Návrat na text
  2. Statham, D.,The slippery slope, 20 October 2011; creation.com/slippery-slope. Návrat na text
  3. Interview with Stone Phillips, Dateline NBC, 29 November 1994. Návrat na text
  4. Catchpoole, D., Inside the mind of a killer, 9 November 2007; creation.com/killer. Návrat na text
  5. Catchpoole, D.,How to build a bomb in the public school system,Creation22(1):17, December 1999; creation.com/bomb. Návrat na text

***

Dodatek k bodu 4) –Inside the mind of a killer: POHLED DO MYSLI VRAHA

Pekka-Eric Auvinen, 18ti letý masový vrah z Finska, student střední školy v Tuusula, 50 km jižně od Helsinek, 7. listopadu 2007 zastřelil 8 lidí a dalších 12 zranil. V bytě vraha našla policie následující soupis jeho názorů:

„Jsem cynický existencialista, protihumánní humanista, antisociální sociální darwinista, realistický idealista a božský ateista.“

„Život je jen náhoda…výsledek dlouhodobého procesu evoluce a mnoha rozličných faktorů, příčin a účinků.“

„Neexistují žádné jiné univerzální zákony než zákony přírody a zákony fyziky.“

„Evoluce je teorie i fakt, kreacionismus není nic z toho“

„Věřící lidé, vaši bohové nejsou nic a existují jen ve vašich hlavách. Vaše otrocká morálka pro mne nic neznamená. Já jsem bůh i ďábel svého vlastního života.“

„Co je tím nejlepším na životě? To, že skončí. Nicméně si myslím, že jsou i jiné velké věci, pro které stojí žít, ale někdy je ztratíte nebo nezískáte.“

„Nikomu nevěřte…a spoléhejte na svoje instinky“

„Já jsem diktátor svého vlastního života“

„LIDSTVÍ JE PŘECEŇOVÁNO“

„Lidský život není posvátný. Lidé jsou jen druhem mezi ostatními zvířaty a svět tu není jen pro lidi. Smrt není tragedie, dochází k ní v přírodě stále u všech druhů. Ne každý lidský život je důležitý a hoden zachování. Někdy mám pocit, že vůbec nikdo není hoden života.“

„Proces přírodního výběru je dnes na špatné cestě. Nejenže moderní lidská rasa zradila svoje předky, ale udělají to i budoucí generace.“

„Je čas vrátit PŘÍRODNÍ VÝBĚR a PŘEŽITÍ NEJSCHOPNĚJŠÍHO na jejich místo!“

„Nemohu říct, že patřím ke stejné rase, kterou je tato mizerná, arogantní a sobecká lidská rasa. Ne! Já jsem se vyvinul o stupeň výš“

„Jsem připraven bojovat a zemřít za svoji věc. Jako přírodní faktor výběru to budu já, kdo odstraní všechny, které uvidím jako neschopné, ostudy lidské rasy a chyby přírodního výběru.“

„Čím rychleji bude lidstvo vyhlazeno z této planety, tím lépe…žádný by neměl být zachován při životě. Žádné milosrdenství pro tuhle špínu země.“

„Já jsem zákon, soudce i vykonavatel. Není žádné vyšší autority kromě mne.“

PřílohaVelikost
00741-28.1.2015-chlapec_ktery_je_pysny_na_to_ze_je_vrah.doc337.5 KB
Průměr: 3 (2 votes)
Customize This